Evaluering af Funktionsevnemetoden - Social

sm.dk

Evaluering af Funktionsevnemetoden - Social

Gennemgående er sagsbehandlerne meget kritiske overfor Samtaleskemaet. Ganske

vist mener et flertal, at det giver sikkerhed for, at man kommer igennem de spørgsmål,

som er væsentligt for borgeren. Men der er samtidig helt overvejende tilslutning

til følgende synspunkter:

- Samtaleskemaet er ikke egnet til alle typer af funktionsevnenedsættelse

- Når Samtaleskemaet sendes ud, kan det skræmme mange borgere

- Mange borgere finder Samtaleskemaet nærgående.

Der er imidlertid meget forskellige holdninger til, om det skal være helt eller delvis

frivilligt at anvende Funktionsevnemetoden, og hvordan metoden evt. skal ændres.

Det forhold, at sagsbehandlerne kun i begrænset omfang opfylder de formelle

procedurekrav i den centralt fastsatte Funktionsevnemetode, giver stof til eftertanke.

Det peger i retning af, at de principper, der skal sikre retssikkerheden og borgerinddragelsen,

ikke kun kan sikres gennem central procesregulering, men også må

forankres i den lokale kvalitetssikring.

Endelig skal det bemærkes, at mange sagsbehandlere savner klare retningslinier for

tildeling af ydelser efter § 84.

7. Kommunale sagsbehandleres vurdering af

Funktionsevnemetoden

77

More magazines by this user
Similar magazines