Pers hus brændte ned - Sdr. Stenderup

sdr.stenderup.dk

Pers hus brændte ned - Sdr. Stenderup

Nummer 2, 19. årgang, februar 2013

Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup

Pers hus

brændte ned

Kassebeholdningen i

Brugsen stiger ikke

Læs side 19

Læs side 3

Den første bierfest i

Bjert ”væltede” hallen

Læs side 37


2

Vi har

byens bedste

kunder

... og har plads til ere

Velkommen i Handelsbanken

Hos os får du:

Direkte telefonnummer og mailadresse til din rådgiver

Andelsboliglån fra 3,45% p.a. – ÅOP 3,70%

PrioritetsLån inden for 80% af din helårsbolig eller dit sommerhus

fra 1,25% p.a. – ÅOP 1,40%

Høj service – der ikke koster noget

Vil du også være kunde i byens bedste bank? Så kontakt os for en aftale om møde –

her i banken eller hjemme hos dig, det bestemmer du.

Vi glæder os til at møde dig!

Rentesatser pr. 24. januar 2013

Adelgade 14 / 6000 Kolding / tlf. 4456 4650

kolding@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/kolding


Kun murene stod tilbage efter branden sidste år i januar måned. Den ene gavl var væltet under branden.

Vores hus brændte ned

”Jeg sidder og skifter batterier på en

lommelygte i vores køkken”, fortæller

Per Kolbach Hansen, Binderup.

”Samtidig ryger jeg en smøg. På et

tidspunkt synes jeg, at der lugter mere

af røg end det, der kommer ud af min

cigaret. Jeg rejser mig og går over for

at åbne døren til de tilstødende rum. Da

jeg åbner døren kan jeg se, at der ikke

er andet at gøre end at komme ud. Hele

den ene ende af huset er i flammer”.

Lommelygten var det eneste, som Per

Kolbach Hansen fik med ud af huset af

hans og hustruen Pia Almind Hansens

ejendele. Den havde han ubevidst stukket

i lommen.

Vi sidder i det nye hus på det sted, hvor

branden opstod for et år siden, tirsdag

aften den 17. januar 2012.

I det nye hus er der på dette sted et

hyggeligt hjørne med store panoramavinduer

ud til de sneklædte marker og den

blå himmel.

Rundt omkring i stuen og i gangen står

der på gulvet farverige malerier af den

lokale kunstner Jes Nordby. De er ikke

hængt op endnu, da ægteparret først er

flyttet ind den 20. december.

Lejlighed i Kolding

”Vi har det forgangne år boet i sygeplejeboligerne

ved Kolding Sygehus”, fortæller

Per. Pia arbejder på Kolding Sygehus,

som social- og sundhedsmedarbejder.

”Vi kom til at holde meget af området,

der ligger tæt ved centrum, men med parker,

skov og sø tæt ved, og vi havde kort

3

Fortsættes side 5


Per Kolbach Hansen foran det nye hus store panoramavindue i husets ene hjørne.

til arbejde. På et tidspunkt overvejede vi

da, om vi skulle flytte tilbage til Binderup”,

smiler Per, som er ungdomsskolelærer

ved Nordre Skole.

Da de så tegningerne til det nye hus,

som tegnestuen Mejeriet lavede, lokkede

det dog til at prøve igen på landet, hvilket

de ikke har fortrudt.

Brandvæsenet hurtigt fremme

”Brandvæsenet var hurtigt fremme. Jeg

tænkte ikke så meget, da jeg stod og så

vores hus gå op i flammer”, erindrer Per.

”Jeg fik heller ikke ringet til Pia, som var

på arbejde”.

En arbejdskollega til Pia var kørt forbi på

vej til arbejde og fortalte Pia, at et hus

brændte på deres vej. Pia ringede hjem,

men kom ikke igennem, hvorefter hun kørte

hjem. Det var en chokerende oplevelse

for hende at se deres hus i flammer – især

fordi hun troede, Per var inde i huset.

Brandfolkene kunne dog heldigvis berolige

hende. På det tidspunkt lå han til observation

for røgforgiftning på sygehuset. Herfra

fik han mulighed for at ringe til Pia.

Tøjløse

Det eneste, der var tilbage efter branden,

var husets postkasse og en havetraktor.

Desuden lykkedes det ved naboers hjælp

at få trukket campingvognen væk fra

huset.

Der var slet ikke tid til at få noget med

ud af huset, så alle parrets billeder af de

tre store drenge, Peter, Søren og Kristoffer,

som alle er flyttet hjemmefra, gik op i

røg.

”Vi har minderne og billederne i hovedet,

og vi kiggede alligevel aldrig på dem,

så det er ikke så meget et savn”, siger

Per.

”Vi kan godt savne de personlige ting,

som vi havde. Alle vores bøger og ting,

som vi havde købt på vores rejser. Alt er

væk”.

Parret skulle efter branden ud at købe

alt nyt. Pludselig var de tøjløse, så de

skulle begynde helt forfra med at købe en

ny garderobe.

”Vi tog kopper, bestik, og tallerkner med

fra campingvognen. Så havde vi dog lidt at

starte op på i vores nye hjem”, griner Per.

De købte brugte møbler og ting på udsalg

til deres lejede lejlighed. Forsikringsselskabet

rådede dem til ikke at købe ind

til det nye hus, før det stod færdigt.

”Vi har fået en fantastisk behandling af

vores forsikringsselskab, Lærerstandens

Brandforsikring. Tegnestuen Mejeriet har

også været meget behjælpsomme og

kommet med forslag til huset, som vi ikke

havde tænkte på”, fortæller Per. ”Derudover

har det også været fantastisk at opleve

den hjælp og sympati, der er strømmet til

os fra vores naboer”.

Man har ikke fundet ud af brandårsagen

med sikkerhed, men myndighederne siger,

at der er stor sandsynlighed for, at det er

nogle gamle el-installationer, som er årsagen.

Huset var et ældre hus. På en af

bjælkerne stod der 1782, men måske var

den fra et andet hus.

Det nye hus er mindre end det tidligere,

men bedre indrettet og med en stor garage.

Huset har jordvarme og solceller.

Sidstnævnte er smart placeret på to store

nyopførte skure, som er bygget i den ene

ende af haven.

”Vi er glade for i dag, at vi havde vores

forsikringer i orden”, siger Per.

Det har været et turbulent år for parret

med alle de beslutninger, der skulle tages

– lige fra placering af ophæng til håndklæder

i badeværelset til indkøb af alle køkkenting.

Når et hus er totalskadet, skal

man søge om at rive det ned. Godkendelsen

til det og en ny byggetilladelse kom

først i juni.

”Det har været lidt trist for vores naboer

at skulle se på en brandtombe i 5 måneder”,

synes Per.

5

Lige nu ser haven pæn ud, som den er

dækket med et fint lag tykt sne. Men Per

forsikrer, at der ligger mange timers arbejde

forude, når foråret kommer. Hele haven

ligner en stor pløjemark under det hvide

dække.

”Vi glæder os til, at hegnet springer ud,

og foråret kommer”, smiler Per. -pb


6

Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup

Husholdningsforening

Mindfulness

Onsdag den 6.2.kl. 19.30.

Charlotte Kjær Lassen fra Mindful Trivsel, fortæller om hvordan man kan erstatte ”lykkepiller” med meditation. Når man er mindful,

er man tilstede i nuet uden at dømme og uden at vurdere. Man er observerende og accepterende, overfor det man oplever. Man er

tilstede, med det som er, uanset hvad der er, som er. Pris kr. 60 for medlemmer og ikke medlemmer kr. 90 inkl. kaffe/the og brød

(husk kop). Tilmeld. på tlf. 75 57 22 20 eller på SMS 23 21 92 96.

Mødested: Sdr. Bjert Centralskole, 6091 Bjert

Husmødres verden i det 20. århundrede

Torsdag den 21. 2. kl. 19.30

Forfatteren Helle Juhl, journalist, foredragsholder og landhusmor i Bjert udkom i september 2012 med en ny bog. Helle Juhl kommer

og fortæller om sin bog. I samarbejde med Sdr. Bjert Menighedsråd. Entre kr. 50.

Mødested: Sdr. Bjert Sognehus, Sdr. Bjert.

StrikkeCafé på Egebo

Torsdag den 28.2 kl. 19.00.

Denne torsdag vil der være mulighed for at møde andre strikkeglade på Egebo i Hjørnestuen Der kan udveksles erfaringer og ideer

samtidig med at man hygger sig over en kop kaffe og måske finder inspiration til den næste strikketrøje. Kaffe/brød kr.25. Der er

ingen tilmelding til disse aftener.

Mødested: Egebo, Vesterløkke 10, 6091 Bjert

Stylist Rikke Sofie

Tirsdag den 5.3. kl. 19.30.

Vi får besøg af stylist Rikke Sofie, Kolding. Filosofien kommer fra - Klæder skaber folk! Folk skaber klæder! Folk skaber folk! Du er

hvad du viser os!!. Pris kr. 75 for medlemmer og ikke medlemmer kr. 95 inkl. kaffe/the og brød (husk kop). Tilmelding på tlf. 75 57

22 20 eller SMS 23 21 92 96.

Mødested: Sdr. Bjert Centralskole, Engløkke 5, 6091 Bjert.

Nyhedsbrev fra Sdr. Stenderup Sogns Beboerforening

Endnu et år et gået – og endnu engang byder vi velkommen til generalforsamling i Sdr. Stenderup Sogns Beboerforening.

Sædvanen tro er der i denne avis indlagt en kuvert til alle husstande i Sdr. Stenderup sogn med lidt dejligt læsestof og et lille girokort. Husk endelig

at bruge girokortet – det vil gavne hele byen rigtig meget.

Men mere vigtigt – sæt et stort kryds i kalenderen tirsdag den 26. februar og mød op og hør formandens beretning, vær med til at tage stilling og

lad os høre din mening.

www.sdr-stenderup.dk

Byens nye hjemmeside er en realitet – og er i den grad i brug. Vi har øvet os længe og føler os nu klar til at gå i luften med den. Vi håber, at I

tager rigtig godt imod den og vil blive lige så glade for den som vi er blevet.

Det vil være rigtig dejligt med lidt feed-back fra jer, hvad I synes er godt, hvad I synes kan gøres bedre eller anderledes, hvad mangler der på

siden osv. Kort sagt – tag bladet fra munden og sig Jeres mening.

Bogsalg

Beboerforeningen har et godt tilbud til dig:

Køb en Stenderup bog!

Kasserer Bjarne Sørensen, Varmarkvej 30 ligger inde med et lille lager af bøgerne.

Det er også muligt, at sende en e-mail via hjemmesiden:

www.sdr-stenderup.dk

Vi har følgende bøger på lager:

• F.L. Hansen: Hjemstavnsbog – udsalgspris kr. 100

Sdr. Stenderup Lokalhistoriske Arkiv: 1988 – udsalgspris kr. 30

Sdr. Stenderup Lokalhistoriske Arkiv: 1989 – udsalgspris kr. 30

Sdr. Stenderup Lokalhistoriske Arkiv: 1990 – udsalgspris kr. 30

• I dialog med tiden: 1997 – udsalgspris kr. 100

(købes ved Lene Grønlund Iversen, Stenderupvej 224 eller via kontakt til Beboerforeningen)

Med venlig hilsen Sdr. Stenderup Sogns Beboerforening


Fire heldige Bjert-borgere

på Det Kongelige Teater

En lokal frisør og en lokal

skolelærer var med særtog til

København den sidste lørdag

i januar måned. De havde

vundet i en konkurrence,

hvor i alt 6500 havde indsendt

deres egen begrundelse

for, hvorfor lige de skulle

udvælges til at vinde en tur i

Operaen og Skuespillerhuset.

I alt var fire Bjert-borgere

med 516 andre jyder med på

en tur arrangeret af Radio

24/7 og Det Kongelige Teater.

Frisør Gitte Lykke havde ønsket at invitere

sin datter Mathilde med på tur til København.

”Hun laver så meget frivilligt arbejde i

forskellige foreninger og organisationer, så

jeg syntes, hun havde fortjent et lille

pusterum”, fortæller Gitte Lykke. Det var

en begrundelse, som dommerkomiteen

faldt for.

Også lærer Per Bertelsen havde sendt

ind til konkurrencen. Han mente, at det

egentlig var for dårligt, at han aldrig havde

fået taget sig sammen til at komme i Det

Kongelige Teater efter at have arbejdet

med teater og revy på skolen og i

lokalsamfundet gennem de sidste 30 år.

Det udløste også en billet til ham og

hustruen Sus Yde.

Hele turen var et reklamefremstød for at

få mere opmærksomhed og flere lyttere til

Radio 24/7 og flere jyske gæster i Det

Kongelige Teater. Man ville vise, at det

sagtens kan lade sig gøre, at komme frem

og tilbage og i teateret på en dag – også

selvom man bor i Nordjylland.

Opera i toget

Det blev en fantastisk oplevelse for de fire,

Sus, Gitte, Mathilde og Per i Operahuset.

Alle jyderne linet op til velkomsttale i Operahuset.

som steg på særtoget lørdag formiddag. I

toget til København var nogle af Radio

24/7’s fremtrædende værter guider på

turen, hvor alle fik en frokostboks, som

blev fortæret, mens en kongelig operasanger

gik gennem toget og sang opera.

”Det var en speciel oplevelse at høre en

operasanger live i toget, samtidig med at

togføreren annoncerede noget over højtaleren”,

griner Sus Yde.

I København blev alle 520 hentet af

busser til en rundtur i København for at

ende i Operaen, hvor der blev serveret

kaffe og kage, og balletdanserinde Femke

Møller opførte dansen ”Ægget” i foyeren.

Herefter var der rundvisning i den fantastisk

flotte operabygning. Scenemedarbejdere

var ved at gøre klar til aftenens forestilling

”Carmen”, så gæsterne fik et godt

indblik i, hvor meget plads, der er ved

siden af og bagved scenen.

Kongelige skuespillere

Turen gik herefter til det nye Skuespillerhus,

hvor der var velkomstdrink og en

meget fornøjelig forestilling af Thomas

Vinterberg. Stykket hed ”Kollektivet” og

handlede om kollektiverne i 70’erne.

”Skuespillerne så ud som dengang, jeg

var ung og boede i kollektiv”, griner Per.

Efter forestillingen var der tapas og drikkevarer

i foyeren, inden turen gik tilbage til

Jylland. I toget hjem blev der serveret

chips, øl og vand.

7

”Det var en kæmpe oplevelse at være

med på denne tur”, siger Gitte Lykke. ”Alt

klappede bare og der var en fantastisk

stemning i toget”.

Fælles for de heldige var, at mange havde

glemt, at de havde sendt ind til konkurrencen,

og derfor blev meget overraskede,

da der dumpede en mail ind i indbakken,

hvorpå der stod ”Tillykke – du har vundet

en teatertur”. Det gav anledning til megen

snak og grin de ca. 500 jyder i mellem og

basis for en dejlig dag, hvor mennesker

pludselig mødtes i et kort nu og udvekslede

historier samtidig med at de nød en

fælles fantastisk oplevelse sammen.

Operasangeren Elisabeth Halling interviewes

af radio 24/7 værten Iben Maria

Zeuthen, inden førstnævnte begav sig

syngende rundt i toget.


8

Fodbold for drenge og piger i sommerferien

Fodbold i lange baner, sved på panden og masser af grin og godt humør - det er præcis, hvad du kan opleve igen i år

på DGI´s fodboldskole i Bjert

Vi gentager succesen fra sidste sommer, hvor 80 børn og unge, samt en del voksne, havde stor glæde af en fornøjelig

uge sammen på de ”bjert´ske” fodboldbaner

I år bliver fodboldskolen for børn og unge i alderen fra 7 til 15 år - (1. til 8. klasse)

Fodboldskolen finder sted i uge 27 - 1. til 5. juli 2013

Mandag-torsdag kl. 9 – 15 og

fredag kl. 9 – 14

Prisen for fodboldskolen er afhængig af tilmeldingsdatoen:

Inden 30. maj: kr. 725,00 pr. deltager

Inden 13. juni: kr. 775,00 pr. deltager

og inkluderer fodboldtræning, frokost og frugt, drikkedunk, Hummel fodbold samt Hummel tøjpakke

Der vil i samarbejde med Bjert Hallens cafeteria blive serveret sund og lækker frokost + vand til alle deltager

samt frugt (sponsoreret af REMA 1000)

Vil du være sikker på at få spilletøjet ved skolens start, skal du være tilmeldt inden 30. maj 2013

Tilmeldingen åbner fredag den 1. marts kl. 10.00!

Onlinetilmelding på www.dgi.dk/fodboldskoler

I løbet af ugen får Bjert fodboldskole igen besøg af Brian Mengel, der er danmarksmester i Free Style fodbold

Glæd dig til at lære nye tricks!

Derudover arbejder vi på små overraskelser i ugens løb!

BJERT IF

Fodboldskole

Uge 27

Læs mere om DGI fodboldskoler på www.dgi.dk/fodboldskoler


Temaet i Bjert Kalender 2013 er håndværk og industri. 12 virksomheder i lokalområdet præsenteres med før og nu foto og en lille fortælling

om virksomhedernes historie. En af virksomhederne er Agtrup ny Savskæreri på Bæklandsvej, på et luftfoto fra ca. 1955.

Bogen om skoleliv i

Bjert næsten udsolgt

Bogen ”Skoleliv i Bjert”, som fik en rigtig

fin modtagelse, da den udkom i efteråret,

har solgt godt.

Der er kun nogle få eksemplarer tilbage

af et samlet oplag på knap 400 stk.

- Det er jo ren gambling, når man beslutter

sig for trykoplagets størrelse, for det er

helt umuligt på forhånd at vide, hvordan

interessen vil være, siger Morten Bøge,

formand for Lokalhistorisk For-ening, der

har udgivet bogen.

- Derfor er vi i foreningen meget glade

for den positive modtagelse bogen fik, og

som utvivlsomt har medvirket til det flotte

salgstal.

Der er stadigvæk nogle få eksemplarer

til salg i lokalarkivet og i de lokale forretninger,

som fra starten velvilligt har medvirket

til salget.

”Skoleliv i Bjert”, som er rigt illustreret

med fotos fra før og nu, skildrer skolevæsnet

i Bjert fra den første skolestue i

våbenhuset i sognekirken og frem til i dag.

I bogen fortæller tidligere elever erin-dringer

fra deres skoletid i de gamle landsbyskoler

og centralskolen. Og tidligere og

nuværende lærere og personale fortæller

om deres oplevelser af hverdagen i en

moderne folkeskole.

Foreningens årskalender, ”Bjert Kalender

2013”, er i år med motiver fra håndværk

og industri i det gamle sogn. Kalenderen

har også solgt godt. Her er der også

kun nogle få eksemplarer tilbage, som kan

fås ved henvendelse til lokalarkivet eller i

de lokale forretninger.

Hvorfor ingen

herregårde i Bjert?

I Bjert er der mange store gårde, men der

er ikke en eneste herregård. Herregårde

eller hovedgårde, som de også kaldes, er

der ellers mange af rundt om i landet. Men

hvorfor er der ingen i Bjert eller for den

sags skyld i hele Kolding-området. Det er

der faktisk en god historisk forklaring på,

og den serverer museumsinspektør Len-

Forsiden af bogen ”Skoleliv i

Bjert - fra landsbyskoler til

centralskole”. Der er kun nogle

få eksem-plarer tilbage.

nart S. Madsen fra Haderslev Museum,

som optakt til Lokalhistorisk Forenings

generalforsamling. Den holdes på skolen

torsdag den 21. februar kl. 19.30. Alle

inte-resserede er velkomne til at overvære

museumsinspektørens foredrag.

9


Fra tremmeseng til skrivebord

og opbevaringsplads

Af Pia Rohde Stensen

Hvis man har små børn, eller har haft det,

er man klar over hvor vemodigt det kan

være når de vokser fra deres tøj og møbler.

Men, det er ikke ensbetydende med at

tingene bliver overflødige. F.eks. kan man

bruge en tremmeseng til mange ting. Man

kan bl.a. lave et skrivebord, eller hobbybord,

samt en form for reol til opbevaring.

At lave et skrive- eller hobbybord ud af

tremmesengen er ikke en ringe idé, og

kræver ikke det store arbejde. Det er så

enkelt som at fjerne den ene af siderne,

og hæve bunden, der erstattes af en MDF

plade, der er skåret til i rette størrelse.

Man kan så male pladen i den farve man

ønsker. Man kan eventuelt bruge tavle

maling, så bunden der skal bruges som

bordplade, kan fungere som en tavle.

Resten af tremmesengen kan man male i

hvilken som helst farve man skulle have

lyst til. Hvis den er i god stand, kan man

undlade at gøre det. Hvis det er nødvendigt,

kan man bruge et par vinkler til at

gøre bordet mere stabilt. Man kan sætte

11

kroge på siderne og enderne, efter behov,

og bruge dem til at hænge små kurve til

blyanter o. lign, og måske endda fæstne

en lille opslagstavle på siden.

Den side man har fjernet fra tremmesengen

kan man bruge til opbevaring af

mange forskellige ting hvis man hænger

den op på væggen; Bogreol, bladholder,

skohylde og tallerkenrækker er kun nogle

af dem. Man kan vælge at bruge den til

opbevaring af smykker, slips og bælter. Ja

faktisk som en decideret stumtjener. Jeg

har også set den hænge ned fra loftet i et

køkken, brugt til at opbevare gryder og

pander. En ret oplagt idé er at bruge siden

som opbevaring ved det skrive- eller hobbybord

man har lavet. De to matcher fint

sammen, og især hvis det drejer sig om et

hobbybord, vil det være dejligt med en

masse opbevaringsplads til småtingene.

Jeg har set flere gode eksempler på

hvordan man kan genbruge en tremmeseng

og kan kun sige, at det – som med så

meget andet – kun er fantasien der kan

sætte grænser for hvad man finder på.


14

På grund af ombygning er

vi desværre nødsaget til at

holde LUKKET

tirsdag den 19. februar

Meget mere åbent...

Åbent alle ugens dage

fra kl. 8.00 til 21.00

Danmarks billigste butik


OPSANG til de unge

Det nye år startede med en opsang til de

store elever på Sdr. Bjert Centralskole.

Ikke i form af en skideballe, men derimod

en fornøjelig og lærerig tur til Mungo Park i

Kolding, hvor gæstespillet OPSANG fra

Baggårdteatret fra Svendborg løb over

scenen for 7.-9. klasse.

Teatret var fyldt på nær en plads, så der

var 174 elever og lærere på plads, da

stykket om de syv dødssynder startede.

Bøger og elektroniske tavler var skiftet ud

med to energiske skuespillere og en musiker,

som fangede eleverne i 90 minutter.

De syv dødssynder (hovmod, liderlighed,

dovenskab, frådseri, misundelse, had

og griskhed) stammer oprindeligt tilbage

fra den tidlige middelalder. I klostrene,

hvor munkene var samlet om at leve i fattigdom,

kyskhed og lydighed imod Gud,

opstod der efterhånden en liste over de

synder, man skulle tage sig i agt for.

Forestillingen er en krasbørstig musicalkomedie,

der uddeler teatralske bøllebank

og syngende lussinger til den danske

ungdom. Iscenesat som et musikalsk

foredrag præsenterer stykket to foredragsholdere,

der fremfører syv forskellige

skæbnefortællinger om syv dødsenssyndige

teenagere, der lider hver sin drabelige

skæbne. Resultatet er et kærligt spiddende

portræt af en ungdomsgeneration og

dens voksne.

Alle gik derfra med et smil på læben og

TV-Syd interviewede flere elever efter forestilling til deres reportage sammen aften. Her

er det Viktor Buck Nielsen fra 7. klasse, der fortæller om sin oplevelse i Mungo Park.

lidt at tænke over i weekenden, og med

budskabet om at levet livet med de fejl,

man nu gør - men derfor må man jo godt

tænke sig om og overveje ens handlinger

overfor sig selv og andre. Det var en

15

anderledes måde at have dansk, kristendom

og samfundsfag på.

-pb

Fortsættes på side 17

Over 100 elever cyklede fredag den 11. januar til Kolding for at se teater på Mungo Park. Der var højt humør, kolde fingre og store forventninger.

De elever, der af den ene eller anden grund ikke var i stand til at cykle, blev transporteret i SFO-bussen.


16

Computerforeningen

Generalforsamling

tirsdag d. 26. fabruar 2013 kl. 11.00

i Netcaffeens kaffestue

i Mejeriet, Sdr. Bjert.

Dagsorden iflg. vedtægerne.

Husk, forslag skal fremsendes til formanden

senest 8 dage før generalforsamlingen.

Overvej gerne nye emner til bestyrelsen.

Kære medlemmer, bak op om foreningens arbejde

og mød talstærkt frem.

Bestyrelsen

Vores ”Åben Datastue” har fortsat åben hver fredag fra kl.

09.00-til 11.00, foreløbig frem til påske. Vore kompetente

undervisere yder gerne assistance til alle med et påtrængende

computerproblem, også vore medlemmer.

(Evt. spørgsmål til 75577093)

DØGNVAGT

Kolding Bedemandsforretning

GARANTI

TRYGHED

SIKKERHED

Vi hjælper med alt vedr.

begravelse og bisættelse

Få pjecerne:

“Min sidste vilje”

“Når nogen dør”

Er din bolig sikret?

Din bolig kan sikres effektivt, uden at hjemmet bliver til Fort Knox.

Låsesmeden Schrøder har en lang række gode råd til, hvordan du bedst

sikrer din bolig.

Derfor er det en god idé at give hele boligen et sikringstjek, samt at kigge

på alle ind- og udgange med tyvens øjne.

Ring 75 50 23 99 og få et

uforpligtende tilbud på sikring af din bolig

- for en sikkerheds skyld

Autoriseret Ruko Sikringscenter

Albuen 15, Kolding, tilf. 75 50 23 99

www.laasesmeden-schroeder.dk

Søren Erik Andersen (grundlagt 1897)

Dyrehavegårdsvej Bjert Vestervang 3

6000 Kolding 6091 Bjert

75 52 65 77 75 57 23 38

www.se-andersen.dk

DØGNVAGT


Hvad syntes eleverne om stykket:

Caroline Sehested 7.c

Jeg synes, at det var et sjovt teaterstykke.

Det var sjovt, at se hvordan de ser os teenagere.

De viste os de syv dødssynder på

humoristiske måder. Det kan klart anbefales

at se stykket. Hvis jeg skulle give det

stjerner, skulle det have 5 ud af 5 stjerner.

Emma Victoria De Almeida Jørgensen,

7c

Jeg syntes, at stykket var humoristisk og

spændende. Det gjorde meget indtryk på

mig, og jeg følte nærmest at de havde

været inde i mit hoved. Jeg lærte lidt om,

hvordan jeg bruger mit liv. De beskrev de

syv dødssynder meget godt, og de forstår

at formulere det på en måde, så det er forståeligt

og sjovt, men så det ikke mister

alvoren i budskabet.

Michael Sirach, 7.c

Jeg synes, at stykket var godt, fordi man

kunne lære meget om, hvad ens krop går

igennem. De

formulerede det på en sjov og forståelig

måde. Jeg synes, stykket er særligt interessant,

fordi det

udvikler sig ud fra de syv dødssynder. Det

er sjovt fordi, man selv minder om mange

af dem. Historierne er godt lavet og gennemarbejdet.

De forstod virkelig, hvordan

man får publikum med. Bl.a. med fodbolde

over det hele, og det føltes som om, man

befandt sig midt i historien. Hvis jeg skulle

give den stjerner får den 5/5.

Katrine Kromann Brandt, 7.c

De to skuespillere, der fremførte stykket

var utrolig dygtige og overbevisende.

Under og imellem stykkerne blev der også

spillet musik og sunget. Det gjorde stykket

anderledes og mere interessant, fordi der

så også var andet end skuespil. De små

historier var humoristiske og gode eksempler

på de syv dødssynder, men nogle af

dem var dog en smule overdrevne, hvilket

gjorde, at man fokuserede lidt mere på det

dårlige i de efterfølgende stykker.

Bjert hjælper

verdens

fattigste

17

Sdr. Bjert og Folkekirkens Nødhjælp samler

ind til kampen mod sult, når frivillige

banker på dørene søndag den 10. marts

2013.

Udviklingshjælp nytter og kampen mod

fattigdom kan vindes. Men der er stadig

meget at tage fat på. En af de helt store

udfordringer er sult. 870 millioner mennesker

lider af kronisk underernæring og

hver 12. sekund dør et barn af sult. Sult

og fejlernæring er verdens største sundhedsrisiko.

Samtidig forstærker sult alle andre

dårligdomme som f.eks hiv og aids.

Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne

til sult med akut nødhjælp, langsigtet

udviklingshjælp og ved at arbejde for

menneskers ret til at leve i værdighed og

uden sult på både lokalt og internationalt

plan. Det koster kr. 2 om dagen at give en

person mad og vand.

Så der er stadigvæk stor brug for din

støtte.

I 2012 blev der indsamlet ca. 15. millioner,

heraf kr. 21.580,00 i Sdr. Bjert.

Sdr. Bjert vil derfor igen i år deltage i

den landsdækkende Sogneindsamling,

der samler penge ind til Folkekirkens

Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult

blandt verdens allerfattigste mennesker.

Vi glæder os over, at der hvert år er

mange, der støtter med gode beløb og at

en trofast gruppe af indsamlere slutter op

om opgaven.

”Vi vil gerne have kontakt med flere frivillige

indsamlere, som vil bruge et par

timer med indsamlingen søndag den 10.

marts 2013”, siger Irene Bengaard, der

arbejder frivilligt for Folkekirkens

Nødhjælp.

Du kan melde dig som indsamler hos

Irene Bengaard på mobil 29 33 60 85

eller e-mail: fam.bengaard@gmail.com


18

Microsoft certificeret system ingeniør MCSE

ELITE DATA - DIN IT PARTNER

Kim Pedersen

Produkter

•Netværk•E-mail og kalender

•Internet•Sikkerhed

•Fjernopkobling•Lej en IT afdeling

•Kontorsystemer•Rådgivning•Service

www.elitedata.dk

ELITE DATA

DIN IT PARTNER

Guldager 1 - 6091 Bjert

21 61 30 27

post@elitedata.dk

IT leverandør inden for rådgivning, installation, salg og service

Festsalen i Mejeriet

Går du med tanker om at skulle

holde din næste fest i Mejeriet’s

flotte festsal?

(Alt udstyr til 90 siddende gæster)

så er det nu !

Der er “rift” om datoerne !

Henvendelse Keld Venø

tlf: 75572424 - mobil: 24409424

Se: www.mejeriet-bjert.dk


Kassebeholdningen i

Brugsen stiger ikke

Efter Danske Bank nedlægger

sin filial i Bjert og

samtidig lukker pengeautomaten

skal Dagli’ Brugsen

agere bank for pengeinstituttets

lokale kunder

Af Poul Erik Nørgaard

- Danske Bank har en aftale med Postvæsenet,

som igen har en aftale med

Coop Danmark om, at posthusene skal

kunne håndtere almindelige ind- og udbetalinger

for bankens kunder enten via

hævekort eller bankbog, siger brugsuddeler

Allan Jørgensen - så det skal vi naturligvis

også håndtere.

- Det koster lidt ekstra arbejde, men er

forhåbentlig også ensbetydende med en

større omsætning af vores dagligvarer - og

understreger, at Brugsen ikke opkræver

gebyrer for banktransaktionerne.

Der stilles ikke nogen krav til, at Brugsen

skal have en større kassebeholdning end

tidligere.

- Det er naturligvis betryggende, at vi

ikke skal have flere penge i kassen, hvilket

naturligvis også betyder, at skal kunderne

hæve større beløb, skal vi adviseres

i god tid, siger brugsuddeleren.

Oplagt

Det ville jo være oplagt, at indstallere en

pengeautomat i Bjert, men flere pengeinstitutter

oplyser til avisen, at det er meget

omkostningskrævende, at vedligeholde

automaten - man skal have et kundeflow

på størrelse med Kolding Storcenter og

det ligger vist ikke lige for.

Spændende 2-værelses lejlighed

i det gl. mejeri i Sdr. Stenderup

85 m2 fordelt i 2 etager.

Badeværelse med plads til vaskemaskine.

Køkken med spiseplads.

Stue med udgang til lille terrasse

Stort åbent rum på 1 sal med skråvægge.

Husleje 4.100,- kr. + forbrug

Kontakt 40 21 66 85

Brugsuddeler Allan Jørgensen skal via posthuset nu servicere Dansk Bank-kunder med

ind- og udbetalinger.

Hjertlig tak

For opmærksomheden i forbindelse

med min 85 års fødselsdag.

Venlig hilsen

Svend Gamborg

19


20

NYBYGNING - OMBYGNING- RENOVERING

AUT. VVS-INSTALLATØR

INDUSTRI - VILLA - LANDBRUG

VAND-VARME-VENTILATION-JORDVARME-STOKERFYR-SMEDEARBEJDE

Bjarne Olsen, tlf. 2783 9501 eller René Fey Olsen, tlf. 2783 9502

Thygesmindevej 2, 6092 Sdr. Stenderup


Historien bag:

Schultzvej i Sdr. Bjert

Af Pia Rohde Stensen

Schultzvej, som er en mindre sidegade til

Binderupvej i Gl. Bjært, er opkaldt efter

Truels Schultz af Vesterbygaard. Den er

beliggende i et område der tidligere var

mark, tilhørende Vesterbygaard.

Der er ikke mange offentligt tilgængelige

informationer omkring Truels Schultz, og

jeg har derfor været i kontakt med et par

af hans familiemedlemmer. Henholdsvis

svigerdatteren Elsebeth Schultz på

Vesterbygaard og barnebarnet Truels

Schultz. De tre generationer fra familien

Schultz har boet på Vesterbygaard sammen,

og Truels fortæller at det har været

meget berigende at vokse op med sine

bedsteforældre.

Familien var vigtig, og den var ofte samlet

til det helt store Sønderjyske kaffebord,

samt de årlige høstgilder hvor den store

stue var fyldt godt op. Typisk for en familiekomsammen,

sad mændene i en stue,

hvor de spillede kort og røg cigarer, imens

damerne sad i en anden stue og snakkede

med hinanden. Derudover erindrer Truels,

den ugentlige køretur, hvor Farfar,

som Truels Schultz altid blev kaldt, sad

foran i bilen, og fortalte mange herlige

historier fra grænselandet.

Truels fortæller om sin farfar, at han var

en meget afholdt mand, der behandlede

sit folk rigtigt godt. På Vesterbygaard, havde

man en Folkestue som man samledes

21

i, og som Truels har gode minder fra. Han

fortæller endvidere hvordan hans farfar,

efter middagen, kunne finde på at tage

alle sine folk med på jagt.

Elsebeth fortæller, at hendes svigerfar

ofte gik ned til åen, langs det der i dag er

Schultzvej, og at man derfor valgte at

opkalde vejen efter ham. Truels tilføjer, at

han og tvillingebroderen, Ole, tjente på

gården i deres unge dage, og at han mindes

hvordan deres farfar kom gående

over markerne i sit jakkesæt med vest,

med stok i hånden og, om sommeren,

stråhat på hovedet.

Truels Schultz nåede i sin tid at blive

udnævnt til æresbonde.

Nyt fra Sdr. Bjert Pensionistforening

Af Erik Piihl

D. 22. januar havde vi besøg af Kai J.

Palomäki Schmidt, som fortalte historien

om ”Finnerbørn”. Vi har alle hørt om Finnerbørn,

der kom til bl. a. Danmark uden

helt at vide hvorfor.

Det er svært at huske det hele om hvad

han fortalte, men har du lyst til, at læse

historien om Finnerbørn har Pensionistfor-

eningen indkøbt en bog ”Købmandens

Finnebarn ” hvor han har skrevet om Finnerbørnenes

historie.

Medlemmer af Pensionistforeningen er

velkommen til at låne bogen i 2 – 3 uger

ad gangen. Henvendelse om lån kan rettes

til Erik Piihl på tlf. 75572943.

Billeder fra Island

D. 19. februar kl. 14.00 i Kærnehuset vil

Erik Piihl vise billeder fra Eva og Erik´s

rundtur på Island. Turen foregik på hovedvej

1 med afstikkere til forskelligeseværdigheder.

Du bedes tilmelde dig hos Gunner på

75572594 eller Erik på 75572943 senest

d. 17. februar af hensyn til kaffe.


22

Kuhrt & Pedersen

Tømrer- og

Snedkerforretning ApS

Stenderupvej 226, 6092 Sdr. Stenderup

75 57 14 57

Ombygning

Nybygning

Reparation

Isolering

Tilbygning


Livet i en lerhytte

Astrid Hindbo fra Sdr. Stenderup

fortalte i vores decemberudgave

om sit forestående

ophold i Uganda. Optakten

foregik på Silkeborg Højskole,

hvor hun beskæftigede sig

med udviklingsarbejde, kulturforståelse

og hjælpeorganisationernes

rolle. Her fortæller

hun om opholdet i

Uganda.

”Good morning, Sister”.

Sådan siger mine nye søskende hver morgen,

når jeg træder ud af min lille lerhytte.

De er så småt ved at begynde dagens

pligter. De mindste fejer gårdspladsen

med en gren, drengene er i marken, og

pigerne er i gang med at skrælle kartoflerne

til morgenmaden. Morgenstunden er

ofte den travleste tid på dagen. De skal

helst nå så meget som muligt, inden solen

står op, hvilket derfor også betyder, at

morgenmaden først er klar et godt stykke

oppe af formiddagen.

Min nye familie

Der gik ikke længe, før jeg faldt til hos

denne nye familie, som består af en mor

og hendes syv børn. De mødte mig alle

med brede smil, sang og dans. Hurtigt

blev jeg en del af hverdagens pligter, så

jeg kunne få noget for hånden i stedet for

blot at sidde og kigge på fra sidelinjen.

Opgaverne hænger ved, så jeg henter stadig

vand, malker køer, knækker jordnødder

og går i marken for at luge.

Jeg tænker tit på, at dette virkelig er virkelighed.

Jeg er ikke i gang med at indspille

en ulandskalender, hvor instruktøren

pludselig kommer og siger cut. Det bliver

ved, og der er ikke andre end mig, der

synes dette er uvirkeligt. For disse mennesker

er dét at bade i en balje under åben

himmel noget af det mest naturlige, ligesom

dét at bruge et ildelugtende og fluebesat

hul som toilet og dét at sidde i en

stor rundkreds på jorden og spise af samme

fad med fingrene. De synes heller

ikke, at der er noget mærkeligt i at lede to

timer efter en hane, for at få aftensmad på

bordet. Ligesom det er ganske normalt at

synge og skrige for en død mand i en

varm hytte eller at synge og tromme på en

papkasse nytårsnat på gårdspladsen sammen

med tredive andre.

Og rigtig nok – så er der jo heller ikke

noget underligt i alt dette. Det er bare så

langt fra min hverdag, at jeg ikke kan lade

være med at stoppe op og tænke: ”Hvordan

endte jeg her?”

Klageboks

Foruden mine oplevelser med lokalbefolkningen

er jeg også en del af organisationen

LWF (Lutheran World Federation).

Når jeg har dage med dem, går det op

mig, hvor meget udviklingsarbejdet virkelig

nytter. Jeg har eksempelvis besøgt familier

med HIV og hørt om hvor vigtigt, det

har været for dem at komme i kontakt med

organisationen, så de har kunnet tilegne

sig noget viden om sygdommen og lært,

hvordan man lever et positivt liv med HIV.

LWF besøger HIV-familierne to gange om

neden og selv disse få besøg er vigtige.

Blot dét at der kommer nogen udefra

og tager del i deres problemer og hører

om, hvordan livet er, kan være nok for

dem. Det var meget rørende at møde en

sådan familie, hvor både mor, far og ældste

søn var smittet med HIV.

En fredag eftermiddag kørte vi rundt i

forskellige distrikter og åbnede for ”klage-

Min ugandiske familie vil jeg aldrig glemme.

23

bokse”. Bokse, hvor lokalbefolkningen

simpelthen kan blive hørt og skrive deres

klage eller ros over noget i samfundet - og

de bliver brugt. Boksene indeholdt bl.a. en

klage over en politimand, samt en ros af et

projekt, som LWF netop havde startet. Det

var godt at se, hvor seriøst klagerne blev

taget. Det er utrolig vigtigt for organisationen,

at alle bliver hørt, og at der bliver

gjort noget ved klagerne, så ingen føler

sig dårlig behandlet.

Det er tankevækkende, at der på trods

af det faktum, at de på så mange områder

er så langt tilbage, og at det hele kan virke

så håbløst, er så mange organisationer og

mennesker, som gerne vil have skubbet

Uganda i gang med udviklingen mod et

demokratisk og velfungerende samfund.

I søndags fik jeg sagt farvel til min lokale

kirke, som jeg troligt har besøgt søndag

efter søndag, og på fredag forlader jeg

min ugandiske familie. Det bliver trist at

sige farvel til så mange mennesker, der

har fyldt så meget de sidste seks uger.

Jeg er sikker på at denne oplevelse vil

blive noget, der vil stå meget klart i min

erindring de næste mange år.

Aanyunos bobo!


24

ENGDRAGET 13

6091 BJERT

Telefon 7557 2548

Mobil: 2011 8197

og 2427 2420

Vi byder gamle og nye

kunder velkommen

Alt i autoreparation

Syn

Aircondition

Dæk (også opbevaring)

Lav timepris

PL. Auto & Teknik

Thorsvej 1

6091 Bjert

Tel.: 61862440

20 års erfaring - din tryghed


En korthåret historie

Frisørernes brancheorganisation er

meget utilfreds med Ligestillingsnævnets

afgørelse om, at kønnet alene ikke

må bestemme prisen på en klipning.

Sagen har været vendt og drejet i alle

medier, og sågar nået udenlandske aviser

også. Hele sagen er startet af 25årige

jurastuderende Marie Hove, som

bor i København, men er født og

opvokset i Sdr. Bjert.

Avisen har haft Marie Hove i røret, for at få

uddybet hendes holdninger:

Hvad er det, du har gang i?

”Jeg har klaget til Ligebehandlingsnævnet,

fordi jeg blev diskrimineret ved en frisør,

der havde højere priser for klipning af

kvinder end for mænd.

Hvordan startede det?

Det startede egentlig, fordi jeg klippede

mig korthåret og pludselig begyndte at gå

meget oftere til frisør. Da jeg havde langt

hår gik jeg til frisøren et par gange om

året, men nu skal jeg gerne klippes cirka

en gang i måneden. Med al den tid hos frisøren

havde jeg tid til at studere priserne,

og de mange mænd, der kom ind og fik

klippet stort set den samme frisure som

mig, men betalte mindre for det. Det

begyndte at irritere mig mere og mere, at

jeg – blot på grund at mit køn – skulle

betale mere end mændene. Det har sådan

set ikke noget at gøre med, at jeg er korthåret

– det var bare det, der fik mig til at

tænke over det – men det her gælder for

alle kvinder, og måske om muligt endnu

mere de langhårede kvinder, da det er min

opfattelse, at det tager kortere tid at klippe

langhårede personer end korthåret. Det

her har ikke noget at gøre med, at jeg er

sur og bitter og bare gerne vil have min

klipning billigere. Jeg har bestemt ikke

noget i mod at betale mere for min klipning,

hvis det er fordi, de rent faktisk tager

længere tid og er mere besværlig – hvilket

den nok gør og er – men jeg har noget

imod at betale mere for min klipning på

grund af en stereotyp opfattelse af, at min

klipning tager længere tid, blot fordi jeg er

kvinde. Min pointe er, at priserne skal sættes

ud fra saglige grunde såsom tiden, det

tager at blive klippet, hvor besværlig klipningen

er, hvor mange produkter man vil

have i osv. - ikke på grund af ens køn.

Hvad skete der med din sag?

Sagen er blevet behandlet i Ligebehandlingsnævnet,

der er et administrativt nævn.

Det foregik sådan, at jeg indsendte en klage,

som den indklagede svarede på. Derefter

svarede jeg på deres bemærkninger,

Marie Hove - korthåret for øjeblikket.

og de svarede så på mine yderligere

bemærkninger, og så sluttede det med, at

jeg fik en afsluttende bemærkning. Derefter

traf nævnet en afgørelse, som gav mig

medhold i min klage, altså fastslog, at det

var diskriminerende, at have forskellige

priser for mænd og kvinder. Fordi det er et

administrativt nævn, kan sagens herefter

indbringes for domstolene. Da frisøren

ikke vil acceptere afgørelsen og ikke har

efterlevet den, har jeg bedt Ligebehandlingsnævnet

om at føre min sag for mig

ved domstolene. Det gør de gennem

Kammeradvokaten. Frisøren har så tilmed

begæret den ført for Landsretten som

første instans, i stedet for det normale,

som er byretten, fordi de mener, den er

principiel.

Hvilke medier har du efterhånden

optrådt i?

Afgørelsen er offentlig tilgængelig på Ligebehandlingsnævnets

hjemmeside, men

både frisøren og jeg er anonyme i afgørelsen.

Så der har faktisk ikke været nogle,

der har vidst, hvem jeg var.

Men – for at svare på spørgsmålet –

har jeg selv fortalt åbent om sagen, og

derfor var der en fra TV2 Nyhederne, der

fandt frem til mig gennem flere led, så jeg

har været i Nyhederne. Jeg er også blevet

interviewet til Universitetsavisen på

Københavns Universitet. Og nu, som prikken

over i’et, blev det Bjert-Stenderup

Avis. Jeg står også gerne til rådighed, hvis

flere er interesserede i at høre om sagen.

Derudover har der uden min medvirken

været skrevet om det i stort set alle aviser.

Den frisure du har lige nu, tager den

ikke længere tid at klippe end en almindelig

mandefrisure?

Jeg har kort hår. Lige nu har jeg det tilbagestrøget,

men jeg har også haft ”side

25

cut”, ”gryde-frisure” og meget andet, og så

har jeg som sagt også engang haft langt

hår. Selvfølgelig er der nogle frisurer, der

tager længere tid at klippe end andre. Min

nuværende frisure tager for eksampel

længere tid at klippe end min frisure, dengang

jeg havde langt hår. Men – uden at

jeg er frisør-ekspert - jeg har svært ved at

forestille mig, at en mand med præcis

samme frisure som mig tager kortere tid at

klippe, blot fordi han er en mand.

Hvordan skal man afgøre, hvornår en

kvindes frisure er kort nok til at få det til

den mandlige pris?

Jeg synes sådan set slet ikke, at det er

sådan, vi skal fastsætte priserne på klipning.

Min pointe er netop, at vi skal væk

fra dame- og herreklipspriser og i stedet

vurdere prisen ud fra saglige kriterier

såsom tiden, det tager at blive klippet,

hvor besværlig klipningen er, hvor mange

produkter man vil have i osv. Mænd og

kvinder skal således betalte det samme

for den samme ydelse.

At jeg er korthåret var blot det, der gjorde,

at jeg fik øjnene op for problematikken,

fordi der pludselig blev så tydeligt for

mig, at mænd med præcis samme frisure

som mig, som sad i frisørstolen lige så

lang tid som mig, betalte mindre end mig

for den præcis samme ydelse.

Hvad siger du til, hvis det ender med at

mænd bare kommer til at betale mere for

en klipning?

For mig at se er der to pris-løsninger på

dette her. Enten kan man sætte én fast

pris for en klipning uanset køn, eller også

kan priserne differentieres ud fra saglige

kriterier såsom tiden, det tager at blive

klippet, hvor besværlig klipningen er, hvor

mange produkter man vil have i osv. Det

synes jeg, den enkelte frisør må selv om.

Det vigtigste er, at frisørerne får de penge,

de skal have, og at ingen bliver diskrimineret.


Avisen har talt med nogle lokale frisører,

som ikke ønsker at gå ind i den konkrete

sag, men henviser til brancheorganisationen,

som kører sagen. Her er man ikke

enige med Marie Hove, da de mener, en

dameklipning tager længere tid end en

herreklipning – der er flere inddelinger og

klipninger i forskellige vinkler.

En herreklipning koster i Sdr. Bjert ca.

250-270 kroner og en dameklipning ca.

350 kr. Ifølge Marie Hove, så er priserne

næsten det dobbelte i hovedstaden.

Det bliver spændende for alle med hår

at se, hvad udfaldet af sagen bliver.

-pb


26

Træpiller

Til folk med stokerfyr kan

vi tilbyde træpiller af god

kvalitet og med en god

brændeværdi.

Vi har både småsække,

storsække og løsvare.

Der er mulighed for selv at hente.

Medbring evt. selv emballage.

Man bedes ringe inden afhentning.

Ring, hvis der ønskes priser

på løsvare og levering.

Sønder Stenderup Maskinstation

Gammel Ålbovej 1 A

6092 Sønder Stenderup

www.sdrstenderupmaskinstation.dk

Tlf.: 75571137 - 20266037 - 40191137

Forkæl dig selv

-og dem

du holder af

Tlf.: 7631 1130 - www.bjertkro.dk


Bjert Spejderne

møder verden

i Kandersteg

I uge 28 skal 20 spejdere, 8 rovere fra

KFUM-troppen i Bjert samt ledere, nogle

forældre og søskende afsted for 3. gang i

gruppens historie, på sommerlejr på det

Internationale Spejdercenter i Kandersteg

i Schweiz.

For at gøre turen billigere for den enkelte

spejder, har gruppen fået mulighed for

at sælge lod-sedler til KFUM Spejdernes

Landslotteri.

Så i perioden 26. januar til 30. marts vil

man kunne være så heldig at få besøg af

nogle spejdere, som sælger disse lodsed-

ler for 20 kr./stk. Der er mange fine præmier

på højkant – bl.a. en rejse.

Pengene skal bl.a. finansiere div. oplevelser

og aktiviteter i de schweiziske

Alper, som f.eks. vandretur med oppakning.

Turen har en stigning fra start til slut

på over 1000 m. Her udfordres den enkelte

deltager både på krop og sjæl. Man får

flyttet nogle grænser, og får samtidig en

oplevelse for livet.

Har man lyst til at se, hvor spejderne

skal hen, så kan man gå ind og se mere

på: www. kisc.ch

Bjert-spejderne var på hike i Kandersteg 2007, hvorfra dette billede stammer.

En eftermiddag med en god

film i Sognehuset

Torsdag den 28. februar er der sogneeftermiddag kl. 14.30 med film og snolder i sognehuset.

Anette Jorsal, nybagt medlem af menighedsrådet og filmnørd gennem mange

år, fortæller først om eftermiddagens film, inden den vises.

27

Mødregruppen består af Lise Vierø, Binderup.

Britt Nissen, Agtrupskov. Bente

Fagan, Skartved. Pia Jensen, Bjert, og her

ses deres babyer på et billede, der er

næsten 25 år gammelt.

Mødregruppe

fylder 25 år

Af Pia Jensen

Utroligt som tiden den går. Nu er det 25 år

siden , der kom 4 guldklumper til verden i

Sdr. Bjert. Sundhedsplejersken kom og tilså

disse pragteksemplarer og synes det

var en god ide´, at deres mødre kunne

mødes og udveksle erfaringer.

Sådan opstod vores mødregruppe.

Vi mødtes en hverdagsformiddag og

synes det svingede meget godt, så det

blev til flere møder, hvor der blev drøftet

bleer, gylpen, mad osv.

Ungerne blev efterhånden 1 år og snart

meldte de næste børn deres ankomst, så

vi kunne lige så godt fortsætte i samme

mødregruppe, det var da lige så hyggeligt.

Barselsorlov og forældreorlov blev overstået,

så vi kunne nu kun mødes om lørdagen

eller søndagen.

Søskendejalousi, børnepasning var nu

aktuelle emner. De 8 børn var nu skolemodne,

da de alle skulle være storesøskende

igen. En lille efternøler skulle vi

da alle lige have med, så mødregruppen

kunne fortsætte. Forfra med blesnak og

barselsorlov.

Et af medlemmerne i gruppen synes lige

så godt vi kunne fortsætte, så hun nuppede

lige et barn mere, men der sagde vi

andre nu stop. Efterhånden som de små

blev større kom andre emner på tapetet:

pubertet alkohol, fester og kærester og de

havde efterhånden ikke tid til at tage med

os i mødregruppen, så det endte med at vi

4 mødre sad selv til formiddagskaffen, så

det blev lavet om til en hverdagsaften.

Den kvikke læser tænker nok "har de

børn ingen far?" Jo de blev skam også

indviet i gruppen, så de får lov til at komme

med ca 1 gang om året. Vi piger

mødes 10 gange om året og der er stadig

aktuelle emner at diskutere i form af børnenes

uddannelser, er der børnebørn på

vej? overgangsalder og lignende. Vi kan

kun anbefale nybagte familier i at tage

imod tilbuddet om at komme i en mødregruppe.

Mødregruppen består af Lise Vierø, Binderup.

Britt Nissen, Agtrupskov. Bente

Fagan, Skartved. Pia Jensen, Bjert.


28

Bøgebrænde sælges

savet/kløvet og tørt

Leveres i

Bjert-Stenderup området

Henvendelse

Jens Barsøe

tlf. 4018 8045 - 7557 1201


På billedet ses fra venstre Holger Hansen,

Taulov, Villy Sørensen, Sdr. Bjert, Svend

Erik Jensen, Kolding og Per Jacobsen,

Vonsild.

Villy var hos

dronningen

Fire pensionerede medarbejdere hos

Smurfit Kappa Danmark i Kolding med

mere end 40 års anciennitet har fået tildelt

den kongelige belønningsmedalje.

Fire tidligere medarbejdere hos Smurfit-

Kappa i Kolding var i audiens på Christiansborg

hos Hendes Majestæt Dronning

Margrethe for at takke for den kongelige

belønningsmedalje.

De fire modtagere er Per Jacobsen, Holger

Hansen, Villy Heinrich Sørensen og

Svend Erik Jensen. Sidstnævnte fik

belønningsmedaljen med krone. De fire fik

deres medalje for lang og tro tjeneste. Alle

har mere end 40 års anciennitet i emballagevirksomheden.

Spillemandstræf

i Bjert-Hallen

Borgerne i Stenderup og Bjert er inviteret

til et kæmpe spillemandstræf med

masser af folke- og spillemandsmusik

lørdag den 2. marts.

Af spillemanden og hans musik gror

der glæde af sang og fryd samt livslyst

til dansen, lad os sætte den på programmet

og nyde en aften i Bjert-Hallen

sammen med 40 – 60 entusiastiske

spillemænd, der vil lede os igennem folkelivet

og egnsskildringer med musik

fra Skagen til Gedser, Fanø til Bornholm.

Folkedanserne i Bjert håber, at publikum

får tid til at opleve et enestående

kulturelt tilbud, et rum for fællesskab,

dans og livsglæde der samler aktive

borgere på tværs af generationer og

traditioner.

Det vil være muligt at deltage i fællesspisning

kl. 18,00, med mad leveret af

Bjert-Hallens cafeteria eller fra kl. 19.30

hvor spillemandsorkestret skulle være

klar til at sætte stemning i hallen. Der er

så en kaffe pause kl. 21 med stort ”tage

selv kagebord”. Prisen for hele aftenen

er kr. 225, og kr. 100 fra kl. 19.30.

Tilmeld til Ole Videsen o.videsen@stofanet.dk;

tlf. 75 57 23 11.

Læserbrev

Vi mangler dig

Bestyrelsen for Sdr. Stenderup Sogns

Beboerforening skriver:

Hvis du er nået hertil har du helt sikkert

også fundet den kuvert vi har fået lagt ind i

Bjert-Stenderup avisen (gælder for husstande

i Sdr. Stenderup sogn).

Har du åbnet den og kigget godt og

grundigt på indholdet …?

Vi står nemlig lige og mangler DIG!

• Der er indbydelse til den årlige generalforsamling

- hvor vi håber rigtig mange

borgere vil tage sig tid til at møde op. Dette

vil ikke kun gøre os (bestyrelsen) utrolig

glade – men forhåbentlig også udmunde

sig i nye idéer som vi skal/kan arbejde

videre på.

Det er vigtigt for os, at vi hele tiden har

en ”finger på pulsen” så vi kan lægge

kræfterne der hvor det gavner Sdr. Stenderup

bedst – og det kan vi kun, hvis I

hjælper os med jeres idéer, tanker om nye

projekter osv.

• Kontingentet for næste års medlemskab

af Beboerforeningen kan indbetales

på det i lagte girokort enten i banken, via

home-bank eller ved at aflevere pengene

til ét af bestyrelsesmedlemmerne.

Beløbet vil hjælpe os til at hjælpe byen.

Som eksempel kan nævnes:

29

o Det nye bus og Info hus.

o Afholdelse af juletræs arrangement.

o Skt. Hans

o Banko

o Nye traditioner – som f.eks. Halloween

• Vi mangler altid friske kræfter og nye

øjne.

Det er ikke fordi vi er overdynget med

arbejdsopgaver, så der er ingen grund til,

at stikke hovedet i busken af skræk, men

det er sjovere og nemmere at varetage en

bestyrelsespost når bestyrelsen er fuldtallig.

Derfor har vi netop brug for dig.

Vi håber, at brevet er blevet åbnet og

læst og ikke er røget direkte ud i stakken i

carporten.

MEN hvis det nu er tilfældet, skal I ikke

fortvivle – det er stadig muligt både at

betale kontingentet OG nå Generalforsamlingen.

På www.sdr-stenderup.dk kan I finde

Beboerforeningens bestyrelse og kan

betale til én af os – Generalforsamlingen

er noteret på hjemmesiden under aktivitetsplanen.

Det er også muligt at betale kontingentet

ved fremmøde til Generalforsamlingen.

Vi ses den 26. februar på Sdr. Stenderup

Centralskole

Er du kreativ og kunne tænke

dig at udstille i Mejeriet i Bjert

Forårsudstillingen i Mejeriet i Bjert, afholdes

i år lørdag den 16. marts kl. 10 – 16.

Måske er du kreativ og har lyst til at

udstille og eventuelt sælge nogle af de

ting du laver - så er chancen her! Både

amatører og professionelle – gerne med

tilknytning til Bjert- /Stenderupområdet

kan være med – eneste betingelse er at

produkterne er hjemmelavede. Det koster

100 kr. at være med, og man kan godt

være flere personer om en stand. Mejeriet

stiller borde til rådighed (et til hver stand),

og du kan gøre udstillingen klar aftenen i

forvejen.

Det er også muligt at lave et arbejdende

værksted på udstillingen – inden for de

rammer som lokalerne tillader.

Udstillingen plejer at være velbesøgt og

en god anledning til at vise hvad der rører

sig i lokalområdet på det kreative område

og næsten hvert år kommer der nye

udstillere til med spændende og anderle-

des ting.

I forbindelse med udstillingen er der en

lille cafe i Mejeriet med kaffe, kage og

andre forfriskninger.

Antallet af pladser er begrænset, så det

er en god ide at tilmelde sig i god tid –

helst inden 1. marts. Tilmeldingen og evt.

yderligere information hos Maj-Britt Hansen

tlf. 75572644 / 51516971, mail: lindehoj@stofanet.dk


30

ENTREPRENØR

BELÆGNING - ANLÆGSARBEJDE

DRÆNING - DRÆNSPULING - SLAMSUGNING

BJARNE NISSEN

TLF. 75 57 29 76

40 28 29 76

SKOVHAVEVEJ 58

6091 BJERT

Generalforsamling 2013

Torsdag d. 28/2 kl.19.30

i Bjert skoles aula

Dagsorden ifølge vedtægterne:

- Se www.bjert.dk

På valg til bestyrelsen er:

Karen Lützen

Ruth Noer

Lisbet Friche

+ suppleanter og revisorer(vælges hvert år)

Der serveres ost og vin

Velmødt!

Venlig hilsen fra bestyrelsen.

beboerforeningen@bjert.dk


Fra Norge til Bjert

Stafetten indehaves denne gang af Bodil

Dahl Rasmussen, Gl. Bjært 22.

STAFETTEN

Da Sven var på besøg for at skrive artikel

til avisen om mit kunstneriske virke i ”Banken”

Gl. Bjært 22, spørger han med entusiasme

i stemmen, om jeg da ikke kunne

tænke mig at skrive ”stafetten”….?? Øh

jeg ved ikke helt … hvad skulle emnet da

være? Her er Sven hurtig til at komme

med ideen ”Du kan jo skrive om det at

være ny i byen”. ..Jah det var jo en ide …

efter for og imod overvejelser indvilliger

jeg i at tage udfordringen op.

Da jeg i sensommeren flytter til Sdr.

Bjert, er det første jeg undrer mig over dette:

Gl. Bjært 22, 6091 Bjert i Sdr. Bjert.

Disse forskellige Bjerter staver jeg hver

gang info om adresse gives over telefonen.

Hvorfor disse forskellige stavemåder

og navne? Det må jeg huske at spørge

Ove om.

Da jeg vælger at flytte til Sdr. Bjert er det

pga. bolig med mulighed for at udfolde

mig kreativt og beliggenheden er jo dejlig,

tæt på strand og skov og så lige ved

Skamlingsbanken, som jeg ikke har

besøgt siden den dag med folkeskolen i

året ca. 1973 og hvad var det nu lige det

var et mindesmærke over? Spørger en i

byen og ja det kan vedkommende nu heller

ikke lige huske, men et kendt mindesmærke

er det jo (må huske at spørge

Ove). Når jeg orienterer folk om, hvor jeg

nu bor, forklarer jeg Sdr. Bjerts geografiske

beliggenhed ved at nævne Skamlingsbanken

og hvis det ikke er nok, nævner

jeg gerne Villy.

Efter 12 år i Norge er det dejligt at have

fundet min base, som gammel Ågård jente

er det godt atter at bo i et mindre landsbysamfund,

hvor det at kunne låne en kop

sukker ved naboen er en selvfølge og det

at slå en sludder af over vejen og hækken

er en god skik.

Jeg var så heldig at blive inviteret til

Mariavejs gadefest og her blev jeg modtaget

med velkomst tale, gave og en hjertelig

varme, som stadig mærkes og luner

her i vinterens mørke og kulde.

Joh jeg følte mig hurtigt hjemme her

blandt de mange forbipasserende landbrugsmaskiner,

beridere, hundeluftere,

skolebørn og ihærdige joggere – og ikke

at forglemme også det venlige landpostbud

på knallerten sin og selvfølgelig Ove.

Siden min indflytten er nordmanden

også valfartet hertil … da de hørte jeg

boede ved siden af kroen var det jo også

helt top, god mad og drikke med mulighed

for overnatning, når der var flere end jeg

kunne huse … tæt på stranden og så er

de så glade for den danske folkesjæl, som

de oplever så velkommende … godt at

høre når der også findes det modsatte,

f.eks. hvor børn og unge afvises og sendes

ud af landet!

En dag, hvor jeg endelig havde besluttet

mig for at løbe en tur, oplevede jeg følgende:

Da jeg løb ned forbi kirken, til åen, førte

stien mig lige forbi Astrid, en åben og

hjertevarm sjæl fra min barndomsegn i

Ågård, som også har slået rod her med

familien efter mange år i Norge …så jeg

stoppede op og gik på kaffeslabberas og

inden jeg så mig om, var jeg på vej hjem

med favnen fuld af hjemmedyrket persille,

squash, og smukke blomster!!! Så da kunne

jeg jo ikke så godt løbe og turen fortsatte

i gang tempo … jeg kom nu forbi

engen v. åen igen og her havde dagplejemødrene

slået lejr, så stien vrimlede med

små åbne og nysgerrige væsner … min

kæmpe gule blomst blev beskuet og befølt

og små hænder ville plukke blomster, der

blev vinket farvel og lidt længere fremme

på broen lænede der sig 4 flotte mænd i

uniform … ”Nå, her i Bjert kan der da opleves

lidt af hvert, lige fra dagplejemødre

med småbørn og politi ” udbrød jeg ”Ja”

blev der smilende svaret og ”Sikke da en

fin blomst du har med der” . Det var politihundekorpset

som havde sin træning der

31

den dag … jeg følte mig med et endnu

mere tryg og velkommen i lille Bjert og

hensat til de dage hvor landbetjenten færdes

blandt folk og havde tid til en sludder.

Jo, jeg har allerede oplevet mange fine

nære ting i de forgangne måneder, noget

at varme sig ved, nu hvor vi putter os

mere inde … Vil lade jer vide, at døren

altid er åben hos mig (når jeg da ikke lige

er i Norge en tur) ring mig eller bank på og

jeg giver gerne en kop kaffe og en sludder,

mens I ser lidt på mine unikke smykker og

hvad jeg ellers har gang i, en lille sang

kan det også blive til, hvis I har lyst at synge,

eller hvad med at male lidt på silke …

eller lave masker og drama. Jeg har da

også en massage briks, hvis nogen skulle

trænge til en afspændende massage og et

bio- energizer fodbad, har jeg også investeret

i. Vil her lige nævne, at jeg just har

deltaget i et spændende og givende

iværksætter kursus i Spinderihallerne i

Vejle og i House of design i Kolding. Et

interessant kursus for os med en drøm om

at kunne udleve og leve af vores kreative

evner og erfaringer.

Tiden skal vise, hvor hoved interessen og

næringskilden skal være i mit virke … det

er en spændende tid, jeg har frem for mig

og jeg er glad for, at den skal udleves i

mine trygge rammer her hos Alice og Erik

OG at jeg har en Ove som nabo.. Ove,

som jeg vil gå over vejen og spørge, om

de mange ting jeg har undret mig over.

Med varme tanker her i mørke tiden og

tak til alle jer, der får mig til at føle mig

hjemme her i Sdr. Bjert og omegn.

Hilsen Nordboer og Skandinav Bodil .

(NB: Der kan være omvendt ordstilling og

fornorskede udtryk grundet mine år under

norsk indflydelse)


32

Sdr. Stenderup Kirke

Søndag

den 10. feb. kl. 10.30

Fastelavnsgudstjeneste.

Derefter er der tøndeslagning

for børnene.

Der er boller og kaffe i

konfirmandstuen.

Torsdag

den. 21. feb. Kl. 19.00

Læseklub i konfirmandstuen.

Alle er meget velkomne.

Tovholder: Isa Ege Bruus

Tirsdag

den. 5. marts kl. 14.30

Tirsdagsklub, hvor vi får besøg

af sognepræst Iben Munksgaard Davids,

der fortæller om arbejdet som gadepræst.

Der er kaffe / brød for 20,00 kr.

Alle er velkomne.

Nyhedsbrev fra Bjert Beboerforening

Hvad sker der i æbleplantagen??

Lige nu er der både ujævnt og rodet, men forhåbentlig kommer der en afslutning på projektet, som kommunen har iværksat i samråd med beboerforeningen.

Det har været et ”blødt” område at arbejde med så store og tunge maskiner i, men vi er blevet lovet, at hjulsporene bliver jævnet ud af

en mindre maskine.

Kort før jul blev der lavet en prioriteret liste af arbejder, vi var enige om at ønske os:

Fældning af piletræer i plantagen (det er sket), Opsætning af bænk bag præstegården (den er klar), Lys på Kirkestien fra præstegården mod kirken

(der er opsat fire ny lamper), Rydning af krat mellem æbletræerne (er på vej), anlæg af smal grussti gennem plantagen (mangler – forhåbentlig

er der penge til den også). Lige nu kræves der bare tålmodighed.

Kælkebakken

Så lykkedes det at få bakken ned mod sportspladsen slået ved hjælp at

et par driftige ildsjæle og en del timers arbejde. Tak for det! Børnene har

fået en udfordrende bakke, og vi andre er blevet skånet for rutsjebane

ned af asfaltstien.

Nye ansøgninger til Landsbypuljen

Vi har netop indsendt nye ansøgninger til puljen i 2013. Idrætsforeningen

søger tilskud til multibane, og beboerforeningen søger opretning af

og lys på stien nord om kirken – det er desværre en lidt bekostelig

affære. Desuden søger vi enkelte lamper andre steder på vores stisystem.

Men vi har netop fået besked om, at der til puljen på 1 mill. kr. er

ansøgninger for over 2½ mill. kr., så der forestår et fordelings- og beskæringsarbejde i landsbyernes kontaktforum.

Generalforsamling i Beboerforeningen

Det er torsdag den 28. februar kl. 19.30 i skolens aula. Kom og lyt - og deltag i debatten om fremtidige projekter fx

angående æbleplantagen, stier og plejehjemmet. Vi byder på ost og vin.

Lisbeth Friche, formand


Trolde og meteorologer

Tekst og tegning,

Jens Bach Andersen

Violinspiller Mortensen havde i mange år

været en af verdens mest respekterede

og beundrede violinspillere.

Utallige koncerter var det blevet til i

Paris, New York og al ting, og han havde

altid stået alene på selv de største af verdens

scener, mutters alene med sit instrument,

en af de fineste stradivariusser.

Ingen nævneværdige skrammer havde

den.

Og så spillede han højt, højere end Alpe

d’Huez.

Backstage medbragte han to roadies,

der passede teknikken, hvilket i Mortensens

tilfælde drejede sig om én mikrofon

samt surround-forstærker med MultEQ

digital hæmatokrit-rumkorrektion. Plus lidt

kulørte lamper for hyggens skyld.

Mortensen, født Lauritz Mauritius, var i

øvrigt opvokset under små kår i en beskeden

landsby med otte mindre søskende

og en hund ved navn Pelle. Og en grøn

cykel til deling, som tante Tut ude fra Møllehusene

havde sparet sammen til en Jul,

der sent ville blive glemt. Kommunen havde

da heller ikke fundet anledning til at

skride ind..

I sine unge år begyndte Mortensen at

interessere sig for violinspil, hvorefter

meget gik slag i slag, selvom faderen,

Moritz Mauritius, havde ment, unge Mauritius

skulle være enten taskenspiller eller

bankmand med emsige gebyrer som

ansvarsområde, som familien med succes

havde været det i generationer.

Så skulle det ikke være, og resten er

historie og almindeligt kendt. Lutter succes.

Så meget tristere blev det da også, da

violinspiller Mortensen en aften for fulde

huse, eller hvad det hedder, plus gardiner,

på en scene på Champs-Élysées i Paris

havde uheld i teknikken.

Strømmen gik.

Violinspiller Mortensen opdagede det

imidlertid først nogle sekunder senere.

Indtil da nåede han at spille flere takter

uden en lyd – overhovedet. Her gjorde

han så at sige i spinaten.

Og her var løbet så også kørt.

Det bør siges, at der før havde været

småknas med højttalerne, og der havde

også været ubehagelige spørgsmål oppe

at vende i tidens løb.

Mortensen havde hver gang fastholdt, at

det var den reeene lyd.

- Der er ikke fejet noget ind under det

flyvende tæppe, som han gerne sagde,

når han var oppe i det røde felt. Hvilket

han ofte var.

Ved denne seneste hændelse og efterfølgende

undersøgelse kom det imidlertid

frem, at selve violinstrengene på Strativariussen

udgjordes af fire stykker grøn elastik,

og at Mortensen i hele karrieren med

store armbevægelser blot havde svunget

buen til båndet violinspil, som han ikke

engang selv var mester for.

- Ok, det var fup, indrømmede Mortensen

hårdt presset til sidst.

- Men jeg var alene om det, fejlen er min

alene, tilføjede han, ihærdigt, fordi han

vidste, det var tidens måde at indrømme.

- Alene jeg har ansvaret.

Ædelmodigt. Og sidste udkald, når der

skal gribes efter halmstrå for at sminke

resterne af et image.

Kun projektørlyset havde været ægte.

Resten blålys.

Hans pligtopfyldende roadies skete der

ikke noget med; de oplyste, at de ikke

havde kendt til en skid. De havde blot passet

deres arbejde i kulissen.

Efterfølgende nødsagedes Mortensen til

33

at tilbagebetale et ukendt antal bananer i

uretmæssige honorarer, idet der stod

noget i kontrakten, som han ellers havde

regnet med, at han var den eneste, der

havde læst.

Muligvis skulle han også i spjældet. (Og

her kunne man så komme med en lille vits

om cykelklemmer, hvilket jeg undlader).

Alle vendte herefter den døve ryg til violinspiller

Mortensen.

Og det jeg nu lige har fortalt, passer slet

ikke, en violinspiller ved navn Mortensen

har aldrig eksiseret, i hvert fald ikke ham

her, det vat bare noget, jeg kom til at

opdigte, fordi jeg på det seneste - med en

vis undren - har fulgt en smule med i balladen

omkring hr cyklist Lance Armstrong,

der også blev snuppet i brug af elastik, så

at sige. Og dermed inkassering af uretmæssige

honorarer som professionel

cykeltyv.

Og han er jo ikke den eneste. Andre har

før ham nydt en højttravende karriere i

Fortsættes næste side


34

Sven Åge´s Service

Udfører alle forefaldende reperationer og vedligeholdelse af

hus og have, bygninger og virksomheder.

F.eks.: Tømrerarbejde, træfældning, anlægsarbejde, svejsear-

bejde, muldvarpe- og mosegrisebekæmpelse.

Tlf.: 7557 2537

Mobil: 2166 9013 Intet er

DIN herrefrisør

for småt

Xtra-Rum - lokal opbevaring

Pulterrum fra kr. 300, - pr.

ned. Nem og fri adgang.

Også mindre erhvervslejemål.

Peter Juhl, Gl. Skartved 44,

6091 Bjert, tlf. 2819 2025

Michael H. Nielsen

2223 1604

Allan D. Christensen

3125 0413

Colle’s

Blomster

Leveringsdygtig i alt blomster binderi,

vin, chokolade, diverse brugskunst,

og årstidens potteplanter.

Altid friske varer

Åbningstider

Tirsdag-fredag fra kl.14.30 til 18.00

Lørdag fra kl.10.00 til 16.00

Søndag fra kl.10.00 til 14.00

Bestillinger modtages alle dage

på tel.: 28 76 10 46

Samtidig vil jeg gerne ønske butikkens

kunder og forretningsforbindelser

et godt nytår 2013

Gl. Skartved 22 - 6091 Bjert

TEL.: 28 76 10 46


kulørte trøjer og indbringende cykelture,

mens de løbende fik stillet spørgsmålet,

om de nu også var helt sikre på, de ikke

fik sig en liiille avec til morgenkaffen med

den kemiske cykelpumpe.

For eksempel var Bjarne Riis, som indtil

da vist kun var snuppet i ikke at høre til de

klarest lysende cykellygter, efter min

mening rigtig dygtig til at sidde og se kællingfornærmet

ud, når han fik spørgsmålet

om epo og den slags.

Jeg så det et par gange i fjernsynet, når

han let vranten og med skulende øjne

benægtede ethvert indtag af små kulørte

bodyindbildningsvingummibamser sammen

med mere ærlige vitaminer fra Matas.

Nærmest som en småstor dreng der ærekrænket

oplyste, at det da så sAAAndelig

ikke var ham, der havde nakket tante Tuts

yndligspanda, stående i patronhylstre til

anklerne og krudtslam til cykelhjelmen. Tut

var længe utrøstelig.

Personlig går jeg ikke meget op i cykelsport,

selvom jeg, når tid er, godt kan finde

på at sidde og se Tour de France i fjernsynet,

men det er mest på grund af sidegevinsten,

alle de skønne landskaber og

udsigter i Alperne, for eksempel Alpe

d’Huez, hvor Fruen og jeg i øvrigt engang

var på ferie i en ti dages tid i godt 1800

meters højde. For resten med streger og

navne på asfalten fra året før.

En flyver til Nice og derfra til Alpe d'Huez

i lejet bil. Det sidste kom til at tage syvotte

timer, fordi vi kørte forkert.

De professionelle cykeltyves færd ender

så på Champs-Élysées, hvor de pjatter i

champagne og lamseben i badetøj; muligvis

de eneste lovlige stoffer, der er indblandet.

De ærlige cyklister får lov til at se

på.

Gaden er i øvrigt navngivet efter Elysion,

lykkens land, forbeholdt afdøde helte

og andre af guder udvalgte, cirka. Er der

mere champagne.

I øvrigt har også jeg en cykel, som jeg

har arvet efter min svigermor. Altså hun

har selv foræret mig den, hun er på ingen

måde død, hendes balanceevne er bare

ikke længere, hvad den har været. Folkedansen

er det også slut med. Jeg arvede

ikke noget i dën forbindelse. Hun havde

ikke nogen violin, hun dansede bare,

mens andre spillede.

Og nu vi er ved det, så har man jo også

hørt om museumsdirektører og rottefængere,

der havde deres vellønnede abejde i

kraft af indbildte eksamenspapirer og fikse

doktorgradbøjninger.

Går den, så går den. Der findes mange

gråzoner i denne verden

Takket være sin erfaring udi gråtoner

hutler Mortensen sig i dag igennem som

sort og underbetalt rådgiver hos Kartellet

af Brugtvognsforhandlere.

Sic transit gloria mundi.

Helle Juhl fortæller om

husmødres verden

Forfatteren og journalisten fra Skartved

har igen skrevet en meget rost bog

”Fremragende historiebog” stod der

blandt roserne i Femina, da journalist og

forfatter Helle Juhls bog Husmødre udkom

sidste efterår. Anmelderne var begejstrede.

Berlingskes anmelder skrev bl.a. om

en ”billedbåret og meget underholdende

hyldest til generationer af husmødre”.

Blandt andre anmelderroser kunne man

læse ”en fremragende skildring” (Weekendavisen)

og ”Helle Juhls meget appetitlige

og velresearchede bog” (Politiken).

Nu får alle indbyggerne i Helle Juhls

egen hjemby mulighed for at høre forfatteren

fortælle om arbejdet med bogen ”Husmødre

– Historier fra landets største

arbejdsplads”, og om alle de kvinder, som

hun har mødt undervejs i sin research.

Helle Juhl har skrevet flere meget roste

bøger om livet på landet, men den seneste

har særligt fokus på kvinderne og

deres historie op gennem det 20. århundrede.

Fra dengang kvinder stræbte efter

at få status som gift kvinde og hjemmegående,

til kvinderne frigjorde sig og søgte

ud på arbejdsmarkedet.

Mødet finder sted torsdag den 21. februar

i Sdr. Bjert Sognehus og arrangeres af

menighedsrådet sammen med husholdningsforeningen.

Titlen på aftenen

er ”Husmødrenes verden i det 20. årh.”

Alle er velkomne.

aj

Musik og teater i Bjert

Af Erik Lund

Bestyrelsesmedlem i Musik- og Teaterforeningen

Giv dig selv en glæde, ved at være med til glæde og overaske andre.

Musik og teater giver nye kræfter. Nu har du muligheden for at være på aller- tætteste

hånd, til at præge den kommende retning som Sdr. Bjert musik og teaterforening

skal gå i.

Den 28. februar 2013 er der generalforsamling. Det er her de store beslutninger

kan træffes, vel at mærke der er nogen som vil være med til at arbejde for en forening.

Musik- og Teaterforeningen er en forening, som har mange traditioner i at arrangere

musikarrangemente, med orkestre fra nær og fjern, Tit og ofte har det være jazz, en

god gang jazz er bare fin og flot. En periode var irsk musik en del af teaterforeningen.

Det var en god tid.

Der er ikke mange genre som Sdr. Bjert teaterforening ikke har haft på plakaten.

Intet er for stort og intet er for småt. Det skal være sjovt, alvorligt, dramatisk og intelligent

- men ind imellem må det også bare god gammeldags dilettant.

At komme i bestyrelsen i en forening giver muligheder Det giver også arbejde og

ansvar , men hvor er det hyggeligt, at mødes med gode mennesker der vil give noget

af sig selv til andre, og gøre byen spændende at leve i. Vi glæder os til at se nye fantastiske

kræfter på foreningens genrealforsamling den 28. februar, Vi er også gode til

at spise hamburgerryg med italiensk salat.

P.S. det er ikke farligt at tage ansvar for udvikling - det er spændende.

35


36

Tømrer- & snedkerforretning

Ruddi Hansen

Varmarkvej 28

6092 Sdr. Stenderup

75 57 12 42 / 40 42 88 78


Bierfest væltede hallen

Det var et fantastisk syn, der mødte de ca.

700 mennesker, som mødte op til Bierfest

i Bjert-Hallen fredag den 11. januar.

Hallen var pyntet til ukendelighed og

lange borde med tyske navne løb ned

gennem hallen.

Store en-liters glasølkrus fyldtes hurtigt

med fadøl, og snart var der ægte bayersk

stemning i hallen med tyrolermusik, kædedans,

skålen og dans på stolene. Utroligt

hvad man kan få folk til, når bare ordren

fra orkesteret er på tysk. Stemningen blev

i løbet af ingen tid løftet helt op under hallens

loft.

Wienerschnitzel med tilbehør blev fortæret

af de mange mennesker, hvoraf en

meget stor del var udklædt i festlige tyro-

Wienerschnitzel med tilbehør blev fortæret af de mange mennesker, hvoraf en meget

stor del var udklædt i festlige tyrolerdragter. Der var virkelig gjort noget ud af forberedelserne

i de små hjem.

lerdragter. Der var virkelig gjort noget ud

af forberedelserne i de små hjem.

Der blev ikke kun spillet tyrolermusik og

tyske schlagere. Det 12 mand store orkester

mestrede også gamle og nye hit. Da

de skiftedes til at holde pause, så var der

musik non stop uafbrudt fra klokken 18 til

1, hvor hallens skarpe lys bragte folk tilbage

til virkeligheden.

Der var mange mennesker udefra, som

ikke før havde været til bal i Bjerthallen, og

det er garanteret ikke sidste gang, de

kommer.

Det vil de også få mulighed for, da der

er skrevet en tre-årig kontrakt med firmaet,

som står bag konceptet. Så nåede du det

ikke i år, så er der en ny chance næste år til at få luftet dine Lederhosen og tyrolerskørter.

37

10. januar 2014

Det er som nævnt allerede nu besluttet, at

festen gentages til næste år, og det bliver

fredag den 10. januar.

I løbet af den kommende måneds tid bliver

de såkaldte ambassadører indkaldt,

hvor de igen bliver tilbudt et bord - og dermed

retten til at sælge billetterne til det

pågældende bord.

- Vi har allerede mange, der har meldt

sig som ambassadører, men der er stadig

ledige ambassadør-pladser, så hvis nogen

skulle være interesseret, kan de bare henvende

sig til mig, fortæller Søren Andersen,

der bestyrer Bjert-Hallens cafeteria

og er primus motor i arrangementet.

Overskudet fra festen går til Bjert-Hallen.


38

6091 “Det er her det sker” 6092

FEBRUAR klokken hvad hvor hvem

5. 19.00 Banko Mejeriet Bjert Pensionistforening

6. 19.30 Mindfulness Skolen i Bjert BS Husholdningsforening

11. 14.30 Mandagsbanko Dannevirke Stenderup Pensionistfor.

13. 19.00 Banko Egebo Busforeningen

15. 18.00 Fællesspisning tilm.

sen. 18.9. 20826092 Dannevirke Støtteforeningen

19. 14.00 Erik Piihl fra Island Kærnehuset Bjert Pensionistforening

19.30 SKRÅL Tine Illum

21. ? Husmødrenes verden Sognehuset Sdr. Bjert Kirke

26. 19.00-21.00 Læs en bog Sognehuset Sdr. Bjert Kirke

19.00 Gen. forsamling Stenderup Skole Stenderup Beboerforeningh

27. 19.00 Banko Egebo Busforeningen

28. 14.30 Sogneeftermiddag Sognehuset Sdr. Bjert Kirke

19.00 Strikkecafe Egebo BS Husholdningsforening

19.00 Åben snak Sognehuset Sdr. Bjert Kirke

MARTS

5. 19.30 Klæder skaber folk ! Skolen i Bjert BS Husholdningsforening

19.00 Banko Mejeriet Bjert Pensionistforening

6. 14.00 Harmonika Banditterne Dannevirke Stenderup Pensionistfor.

OPRÅB - Undgå dobbelt-arrangementer

Der er fra flere sider kommet henvenderlser til avisen, om det ikke er muligt, at alle foreninger/arrangører oplyser om deres fremtidige

kendte arrangementer - dels til denne side og ikke mindst til kalenderen på www.bsavis.dk, der går 12 mdr. frem.

Alle vil naturligvis have glæde af en opdateret og aktuel kalender!

Send en mail til pen@infospot.dk - så er arrangementerne med i både den trykte avis og net-avisen - det er da nemt!

SKAL jeres arrangementer med i kalenderen - så send en mail til pen@infospot.dk med fremtidige arrangementer

op til 12 måneder frem -

brug også kalenderen til jeres planlægning - se den på www.bsavis.dk - med detaljer om div. arrangementer.

Deadline: Næste nummer fredag den 25. januar 13

Udgivelse:

Bjert-Stenderup Medieforening Avisen udkommer 11 gange årligt - ikke i juli.

Omdeles gratis til ca. 1.500 husstande i 6091 og 6092.

Redaktion: Tel.: 7557 7404 Mail: avisen@bjert.dk

- svarer den sidste weekend i måneden

Sven Rørbæk (ansv.) Tel.: 2125 3508 Mail: svrm@kolding.dk

Annoncesalg

Per Bertelsen Tel.: 7557 2909 Mail: per6091@gmail.com

Maria Hall Tel.: 4275 2103 Mail: damefotograf@gmail.com

Foto

Helle Juhl Tel.: 7557 2025

Poul Erik Nørgaard Tel.: 2043 5076 Mail: pen@infospot.dk

Aktivitetskalender

Biert Stenderup Net-Avis www.bsavis.dk

Jens Bach Andersen Tel.: 7557 2481 Mail: jensbachandersen@gmail.com

Tegning

Jytte Hansen Tel.: 2483 6008 Mail: jytte@infospot.dk

Økonomi

Holger Pedersen Tel.: 2073 1390 Mail: holgerpedersen@jubii.dk

Omdeling

From Grafisk Tel.: 7552 7711 Mail: info@from-grafisk.dk

Tryk


NYHED

ENDERÆKKEHUS I DEN SYDLIGE BYDEL

SANKELMARKVEJ 34 6000 KOLDING

Nem

lille syd- og vestvendt have, gå-afstand til indkøb, bus og grønne områder.

Rækkehuset

indeholder baggang/bryggers med plads til vaskemaskine m.m., rummeligt

værelse med egen udgang, vestvendt stue med udgang til haven og terrasse, soveværelse

med faste skabe, pænt lille badeværelse med brus samt køkken fra 90’erne med en lille

spiseplads

Der

er parketgulve i alle opholdsrum

VELHOLDT VILLA MED SYDLANDSK STEMNING

ENGEN 28, TVED 6000 KOLDING

Villaen

ligger utrolig smukt indplaceret på grunden, med vid udsigt til marker og

orden

Med

forhave og ot trappe til boligen mod øst, og mod syd og vest vil I føle jer

hensat til sydligere himmelstrøg, med otte terrasser i både træ, sten og granit

og med haven anlagt i ere niveauer

Pris/Udb. 2.675.000/135.000

Brutto/Netto 14.983/13.509

Alt. nans., F1: 12.848/12.576

Bolig/Kld., m 2 156/0

Plan/Værelser 1/6

Grundareal m 2 900

Byggeår 1977

Kokborg & Co. Statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Bredgade 32 6000 Kolding 7553 9033 Hans Lind Pia Kokborg

Niels Kokborg

www.realmaeglerne.dk/6000

Energiklasse D

Boligtype Villa

Sagsnr. 430-3113

Pris/Udb. 825.000/45.000 Bolig/Kld., m

Brutto/Netto 5.632/5.275

Alt. nans., F1: 3.230/3.248

2 76/0

Plan/Værelser 1/4

Grundareal m2 298

Byggeår 1962

NY PRIS

VILLA MED UDSIGT TIL ÆBLEPLANTAGE

BJERT KIRKEVEJ 15 6091 BJERT

Her

emmer virkelig af fred og ro og dog kun 10 min. gang til indkøb, skole,

busforbindelse, etc.

Hvad

enten det er Bjert Strand eller Kolding centrum der er målet, ligger det også

tæt ved - ca. 10 min. i bil

Villaen

kræver modernisering

Pris/Udb. 1.045.000/55.000

Brutto/Netto 6.667/6.385

Alt. nans., F1: 5.927/6.089

Bolig/Kld., m 2 127/0

Plan/Værelser 1/4

Grundareal m 2 757

Byggeår 1978

www.realmaeglerne.dk

Energiklasse F

Boligtype Villa

Sagsnr. 430-3270

Energiklasse D

Boligtype Villa

Sagsnr. 430-3239

RealMæglerne

- handler med omtanke!

39


Huse

til

salg

i

Bjert

Vi søger fl

ere ejendomme til salg

Kontakt Kontakt home, home, Slotsalle Slotsalle for for en en uforpligtende uforpligtende salgsvurdering

salgsvurdering på 75 520311

Spot God villa på lukket lukke

t vej v vej

Spot Yders Yderst derst

vvelholdt

elholdt vink vinkelvilla elvilla

Lille hhyggelig

yggelig

villa

Scan k

oden oden med

med

din smartphone

og se

e en spænd-

ende video af

boligen.

Scan koden

oden med

din smartphone

og s e en spænd-

ende video af

boligen.

KO KKOLDING

OLDING

SLOTSALLÉ

SLOTSAL

L LÉ

vv/ / Hanne

Faaborg Faaborgg

Statsaut. Statsaut. eejendomsmægler,

jendomsmægler,

, MDE

SSlotsallé lotsallé

111,

1,

66000

000

Ko Kolding olding

ko kolding.slotsalle@home.dk

olding.

slotsalle@home.

dk

TTlf. lf.

. 7755 552

2 003

3 111

1


www www.home

www.home.dk .home.dk

Bjer Bjert t |

Hasselv

elvænge ænget

Bud

ønskes

På På en

god

lukket

vej

i

Bjert

ligger

dette

dette Kontantpris Kontantpris

1.445.000 1.445. 000

hus. hus. Huset ligger


en

god

grund

med

med Udb.:

775.000

5. 000

en nem have.

Brutto/Netto:

88.490/7.848

.490/

7.

848

Alternativt fi

nansieringsforslag:

Afdragsfrit FlexLån® F1K

4.210/4.172

Sag: 613D00040 Tele Telefon: elefon:

775

5 52 003

3 111

1

Se Se mere på home.dk

Bjert

| Hasselv

elvænge ænget

K

f n

C d

125 827 5 1 1976 Energi

Bud

ønskes

Yderst

velholdt

gulstens

vinkelvillabe-

be- be- KKontantpris

ontantpris

1. 1.795.000 795.

000

liggende


rolig

villavej

i

Sdr.

Bjert.

Udb.:

90 90.000 . 000

Området

har

egen

skole,

børnehaver,

børnehaver, Brutto/Ne Brutto/Netto:

10.663/9.818

10.

663/

/ 9.

818

idrætshal,

gode

indkøbsmuligheder

og

og Alternativt fi

nansieringsforslag:

spisesteder.

Afdragsfrit FlexLån® F1K

5.466/5.456

Sag: 613H00159 Tele Telefon: elefon:

775

5 52 003

3 111

1

Se mere på home.dk

K

f n

C d

163 892 4 1 1975 Energi

Bjert

| LLøgervej

øgervej

Huset

er

beliggende

i

Sdr.

Bjert

med

med Kontantpris

475.000 475.

000

kort

afstand

til

Kolding.

Huset

er

bygget

bygget Udb.:

25. 25.000 000

i

1888

og

har

den

charme

som

gamle

gamle Brutto/Ne Brutto/Netto: tto:

33.115/3.094

.11

15/3.

094

huse

skal

have.

Til

huset

er

der

en

nem

nem Alternativt fi nansieringsforslag:

have have samt udhus.

Afdragsfrit FlexLån® F1K 1.732/1.933

Sag:

613D00169

Telefon:

75

52 03

11

K

f

n

C

d

Se mere på home.dk

89 327 2 2 1888Energi 1888 Energi
EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR D DDANSKE

ANSKE BANK KKONCERNEN

ONCERNEN

40

More magazines by this user
Similar magazines