Tidl. socialminister Benedikte Kjærs reaktion på Åbent brev

isaac.dk

Tidl. socialminister Benedikte Kjærs reaktion på Åbent brev

Fra: Benedikte Kiær [mailto:min@sm.dk]

Sendt: 30. maj 2011 15:17

Til: Vibe Lund Jensen; birb@odense.dk

Emne: Svar åbent brev om kommunkationsrettigheder og handicap

Ministeren, Holmens Kanal 22, 1060 København K

Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk

J.nr. 2011-3063

__________________________________________________________

Dato: 30. maj 2011

Kære Birgitte Brandt, Vibe Lund Jensen, Marina Lindehøj Hansen, Soffi Rasmussen, Karen

Mortensen, Alice Hasselgren og Jesper Homann.

Tak for jeres åbne brev om kommunikationsrettigheder og handicap, som jeg i min rolle af

handicapkoordinerende minister besvarer vegne af regeringen.

Jeg har læst jeres brev med interesse og synes, at brevet er et vigtigt indspil i debatten om

handicapområdet. Ikke mindst fordi I peger en svær og desværre ofte overset problemstilling.

I peger efter min mening mange vigtige og interessante forhold, udfordringer og

løsningsforslag i forhold til at sikre rammerne for, at også mennesker med komplekse

kommunikationsbehov får mulighed for at udøve deres ytrings- og meningsfrihed.

Jeg har derfor bedt kontorchef Karin Ingemann fra Socialministeriets Handicapkontor om at

invitere jer, Det Centrale Handicapråd og Hjælpemiddelinstituttet til en fælles drøftelse af mulige

initiativer dette område med udgangspunkt i jeres henvendelse.

Et forslag til dato kunne være den 22. juni 2011 kl. 14-16. Mødet vil blive afholdt i

Socialministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København. Tilbagemeldinger vedr. deltagelse skal ske

til fuldmægtig Thomas Falslund Johansen, tfj@sm.dk.


Jeg kan afslutningsvis oplyse, at jeres brev har været drøftet det seneste møde i Det

Tværministerielle Embedsmandsudvalg for Handicapspørgsmål, da der er tale om en tværgående

problemstilling, som vedrører mange ministerier.

Med venlig hilsen

Benedikte Kiær

Kopi af jeres henvendelse og dette brev er sendt til Det Centrale Handicapråd og

Hjælpemiddelinstituttet.

More magazines by this user
Similar magazines