GRAVIDES ARBEJDSMILJØ I GARTNERIER - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

GRAVIDES ARBEJDSMILJØ I GARTNERIER - BAR - jord til bord.

FORORD

Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til

Bord er sammensat af repræsentanter

fra arbejdsmarkedets parter og oprettet i

henhold til Arbejdsmiljøloven. Rådet har

bl.a. til opgave at informere og vejlede

om arbejdsmiljøforhold indenfor jordbrugsområdet.

Denne branchevejledning om ‘‘Gravides

arbejdsmiljø i gartnerier’’ er udarbejdet

af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg i samarbejde

med Arbejds- og Miljømedicinsk

Klinik, Odense Universitetshospital.

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg er et permanent

udvalg under BAR Jord til Bord

indenfor brancheområderne: landbrug,

skovbrug, gartneri og anlægsgartneri.

Udvalgets sammensætning, formål og

opgaver fremgår af BAR Jord til Bords

hjemmeside www.barjordtilbord.dk.

Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen

til gennemsyn og finder, at indholdet

i den er i overensstemmelse med

arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet

2

har alene vurderet vejledningen som den

foreligger, og har ikke taget stilling til

om den dækker samtlige relevante emner

inden for det pågældende område.

Der er imidlertid ikke noget til hinder

for, at branchen i en branchevejledning

fastlægger et højere niveau end det, som

fremgår af arbejdsmiljøloven.

Vejledningen bygger på den tilgængelige

viden om fysiske belastninger, skadevirkninger

af bekæmpelsesmidler og baseres

på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik,

Odense Universitetshospitals rådgivning

til gartneriejere og medarbejdere.

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

Johnny Ulff Larsen

Gartneri-, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere

Vagn Henriksen

3F, Fagligt Fælles Forbund

More magazines by this user
Similar magazines