16.07.2013 Views

TRINITATIS KIRKE

TRINITATIS KIRKE

TRINITATIS KIRKE

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>TRINITATIS</strong> <strong>KIRKE</strong><br />

www.trinitatis-kirke.dk<br />

Den gode hyrde<br />

Meddelelser<br />

Møder, koncerter og<br />

kredse<br />

Adresser<br />

Aktivitetskalender<br />

17. årgang nr. 2 Marts – Juni 2008


<strong>TRINITATIS</strong> <strong>KIRKE</strong><br />

2<br />

Den gode hyrde<br />

www.trinitatis-kirke.dk<br />

Når vor Herre Jesus omtaler sig selv som den gode<br />

hyrde, tænker Han ikke i særdeleshed på Israels folk. Så<br />

tænker Han i stedet på alle folk, som har det til fælles, at<br />

de tror på Ham, hvad enten de er jøder eller hedninger.<br />

Dette sker først efter, at Han er opstået fra de døde.<br />

Han kalder sig selv for den gode hyrde, fordi Han sætter<br />

sit liv til for fårene, som Han selv ejer. Han ser sig selv<br />

som modsætning til en daglejer. En sådan behøver ikke<br />

at være dårlig til sit hverv, men da det ikke er sine egne<br />

får, han passer, er der grænser for, hvilken indsats han<br />

vil yde. Går det så langt, at han må træffe et valg mellem<br />

beskyttelse af fårene eller beskyttelse af sig selv, så ofrer<br />

han fårene, fordi de ikke er en del af ham selv.<br />

Den gode hyrde er Han, fordi fårene eller menigheden<br />

er Hans fulde ansvar. Tilsyneladende er der efter Hans<br />

mening ikke noget, der hedder en dårlig hyrde. Det er en<br />

selvmodsigelse, for man kan vel ikke finde på at svigte<br />

sine egne? Sådan set ikke, men det er nu alligevel som<br />

om den mulighed står åben.<br />

Vi kan tage den situation, hvor den opstandne Herre<br />

spørger Simon Peter lige efter, at denne har forrådt Ham<br />

og bitterligt fortrudt det: Elsker du mig mere end de<br />

andre? Ja, det har han tidligere sagt, at han gør, men han<br />

har ikke kunnet holde det, så han nøjes med at sige, at<br />

jeg har dig kær. Hvortil vor Herre Jesus sætter ham til at<br />

vogte sine lam. Andet spørgsmål går lidt mere afdæmpet<br />

på, om han elsker Ham, med det samme svar, at jeg<br />

har dig kær. Vær hyrde for mine får, svarer vor Herre<br />

Jesus. Tredje gang er blusset skruet ekstra ned, for nu<br />

spørger Han: Har du mig kær, hvortil Peter med bedrøvet<br />

stemme svarer, at du ved, at jeg har dig kær, hvorpå<br />

han bliver bedt om at vogte vor Herre Jesu får. Man kan<br />

undre sig over, at Han vil overdrage ansvaret til en, der i<br />

hvert fald ikke har vist evner i den retning. Men Han har<br />

ikke noget valg. Man kan blive nødt til at tage, hvad man<br />

har, fordi der ikke er andre, som har forudsætningerne i<br />

orden. Det har Simon Peter. At han ikke helt kan leve op<br />

til sin høje standard om at elske vor Herre Jesus mere<br />

end de andre, men må nøjes med at have Ham kær, gør<br />

ham ikke uegnet som hyrde. Det vigtigste er, at han ved,<br />

hvad han går ind til.<br />

Det er heller ikke nødvendigt, at han i sig selv er en god<br />

hyrde, for når han tager imod kaldet, kan han blive en<br />

god hyrde. Det er ikke så vigtigt, at han tror på sig selv.<br />

Det, som er vigtigt, er, at vor Herre Jesus tror på ham.<br />

Og det gør Han, for ellers ville Han ikke kalde ham. Det<br />

samme gælder os. P.P.


Meddelelser<br />

Eftermiddagsgudstjenester<br />

Søndag den 27. april kl.16.00 er der gudstjeneste for<br />

konfirmanderne ved sognepræst Poul Pape og sognemedhjælper<br />

Ann Christiansen.<br />

Søndag den 25. maj kl.16.00 er der salmesangsgudstjeneste<br />

ved Thea Køllgaard Olsen.<br />

Hybyhus<br />

Tirsdag den 25. marts kl.14.15: Nadvergudstj.<br />

Peter Boyschau<br />

Tirsdag den 29. april kl.14.15: Nadvergudstj. Poul Pape<br />

Tirsdag den 27. maj kl.14.15: Nadvergudstj.<br />

Peter Boyschau<br />

Tirsdag den 24. juni kl.14.15: Nadvergudstj. Poul Pape<br />

Sognecafé<br />

Der er sognecafé i sognegården hver torsdag<br />

kl.10.00 - 12.00 undtagen i ferietiden og ved højtiderne.<br />

Kirkefrokost<br />

Der er kirkefrokost Palmesøndag den 16. marts efter<br />

højmessen kl.10.00.<br />

Udflugt til Christiansfeld<br />

I forbindelse med Lorenz Asmussens foredrag om Christiansfeld<br />

i sognegården i januar måned arrangeres der<br />

en udflugt dertil lørdag den 17. maj 2008 kl. 8.30 fra<br />

sognegården, Danmarksgade 61.<br />

Vi kører direkte til Christiansfeld, hvor vi vil få rundvisning<br />

ved Lorenz Asmussen umiddelbart efter, at vi har<br />

drukket en kop kaffe med et rundstykke, som menighedsrådet<br />

har medbragt til turdeltagerne.<br />

Herefter er planen, at vi fortsætter til Haderslev Dam,<br />

hvor der holdes frokostpause. Vi håber på godt vejr, så<br />

man eventuelt kan indtage sin medbragte frokost udendørs<br />

i Damparken – ellers er der forskellige spisesteder<br />

i umiddelbar nærhed, hvor man kan komme indendørs<br />

at spise.<br />

<strong>TRINITATIS</strong> <strong>KIRKE</strong><br />

www.trinitatis-kirke.dk<br />

Efter en god pause her, er det planlagt, at vi kører til<br />

Starup Kirke ved Haderslev Fjord. Det er Sønderjyllands<br />

ældste kirke, og den har nogle interessante<br />

kalkmalerier, som Karsten Ejby vil fortælle om, inden<br />

vi kører tilbage til Fredericia og regner med at være<br />

tilbage ca. kl.15.30.<br />

Turen er gratis; men man skal selv medbringe frokosten,<br />

og tilmeldingen er bindene. Henvendelse til Trinitatis<br />

kirkekontor på telefon 75 91 12 40.<br />

Bodil Juhl, Karsten Ejby, Bodil K. Borch<br />

Menighedsudflugt<br />

Den årlige menighedsudflugt finder i år sted tirsdag<br />

den 10. juni kl.13.00 -18.00. Detaljerne er ikke på<br />

plads i skrivende stund, men de vil blive bekendtgjort i<br />

forbindelse med annonce i Dagbladet og i Ugeavisen i<br />

slutningen af maj måned, hvor der også vil oplyses om<br />

pris og tilmelding.<br />

Kirketaxa<br />

Kirketaxa kan benyttes ved forskellige lejligheder:<br />

Til gudstjenester, sognemøder, sognecafé, koncerter i<br />

kirken, litteratur i sognegården samt til DSUK-møder<br />

i præsteboligen, Øster Voldgade 12. Ordningen gælder<br />

sognets beboere og de sognebåndsløsere, der bor i et<br />

af de fire bysogne samt i Erritsø og Lyng sogne. Man<br />

bedes bestille i god tid på tlf. 75 50 34 11 og sige, at det<br />

er kirketaxakørsel, man bestiller. Der betales 10 kr. til<br />

kirketjeneren.<br />

3


<strong>TRINITATIS</strong> <strong>KIRKE</strong><br />

4<br />

www.trinitatis-kirke.dk<br />

Fælles for Fredericia provsti<br />

Konfirmanddag<br />

Fredag den 14. marts kl.9.00 – 13.30 er der konfirmanddag<br />

i Fredericia Provsti. Man begynder i Fredericia<br />

Teater med en kort forestilling, hvorefter der<br />

er kirkevandring til Trinitatis, Sct. Michaelis og Sct.<br />

Knuds Kirke. Endvidere skal konfirmanderne på ”Den<br />

Kreative Skole” have en indføring i kirke- og reformationshistorie<br />

med særligt øje for Fredericias kirkelige<br />

mangfoldighed gennem historien.<br />

Salmesangsprojekt<br />

Onsdag den 21. maj om formiddagen arrangeres to<br />

gudstjenester, hvor 4. og 5. klasserne fra provstiets<br />

skoler deltager. De lærer seks nye og gamle salmer, hvis<br />

tema dette år knytter sig til Bjørn Nørgaards udsmykning<br />

af Christianskirken: Du skal elske din fjende.<br />

Friluftsgudstjeneste<br />

Der bliver som i de to sidste år arrangeret en friluftsgudstjeneste<br />

i Kastellet 2. pinsedag den 12. maj<br />

kl. 10.30 med deltagelse af Jernbaneorkesteret. I tilfælde<br />

af dårligt vejr foregår den fælles gudstjeneste for<br />

provstiet i Trinitatis kirke.<br />

Eftermiddags – og aftenmøder i<br />

sognegården<br />

Onsdag den 12. marts kl.19.30:<br />

Leonardo da Vinci. Kunsthistoriker Ole Bak Jakobsen,<br />

Århus, fortæller om renæssancemennesket Leonardo,<br />

som har skabt kunsthistoriens berømste malerier: Madonna<br />

i grotten, Den sidste nadver og Mona Lisa, som<br />

– sammen med andre billeder – vil blive gennemgået<br />

i foredraget. Gennem lysbilleder af malerier, tegninger<br />

og dagbogsoptegnelser, vil foredraget levendegøre<br />

legenden Leonardo da Vinci. Der vil endvidere blive set<br />

på holdbarheden af påstandene i ”Da Vinci mysteriet”.<br />

P.B.<br />

Fredag den 28. marts kl.14.30:<br />

Præst i Grækenland under Olympiaden 2004. Provst<br />

Klaus Frisman, Spentrup fortæller om den olympiske<br />

idé fra det klassiske Grækenland, som blev ” genfødt ” i<br />

slutningen det 19. århundrede.<br />

Klaus Frisman var med ved sidste olympiade og handicapolympiade<br />

som led i Dansk Kirke i Udlandets<br />

besøgstjeneste i Athen, som var for både sportsudøvere<br />

og tilrejsende tilskuere. P.P.<br />

Onsdag den 9. april kl.19.30:<br />

Kaj Munk – mennesket og idealisten. Firesognsmøde i<br />

Hannerup kirkes sognegård med skuespilleren Casper<br />

Koch, der spiller tekster af Kaj Munk og fortæller sider<br />

ved præsten, digteren, dramatikeren og journalisten Kaj<br />

Munk, som måske er mindre kendte end hans tragiske<br />

død.<br />

Fredag den 25. april kl.14.30:<br />

Er der vilje, er der vej. Højskolelærer Niels Ole Frederiksen<br />

fortæller om udbryderkongen C.A. Lorentzen,<br />

der blev landskendt, fordi han gravede sig ud af Horsens<br />

Statsfængsel via en 18 meter lang tunnel. Fra sin første<br />

fængselsdom i 1916 og til sin død i 1958 vandrede han<br />

ind og ud af Horsens Statsfængsel. P.P.


Koncerter i kirken<br />

Søndag den 9. marts kl.16.00: Korkoncert<br />

Vokalensemblet Musica Ficta under ledelse af Bo Holten<br />

opfører Orlando di Lasso´s Lagrima di San Pietro,<br />

som handler om disciplen Peters anger over tre gange at<br />

have forrådt Jesus, og viser Orlando di Lasso fra hans<br />

mest mystiske, ydmyge, men samtidig farverige og<br />

originale sider.<br />

Koncerten arrangeres i samarbejde med Fredericia<br />

Musikforening.<br />

Entré 50 kr. N.E.A.<br />

Påskelørdag den 22. marts kl. 22.00: Musikgudstjeneste<br />

Ved denne musikgudstjeneste sættes de store modsætninger<br />

op imod hinanden i ord og toner:<br />

Lys – mørke og liv og død, som danner overgang fra<br />

Langfredag til Påskedag. Det er Påskens centrale tekststykker<br />

og tilhørende musik samt mørke- og lysvirkningen<br />

i det store kirkerum, der skaber denne modsætning.<br />

Den første del af tjenesten foregår i en mørklagt kirke.<br />

Musikgudstjenesten vil forme sig som andre år, dog<br />

med nye kor- og orgelindslag.<br />

Medvirkende: Trinitatis kirkes Pigekor under ledelse af<br />

Niels Erik Aggesen, der også vil spille enkelte orgelværker.<br />

Kirkens præster er tekstlæsere. N.E.A.<br />

Torsdag den 10. april kl.19.30: Forårskoncert<br />

Medvirkende: Strygeorkesteret Sinfonietta Fredericia<br />

under ledelse af Marianne Eising samt Katrine<br />

Broch Møller på tværfløjte og Peter Møberg på orgel.<br />

Program: Musik af Mozart, Händel og Hindemith.<br />

N.E.A.<br />

Øvrige arrangementer<br />

Danmarks kirkehistorie<br />

Sognepræst Poul Pape fortæller om den danske kirkehistorie<br />

fra middelalderen til begyndelsen af det 20.<br />

århundrede. Onsdag den 26. marts kl.10.00 - 12.00<br />

<strong>TRINITATIS</strong> <strong>KIRKE</strong><br />

www.trinitatis-kirke.dk<br />

gennemgår vi efterreformationen, pietismen og oplysningstiden<br />

og onsdag den 23. april kl.10.00 - 12.00<br />

gælder det folkevækkelserne og folkekirken i det 19.<br />

århundrede og følgevirkningerne deraf i det 20. århundrede.<br />

P.P.<br />

Litteratur i sognegården<br />

Tirsdag den 25. marts kl.19.30:<br />

Anne Marie Lønn: Serafia.<br />

Hele livet har Verna styret familien med hård hånd,<br />

men er nu begyndt at falde af på den.<br />

Den næstældste søn Palle får styr på både moderens og<br />

eget liv, men hans søskende synes, at det er<br />

for hårdt for ham – men Verna har sin viljestyrke, og<br />

kan stole på Palle. Gunhild Vestergaard fortæller.<br />

Tirsdag den 15. april kl.19.30:<br />

Ib Michael: Blå Bror.<br />

I bogen følger man den unge jegfortæller gennem barndommen<br />

og ind i puberteten og frem i tiden, hvor han<br />

er en ung mand. Han er født tvilling, tvillingebroderen<br />

dør ved fødselen, men følger dog fortælleren gennem<br />

tilværelsen som en slags skytsengel. Birgit Olsen<br />

fortæller.<br />

Tirsdag den 6. maj kl.19.30:<br />

Lyrikaften.<br />

DSUK – kredsen<br />

Øster Voldgade 12<br />

Mandag den 10. marts kl.15.00<br />

Mandag den 14. april kl.15.00<br />

Mandag den 19. maj kl.15.00<br />

Offentlige menighedsrådsmøder<br />

Sognegården, Danmarksgade 61<br />

Onsdag den 5. marts kl.19.00<br />

Onsdag den 2. april kl.19.00<br />

Onsdag den 7. maj kl.19.00<br />

Onsdag den 4. juni kl.19.00<br />

5


<strong>TRINITATIS</strong> <strong>KIRKE</strong><br />

6<br />

www.trinitatis-kirke.dk<br />

Statistik 2006 2007<br />

Fødte 73 44<br />

Døbte i kirken 76 71<br />

Dødsregistrerede 99 69<br />

Bisatte/ begravede fra<br />

kirken/ sygehuskapellet 96 84<br />

Vielser 25 30<br />

Velsignelser 3 2<br />

Konfirmerede 40 38<br />

Menighedsrådsvalg<br />

Ved du, at der skal være valg til menighedsrådet efteråret<br />

2008?<br />

Ved du, hvad et menighedsråd er?<br />

Ved du, hvilke opgaver og hvilken kompetence et menighedsråd<br />

har?<br />

Ved du, at enhver, der er over 18 år, og medlem af folkekirken,<br />

kan opstille til menighedsrådsvalget?<br />

Ved du, at der er nogle i det nuværende menighedsråd,<br />

der stopper efter mange års indsats?<br />

Ved du, at du nu har mulighed for at blive valgt ind i<br />

menighedsrådet og sætte dit præg på det?<br />

Ved du, at eneste forudsætninger er sund fornuft og interesse<br />

for vores kirke og sogn?<br />

Skulle du have lyst til at høre mere og få svar på dine<br />

spørgsmål, så reserver allerede dagen nu.<br />

Der er orienteringsmøde onsdag den 3. september 2008,<br />

kl. 19.30 i Trinitatis sognegård, Danmarksgade 61.<br />

Valgudvalget<br />

Den nye Aftale<br />

En ny oversættelse af Det nye testamente, kaldet Den<br />

nye Aftale, har set dagen lys. Her fortæller en af redaktørerne<br />

Tine Lindhardt om meningen med den nye oversættelse,<br />

hvoraf følgende uddrag gengives her:<br />

Den er ikke et alternativ til den autoriserede oversættelse,<br />

men et vigtigt supplement, fordi den er en oversættelse<br />

af den græske grundtekst samtidig med, at det er på<br />

et enkelt og ligefremt sprog, som man umiddelbart kan<br />

forstå, også selvom man ikke er fortrolig med kirkens og<br />

Bibelens sprog.<br />

Den ny Aftale er bevidst oversat fra den græske grundtekst<br />

til et dansk, der kendes og bruges af den, som<br />

ikke er vokset op med kirkens eller Bibelens sprog; et<br />

enkelt, letløbende sprog, som kan fremme forståelsen<br />

af tekstens indhold og budskab. Det betyder at oversætterne<br />

ikke alene har spurgt sig selv, om oversættelsen er<br />

en korrekt oversættelse af den græske grundtekst, men<br />

også om den kan forstås af den ikke-kirkevante og ikkebibelstærke<br />

læser. Hvor der derfor findes et almindeligt<br />

kendt og brugt dansk ord, så bruger man det almindeligt<br />

kendte… Men Den nye Aftale bruger ikke slang…<br />

En meget væsentlig hensigt med Den nye Aftale er at få<br />

meningen med teksten frem så klart som muligt. Det får<br />

man ikke altid ved at oversætte ord til ord… Undertiden<br />

kan det også være nødvendigt at sætte nogle ord ind på<br />

dansk, som ikke står i den græske tekst netop for at få<br />

den mening frem, som har været selvindlysende for den<br />

første læser, men som ikke er det for en læser i dag…<br />

Den nye Aftale er ikke et forsøg på at sløre og udglatte<br />

et indhold, det kan være svært at forstå eller acceptere<br />

i dag. Tværtimod har det været oversætternes klare<br />

hensigt at sørge for, at man sprogligt forstår, at der her er<br />

noget, som man indholdsmæssigt har svært ved at forstå.<br />

Det er med andre ord indholdet, man i givet fald skal<br />

støde sig på og synes er svært, ikke sproget. Den nye<br />

Aftale er heller ikke tilpasset moderne kultur og idéer,<br />

som klart er i modstrid med den græske teksts mening<br />

og forudsætning…<br />

Kilde: Bibelselskabets årbog 2007.


Sognepræst ( kbf )<br />

Poul Pape<br />

Øster Voldgade 12,<br />

tlf. 75 92 18 70,<br />

e-post: ppa@km.dk<br />

træffes bedst kl. 11.30 -<br />

12.30 undtagen mandag<br />

Sogne - og sygehuspræst<br />

Peter Boyschau<br />

Danmarksgade 79,<br />

tlf. 75 92 36 40,<br />

e-post: pbo@km.dk<br />

tlf. tid hjemme<br />

tirsdag og torsdag<br />

kl.12.00 – 13.00.<br />

Er på sygehuset<br />

onsdag og fredag<br />

kl.10.00 – 12.00,<br />

tlf. sygehuset<br />

76 23 70 00.<br />

Kirkekontoret<br />

Kordegn<br />

Inger Solveig Nissen<br />

Danmarksgade 61,<br />

Tlf. 75 91 12 40<br />

Fax. 75 91 52 40<br />

e-post: isn@km.dk<br />

Kontortid:<br />

Man. - tors. 9.00 - 13.00,<br />

tors. tillige 16.00 - 18.00,<br />

fre. 10.00 - 12.00<br />

Organist:<br />

Niels Erik Aggesen<br />

6. julivej 56,<br />

tlf. i sognegården<br />

75 91 29 80<br />

tlf. privat 75 92 02 09<br />

e-post: nea@doks.dk<br />

Kirketjener, kirken:<br />

Charlotte Rüsz<br />

Spicavænget 6,<br />

tlf. kirken 75 92 61 80<br />

tlf. privat 75 92 31 01<br />

Kirketjener, sognegården:<br />

Merete Winther<br />

Hyrdevej 12 E<br />

tlf. sognegården 75 93 16 80<br />

tlf. privat 75 91 10 59<br />

Sognemedhjælper:<br />

Ann Christiansen<br />

Danmarksgade 61<br />

7000 Fredericia<br />

51 14 89 79<br />

e-post: Ann-Veronika@<br />

hotmail.com.<br />

Trinitatis sognegård<br />

Danmarksgade 61,<br />

tlf. 75 93 16 80<br />

Hjemmesideadresse:<br />

www.trinitatis-kirke.dk<br />

Kirkegårdenes kontor<br />

Kirkegårdsinspektør Claus<br />

Jensen<br />

Vesterdalsvej 1 a,<br />

tlf. 75 92 19 75<br />

Trinitatis kirkegård<br />

Kirkegårdsassistent Ole Hougaard,<br />

tlf. 75 91 26 88<br />

Menighedsråd:<br />

Formand:<br />

Birger Broch Møller,<br />

Herslev Bygade 9<br />

tlf. 75 94 50 88,<br />

e- post: bbm@trinitatis-kirke.<br />

dk<br />

Kirkeværge:<br />

Helle Rask<br />

Ryesvej 5,<br />

tlf. 75 92 33 75<br />

e-post: hr@trinitatis-kirke.dk<br />

Formand for sognegårdsudvalget:<br />

Jørgen Hviid<br />

Johannevej 5<br />

tlf. 75 92 61 30<br />

e-post: jh@trinitatis-kirke.dk<br />

Hvor henvender man sig<br />

Ved fødsler:<br />

Henvendelse til kordegnekontoret.<br />

Forældre medbringer<br />

fødselsanmeldelsen samt dåbs-<br />

eller navneattester og, såfremt<br />

de er gift, også vielsesattest.<br />

Ugifte forældre kan få faderskabet<br />

registreret ved sammen<br />

med fødselsanmeldelsen at<br />

aevere en omsorgs- og ansvarserklæring.<br />

Ved dåb:<br />

Henvendelse til kordegnekontoret.<br />

Barnets navn samt<br />

faddernes navne og adresser<br />

oplyses til kordegnen.<br />

Ved vielser:<br />

Henvendelse til kordegnekontoret,<br />

hvor tidspunktet for<br />

vielsen aftales.<br />

Ved dødsfald og bisættelser/<br />

begravelser:<br />

Henvendelse til en bedemandsforretning,<br />

som træffer aftale<br />

med den præst, der skal foretage<br />

den kirkelige handling.<br />

Man kan også henvende sig til<br />

kordegnekontoret.<br />

<strong>TRINITATIS</strong> <strong>KIRKE</strong><br />

www.trinitatis-kirke.dk<br />

Aktivitetskalender<br />

Marts:<br />

2. Midfaste: Joh. 6,24 – 37<br />

”Jeg er livets brød”<br />

kl.10.00: Poul Pape<br />

Inds.: Folkekirkens Nød-<br />

hjælp<br />

9. Mariæ Bebudelses dag:<br />

Luk. 1,46 - 55<br />

”Marias lovsang”<br />

kl.10.00: Peter Boyschau<br />

9. Korkoncert kl.16.00*<br />

10. DSUK-møde kl.15.00*<br />

12. Sognemøde kl. 19.30*<br />

16. Palmesøndag:<br />

Mark. 14,3 – 9<br />

”Salvningen i Betania”<br />

kl.10.00: Poul Pape<br />

Kirkefrokost<br />

20. Skærtorsdag:<br />

Joh. 13,1 – 15<br />

”Fodvaskningen”<br />

kl.10.00: Poul Pape<br />

21. Langfredag:<br />

Luk. 23,26 – 49<br />

”Jesu korsfæstelse”<br />

kl.10.00: Peter Boyschau<br />

22. Musikgudstjeneste<br />

kl.22.00*<br />

23. Påskedag:<br />

Matt. 28,1 – 8<br />

”Jesu opstandelse”<br />

kl.10.00: Poul Pape<br />

Inds.: KFUM og K i<br />

Danmark<br />

24. 2. påskedag:<br />

Joh. 20,1 – 18<br />

”Maria Magdalene”<br />

kl.10.00: Peter Boyschau<br />

7


<strong>TRINITATIS</strong> <strong>KIRKE</strong><br />

Gudstjenester - Koncerter - Møder i kirke, sognegård og præstebolig<br />

Marts:<br />

25. Litteratur i sognegården kl.19.30*<br />

26. Dansk kirkehistorie kl.10.00*<br />

28. Eftermiddagsmøde kl. 14.30*<br />

30. 1. s. e. påske: Joh. 21,15 – 19<br />

”Vogt mine får”<br />

kl.10.00: Peter Boyschau<br />

April:<br />

6. 2.s.e.påske: Joh. 10,22 – 30<br />

”Mine får hører min røst”<br />

kl.10.00: Poul Pape<br />

9. Firesognsmøde i Hannerup<br />

kl.19.30*<br />

10. Koncert kl.19.30*<br />

13. 3.s.e.påske: Joh. 14,1 – 11<br />

”Jeg er vejen og sandheden og livet”<br />

kl.10.00: Poul Pape<br />

Inds.: Folkekirkens Ungdomskor<br />

14. DSUK-møde kl.15.00*<br />

15. Litteratur i sognegården kl.19.30*<br />

18. Bededag: Matt. 7,7 – 14<br />

”Bed, så skal der gives jer”<br />

kl.10.00: Poul Pape<br />

Inds.: Kirkefondet<br />

20. 4. s. e. påske: Joh. 8,28 – 36<br />

”Sandheden skal gøre jer frie”<br />

kl.10.00: Poul Pape<br />

23. Danmarks kirkehistorie kl.10.00*<br />

25. Eftermiddagsmøde kl.14.30*<br />

27. 5.s. e. påske: Joh. 17,1 – 11<br />

”Timen er kommet”<br />

kl.10.00: Poul Pape<br />

kl.16.00: Gudstjeneste med konfir-<br />

manderne<br />

Maj:<br />

1. Kristi Himmelfarts dag:<br />

Luk. 24,46 – 53<br />

”Kraften fra det høje”<br />

kl.10.00: Poul Pape<br />

Inds.: Folkekirkens Mission<br />

4. 6. s. e. påske: Joh. 17,20 – 26<br />

”Vi skal være ét”<br />

kl.10.00: Poul Pape<br />

Konfirmation<br />

6. Litteratur i sognegården kl.19.30*<br />

11. Pinsedag: Joh. 14,15 – 21<br />

”Jeg vil ikke efterlade jer faderløse”<br />

kl.10.00: Peter Boyschau<br />

Inds.: Folkekirkens Nødhjælp<br />

12. 2. pinsedag:<br />

kl.10.30: Friluftsgudstjeneste i<br />

Kastellet.<br />

17. Udflugt til Christiansfeld kl.8.30*<br />

18. Trinitatis søndag: Matt. 28,16 – 20<br />

”Missionsbefalingen”<br />

kl.10.00: Peter Boyschau<br />

19. DSUK-møde kl.15.00*<br />

25. 1.s.e.trin. : Luk. 12,13 – 21<br />

”Den rige bonde”<br />

kl.10.00: Poul Pape<br />

kl.16.00: Salmesangseftermiddag<br />

med Thea Køllgaard Olsen<br />

Aktivitetskalender<br />

Juni:<br />

1. 2. s. e. trin. : Luk. 14,25 – 35<br />

”Jesu efterfølgelse”<br />

kl.10.00: Peter Boyschau<br />

Inds.: FDF´missionsarbejde<br />

8. 3. s. e. trin.: Luk. 15,11 – 32<br />

”Den fortabte søn”<br />

kl.10.00: Peter Boyschau<br />

10. Menighedsudflugt kl.13.00*<br />

15. 4. s. e. trin. : Matt. 5,43 – 48<br />

” Elsk jeres fjender ”<br />

kl.10.00: Poul Pape<br />

22. 5. s. e. trin.: Matt. 16,13 – 26<br />

”Peters bekendelse”<br />

kl.10.00: Peter Boyschau<br />

29. 6. s. e. trin.: Matt. 19,16 – 26<br />

”Den rige unge mand”<br />

kl.10.00: Peter Boyschau<br />

* Se omtale inde i bladet<br />

Kirkebladet udgives af Trinitatis sogns menighedsråd.<br />

Redaktionsudvalget består af Inge<br />

Schilling Larsen, Helle Rask, Lea Larsen,<br />

Thea Køllgaard Olsen og Poul Pape (ansvars-<br />

havende).<br />

Forsidefoto: Påskemorgen med kvinderne ved<br />

graven. Mosaikrude fra Trinitatis kirke.<br />

www.servicetryk.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!