Det danske deltidsberedskab i en brydningstid del 1. - Foreningen af ...

fkbnet.dk

Det danske deltidsberedskab i en brydningstid del 1. - Foreningen af ...

ABSTRAKT...................................................................................................................................................................... 2

EN TIKKENDE BOMBE UNDER DET DANSKE BEREDSKAB?........................................................................... 4

DELTIDSBEREDSKABET I DANMARK.................................................................................................................... 6

DEN OVERENSKOMSTMÆSSIGE RAMME .......................................................................................................................... 7

DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE RAMME.............................................................................................................................. 7

DEN TVÆRMINISTERIELLE ARBEJDSGRUPPE ................................................................................................................... 8

DET OVERORDNEDE UNDERSØGELSESDESIGN .............................................................................................. 10

DET ONTOLOGISKE UDGANGSPUNKT ............................................................................................................................ 11

DET EPISTEMOLOGISKE UDGANGSPUNKT ..................................................................................................................... 12

Det kvalitative forskningsinterview......................................................................................................................... 12

UNDERSØGELSENS VALIDITET OG RELIABILITET. ......................................................................................................... 13

DEN KOMMUNIKATIVE PROCES........................................................................................................................... 15

LEDERNES HIDTIDIGE KOMMUNIKATIVE PRAKSIS...................................................................................... 17

DE STRUKTURELLE RAMMERES INDFLYDELSE PÅ DE KOMMUNIKATIVE INITIATIVER.................................................... 18

Forsyningssikkerheden ........................................................................................................................................... 18

Primærarbejdspladsen............................................................................................................................................ 20

MEDIEBRUG ................................................................................................................................................................. 21

MÅLGRUPPE ................................................................................................................................................................. 23

INTERAKTIONEN MELLEM AFSENDER OG MODTAGER ................................................................................................... 25

RESULTATET AF DEN KOMMUNIKATIVE PRAKSIS – MODTAGERNES AGEREN................................................................. 27

DELKONKLUSION ......................................................................................................................................................... 29

INTERAKTIONEN MELLEM AFSENDER OG MODTAGER .............................................................................. 31

USES AND GRATIFICATION-TILGANGEN ....................................................................................................................... 31

BEHOV OG RELEVANSOPFATTELSE ............................................................................................................................... 33

Informationsværdi vs. informationsomkostninger................................................................................................... 35

DE NUVÆRENDE DELTIDSANSATTE BRANDFOLK ......................................................................................... 36

HVORFOR BLEV DE DELTIDSBRANDMÆND.................................................................................................................... 36

HVILKET BEHOV DÆKKER DET ..................................................................................................................................... 38

HVAD ER ULEMPERNE VED AT VÆRE DELTIDSBRANDMAND ......................................................................................... 40

HVOR HAVDE DE DELTIDSANSATTE BRANDFOLK DERES VIDEN FRA ............................................................................. 42

INDGÅR DE DELTIDSANSATTE BRANDFOLK I AT REKRUTTERE ...................................................................................... 43

DE ANSATTES RELEVANSOPFATTELSE .......................................................................................................................... 44

DELKONKLUSION ......................................................................................................................................................... 46

OPINIONSLEDERE, FORANDRINGS SAMT REKRUTTERINGSAGENTER .................................................. 48

OPTIMERING AF DEN KOMMUNIKATIVE PRAKSIS........................................................................................ 50

DEN TVÆRMINISTERIELLE ARBEJDSGRUPPES RESULTATER........................................................................................... 50

OPTIMERING AF REKRUTTERINGSAGENTERNES ROLLE ................................................................................................. 53

UDGANGSPUNKTET FOR DEN FREMADRETTEDE KOMMUNIKATIVE PRAKSIS.................................................................. 55

Kommunikativ praksis i en større provinsby........................................................................................................... 56

Kommunikativ praksis i en mellemstor provinsby................................................................................................... 57

Kommunikativ praksis i yderområderne ................................................................................................................. 58

Hvordan kan puljemidlerne optimere den kommunikative praksis ......................................................................... 59

KONKLUSION .............................................................................................................................................................. 61

BILAGSOVERSIGT...................................................................................................................................................... 64

LITTERATURLISTE.................................................................................................................................................... 65

3

More magazines by this user
Similar magazines