Evaluering af Funktionsevnemetoden - Social

sm.dk

Evaluering af Funktionsevnemetoden - Social

Kommunernes problemer med funktionsevnemetoden vil blive

stærkt reduceret, når metoden er indarbejdet

Det er de små kommuner, der har problemer.

De store kan godt finde ud af det

Funktionsevnemetoden har betydet, at sager – omhandlende det

der i dag betegnes merudgifter – i øget omfang ankes

Manglende specialisering af sagsbehandlerne

Figur 9. Hvor ligger problemerne?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Det ses, at det blandt dem, der har en mening, er den overvejende opfattelse, at

problemerne vil blive mindre, når metoden er gennemarbejdet, og når man har en

fastere ankepraksis. Derimod er det ikke den generelle opfattelse, at forvaltningerne

i de store kommuner er meget bedre til at klare disse sager end forvaltningerne i de

mindre kommuner.

Figur 10 viser endelig, hvilken vurdering, svarpersonerne har af baggrunden for

eventuelle problemer.

Figur 10. Hvad er baggrunden til problemerne?

Manglende uddannelse

Manglende ressourcer hos sagsbehandlerne

Et kommunalpolitisk ønske om at spare

på hjælpen efter Servicelovens § 84

Modvilje hos borgerne mod at medvirke

til dokumentation m.v.

Uklarhed i de centralt fastsatte regler

Problemer med håndtering af Funktionsevnemetodens

redskaber (samtaleskema og aftaleskema)

Helt enig

Overvejende enig

Helt uenig

Hverken enig eller uenig

Ved ikke

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Et stort problem mange steder

Et problem, man møder af og til

Et problem nogle steder

Ikke et problem

Ved ikke

Som det ses, er svarpersonerne meget usikre på, hvor årsagerne til problemerne

kan ligge. Halvdelen peger dog på, at manglende kommunale ressourcer til sagsbehandlingen

kan spille en rolle. 42 pct. er desuden stødt på uklarhed i de centralt

fastsatte regler.

5. De Sociale Nævn og Ankestyrelsen 57

More magazines by this user
Similar magazines