Views
5 years ago

TRINITATIS KIRKE

TRINITATIS KIRKE

TRINITATIS KIRKE 6 www.trinitatis-kirke.dk Statistik 2006 2007 Fødte 73 44 Døbte i kirken 76 71 Dødsregistrerede 99 69 Bisatte/ begravede fra kirken/ sygehuskapellet 96 84 Vielser 25 30 Velsignelser 3 2 Konfirmerede 40 38 Menighedsrådsvalg Ved du, at der skal være valg til menighedsrådet efteråret 2008? Ved du, hvad et menighedsråd er? Ved du, hvilke opgaver og hvilken kompetence et menighedsråd har? Ved du, at enhver, der er over 18 år, og medlem af folkekirken, kan opstille til menighedsrådsvalget? Ved du, at der er nogle i det nuværende menighedsråd, der stopper efter mange års indsats? Ved du, at du nu har mulighed for at blive valgt ind i menighedsrådet og sætte dit præg på det? Ved du, at eneste forudsætninger er sund fornuft og interesse for vores kirke og sogn? Skulle du have lyst til at høre mere og få svar på dine spørgsmål, så reserver allerede dagen nu. Der er orienteringsmøde onsdag den 3. september 2008, kl. 19.30 i Trinitatis sognegård, Danmarksgade 61. Valgudvalget Den nye Aftale En ny oversættelse af Det nye testamente, kaldet Den nye Aftale, har set dagen lys. Her fortæller en af redaktørerne Tine Lindhardt om meningen med den nye oversættelse, hvoraf følgende uddrag gengives her: Den er ikke et alternativ til den autoriserede oversættelse, men et vigtigt supplement, fordi den er en oversættelse af den græske grundtekst samtidig med, at det er på et enkelt og ligefremt sprog, som man umiddelbart kan forstå, også selvom man ikke er fortrolig med kirkens og Bibelens sprog. Den ny Aftale er bevidst oversat fra den græske grundtekst til et dansk, der kendes og bruges af den, som ikke er vokset op med kirkens eller Bibelens sprog; et enkelt, letløbende sprog, som kan fremme forståelsen af tekstens indhold og budskab. Det betyder at oversætterne ikke alene har spurgt sig selv, om oversættelsen er en korrekt oversættelse af den græske grundtekst, men også om den kan forstås af den ikke-kirkevante og ikkebibelstærke læser. Hvor der derfor findes et almindeligt kendt og brugt dansk ord, så bruger man det almindeligt kendte… Men Den nye Aftale bruger ikke slang… En meget væsentlig hensigt med Den nye Aftale er at få meningen med teksten frem så klart som muligt. Det får man ikke altid ved at oversætte ord til ord… Undertiden kan det også være nødvendigt at sætte nogle ord ind på dansk, som ikke står i den græske tekst netop for at få den mening frem, som har været selvindlysende for den første læser, men som ikke er det for en læser i dag… Den nye Aftale er ikke et forsøg på at sløre og udglatte et indhold, det kan være svært at forstå eller acceptere i dag. Tværtimod har det været oversætternes klare hensigt at sørge for, at man sprogligt forstår, at der her er noget, som man indholdsmæssigt har svært ved at forstå. Det er med andre ord indholdet, man i givet fald skal støde sig på og synes er svært, ikke sproget. Den nye Aftale er heller ikke tilpasset moderne kultur og idéer, som klart er i modstrid med den græske teksts mening og forudsætning… Kilde: Bibelselskabets årbog 2007.

Sognepræst ( kbf ) Poul Pape Øster Voldgade 12, tlf. 75 92 18 70, e-post: ppa@km.dk træffes bedst kl. 11.30 - 12.30 undtagen mandag Sogne - og sygehuspræst Peter Boyschau Danmarksgade 79, tlf. 75 92 36 40, e-post: pbo@km.dk tlf. tid hjemme tirsdag og torsdag kl.12.00 – 13.00. Er på sygehuset onsdag og fredag kl.10.00 – 12.00, tlf. sygehuset 76 23 70 00. Kirkekontoret Kordegn Inger Solveig Nissen Danmarksgade 61, Tlf. 75 91 12 40 Fax. 75 91 52 40 e-post: isn@km.dk Kontortid: Man. - tors. 9.00 - 13.00, tors. tillige 16.00 - 18.00, fre. 10.00 - 12.00 Organist: Niels Erik Aggesen 6. julivej 56, tlf. i sognegården 75 91 29 80 tlf. privat 75 92 02 09 e-post: nea@doks.dk Kirketjener, kirken: Charlotte Rüsz Spicavænget 6, tlf. kirken 75 92 61 80 tlf. privat 75 92 31 01 Kirketjener, sognegården: Merete Winther Hyrdevej 12 E tlf. sognegården 75 93 16 80 tlf. privat 75 91 10 59 Sognemedhjælper: Ann Christiansen Danmarksgade 61 7000 Fredericia 51 14 89 79 e-post: Ann-Veronika@ hotmail.com. Trinitatis sognegård Danmarksgade 61, tlf. 75 93 16 80 Hjemmesideadresse: www.trinitatis-kirke.dk Kirkegårdenes kontor Kirkegårdsinspektør Claus Jensen Vesterdalsvej 1 a, tlf. 75 92 19 75 Trinitatis kirkegård Kirkegårdsassistent Ole Hougaard, tlf. 75 91 26 88 Menighedsråd: Formand: Birger Broch Møller, Herslev Bygade 9 tlf. 75 94 50 88, e- post: bbm@trinitatis-kirke. dk Kirkeværge: Helle Rask Ryesvej 5, tlf. 75 92 33 75 e-post: hr@trinitatis-kirke.dk Formand for sognegårdsudvalget: Jørgen Hviid Johannevej 5 tlf. 75 92 61 30 e-post: jh@trinitatis-kirke.dk Hvor henvender man sig Ved fødsler: Henvendelse til kordegnekontoret. Forældre medbringer fødselsanmeldelsen samt dåbs- eller navneattester og, såfremt de er gift, også vielsesattest. Ugifte forældre kan få faderskabet registreret ved sammen med fødselsanmeldelsen at aevere en omsorgs- og ansvarserklæring. Ved dåb: Henvendelse til kordegnekontoret. Barnets navn samt faddernes navne og adresser oplyses til kordegnen. Ved vielser: Henvendelse til kordegnekontoret, hvor tidspunktet for vielsen aftales. Ved dødsfald og bisættelser/ begravelser: Henvendelse til en bedemandsforretning, som træffer aftale med den præst, der skal foretage den kirkelige handling. Man kan også henvende sig til kordegnekontoret. TRINITATIS KIRKE www.trinitatis-kirke.dk Aktivitetskalender Marts: 2. Midfaste: Joh. 6,24 – 37 ”Jeg er livets brød” kl.10.00: Poul Pape Inds.: Folkekirkens Nød- hjælp 9. Mariæ Bebudelses dag: Luk. 1,46 - 55 ”Marias lovsang” kl.10.00: Peter Boyschau 9. Korkoncert kl.16.00* 10. DSUK-møde kl.15.00* 12. Sognemøde kl. 19.30* 16. Palmesøndag: Mark. 14,3 – 9 ”Salvningen i Betania” kl.10.00: Poul Pape Kirkefrokost 20. Skærtorsdag: Joh. 13,1 – 15 ”Fodvaskningen” kl.10.00: Poul Pape 21. Langfredag: Luk. 23,26 – 49 ”Jesu korsfæstelse” kl.10.00: Peter Boyschau 22. Musikgudstjeneste kl.22.00* 23. Påskedag: Matt. 28,1 – 8 ”Jesu opstandelse” kl.10.00: Poul Pape Inds.: KFUM og K i Danmark 24. 2. påskedag: Joh. 20,1 – 18 ”Maria Magdalene” kl.10.00: Peter Boyschau 7

FRA KIRKEN - Hvalsø & Særløse kirker og kirkegårde
Hent kirkebladet her - Faaborg Kirke
Kirkeblad klar til tryk.indd - Hannerup Kirke