NEXT UDSTILLING: OPLEV FREMTIDEN - Innovation Lab

innovationlab.dk

NEXT UDSTILLING: OPLEV FREMTIDEN - Innovation Lab

NEXT UDSTILLING:

OPLEV FREMTIDEN

ÅRHUS. 2.-5. APRIL 2009 I FILMBY ÅRHUS

1


2

Hvor kommer

fremtiden fra?

NEXT står for Nordic EXceptional Trendshop. NEXT

no. 6 har fokus på exceptionelle, anderledes, skæve

og indimellem temmelig langt ude måder, ny teknologi

bruges på. Det er her fremtiden skabes. Den første

fjernbetjening, den første SMS, den første walkman,


nyhedsbrev på www.ilab.dk, den daglige nyhed fra

stadie, hvor det var et eksperiment og måske ment som

noget helt andet.


(kontakt os på info@ilab.dk)

NEXT no. 6 udstillingen. Her kan du se udviklingen over

skulderen og snakke med de mennesker, pionerer, eller

slet og ret GET LOST og opdag nye veje ved at møde

dem, der går forrest i feltet og eksperimenterer, modi-


at anvende teknologi på. De er kommet fra hele verden.

Fra Japan. USA. England. For at give dig mulighed


mening om, hvad du ser og oplever på udstillingen.

Innovation Lab er en udkigspost mod fremtidens

teknologi og de måder, teknologi forandrer vores

måder at leve på, kommunikere på, arbejde og skabe

virksomheder på. Hvis du vil følge udviklingen løbende,

kan du enten tilmelde dig Innovation Labs månedlige


en virksomhed, tegne en teknologisk fremtidsforsikring

som medlem af Innovation Lab.

udstilling_new.indd 2 01/04/09 08.32


udstilling_new.indd 3 01/04/09 08.32

3


4

GIV DIN KÆRESTE KLØ

Remote Impact er et intensivt skyggeboks-

ningsspil, hvor du med alle tænkelige

bissetricks tæsker løs på din modstanders

skygge, som projiceres op på en opret-

stående madras. Madrassen er fyldt med

sensorer og kan fx registrere, hvor hårdt

du slår. Et andet sted kan din modstander

se din skygge, og så handler det bare om

kamp til den bitre ende. Så er der serveret

håndmadder!

DISTANCE LAB (UK)

Stefan Agamanolis

stefan@distancelab.org

www.distancelab.org

LYSLEVENDE LANDSKAB

Daan Roosegaarde beskriver sit arbejde

således: ”Jeg får en mærkelig idé, som jeg

deler med mine ansatte, der straks ryster

på hovedet og siger: ‘Det kan man da ikke

bygge!’ – og så ved jeg, det er en god idé!”.

Dune 4.0 minder mest om lysende

elektroniske dunhammere. Et levende,

interaktivt landskab proppet med sensorer,

der reagerer i overensstemmelse med de

besøgendes lyde og bevægelser.

STUDIO ROOSEGAARDE (NL)

Daan Roosegaarde

daan@studioroosegaarde.net

www.studioroosegaarde.net

SPIS LOKALPRODUCERET

MAD & SPAR CO2

Adam Little, Siddharth Muthyala og Eilidh

Dickson fra Danmarks Designskole illus-

trerer på simpleste vis CO2-udslippet, der

skyldes transport af eksotiske madvarer.

Læg den RFID-taggede madvare i den

ene vægtskål og fyld op med træer i den

anden, indtil der er balance i regnskabet.

Du vil blive overrasket over, hvor meget dine

mellemamerikanske bananer koster miljøet

uagtet hvor økologiske og Fairtrade de end

måtte være!

DANMARKS DESIGNSKOLE (DK)

Adam Little & Eilidh Dickson

alittle116@gmail.com

cosies_rule@hotmail.com

www.ciid.dk

udstilling_new.indd 4 01/04/09 08.32


PRODUCER ELEKTRICITET

PÅ DANSEGULVET

3D-ARTISTERI I UDSTILLINGEN

Wiremap er digital kunst. En projektor, der


kaster sit lys på en vifte af ledninger, pla- meningsløs. Det vil engelske Jimmy Loizeau


ceret forskudt af hinanden. Resultatet er en og James Auger gerne gøre op med på

elektricitet fra trykket fra de dansendes fød-


en ganske ureligiøs og miljøvenlig facon.

der. Jo vildere, du danser, jo mere elektric-

der kan bevæge sig og ændre størrelse og The After Life Project består af en kiste,

itet genererer du. Gulvet kan også opleves

farve, som man ønsker det. I begejstring der - foruden plads til et lig - indeholder et

i The Sustainable Dance Club i Rotterdam,

over NEXT laver Albert og Elliot et Wiremap system, som skaber elektricitet, når liget

en natklub i gennemført bæredygtig stil.

særligt til lejligheden.

går i forrådnelse. Det er energiproduktion i

Så Fragglerne havde ret: Man kan løse alle

alleryderste konsekvens, men hvis kloden

problemer ved at danse dagen lang!

ALBERT HWANG (US) & ELLIOT WOODS (UK) skal overleve, kan selv døden blive en res-

Albert Hwang

source!

STUDIO ROOSEGAARDE (NL)

info@sustainabledanceclub.com

www.sustainabledanceclub.com

shwang.al@gmail.com

wiremap.phedhex.com

LIV EFTER DØDEN?

For mange virker døden både håbløs og

JIMMY LOIZEAU & JAMES AUGER (UK)

Auger Loizeau & Alex Zivanovich

info@auger-loizeau.com

www.auger-loizeau.com

udstilling_new.indd 5 01/04/09 08.32

5


6

VERDEN BLIVER LIVECASTET

Tangible’s Earth er en kæmpe digital

globus, der måler over en meter i diameter.

Globussen er koblet på internettet og bliver

opdateret hver time med fx det seneste

satellitbillede af skydækket over jorden,

hvordan forureningssituationen ser ud i To-

kyo, eller om der er fugletræk i Sahara lige

nu. Det er livecasting af verden, og Tangible

Earths første besøg i Europa.

SCHIN-ICHI TAKEMUTO (JP)

Shin-ichi Takemura

takemura@blue.ocn.ne.jp

TJEK DINE E-MAILS

OUTLOOK

MED BORDFLADEN

TIL BØRN MED AUTISME

Det er blevet kaldt alt fra fremtidens com- Mimi Son, Nina Christoffersen og Sarasiff

puter til ”big ass table”. Microsoft Surface Kjærgård har udviklet et kalendersystem

er en computer formet som et bord, hvor specielt til børn og unge med autisme. Sys-

bordpladen er byttet ud med en multitouchtemet består af en masse små kasser, hvor

skærm. Så i stedet for mus og tastatur hver kolonne repræsenterer en ugedag.

interagerer man med billeder og doku- Kasserne kan gemme og afspille lyd, så


aftaler kan indtales, ligesom der er plads til

Et princip, man kender fra en telefon fra både billeder og diverse artefakter. Således

en konkurrent, som bygger computere af etableres en rutinebaseret hverdag, som er

æbler…

ekstra vigtig for personer med autisme.

MICROSOFT (US)

Ole Kjeldsen

olek@microsoft.com

www.microsoft.dk

DANMARKS DESIGNSKOLE (DK)

Mimi Son, Sarasiff Kjærgård &

Nina Christoffersen

mimison@atominteractive.co.kr

sakja@student.dkds.dk

www.ciid.dk

udstilling_new.indd 6 01/04/09 08.32


LAMPEN TILPASSER SIG

OMGIVELSERNE

Designer Chris Natt har, i sit forsøg på at

gøre verden et bedre sted at leve, designet

en lampe, der tilpasser sig sine omgiv-

elser og dermed sparer strøm. Stimuli 4.0

ændrer form, farve, bevægelse og lysstyrke,

når miljøet omkring den ændres. Stimuli-

lampen har kun nået sit tredje udviklingstrin,

men til NEXT fremvises en ny fjerde iteration

- deraf navnet Stimuli 4.0.

CHRIS NATT (UK)

Chris Natt

mail@chrisnatt.com

www.chrisnatt.com

FREMTIDENS LEGEPLADS

ER HER ALLEREDE

Vi bliver federe og federe – på den tykke og


hjerteklapper, som kan være nødvendig ved

mål er derfor at få børn væk fra sofaen og fx en blodprop i hjertet. IHA viser således,

7

ud på legepladserne igen. De har udviklet hvordan måleinstrumenter kan forbedre

fremtidens legeplads, der bl.a. består af in- design af kunstige eller forstærkede hjerteteraktive

spil og klatrestativer, hvor børnene

kan spille mod hinanden. Oplev Blæksprut- IHAs interaktive præsentation gør teknoloten

og en miniudgave af Spider til NEXT. gien håndgribelig for selv lægmand.

PLAYALIVE (DK)

Lau Kofoed Kierstein

lkk@playalive.dk

www.playalive.dk

I HØJTEKNOLOGI

Ingeniørhøjskolen i Århus fremviser den

nyeste teknologi inden for rekonstruktion af

IHA (DK)

Morten Ølgaard Jensen

mjj@iha.dk

www.iha.dk

udstilling_new.indd 7 01/04/09 08.32


8

Udstillingsoversigt: NEXT no. 6

IKEA

Wiremap

6D displays

Stimuli 4.0

Billetsalg

Indgang

Afterlife

Mobile

Fitness

Meet the

Foot You

eat

Bunnybot

Buglabs

Dune

Sundheds

Tek. (IHA)

Inlastor 3D print Kitchen

Budapest

Tangible

Earth

Microsoft

Bambuser Calen3dar

Cellphone

Disco

CAVI

Miljøvæg

The Orb

Candela Morph

udstilling_new.indd 8 01/04/09 08.33

Remote

Impact


CAVI

ljøvæg

e Orb

ela Morph

mote

pact

Mars Mission

Mindstorm

Remote

Impact

Mindstorm

Sustainable Dancefloor

LED

Throwies

Demo

Wedo

DEMOLAB

Demo

Compound Eye

PlayAlive

Demo

Demo

udstilling_new.indd 9 01/04/09 08.33

9


10

LYSET SKYGGER DIG!

Candela Morph er en opmærksom lampe.

Og klog lampe. Den holder nøje øje med

det rum, den er i – og den holder øje med

dig… Men den vil dig det godt, bare rolig.

Den sørger for at afstemme belysningen,

så det matcher dit aktivitetsniveau og det

enkelte rum, du opholder dig i. Bevægel-

sessensorer og LED i skøn forening – udført

af Electrotexture Lab og studerende fra

Aalborg Universitets.

CANDELA MORPH

Bo Stjerne Thomsen

bsth@aod.aau.dk

PRINT EN KOPI AF DIG SELVInLastor er en sammentrækning af intel-

i hvert fald, hvordan du kan få lavet en “mini

ligent og elastisk og kan vel bedst beteg-


nes som en kunstig muskel, der bøjes og


strækkes ved elektrisk påvirkning. Det

det tekniske, så du kan få dig selv som

banebrydende ved InLastor er, at det er

Action Man eller Barbie dukke. Se også etsom Latex. Mulighederne er mange lige fra

specielt til NEXT.

aktuatorer i robotter til papirtynde højttalere.


Per Kinly OlsenKUNSTIGE MUSKLER

- TYND SOM FILM

DANFOSS (DK)

Michael Hamann

mjh@danfoss.com

www.polypower.com

udstilling_new.indd 10 01/04/09 08.33


TRO DINE EGNE ØJNE? ER 6D-BILLEDER

HJÆLP KANINEN IGENNEM

The Orb er både et stykke digital kunst, et DOBBELT SÅ REALISTISKE? EVENTYRLANDET!

solidt stykke teknisk håndværk og en optisk

MIT gør op med almindelig sund fornuft og Alle kender den lettere stressede hvide

illusion. Ved at rotere en ring af LED-lys ved


kanin fra Alice i Eventyrland. I Ane Sø-

høj hastighed og ved at time lyset på den

end seks dimensioner! I praksis vil det sige, rensen og Nunzia Cocos Bunnybot-spil

rigtige måde, bliver dine øjne snydt til at

at billedets udseende ikke kun er afhængig kan du i samarbejde med en ven hjælpekaninen igennem eventyrlandet. Den ene

animeret version af jordkloden. James N.

og så af det lys, som falder på det. Motivet styrer fremdriften, mens den anden står for

Sears har fået hjælp af både sin far og sin

i billedet vil således kaste naturlige skygger, sideretning - og kontrolenhederne er i øvrigt

bedstefar til dette projekt, som viser, at man

hvilket tilfører billedet en nærmest urealis- fastspændt til kroppen. Sensorer i robot-

ikke altid skal tro på, hvad man ser.

tisk...realisme.kaninen

registrerer vej og forhindringer, og

så gælder det bare om at komme hurtigst

THE ORB

James Nick Sears & Ronald Sears

jnsears@jamesnsears.com

http://orb.jamesnsears.com/projects/orb

MIT (US)

Ramesh Raskar

raskar@media.mit.edu

www.mit.edu

igennem!

DANMARKS DESIGNSKOLE (DK)

Ane Eline Sørensen & Nunzia Coco

aneeline@gmail.com

nunzia.coco@gmail.com

www.ciid.dk

udstilling_new.indd 11 01/04/09 08.33

11


12

BYG DINE EGNE GADGETS

Det er efterhånden svært at holde styr

på alle ens elektroniske dimser; GPS’en,

mobiltelefonen, digitalkameraet osv. Men

med Bug Labs modulsystem kan du samle

- eller adskille alle dine gadgets efter behov.

Fx kan du koble en skærm sammen med

en GPS-enhed, og du har sattelitnavigation.

Eller sæt et kameramodul på, og du har et

digicam med geotagging. Fantasien er din

eneste begrænsning!

BUG LABS (US)

Peter Semmelhack

peter@buglabs.net

www.buglabs.com

MOBILSTYRET LYSSHOW

Det er i mange folks øjne dårlig skik at tale i

mobiltelefon i det offentlige rum. Men hvor-


din telefon til at streame live til internettet.

del af omgivelserne? Ægteparret Auke

Touwslager og Ursula Lavrencic har således

udviklet en 12 m2 stor interaktiv lystavle,

der lyser op ved mobilaktivitet. Derved sk-

aber man lys og liv i stedet for at ”forstyrre”

omgivelserne med mobilsnak.

INFORMATIONLAB (NL)

Ursula Lavrencic & Auke Touwslager

projects@informationlab.org

www.informationlab.org

STREAM LIVE FRA MOBILEN

Måns Adler fra Sverige har udviklet

Bambuser, en mobilapplikation, der får

Således kan du på nærmeste hold følge

med i begivenhedernes gang, som de ud-

spiller sig. Nærmest som Twitter - bare med

levende billeder. Under NEXT kan du følge

livestreaming fra udstillingen på innovation-

lab.dk.

BAMBUSER (SE)

Måns Adler

adler@bambuser.com

www.bambuser.com

udstilling_new.indd 12 01/04/09 08.33


STEMNINGSBILLEDER

FRA ALLE VINKLER

Forestil dig at dit kamera har 10 linser, der

peger i alle mulige retninger, så hver gang,

du knipser én gang, så ryger der ti billeder i

kassen. Marcin Ignac og Ujjval Panchal har

udviklet Compound Eye, der sikrer, at histo-

rien bliver set fra lige så mange vinkler,

som man kobler enheder til den modulop-

byggede kameraorm.

DANMARKS DESIGNSKOLE (DK)

Ujjval Panchal & Marcin Ignac

toujjval@yahoo.com & vorgitsu@gmail.com

www.ciid.dk

LÆR MED VERDENS BEDSTE

LEGETØJ

LEGO kommer med klodserne, du leverer

fantasien, og NASA realiserer det bedste

rumfartøj bygget under NEXT - eller måske

ikke, men man har jo lov at drømme. Du

kan desuden lære at programmere både

den avancerede LEGO MINDSTORMS og

den nye LEGO Education WeDo i Fremtid-

slaboratoriet

LEGO (DK)

Mikroværkstedet

www.mikrov.dk

www.lego.com/education

HØJDEPUNKTER FRA

DET UNGARSKE KØKKEN

Kitchen Budapest besøger igen NEXT

med specialiteter fra det ungarske køkken.

Blandt delikatesserne kan nævnes hos-

tende tapet, der diskret gør opmærksom

på generne ved rygning. Eller hvad med


med lyd? Ikke at forglemme Nighmo, et lille

lysende kæledyr af gummi, som giver lys,

når du har brug for det.

KITCHEN BUDAPEST (HU)

Zoltán Kovacs

zoltan@kitchenbudapest.hu

www.kitchenbudapest.hu

udstilling_new.indd 13 01/04/09 08.33

13


14

Innovation Lab siger tak

til sine samarbejdspartnere

SAMARBEJDSPARTNERE

NEXT LOUNGE YOURENEXT.NET

udstilling_new.indd 14 01/04/09 08.33


NEXT FREMTIDSLABORATORIET MEDARBEJDERFORKÆLELSE

udstilling_new.indd 15 01/04/09 08.33

15


16

Innovation Lab

Finlandsgade 20

8200 Århus N

T: 70 27 72 27

info@ilab.dk

www.innovationlab.dk

udstilling_new.indd 16 01/04/09 08.34

Similar magazines