KØRESPORTEN - Karetmager.dk

karetmager.dk

KØRESPORTEN - Karetmager.dk

Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund og

udkommer medio februar, april, juni, august, november.

Sidste frist for bidrag 15. januar, 15. marts, 15. maj,

15. juli og 15. oktober.

Redaktion

Ansvarshavende redaktør og annoncering

Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9 10 Aalborg SØ,

tlf. 9814 7880, fax 9814 78 0, mobil 099 7880,

e-mail ole@ekvipage.dk

Redaktionelt stof

Torsten Lund Andersen, Elmevej 6, Langholt, 9310 Vodskov,

tlf. 98 5 7 8 , e-mail tla-teknik@aalborg.dk

Meddelelser fra selskaber

Lisbeth Hartmann, Brøndens Mark 5, Thorup,

93 0 Hjallerup, tlf. 9885 7035, fax 9885 7034,

e-mail lhartmann@pc.dk

Trykning Arden Bogtrykkeri A/S, Gutenbergvej 1, 9510

Arden, tlf. 9856 10 , fax 9856 0

Distribution Vibeke og Hans Tang, Volstrupvej ,

8370 Hadsten, tlf. 8698 1439

DKF’s tilknyttede selskaber

Bornholms Køre Selskab, BKS

Dansk Køre Selskab, DKS

Fyens Køre-Selskab, FKS

Himmerlands Køre- og Rideforening, HKR

Midtjysk Køre Selskab, MKS

Slesvigske Køre Selskab, SKS

Thy Køre Selskab, ThKS

Trekantens Køre Selskab, TKS

Vendsyssel Køreforening, VK

Vestjysk Køre Selskab, VKS

Østjysk Køre Selskab, ØKS

Hjemmeside: www.ekvipage.dk/dkf

Pris 37,- kr. inkl. moms – Oplag 1.500 stk.

ISSN 1600- 61X

Køresporten 5· 005

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

Protektor

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

DKF’s ledelse

Præsident: Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7,

8300 Odder, tlf. 8655 8744, fax 8655 9744,

e-mail art@ib-moeller.dk

Formand: Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore,

4140 Borup, tlf. 568 05 , fax 5616 8341,

e-mail jens@get vet.dk

Sekretær: Allan Bjerre, Hørager 1, 690 Karlslunde,

tlf. 4615 161, e-mail allanbjerre@privat.dk

Kasserer: Elsebeth Dehlholm, Strandelhjørnvej 16,

6500 Vojens, tlf. 7454 7060, fax 7454 7068,

e-mail post@hedegaarden.dk

Kulturhistorisk udvalg

Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7,

8300 Odder, tlf. 8655 8744, fax 8655 9744,

e-mail art@ib-moeller.dk

Køreudvalg

Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore, 4140 Borup,

tlf. 568 05 , fax 5616 8341, e-mail jens@get vet.dk

Pløjeudvalg

Arne Hansen, Allerupvej 4, 65 0 Toftlund,

tlf. 7483 1685, e-mail: arne@hotmail.com

Uddannelsesudvalg

Inge Luise Ratzow,

Skyttegården, Nr. Bjert, 6000 Kolding

tlf. 7556 5151, e-mail skyttegaarden@skyttegaarden.dk

Forside: Lis Laumann blev Dansk og Nordisk Mester i

pløjning 005. Foto Ole Jespersen.

Enhver gengivelse af Køresportens artikler, illustrationer og

annoncer er kun tilladt efter aftale med redaktøren. Redaktionen

forbeholder sig ret til at redigere i artikler eller afvise indlæg,

ligesom redaktionen ikke påtager sig ansvar for artikler,

fotos mv, der indsendes uopfordret. Køresporten forbeholder

sig ret til at undlade at optage annoncer, der strider mod bladets

eller DKF’s interesser.