LANGTURSEJLERNE - Foreningen til Langtursejladsens Fremme

ftlf.dk

LANGTURSEJLERNE - Foreningen til Langtursejladsens Fremme

LANGTURSEJLERNE

nr. 144 | juni 2012 | 28. årgang

Foreningen til

Langtursejladsens

Fremme

DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION


Rejsebrev (2. del)

Fra Palmebjergene i

Gökova bugten, Tyrkiet

Indhold

Bestyrelsen har ordet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Aktivitetskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Årets træf på Anholt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Stemningsbilleder fra årets Pinsetræf i Øer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Vidt & Bredt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Skibspositioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Tryghed til søs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Natsejlads kursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Gastebørsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Båd & Grejbørsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Adresselisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Medlemssalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

ISSN 1904-2140

Udgivet af ”Foreningen til Langtursejladsens

Fremme”. Foreningens formål er at medvirke til

udbredelsen af kendskabet til og muligheden

for aktiv deltagelse i langtursejlads.

Sekretariat

Gustav Wieds Vej 25, 8000 Århus

Tlf.: 86 18 24 95

E-mail: ftlf@ftlf.dk

Hjemmeside: www.ftlf.dk

Åbningstider

Tirs-ons-torsdag 10.00-16.00

Mandag og fredag: Lukket

Telefontider

Tirs-ons-torsdag 11.00 - 15.00

2 | nr . 144 | juni 2012

Side 14

Orbit 2

Mit livs største

overspringshandling

Kontingent: Kr. 545

Netbank: Reg. nr 9570 Kontonr. 6756026

Giro: 6756026

IBAN: DK33 3000 0006 7560 26,

SWIFT-BIC: DABADKKK

Indmeldelsesgebyr: 75 kr.

Kontingent sambo: 190 kr.

Indmeldelsesgebyr sambo: 0 kr.

Ansvarshavende redaktør

Henning Blåby

Tlf. 23 69 58 70, redaktion@ftlf.dk

Side 29

Teknisk redaktør

Palle Jensen

Bøssemagergade 44 · 3150 Hellebæk

Tlf. 21 93 98 39, palle@medlemsbladet.dk

Northern Light (SOL)

Boganmeldelse og

portræt

Husk foreningens hjemmeside

www.ftlf.dk

Sekstanten

Gustav Wieds Vej 25, 8000 Århus

Er åben hver torsdag aften

kl. 19.30-21.30 fra 1. oktober til 1. maj.

Kahytten

C/o Sejlklubben S/F Enighed

Bådehavnsgade 41, Vej 7,

2450 København SV

Er åben hver tirsdag aften

kl. 18.30-21.30 bortset fra ferier

eller under andre aktiviteter.

Side 42


Kære medlemmer

Nu er solens varme ved at sætte sine spor her på de nordlige breddegrader og

de lyse nætter er kommet over os. For hver dag der går, bliver dagen længere og

længere, og når jeg kører en tur på havnene kan jeg se, at alle har travlt med at

lægge vinteren bag sig. Havne aktiviteterne er på sit højeste, og vinterens mange

drømme om forbedringer på vores bedste eje `skibet` bliver til virkelighed.

Bådene forberedes til sommerens togter, eller den store tur for dem der har omsat drømmen til

virkelighed og tager af sted i længere tid.

En tidlig morgen kom der en sejler ind i havnen, og jeg gav ham en hånd med at fortøjre. Det er

altid en god vinkel til en frisk sømandssnak. I masten vejrede en flot FTLF stander. Jo det luner nu,

at se et medlem af foreningen anløbe Orø havn. Samtalen kom hurtigt hen på, hvad skal sommerens

sejlads bringe og her blev Orø et pusterum for denne sejler før Sydamerika. Ja verden bliver lille.

For mange af os er sommer togtet bundet op på en sommerferie samt de weekender og helligdage

der ligger for døren. Og når I læser dette, er året store pinse træf afholdt i Øer marina, et træf som jeg

vil huske mange år frem i tiden. Det er nu hyggeligt, at være sammen med søfolk med samme interesse.

Og jeg vil gerne takke alle jer der var med til at skabe den skønne stemning der var alle pinsedagene.

Jeg glæde mig allerede til at møde jer igen til næste år i Øer marina.

Generalforsamlingen bliv afviklet i god ro og orden og som bestyrelsesmedlem vil jeg gerne byde

velkommen til Erik Vilhelmsen der blev valgt ind i bestyrelsen. Hans Kokholm samt Henrik Larsen

ønskede ikke genvalg til generalforsamlingen. De skal have et stort tak for den fantastiske indsat

de har bidraget med til klubben. Den nye bestyrelses konstituering kan ses på hjemmesiden.

De medlemmer der vælger at sætte stævnen ud i den store verden, vil jeg ønske en god tur, og

lidt misundelig har jeg da lov til at være. Til jer andre vil jeg ønske jer en dejlig sommer, hvor i skal

huske at nyde de lyse nætter. Inden i ser jer om er det den 7. august, og så må vi igen sige farvel til

de lyse nætter hvor vinteren vil nærme sig med masser af underholdning fra AG grupperne til alle

jer gæve medlemmer.

Med sejler hilsner

Søren H. Nielsen

Nr. 145 | August 2012

Deadline 13. august

Udkommer uge 36

Nr. 146 | November 2012

Deadline 1. oktober

Udkommer uge 44

Materiale, der er redaktionen i hænde

senere end deadline, kan ikke forventes

trykt i førstkommende nr.

Annoncer

Medlemmers annoncer til

Båd/Grejbørsen sendes til Sekretariatet.

Firmaannoncer sendes til

Teknisk redaktør

Palle Jensen

palle@medlemsbladet.dk

Tlf: 49 25 98 39

Mobil: 21 93 98 39

Layout

www.SvendborgTryk.dk

Tryk

www.SvendborgTryk.dk

Oplag: 3.600

Bestyrelsen har ordet

LANGTURSEJLERNE

nr. 144 | juni 2012 | 28. årgang

Foreningen til

Langtursejladsens

Fremme

DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION

Forsidefoto

Sommervejr ved årets

Pinsetræf i Ebeltoft (Øer).

nr . 144 | juni 2012 | 3


Aktivitetskalender

AG BORNHOLM

P.t. ingen planlagte aktiviteter.

Følg med på hjemmesiden.

AG FyN

P.t. ingen planlagte aktiviteter.

Følg med på hjemmesiden.

AG KøBeNHAvN

Referater:

Besøg hos KKe motor

Motor-kursus hos KKE-Motor i

Skovshoved havn den 21. marts

2012:

Dennis fra KKE-Motor gav

først en kort orientering, og så

blev der spurgt ind til de fremmødte

deltageres motortyper

mhp. tilpasning af relevant info

til aftenens program. "Kurset"

havde begrænsning på 20

deltagere – desværre udeblev

tre tilmeldte, hvilket ikke var tilfredsstillende,

da vi havde syv på

”venteliste”. Vi anmoder derfor

om, at der gives afbud mhp. at

tilbyde pladserne til medlemmer

fra ”ventelisten” i fremtiden.

Vi fik en gennemgang af motorens

dieselsystem og kontrol

af samtlige filtre, mulighed for

udluftning og problemer med

diesel i tanken om vinteren, og

forebyggelse af dieselpest, saltvands

og ferskvandskølesystemer

og fejlfinding, vinterkonservering

generelt og sikkerhed omkring

motorens vandindtag, blev ligeledes

gennemgået.

Herefter var der gennemgang

af impeller, udskiftning/vedligeholdelse

mm.,smøresystemet/

kontrol/vedligeholdelse og

ventiljustering.

Kort gennemgang af det

4 | nr . 144 | juni 2012

v

elektriske motorsystem herunder

separering af batteri-banken og

vigtig afsluttende vejledning om,

hvad en langturssejler altid bør

medbringe af reservedele, alt i alt

et vellykket kursus.

Dialogmøde

Forgasten Henrik indledte dialogmødet

(hvor 35 medlemmer

var mødt op)med orientering om

Aktivitetsgruppens arbejde, og

fortalte at vi i gruppen tilstræber

at have et arrangement eller

foredrag med varierede emner

+ Temaaften (med oplæg) hver

måneden, samt afholder sommerfest,

julegløgg, julefest og

Nytårskur. Der arrangeres ligeledes

et Efterårstræf, sidste blev

afholdt på Flakfortet.

Dialogmødet er tænkt som

en mulighed for dialog mellem

aktivitetsgruppen medlemmerne,

samt etableret for at

Aktivitetsgruppen kan at få en

idé om, hvad medlemmerne vil

med AG Købehavn og for at høre

medlemmerne om udvalget af

arrangementer tilstrækkeligt, og

om hvad fremtiden skal bringe?

Der var enighed om at Temaaftener

er en god ny idé, og

mange bidrog med forslag til

indhold i dette nye koncept.

Der kom flere gode forslag

bl.a. også forslag om at udnævne

en leder-båd med stort FTLF

stander, og morgenmønstring

ved denne på Kristi Himmelfarts

træf, Pinsetræf og efterårstræf.

Arrangementerne blev genereltvurderet

til at være tilpas med

den nuværende form, hvor vi

laver en blanding af fotoforedrag

fra hele verden, teknik, reparatio-

Følg med i ændringer og opdateringer

på hjemmesiden www.ftlf.dk

ner mm. – enighed om at det er

vigtigt med varierede emner.

Stor succes med et sådanne

møde og måske lokkede gratis

rødvin/brød/ost flere til end

sidste år – rigtig god stemning

og mange bidrog med idéer og

kommentarer til mødet, så snakken

gik livligt efterfølgende og kl.

21:45 kunne vi lukke og slukke

med mange gode idéer og forslag

til kommende aktiviteter.

Tema aften - Stående

masterute

Marianne og Carlo (fra FTLF

Holbæk) gav et godt entusiastisk

oplæg om sejlads via ”Masteruten”

til Amsterdam og viste dias

fra deres ture på ruten. De fik

afdækket alle relevante hjørner af

temaet, så de 35 medlemmer der

var mødt op havde ikke mange

supplerende spørgsmål. Snakken

fortsatte og der blev udvekslet

tips mm. med de fremmødte,

(hvor mange selv havde sejlet

distancen) over ost og vin imens

Lilian og Peters stemningsfulde

fotos fra strækningen efterfølgende

kørte i baggrunden.

Kommende aktiviteter:

Sæsonafslutning

19-06-2012 kl. 18:00 - Kahytten

AG København inviterer til sommerfest

tirsdag d. 19/06 kl.18.00

Vi siger tak for denne sæson og

ønsker hinanden god ferie, og på

gensyn til efteråret. Grillen tændes

og der serveres oksemørbrad

og pølser, dertil salat og brød.

Pris 130.- inklusive vin, børn

gratis øl og vand købes i automaten

Max 50 deltagere.


Aktivitetskalender

Tilmelding til Henrik på mail:

mrh5@sol.dk indbetaling på

kontonr. 44904490248471 med

identifikation med, hvem der

betales for :o)

Sidste frist for tilmelding 15

juni. Vi håber at vi ses.

Mange sommerhilsener.

AG København

Første åbning af Kahytten

efter sommerferien -

28-08-2012 kl. 18:30 - Kahytten

åbner efter sommerferien.

Hvad bragte sommeren?

04-09-2012 kl. 18:30 - Kahytten

Tema-aften: Hvad bragte sommeren?

Private billeder medbringes og

supleres med korte indlæg fra os

alle, så vi kan dele sommerens

oplevelser og måske også blive inspireret

af hinanden.Vi serverer

brød, ost, pølse, vin og kaffe med

småkager. Pris: 25 kr.

Besøg hos North Sails -

Kahytten derfor lukket

18-09-2012 kl. 18:00 - North

Sails A/S - Bjarkesvej 5 - 3450

Allerød

Program: Velkomst, rundvisning

på loftet og foredrag,

Gennemgang af forskellige tyber

forsejl og storsejl inkl. nyheder.

Patenteret North Radian dug - et

perfekt valg til tursejlere. Aftenen

sluttes af med et foredrag ved

Mads Christensen, der fortæller

om sin tur over Atlanten.

Deltagerantal max.40 - først til

mølle princippet - tilmelding til

Lilian Lythcke på mail: lilianlythcke@hotmail.com

Sikkerhed ombord

02-10-2012 kl. 18:30 - Kahytten

Judith fra FTLF København

vil lave et oplæg om sikkerhed

ombord til denne Tema-aften. Vi

serverer brød,ost, pølse, vin samt

kaffe og småkager Pris: 25 kr.

Judith vil bl.a. tale om forskellige

sikkerhedstiltag ombord.

Fra en kontrolleret mand-overbord

øvelse, og hvad vi lærte af

det. Til briefing af alle ombord

(gaster og nyt crew), samt sikkerhedscheck

inden afsejling.

Derudover vil hun måske også

komme ind på check af selvoppustelige

redningsveste.

Sejladsforedrag fra

Sletten til Sortehavet

23-10-2012 kl. 19:00 - Kahytten

Ole Bruun kommer og holder

foto-foredrag, hvor han vil fortælle

om deres sejlads fra Sletten

havn gennem Tyskland ad Donau

til Sortehavet.

Entré 25 kr.

Tema-aften

06-11-2012 kl. 18:30 - Kahytten

Temaaftenens Program følger

senere

elektronisk

sikkerhedsudstyr

20-11-2012 kl. 19:00 - Kahytten

Frits fra FTLF København holder

foredrag om elektronisk sikkerhedsudstyr

ombord, nærmere

information kommer til efteråret.

Entré 25 kr.

Julefest

08-12-2012 kl. 18:00 - Kahytten

Nærmere information følger -

Julebuffet Pris 175 kr. pr. mand,

Følg med i ændringer og opdateringer

på hjemmesiden www.ftlf.dk

og vin/snaps kan medbringes,

men øl og vand skal købes i

automaten

Juleafslutning

18-12-2012 kl. 18:30 - Kahytten

Juleafslutning, vi holder juleafslutning

med gløgg og æbleskiver

og ønsker hinanden god jul.

Entré 30 kr.

AG NORDJyLLAND

Kommende aktiviteter:

efterårstræf

06-10-2012 kl. 14:00. Husk

at sætte kryds i kalenderen til

efterårstræffet, som foregår i

weekenden 6. - 7. oktober 2012.

Nærmere information omkring

fællesturen kommer i et senere

blad og på hjemmesiden

AG NORDSJæLLAND

P.t. ingen planlagte aktiviteter.

Følg med på hjemmesiden.

AG ISeFJORDeN

"Hovedbestyrelsen" for A/G Holbæk/Orø

har besluttet at omdøbe

gruppen til A/G Isefjorden.

Kommende aktiviteter:

Sensommertræf

i weekenden 31. august -

2.september 2012

Kredsens sensommertræf

afholdes i år på Orø.

Vi ankommer i løbet af fredag

eftermiddag/aften. Lørdag hygge

med beretninger om sommerens

oplevelser. Lørdag aften tændes

grillen og mon ikke øens brandchef

"Lasse" tænder bålet. Søndag

fælles morgenmad. Programmet

nr . 144| juni 2012 | 5


Aktivitetskalender

vil i store træk være som sidste

års træf i Hundestet. Ren hygge.

Vi medbringer selv mad og

drikkevarer.

Med sejlerhilsen

Kim Hansen

AG veSTJyLLAND

P.t. ingen planlagte aktiviteter.

Følg med på hjemmesiden.

AG ROSKILDe

P.t. ingen planlagte aktiviteter.

Følg med på hjemmesiden.

AG SKÅNe

P.t. ingen planlagte aktiviteter.

Følg med på hjemmesiden.

AG STORSTRøM

Referater:

elektronisk navigation -

Workshop

Den 25. marts havde AG Storstrøm

i samarbejde med Carsten,

Stig og Karl-Erik fra den sydlige

del af kredsen arrangeret et

spændende seminar og workshop

om elektroniske søkort til pc. Der

var på forhånd udsolgt til kurset

og vi var således en pæn flok

FTLF’ere som forventningsfulde

entrede den gamle færge! Nogle

med kufferter til de toldfrie varer

? - andre bare med deres pc under

armen!

6 | nr . 144 | juni 2012

Arrangementet blev afholdt i

færgens konferencelokale og det

var fine forhold. Godt selskab og

en skøn udsigt over Østersøen

bragte sejlerlysten tilbage, hvis

den endnu ikke var kommet frem

fra vinterhiet.

Carsten tegnede og fortalte

om alle glæderne ved det gratis

program OpenCPN og der blev

hjulpet med installation af gpsmus

mv. Opsætning af søkort,

værktøjslinier mv. blev gennemgået

i alle detaljer.

Kenn fra Næstved havde

også et lille indlæg om Androidkonsollens

fortræffeligheder og

billige søkort hertil.

Hen omkring frokosttid trak

Karl-Erik det hvide forklæde

på og serverede en skøn buffet

med lune retter og hjemmebagt

rugbrød og en lille kop øl til.

Efter et par ture over bæltet

– hvor der også havde været en

pause til at handle lidt – gik vi

i land igen i Rødby Færgehavn

midt på eftermiddagen efter en

herlig og lærerig søndag i godt

selskab.

AG Storstrøm siger Tusind tak

til Carsten, Stig og Karl-Erik for

dette fine arrangement.

Næste arrangement i AG Storstrøm

er Ø-træf i første weekend

i september – mere herom

senere!

Kommende aktiviteter:

Tur til Orust eller Hanseboot

- er der interesse for

dette?

Dato ikke på plads - Det ene er i

Sverige og det andet er i Hamburg

Følg med i ændringer og opdateringer

på hjemmesiden www.ftlf.dk

Er der nogen i AG Storstrøm

- eller andre - som kunne have

lyst til at deltage i en tur til åben

værft i Orust ved Göteborg eller

en tur til maritime Hamburg

sammen med andre ligesindede??

Venligst send mig en mail, så

ser vi hvad interessen er. mvh.

Per Stenbøg. mail@stenboeg.dk

ø-TRæF

31-08-2012 kl. 16:00 - Lolland -

Kragenæs

Ø-træf første weekend i

september 2012. Vi ankommer

fredag aften og AG Gruppen står

for en lækker grill-menu. Man

medbringer selv salat og flutes.

Lørdag tænder vi op i grillen igen

til fælles spisning. Deltagergebyr

kr. 50

Hej FTLF'ere. Som de foregående

år vil vi også i år afholde

ø-træf den første weekend i

september. Det bliver en af de

større øer i år, nemlig Lolland og

destinationen er Kragenæs. Kom

og få en uforglemmelig weekend

sammen med os andre FTLF'ere.

Sidste års træf på Omø var rigtig

hyggeligt og nok sommerens

bedste weekend - rent vejrmæssigt.

På Omø lærte vi et nyt spil

- Hesteskokast - og vi er nu flere

både, som medbringer hestesko

ombord hvis lejlighed byder

sig! Mere info her på siden og i

bladet. Velmødt!


Aktivitetskalender

en familie påmønstrer

Nordkaperen

18-11-2012 kl. 14:00 - Næstved

En sejlerfamilie vi kender

påmønstrede Nordkaperen i

Indonesien i en måned - spændende

foredrag om en anderledes

sejleroplevelse.

Mere info senere

Nytårskur 2013

11-01-2013 kl. 18:00 - Nykøbing

F, Motorbådsklubbens klubhus

Den årlige Nytårskur - datoen

er fastlagt!

Workshop om propeller,

motorer og elektronik

ombord

30-01-2013 kl. 18:00 - Stubbekøbing

Propelspecialisten kommer og

afholder workshop. Nærmere om

endelig dato og tilmelding mv.

senere.

AG SøNDeRJyLLAND

Referater:

FORÅRS MøDe

I bededagsferien fra torsdag d. 3

maj, var der sat stævne for FTLF

syd, i Dyvig på Als. Allerde torsdag

aften var der kommet 8 både

(3 fra Kolding, 3 fra Aabenraa, 1

fra fyn samt en fra Årøsund).

Der blev hygget og snakket

lystigt, og der var varme hveder

på båden Diana. Fredag morgen

fik vi kaffe og morgenmad og besøgt

hinandens både, fik talt om

vinterens klargøring af bådenen.

Der var fra starten ikke

planlagt nogle aktiviteter, da vi

bare ville hilse og udveksle vores

planer for sommerens sejladser.

En gang imellem er det bare

skønt at slappe af i sejlervenners

lag, uden at presses ind i et

program :-)

Fredag aften havde vi lånt

klubhuset på Dyvig havn af en

yderst festlig og flink havnemester.

Han havde stillet grill op, og

vi fik dem tændt op. Alle hyggede

sig med medbragt pølser, bøffer,

laks m.m.

Inde i klubhuset blev maden

nydt, og Marianne havde FTLF

sange med og der blev sunget

godt igennem.

Øl, vin og noget der var lidt

stærkere blev nydt og snakken

gik på drømme og planer om

sejlads. Lidt snak om fremtidige

træf i FTLF syd, samt om båd og

motor problemer.

Alle hyggede sig og blev enige

om at det er hyggelig med sådan

et forårsmøde.

Lørdag sejlede 4 både hjemad

meget tidlig, da de skulle hjem til

konfirmation. Vi andre mødtes

igen på de forskellige både og

hyggede.

Lørdag eftermiddag kom der

en båd mere. De var fra Sønderborg.

Vi holdt et lille møde i

et telt, og blev enige om at der

ville vi grille igen om aftenen, da

klubhus ikke var ledig.

En båd mere sejlede hjem om

eftermiddagen, igen pga. konfirmation.

Følg med i ændringer og opdateringer

på hjemmesiden www.ftlf.dk

De sidste havde en hyggelig

aften med grill, der gav dem

varmen ;-)

der blev igen hygget og fortalt

om sjove oplevelser og drømme.

Søndag var der afgang hjemad,

og alle blev enige om at det ikke

er sidste gang vi holder et forårsmøde.

Vi ses igen til efterårstræf på

Årø første weekend i september.

Torben Jensen

Kommende aktiviteter:

Årø træf

01-09-2012 kl. 12:00 - Årø havn

Traditionen tro holder vi igen

Årø træf første weekend i September

2012.

I Weekenden mødes vi til træf

på Årø endnu engang. Jeg håber

ligesom sidst at alle kommer med

godt humør.

Programmet og festen lørdag

aften vil der komme opdateringer

på, følg med på FTLF's aktivitets

side under AG Sønderjylland.

Har nogle lyst til at give en

hjælpende hånd med, syntes jeg

vi skulle mødes, engang inden

sommerferien begynder. Hvor vi

kan komme med gode ide'er og

forslag til hvad der evt. skal ske af

aktivitetet, stumpmarked, m.m.

HUSK CYKLER, DA VI VIL

CYKLE PÅ PICNIC LØRDAG

MIDDAG/EFTERMIDDAG.

Pris endnu ikke fastlagt.

Nedsat havnepenge, håber jeg

vi igen kan få?

Tilmelding og hjælpende hånd

til Torben Jensen (se adresselisten

bagerst i bladet).

nr . 144| juni 2012 | 7


Aktivitetskalender

Julefrokost FTLF

Sønderjylland

17-11-2012 kl. 15:00 - Aabenraa

båd club, Kystvej 27. 6200

Aabenraa

Så er datoen fastlagt for

julefrokosten 2012. Det bliver i

de samme lokaler som sidste år:

Aabenraa bådklubs lokaler.

Indtil videre, starter det først

med et foredrag kl 15, men det er

ikke 100 % fastlagt endnu. Følg

med på hjemmesiden eller ftlf

siden på facebook.

Derefter er der julemad og der

kan købes drikkevarer til fornuftige

priser.

Prisen er endnu ikke fastlagt

da foredragsholder ikke er på

plads.

Tilmelding til Torben

AG veJLe/RIBe

Kommende aktiviteter:

Forårstræf i Bogense

09-06-2012 kl. 10:00 - Bogense

Marina

Træf i Bogense den 9. og 10.

juni.

I forbindelse med en bådudstilling

i Bogense Marina holder vi

træf i Bogense.

Se program for weekenden på

www.bogensebaadudstilling.dk

Der vil blive plads i marinaen

for FTLF, så vi kan ligge samlet.

Om aftenen er Bogense Sejlklub

vært for en sejleraften, hvor

vi får et bord, så vi kan sidde

samlet.

Menuen er. På grillen: Svinekam

og kalvecuvette. Tilbehør:

Kartoffelsalat, flødestuvet kartofler

og mixet salat. Dessert: Islagkage.

Pris for aftenen: 140 kr.

8 | nr . 144 | juni 2012

Havneafgift bliver efter aftale

med marinaen.

Kom og vær med til en hyggelig

weekend med samvær og hvor

vi kan fortælle om vores forening.

Kontaktperson: Tommy Berg

Jensen, Mail: maxisejler@gmail.com

Tilmelding senest 1. juni

Træf i Strib

08-09-2012 kl. 14:00 - Klubhuset

i Strib

Der er lagt op til fællesspisning

og hygge i Strib. Vi mødes i løbet

af lørdagen til hyggelig samvær.

Weekenden er i år ikke lagt i

faste rammer,dog kan der blive

arrangeret en gåtur, eller anden

aktivitet. Bagefter er der kaffe

og kage i klubhuset. Ligeledes

medbringer man sin egen mad

om aftenen, hvor vi tænder op i

grillen.Vi plejer at have en rigtig

hyggelig dag og aften.Vi håber

på godt vejr og mange fremmødte.

Vi glæder os til at se jer.

Tilmelding, der ikke er bindende

senest 1. sep. Kontaktpersoner:

Elsebeth og Kurt Tlf. 6040 2441:

Mail: elckuc@gmail.com

AG vestsjælland

P.t. ingen planlagte aktiviteter.

Følg med på hjemmesiden.

AG Århus

Referater:

To temaaftener:

Opdatering i søvejsregler

To torsdage i træk i marts måned

mødtes vi i Sekstanten, hvor

Sten Schou-Andersen hjalp os

med at få styr på søvejsreglerne.

Den første aften gennemgik

Steen reglerne, som Søfartssty-

Følg med i ændringer og opdateringer

på hjemmesiden www.ftlf.dk

relsen har udgivet i bogen ’De

internationale søvejsregler med

kommentarer’.

Reglerne skal anvendes af alle

skibe – store som små – og altså

også af små joller og kajakker.

Den første aften gjaldt det

opdatering af reglerne 1-19.

Især vigereglerne var godt at

få på plads, for godt nok siger

søvejsreglerne, at maskindrevet

skib viger for sejlskib, hvorfor

f.eks. Mols Linjens færger skal

vige for sejlskibe MED MINDRE,

vi som sejlskib vælger i GOD TID

og TYDELIGT at vige. Og vi må

ikke tro, de store færger ikke kan

vige, for det kan de.

Når vi taler vigeregler blandt

fritidssejlere, gælder det i hovedtræk,

at den, der IKKE skal vige,

skal holde kurs og fart.

Også regel 10 om trafiksepareringssystemer

– i særdeleshed

trafiksepareringssystemet ud for

Helsingør Havn – blev diskuteret.

Det er tilladt at krydse et trafiksepareringssystem

– det skal blot

ske på den korteste distance –

altså så vidt muligt vinkelret på.

Den anden aften fik vi opfrisket

skibslys og signalfigurer.

Sten tændte for sin computer

og satte et program i gang, hvor

vi gennemgik en lang række

opgaver med dagsignaler og

skibslys, kompasafmærkninger

og sideafmærkninger m.v.

Sten kunne berette, at Søfartsstyrelsen

genudlægger en grøn

lystønde til gavn for fritidssejlere,

der besejler farvandet omkring

Helsingør. Udskrift fra Søfartsstyrelsen

blev omdelt sammen

med Søfartsstyrelsens papir ’Sejl

sikkert og lovligt i Øresund og


Aktivitetskalender

andre steder med trafiksepareringssystemer’.

Begge aftener var der som

sædvanligt også indlagt en pause,

hvor vi kunne udveksle erfaringer

og sjove oplevelser. Der var

næsten fuldt hus begge aftner i

Sekstanten i Århus.

Referat af Ulla Bøgelund

Pedersen

På Poseidons Blå Bånd med s/y

Galadriel

Det viste sig, at der var mange

sejlere, der interesserer sig for

sejlads i Grækenland, for ca. 70

sejlere fra nær og fjern mødte

op i Sejlklubben Bugten for at

høre Leo Schmidt fortælle om

"Galadriel"s sejlads i Grækenland.

Det specielle ved netop deres

tur var, at båden blev transporteret

med lastvogn til Middelhavet,

så sejlerparret havde mest mulig

tid til sejlads.

Leo Schmidt fortalte levende

om sejladsen langs Kroatiens

kyst til Grækenland. Sejlerberetninger

krydredes med historiske

facts og sjove og spændende

myter og sagn.

Det var et meget veltilrettelagt

og spændende foredrag.

Kommende aktiviteter:

Hyggeaften i Sekstanten

for nye AG'ere

13-09-2012 kl. 19:30

efterårstræf i Mårup

21-09-2012 - Mårup, Samsø

Igen i år samles vi i Mårup

på Samsø til efterårstræf. Som

sædvanligt kommer bådene i

løbet af fredag eftermiddag og

lørdag formiddag. Programmet

lyder på et fælles arrangement

lørdag eftermiddag og evt. et

mini foredrag lige før middagen i

sejlerstuen.

Vi gentager successen med fælles

tag-selvbord, hvortil alle har

medbragt en ret til ca.dobbelt så

mange som antallet af personer i

den enkelt båd.

Fælles morgenmad søndag

morgen. Pris: 40 kr. Havnepenge

ikke iberegnet.

Tilmelding til Ole og Inger Lise

ingerolise@mail.dk eller

tlf. 86591224

Sæsonstart i Sekstanten

04-10-2012 kl. 19:30. Vi mødes

og snakker om sommerens sejladser

og nyder Bents hjemmelavede

æblekage.

Alle er velkomne.

Foredrag om kanalsejlads

24-10-2012 kl. 19:30 - Aftalerne

er ikke på plads endnu.

Besøg på Stenomuseet i

Århus

15-11-2012 kl. 19:30. Navigation

efter stjernerne og brugen af

gamle navigationsinstrumenter.

Vi mødes ved Stenomuseet kl.

19.30, hvor Ole J. Knudsen vil

fortælle om himmellegemerne og

stjernehimlen med henblik på navigation.

Desuden ser vi museets

gamle navigationsinstrumenter

og hører om deres brug.

Begrænset deltagerantal. Tilmelding

nødvendig.

Tilmelding senest 3 dage før til

Ole og Inger Lise

ingerolise@mail.dk tlf. 8659 1224

Følg med i ændringer og opdateringer

på hjemmesiden www.ftlf.dk

Julefrokost

24-11-2012 kl. 19:00 - Sekstanten

Reserver aftenen. Der kommer

nærmere senere.

Juleafslutning i

Sekstanten

20-12-2012 kl. 19:30 -

Vi ønsker hinanden glædelig

jul med vafler og lidt godt. Nærmere

senere.

Nytårskur

10-01-2013 kl. 19:30 -

Sekstanten. Nærmere oplysninger

senere.

GARHAUER er pris, kvalitet

og garanti i særklasse!

Besøg webshoppen på:

www.garhauer.dk

nr . 144| juni 2012 | 9


Årets træf på Anholt

”Ensom sandbanke søger selskab”, således inviterede

AG’erne fra København til godt selskab

og højt humør i Kristi Himmelfarts-ferien. De

gæve københavnere havde taget ansvaret for

årets Anholt-træf, men sandbanken trak åbenbart

ikke så meget, da det kom til stykket, for

de ankom ikke selv.

I dagene op til Kristi Himmelfart og torsdag

den 17. maj blæste der en meget frisk vind

fra vestlige retningen, hård kuling i vindstødene

og lidt regn og små-hagl, så selv for langtursvennerne

fra København må det have været

for meget. Det blev nu ikke noget problem,

da nogle AG’er fra Aarhus hurtigt tog styringen

og stablede den smule organisering på benene,

der skulle til for at få træffet til at fungere.

Vi ca. 35 vindblæste FTLF’ere, der deltog i

fællesspisningen fredag aften, var stort set alle

kommet med medvinden fra det mere vestlige

af Danmark.

Torsdag aften var omkring 20 samlet i læ og

varme i Sailors Corner til hyggeligt samvær.

Andre sent ankomne var så trætte, kolde og

sultne efter turen over Kattegat, at kahytten og

køjen kaldte tidligt.

I et herligt lys med kolde og klare nordlige

farver blev der tændt op for grillen fredag aften

10 | nr . 144 | juni 2012

0

og snakken gik, så det blev en dejlig mulighed

for at møde velkendte og nye mennesker. Senere

på aftenen blev det dog for koldt, og Sailors

Corner blev igen samlingsstedet.

På Anholt i år var der opstået en ny seværdighed.

Havet havde ædt en stor luns af kysten

lige nord for havnen, og såmænd også en bid af

campingpladsen. Det var et specielt syn at se,

hvordan en sandsluger tog ud på havet og sugede

en masse tørstof/sand og vand op, som så

blev pumpet fra kajen i havnen via nogle store

jernrør ned i det område, der var blevet ædt af

havet. Havnekaptajnen fortalte, at sandslugeren

var ankommer fire-fem uger senere end

lovet, så han frygtede, at den ville komme til at

ligge midt i det hele og fylde alt for meget, når

sæsonen for alvor begynder.

En anden og mere klassisk seværdigheder

blev lørdag eftermiddag besøgt af en flok af

langturssejlere. Der var arrangeret besøg og

rundvisning på det lille museum med tilhørende

historier.

Trods det kolde vejr blev det et dejligt Anholt-træf.

Lars Kabel, Nautic og Naveren

S MMeRFeRIe LUKKeT

Sekretariatet holder ferielukket fra 15. juni

til 6. august 2012, begge dage inklusive.


Årets træf på Anholt

Stemningsbilleder fra

årets Pinsetræf i Øer8

nr . 144 | juni 2012 | 11


Kære medlem af FTLF

Vi henvender os til dig, som bor i området omkring Århus, fordi

vi vil fortælle om aktivitetsgruppen Århus. (AG Århus)

I FTLF er aktiviteterne opdelt i lokale aktivitetsgrupper, (som du måske har set i bladet og på hjemmesiden)

således at der ikke er stor afstand for medlemmerne at mødes og man kender måske også

allerede hinanden fra sejlklubberne.

Det er de enkelte AG grupper som står for vinterens arrangementer og det er her du kommer ind

i billedet. Ved at stille dig til rådighed for AG Århus vil du kunne være med til at præge vinterens

aktiviteter, samtidig med at du møder sejlere med de samme interesser som dig og derved kan vi

inspirere og udvikle hinanden både inden for sejlads, men også på mange andre områder.

I gruppen sætter vi det sociale højt, og vi har stor gavn af erfaringsudveksling og snak om ture

andre har foretaget.

I AG Århus bestræber vi os på at præsentere et spændende program for hele vinteren og det betyder

ca. 2 møder på årsbasis i gruppen. Disse møder ligger ofte i forbindelse med pinsetræffet og

efterårstræffet. Desuden fordeles aktiviteterne iblandt os så man står for 1-2 arrangementer gennem

vinteren. Disse arrangementer er som regel lige det der interesserer mest så det føles slet ikke

som ”arbejde”.

I Århus ligger Sekstanten , som er åben for alle en gang om ugen (torsdag aften) i vintersæsonen,

hvor der er mulighed for at mødes og drikke kaffe, øl og vand og fortælle ”skipperhistorier” m.v.

Vi holder en uformel orienterende gruppeaften for nye AG-ere torsdag den 13.9.2012. kl.19.30,

med et lille traktement. Vi vil gerne have din tilmelding tirsdag den 11.9.2012. Vi håber vi kan byde

dig velkommen i AG Århus og ser frem til et godt og hyggeligt samarbejde.

For nærmere information og tilmelding kontakt en af følgende:

Birthe og Jens Hansen - Telefon 51516035 eller mail: post@jlh.dk

Inger Lise og Ole - Tlf.: 8659 1224 - 5151 6530 eller mail: ingerolise@mail.dk

Birthe og Jim - Tlf.: 2012 0256 – 6135 4692 eller mail: sybifrost@gmail.com

Rikke og Jens - Tlf.: 2855 8357 – 2363 7185 eller mail: jensleickjepsen@hotmail.com

Steen - Tlf.: 20717070 eller mail: ssa@ptd.dk

Venlig sejlerhilsen

AG Århus

12 | nr . 144 | juni 2012


Leverandør til

langturssejlerne

Vi leverer kvalitet der holder i længden!

Maretron

NMEA2000 Netværk leverer den mest

driftsikre løsning til navigation og

overvågning til sejlere. Nu også med

overvågning og tyverialarm via

Wi-Fi. Læns båden mens du er

hjemme på ferie, se hvem der går rundt i båden eller tænd

varmen i båden fra din telefon.

Actisense

Brug Actisense konvertere til at

forbinde dine navigationsinstrumenter

med hinanden. Actisense har den

komplette serie af udstyr til NMEA

183 og NMEA2000.

Propeller

Den rigtige propel er vigtig for sejlerne.

Lyngaa Marine har det største

udvalg af propeller til sejlere. Reducer

dine omdrejninger og støj ved samme

fart, vær sikker på at båden stopper,

når du vil eller kombinere sejl og motor på de lange ture.

Vi har propellen, der passer til din båd.

NMEA 2000 er ikke bare enkelt at montere, men er også den nye standard

inden for elektronisk kommunikation på skibe. Kontakt os gerne for info

Sea Recovery

Watermakere fra Sea Recovery er til professionelle

og langtussejlere, der vil være sikker

på ferskvand hver dag. Vi har et stort program

og ekspertise inden for watermakere. Nu også

med forbindelse til NMEA 2000.

Fisher Panda

Kæmpe program i super kompakte dieselgeneratorer

fremstillet til maritimt brug. Alle

detaljer er optimeret til maritimt brug og dejlig

lavt støjniveau. Her har vi dieselgeneratoren

der bare er skabt til at stå i et skib.

Navigation

Lyngaa Marine har den mest optimale løsning af navigationssoftware,

radar, computere og vandtætte skærme til langturssejleren.

Opdatering af kort over nettet. Superhurtig og intuitiv løsning.

NYHED

Maratron

Brændstofmåler

Nøjagtighed bedre

end 0,25%

LÆS MERE

www.lyngaa-marine.dk

Lyngaa Marine • Usserød Kongevej 82B • 2970 Hørsholm • Telefon: +45 31 25 26 00 • www.lyngaa-marine.dk

nr . 144 | juni 2012 | 13


Startede godt i 2010 med at anløbe Rhodos

for vin, svin og müesli.

Senere Simi, med tante besøg hos

Pantelita, som havde det godt, selv om den

græske tragedie-krise kradser! Da det meste jo

kører sort i den græske handel, var hun nu blevet

underlagt en ny lov nemlig, at hun hvert år

skal indsende for kr. 3500,- detail bon’er; tiltag,

14 | nr . 144 | juni 2012

Fra Palmebjergene i

Gökova bugten, Tyrkiet

(2. del)

Af: Jens Busk

der har til hensigt at tvinge detailhandlen til at

arbejde blot en anelse ”hvidere”.

Vi har haft en fantastisk sejlads i Gökova

bugten i Tyrkiet; et lille paradis som i dén grad

naturmæssigt og med sine sikre ankerbugter

har overrasket os positivt! Gökova bugten er

ca. 50 sømil lang øst-vest og op til 20 sømil

bred nord-syd, omkranset af høje smukke


Gökova bugten

grønne bjerge med oliventræer, pinjer, palmer,

blomstertræer, blomstermarker, vingårde, appelsin-,

citrus-, æble-, pære- og fersken-lunde,

frugt og grønsagshaver, majsmarker, landbrug

m.m.

Indsejlingen til denne

kæmpe bugt foregår mellem

den græske ø Kos og

den tyrkiske by Bodrum.

Bugten strækker sig mellem

Bodrum og Marmaris

med en stor skærgård.

Der er hundredevis af

mindre bugter og små øer, hvoraf ca. 50 er sikre

natur-ankerbugter. Der er ganske få byer, dog

nok til at skaffe lidt proviant, vand, internet og

telefon-adgang samt taverne-besøg.

Havet er til tider glasklart, med sigtbarhed

helt ned til 15 meters dybde … og så er der fisk!

Der findes så mange overnatningsmuligheder,

at man altid kan vælge sin egen private bugt,

med pinjer, palmer og andre træer.

Midt i hele herligheden, ligger Snake Islands,

hvor Dronning Cleopatra og kejser Antonius

for ca. 2000 år siden førte sig frem! Damens

popo kunne ikke nøjes med hårdt tyrkisk granitsand

på sin private strand, så hun fik importeret

skibsladninger af Sahara sand på romerske

lastskibe; sand som den dag i dag, stadig

ligger på den nu afspærrede Cleopatra strand!

Ak ja, de sarte popo’er! Ak ja! Hvad en mand

dog ikke gør for at behage en kvinde!

Er man selskabslysten, er der bugter med

restauranter og masser af musik og bådliv!

Ikke at forglemme byerne Kos, Marmaris og

Bodrum naturligvis!

Går noget i stykker ombord eller mangles en

reservedel, bruges en spændende lille times tid

på transport i Dolmus-bussen til nærmeste by,

sammen med skolebørn og lokale landmænd

og koner, frugter, grønsager, aviser og alskens

pakkenelliker. Mangler der et skolebarn undervejs,

der skulle have været samlet op, ringer

Dolmus-chaufføren til skole eller forældre … og

den forsinkede unge kommer sikker frem til

destination (vi kørte 4 km tilbage for at hente

en skødesløs teenager!) Ja man ”kærer” sig om

hinanden her!

Kun den, der fra sin anker-køje har set palmebjergene

passere revy

igen og igen, kun den har

Kun den, der fra

levet og kan leve igen og

sin anker-køje har set igen.

palmebjergene passere revy Vi blev ”tørret” af en

igen og igen, kun den har restaurant i Sögut på min

levet og kan leve igen og igen! fødselsdag, dels skulle

den fejres og dels skulle

vi tage vand ind, så jeg

slog ud med armene, og det blev lige 105 lire

for en simpel en-rets middag for 2 personer,

med en flaske elendig vin (ca. kr. 420,- hvor

man normalt kan få det samme for 40 lire/kr.

120,-).

Men denne ”aftørring” slog min svigersøn

Græsk musak

nr . 144 | juni 2012 | 15


Leif imidlertid nogle dage senere, da han, en

kammerat og barnebarn Ronni kom herned.

Min gode svigersøn inviterede os ud sidste

aften, og alt gik godt. Inden vinbestillingen

spurgte jeg til vinprisen, som var 30 lire for

en flaske (kr. 120,-) men det passede ikke rigtig

svigersønnen, for han havde lyst til store

armbevægelser efter al den godhed han havde

modtaget ombord, som han sagde. Ok, man

skal heller ikke blande sig i alt, så der blev ikke

spurgt til prisen på anden og sidste flaske vin.

På regningen figurerede den nu til lire 70,- (kr.

280,-) - men den tog svigersønnen i stiv arm!

Nogle dage efter fandt jeg den samme vin i et

supermarked i Ören til lire 11,- (kr. 44.-) Konkurrencen

mellem svigersøn og svigerfar forsætter!

Hvem kan presse prisen højest op!

Ved jule-højtid kan denne lille historie nok

presses ud mellem sidebenene til min datter

Heidi….!

I år havde vi en fantastisk fransk Bastille-dag,

onsdag den 14. Juli, i Cökertme bugten, der

tæller hele 4 bådebro’s restauranter, med ”rigtige”

menukort med angivne priser på alle varer

(dog står der påskrevet i menukortet, at der

pålægges en serveringsafgift på 10 %, hvilke er

ret usædvanligt i Tyrkiet!)!

Sådan et sted har min svigersøn ikke en

chance for at presse prisen op!

En anden sejler havde også en fantastisk

Bastille-dag. Hans store Bretagne-snude havde

16 | nr . 144 | juni 2012

vejret nostalgi og romantik denne dag, så han

gik i gang med at realisere dette!

Lige foran den restaurant vi lå ved, lå en badetømmerflåde,

adgang kun ved svømning eller

båd! Bretagnesnuden fik arrangeret, at restauranten

i løbet af eftermiddagen transporterede

bord, stole, parasol, bestik, kandelabre, lamper,

etc. ud på tømmerflåden - uden at fru Bretagne

sådan ”rigtigt” opdagede det! Under alle disse

festlige forberedelser, indtog Bretagnesnuden

en hel del festlige forfriskninger, mest Raki, der

jo var den væske, der kom tættest på at minde

ham om alle de lykkelige gange han tidligere

havde fejret Store Bastille-dag hjemme i Paris,

med Pernod som ankermand.

Klokken 16 sad Bretagnesnuden med tårer

i øjnene og sang Marseillaisen mens han vennesæl

forsøgte at involvere os andre, inkl. tyrkerne,

som det jo ragede en tyrkerpind!

Klokken 17 begyndte Marseillaisen at halte

eller køre på dobbeltspor!

Klokken 18 mens tjenerne roede champagnekølere

med champagne og is over til romantikker-tømmerflåden,

lød Bretagnesnudens

Marseillaise som enden på Pariserkommunen

i 1871.

Klokken 18.30 blev den fremskyndede varme

mad roet over til romantikken.

Klokken 18.35 lignede Bretagnesnuden en

af de 20.000 kommunarder der blev dræbt eller

efterfølgende henrettet i Paris’ gader under

revolutionen.

Klokken 18.37 faldt Bretagnesnuden.

Klokken 18.40 bar tjenere den faldne kommunard,

Bretagnesnuden, ned til den franske

båd og frue, hvis glædesansigt havde undergået

nogle radikale forandringer og mere lignede enken

efter en ny-skudt kommunard.

Klokken 18.55 blev tømmerflåden ryddet af

5 tjenere.

Klokken 19.15 Bastilledagen var overstået!

Vive la France!

I maj 2010 anløb vi så Bodrum, som jeg første

gang anløb i december 1988, på min første sejltur

til Tyrkiet. (ud og hjem fra Danmark på 14


måneder på sejlskibet ØST, Drabant 33, med

Christian 12 år, Thorbjørn 10 år og far og mor).

Den vinter i 1988 lå vi lige nede foran Skt. Peter

borgen, bygget af Johanniter-korsfarere fra

Malta i begyndelsen af 1400 tallet. Vi lå 4 måneder

gratis sammen med nogle andre danske

både. Der mødte vi bl.a. svenske Lasse, som boede

oppe i et borgtårn i den gamle bymur. Han

havde været udvekslingsprofessor i musik oppe

i Ankara og var aldrig mere vendt hjem til sin

kone og 2 børn, men konen var sgu’ også skrap!

Lasse var multikunstner og ekstrem egocentreret!

Til hver fest vi havde - og vi havde mange

den vinter - endte det altid med, at han sad og

flæbede, fordi vi ikke lyttede til ham, eller var

opmærksomme nok, eller havde sagt noget negativt

om hans ego, ganske som vi danskerne

nu engang gør (jævnfør Janteloven)!

Men når Lasse ikke flæbede og når han var

ædru, var han et fantastisk intellektuelt kunstnerisk

menneske. Han lærte mine to drenge at

lave sølvsmykker med glasur den vinter, så de

var hos Lasse hver dag, i tide og utide i 4 måneder

(dejlig forældreaflastning!). Lasse rejste

til Sverige en gang om året og solgte hele sin

årsproduktion på én gang, hver gang!

Da jeg således (jævnfør: En flygtning krydser

sit spor- Aksel Sandemose) 22 år senere igen var

i Bodrum, fik jeg lyst til at besøge Lasses borgtårn

i den ødelagte bymur! Jeg gik direkte igennem

de mange krogede gader, drejede mærkeligt

nok rigtigt af hver gang uden at tænke over

det, til jeg så stod foran borgtårnet! Det var en

stærk oplevelse! Lasse var desværre død for

Rhodos

mange år siden, men jeg kunne, mens jeg stod

i skyggen og mindedes, igen høre mine drenges

lyse stemmer, Lasses, store hund Tasso’s

overkåde gøen, mens

drenge og hund lege-

de sammen. Helt ærligt,

jeg kneb en tåre!

Jeg er jo også bare et

”lille” menneskebarn!

Vi er jo alle i virkeligheden blot små menneskebørn

på denne klump overskuds-materie fra

rummet, der i tidernes morgen er blevet samlet

til en jordkugle-klode (af en uforklarlig tyngdekraft,

der kaldes graviditeten), hvor vi enten

lever vore luksus-liv (som langturssejlere) eller

til tider kummerlige tilværelser.

...Også i Tyrkiet er dobbelt

moral dobbelt så godt!

Bodrum havnebugt er, fra at være en åben gammel

Kastel-havnebugt med klart rent havvand,

på bare 22 år blevet ombygget til en kæmpe

Bodrum Marina og tyrkisk Gullette-havn. Gulletterne

lå nu i 2 lag (der er ikke arbejde nok

til alle!)

Havneprisen i 1988–89 var gratis. Bodrum

Marina’s havnepris beløb sig i 2005 for min båd

på 11,60 m, til euro 32,50 pr. dag og i år 2010

euro 46,- pr. dag.

Hvor havnevandet i 1988 var glasklart, er

det nu så tilsmudset, at det ligner en oliekatastrofe!

Efter et besøg i Bodrum Marina med

båden, skal påregnes 2 til 4 timers arbejde med

at rense vandlinie og fribord af for sort olie og

fækalierester. Under mine spadsereture har

jeg nu 4 gange (ud af 5) oplevet Gulletter, der

i fuldt dagslys pumpede fækalier eller olie direkte

ud i havnebassinet. Sidste gang jeg observerede

det, var det olie, der således blev sorthvidt

i vandet! Disse Gulletter er slemme! men

myndighederne lukker åbenbart bare øjnene,

for de kan jo, vel at mærke, hvis de vil! se det

samme som jeg, HVER DAG! Alt dette fakælie-

og oliesvineri foregår vel og mærke samtidig

med, at selvsamme kommune, Mügla, forsøger

at indføre et Blue Card for lystbåde som vores.

Vi, som ikke forurener 0.001 % i forhold til

de tyrkiske Gulletter! JEG ER HARM!

nr . 144 | juni 2012 | 17


Gökova bugten

Det er så meningen, at hver lystbåd, der vil

sejle i Bodrum-Fethiye området, skal købe dette

Blue Card en gang om året, for euro 50. Og

tro mig; den beskidte karklud kan vrides senere

for meget mere end 50 euro pr. båd pr. år!

Nu er projektet udsat pga. omverdenens reaktioner,

hvor engelske ocean klubber er forgangsmænd.

De blev nemlig temmelig vrede,

for lige som jeg har kendskab til dette svineri,

har de engelske sejlere konstateret de samme

uhørligheder. Det undrer mig tit, hvordan den

uansvarlige del af kapitalen, kan slippe godt fra

sådanne svinerier! Svinerier, som går ud over

mennesker, både, grej, naturen og vores sundhed!

Også i Tyrkiet er dobbelt moral dobbelt så

godt!

I Sögut fik jeg påtvunget mig en uheldig nabo,

da jeg lå med anker i stævn og 2 reb agter i 2

træer. En tyrkisk sejler anløb og med noget besvær

fik vi tøjret ham! To naboer, for der var en

stærk sidevind og han kom om eftermiddagen.

Reglen er at anløbe tidligt på dagen, hvor den

stærke solvind ikke har nået at piske sig op!

Simpel logik for burhøns! Tyrkeren havde en

lang hestehale! Ok for mig.

Mr. Hestehale blev hurtig påtrængende (jeg

var alene i båden, besætning var hjemme),

først skulle han lige låne ditten, så senere

datten, senere igen skulle han lige bruge min

fysiske hjælp med et bomproblem, min opladede

boremaskine, mine metalbor. Efter 2 timers

arbejde i stegende sol uden at være budt

på vand, skred jeg. Med alt mit grej! Næste dag

18 | nr . 144 | juni 2012

sleb Mr. Hestehale hele sit dæk af, fra morgen

til aften. Hvordan fanden han kunne gøre det

i den stærke varme sol, ved jeg ikke, for jeg

havde ikke kunne! Så skulle han male; ”om ikke

jeg lige havde en ny malerrulle?” ( for sådan en

havde han glemt at få med!). Det havde jeg -

bare ikke til ham! Så måtte han ud og nasse et

andet sted og næste dag malede han fornøjet

hele dækket med sin nylånte malerrulle med

skaft. Selve malerrullen var færdig efter dagens

brug!

Da han næste dag pludselig ville udveksle

maritim viden, kom han over. Lige før min

eftermiddags-søvn i varmen! Det, jeg troede

ville tage 30 minutter, tog 120 minutter….

jeg var efterhånden MAJET TRÆT AF MR.

HESTEHALE! Da Mr. Hestehale så skulle ned

i sin gummibåd, lød der et højt jammerskrig!

Luften var gået ud af gummidyret! Hele næste

dag måtte jeg høre på hans tåredryppende

jammer-klager, indtil jeg ikke kunne holde det

ud længere (jeg var i mellemtiden også blevet

Dinghy-dreng for ham); jeg sagde til ham lige

fra karsken og hjertet:

”Du kunne jo have lappet den gummibåd 3

gange i al den tid, du har brugt på at beklage dig

og jamre! I Danmark jamrer vi ikke, vi bruger

tiden på at løse problemet!”

Dyb lettere fornærmet tavshed!

Næste morgen sejlede jeg, selv om jeg havde

en god plads i Sögut, med kun 30 minutter i

dolmus til skibshandler og supermarked m.m.

i Marmaris. Mr. Hestehale kunne ikke forstå,

at jeg sejlede, for vi havde det da så hyggeligt!

Man møder sgu’ nogle sjove typer under vejs! b


MARKEDETS BEDSTE FLYPRISER TIL SØENS FOLK!

Det kan være et puslespil at få søfolk transporteret

med fly fra A til B. Det ved vi - så lad os ordne de

praktiske ting med at få det til at gå op. Vores medarbejdere

har minimum fem års brancheanciennitet

og har derfor et godt udgangspunkt for at hjælpe og

rådgive dig. At vi samtidig kan tilbyde dig markedets

bedste priser, gør vel heller ikke noget…

Vi tilbyder dig:

• neutral vejledning

• adgang til markedets bedste priser

• adgang til sømandsbilletter hos mange af de store luftfartsselskaber

• stor erfaring med gastetransport til/fra private skibe

• gode forsikringer takket være vores aftale med Gouda Rejseforsikring

• gebyrfri dato- og destinationsændring

• Døgnbemandet nødtelefon

• Rådgivning og hjælp før, under og efter rejsen

Ring eller skriv til vores eksperter i Sømandsbilletter:

Gabriella Santangelo

Tlf. 86 20 77 85

Mail: gasa@jr.dk

Gunnar F. Kjellman

Tlf. 86 20 77 86

Mail: gufk@jr.dk

www.jr.dk • Tlf.: 70 20 19 15

mærk verden

nr . 144 | juni 2012 | 19


Vidt&Bredt@ftlf.dk

ReGIONALT NyT

Admiral Marina

Nyborg er godt på vej til at få

Danmarks første 5 stjernet

marina. Fredningsnævn Fyn har

den 20. marts 2012 meddelt godkendelse

til projektselskabet A/S

Knudshoved Havn, vedrørende

opførslen af Admiral Marina

ved Nyborg på Østfyn. Herved

mangler kun en lokalplan- godkendelse,

der forventes gennemført

i løbet af 4-6 måneder, inden

projektet kan påbegyndes. Marinaen

skal ligge på DSBs tidligere

færgehavn ved Knudshoved.

Marinaen, der også bliver Danmarks

største, vil få status som

5-stjernet lystbådehavn, når den

er færdigudbygget. Der findes under

10 styks 5-stjernede lystbådehavne

i hele Europa. Indenfor

få måneder forventes det første

arbejde påbegyndt. Dette består i

at få ryddet op på den gamle færgehavn

og få området gjort pænt.

Betonmolerne, der tidligere blev

FOReDRAGSHOLDeRe

På sekretariatet findes

en foredragsliste som

benyttes af FTLF’s

aktivitetsgrupper når

de forbereder deres

arrangementer.

Listen sendes også til

sejlklubber og o.l. ved

forespørgsel.

Ønsker du at stå på

listen så henvend dig til

sekretariatet. Eneste

krav er, at emnet skal

have maritim karakter.

Sekretariatet

20 | nr . 144 | juni 2012

C

anvendt til færger, skal barberes

ned med 2,5 meter, før de er anvendelige

til lystbåde. Området

skal totalplaneres, og der skal anlægges

veje og ny beplantning.

Bådudstilling

MESSE C Fredericia har indgået

aftale med Danboat (Søsportens

Brancheforening) om Fredericia

Boat Show 2013.

Dermed er det nu en samlet

branche, der står bag indendørs

bådudstilling i Fredericia hvert

andet år.

Boat Show 2013 bliver i øvrigt

nummer 25 i rækken af bådudstillinger

i Fredericia.

Med venlig hilsen

MESSE C Fredericia

Fejl i klimamodeller

DMI-forskere i Nature: Modeller

overvurderer sommervarmen ved

Middelhavet

Fremtidens somre ved Middelhavet

bliver ikke helt så varme

som tidligere antaget. Det afslører

fundet af en systematisk fejl i

Europas regionale klimamodeller.

Problemet er nemt at korrigere,

så modellerne nu leverer endnu

mere præcise resultater.

Fremtidige sommertemperaturer

omkring Middelhavet er sandsynligvis

overvurderet med nutidens

klimamodeller. Det skriver

Fredrik Boberg og Jens Hesselbjerg

Christensen fra Danmarks

Klimacenter, DKC, på DMI i tidsskriftet

Nature Climate Change.

Artiklen offentliggøres på nettet

søndag aften dansk tid.

Varm og tør tendens

"Klimamodeller har en tendens til

Korte nyheder og info - hørt og sket!

at vise temperaturafhængige fejl

i et varmt og tørt klima. Derfor

overvurderer mange modeller den

regionale sommeropvarmning i

den type regioner," forklarer Fredrik

Boberg, som er førsteforfatter

på artiklen.

10-20% af sommeropvarmningen

i områder med varmt, tørt klima

stammer således fra denne systematiske

overvurdering, anslår

forfatterne i artiklen. Det betyder,

at temperaturerne omkring Middelhavet

i praksis vil ligge mellem

1 og 2°C lavere end hidtil forudset i

sommermånederne i år 2100.

Stigningen i sommertemperaturen

ved Middelhavet er selv

med de korrigerede resultater

betragtelig i forhold til i dag og

ligger i omegnen af 3 til 4°C under

antagelse af IPCC's såkaldte

A1B scenario. A1B bygger på et

fremtidsbillede karakteriseret ved

høj økonomisk vækst, lav befolkningsvækst

og hurtig introduktion

af effektive teknologier.

Det bliver noget varmere på

Ibiza i fremtidens somre, men

ikke helt så meget varmere som

tidligere antaget.

Årsagen til fejlen skal søges i

de komplekse vekselvirkninger

mellem atmosfæren og jordoverfladen,

når jorden langsomt tørrer

ud hen over sommeren. Det

er en velkendt og godt beskrevet

proces, som er med i modellerne.

Mange modeller har imidlertid

en klar tendens til at overdrive

denne vekselvirkning. Arbejdet

viser, at der er en meget simpel

sammenhæng mellem graden

af overdrivelse og hvor varmt et

klima modellerne simulerer.


Vidt&Bredt@ftlf.dk

Hjælper modellerne

Forfatterne påpeger, at nu hvor

fejlen er afdækket, er den forholdsvis

let at korrigere for. Dermed

er undersøgelsen med til

yderligere at præcisere de fremtidige

klimaforhold i store dele af

Sydeuropa.

"Det er vigtigt at bemærke, at

resultaterne samtidig viser en

bedre enighed mellem modellerne.

De forudser altså stort set alle

det samme niveau af opvarmning,

når der korrigeres for fejlen," siger

Fredrik Boberg.

Andenforfatter på artiklen,

forsk ningsleder fra DKC Jens

Hesselbjerg Christensen, vil gå et

skridt videre og udbrede undersøgelsen

til hele kloden.

"Denne undersøgelse har fokuseret

på Middelhavsområdet

og benyttet en række regionale

modeller. Vores første analyser af

globale modeller over det samme

område, viser tydeligt, at de udviser

tilsvarende træk," siger han.

"Den type fejl, som vi nu har

konstateret, er imidlertid knyttet

til specifikke klimatiske processer.

Derfor er det i denne slags områder

med et tørt og varmt sommerklima,

at fejlen spiller en så

systematisk rolle," slutter forskningslederen.

For yderligere information kontakt

klimaforsker Fredrik Boberg

på fbo@dmi.dk eller forskningsleder

Jens Hesselbjerg Christensen

på jhc@dmi.dk.

Af Niels Hansen,

kommunikation@dmi.dk

Grækenland

Jeg har netop - efter mailkorrespondance

- haft en afsluttende

samtale med en ambassadesekretær

på den græske ambassade i

København.

Bekymringerne i forskellige

mails og breve fra medlemmer her

og i Middelhavet er grundløse.

Det oplyses, at ikke græskflagede

private yachts - som hidtil

- kan afgå og anduve alle græske

havne/marinaer og ankerpladser.

Papirerne skal selvsagt være i

orden.

Pas, ejercertifikat, crewlist,

hvoraf det fremgår hvem der er

skipper.

Er skipper ikke ejer, skal det

fremgå, at han/hun sejler på skippers

vegne. Dokumentation fra

ejer, at skipper sejler fra A til B i

en angiven periode. At der IKKE

er tale om et serviceanliggende

(charter).

Man skal ikke melde sig til

myndighederne på anden vis end

tidligere.

Med venlig hilsen

KARSTEN PENNOV

Formand

Korte nyheder og info - hørt og sket!

Grækenland

Greek Embassy, Copenhagen

Sir

Thank you again for your answer

to Danish Ocean Cruising

Association's questions about

rumors concerning restrictions

for private owned yachts cruising

Greek waters.

On behalf of DOCA and the

cruising communities in the Mediterranean

I am satisfied, that

there will be imposed no restrictions

for private non commercial

yachts.

Kind regards

FTLF/DOCA

DANISH OCEAN CRUISING

ASSOCIATION

KARSTEN PENNOV

Commodore

Hvordan ser din FTLF stander ud?

Sekretariatet sælger dem i

3 forskellige størrelser.

Se medlemssalg på side 63.

nr . 144| juni 2012 | 21


Vidt&Bredt@ftlf.dk

Nyhedsbrev fra Panama

Hilsen fra Karsten Staffeldt

Her er det ved at være slut på

sæsonen og regnen er på vej. Jeg

har jo modtaget Jubilæumsstaffetten

2010 og venter nu på den

næste FTLF sejler som kan bringe

den videre vestover, håber der stadigvæk

vil komme nogen her og

at vi ikke skal vente til næste sæson.

Ellers har denne sæson ikke

været så "travl" som tidligere sæsoner

men det kan jo også være at

den generelle økonomiske situation

i verden har medført at færre

sejlere begiver ud på jordomsejlinger???

Med hensyn til kanalen

så har der været forsinkelser for

mindre både dog ikke som tidligere

sæsoner og det store udvidelse

arbejde der foregår nu giver også

forsinkelser for den kommercielle

trafik.

Mange hilsner her fra Panama -

KARSTEN

Panama kanalen

Til oplysning Panama Kanal

Myndighederne har annonceret

en forhøjelse af Kanal Transit

udgifterne som også vil inkludere

mindre fartøjer som yachts.

Forhøjelsen er planlagt for juli

2012 men er stadigvæk subjekt

bekræftelse som forventes i

maj. Officiel Press Release kan

findes på www.panama-guide.

22 | nr . 144 | juni 2012

Læs mere...

www.ftlf.dk

C

com (engelsk). Som det kan ses er

forhøjelsen temmelig drastisk og

jeg skal holde jer underettet.

Synes at I skulle have disse

oplysninger på nuværende tidspunkt,

hilsen KARSTEN

Rundt den skotske kyst

1: HVIS DU HAR LADET DIG

INSPIRERE AF SIDSTE ÅRS

VESTGÅENDE FLOTILLE, så er

dette noget for dig.

2012 udgaven af Welcome Anchorages

med 150 gode pladser

rundt den skotske kyst inkl. Orkney

og Shetland er netop udkommet.

I år indeholder den yderligere

beskrivelser fra Sligo til Ardglass i

Nordirland. Den kan downloades

på www.welcomeanchorages.info

2: FARVET DIESEL

Hvis din "circumnavigation" går

rundt om UK, så vær opmærksom

på, at det kan give problemer,

hvis du har farvet diesel

ombord, hvis du anduver Belgien.

Der udstedes bøder, hvis der er

spor efter farvet brændstof.

I Holland og Frankrig er man

ikke så rigide. Bare du har kvittering

på købet. (Den såkaldte

60/40 deklaration). Du må ikke

have farvet diesel i reservedunke!

Følg evt med på RYA´s hjemmeside,

der opdatere udviklingen.

Korte nyheder og info - hørt og sket!

FIRETRACE

BRANDSIKRING

Verdens mest robuste og

effektive brandsikring til

alle former for lystbåde.

Dania Brand &

Miljøteknik

tlf. 56 16 91 00

www.fi retrace.dk

HANSEN & HAMACHER

MAST OG RIG

HANSEN

HANSEN

&

HAMACHER

HAMACHER

MASTER OG BOMME

MAST STÅENDE OG RIG RIG

MASTER OG BOMME

MASTER OG BOMME

STÅENDE RIG

STÅENDE RIG RIG

LØBENDE RIG

LØBENDE RIG

ROD-RIG

ROD-RIG

HYDRAULIK

HYDRAULIK

SØGELÆNDERWIRE

SØGELÆNDERWIRE

SPILERSTAGER

SPILERSTAGER

RODKICK

RODKICK

BLOKKE

BLOKKE

TOVVÆRK

TOVVÆRK

LØBENDE RIG

ROD-RIG

HYDRAULIK

SØGELÆNDERWIRE

SPILERSTAGER

RODKICK

BLOKKE

TOVVÆRK

LEVERING OVER-

LEVERING OVER-

ALT I LANDET OVER-

ALT I LANDET

Gammelgaardsvej 7

Gammelgaardsvej

6580 Vamdrup

7

Gammelgaardsvej 6580 Vamdrup 7

Tlf. 75 58 10 64 Fax. 75 58 33 63

Tlf.

www.hansenoghamacher.dk

75 58 6580 10 64 Vamdrup Fax. 75 58 33 63

Tlf. 75 www.hansenoghamacher.dk

58 10 64 Fax. 75 58 33 63

www.hansenoghamacher.dk


Danmarks billigste web-shop

WWW.SIRIUS-AALBORG.DK

nr . 144 | juni 2012 | 23


Skibspositioner@ftlf.dk

Amazing - engholm 38 o

Skipper: Kim B. Jakobsen

Amazing har siden starten af

året sejlet rundt ved Calamians

Island i det nordlige Palawan her

i Filippinerne, fantastisk sted og

kan klart anbefales. Vi har dykket

ved de mange skibsvrag fra 2

verdenskrig, der er indtil flere gaster,

der har lært at dykke... Alle

ombord har virkelig fået nogle

gode oplevelser, ikke bare under

vand, men også med de mange

imødekommende filippinere..

Efter 3 gode dykkerdage på Apo

Reef er vi i skrivende stund på Boracay

på vej ud til det meget øde

rev og dykker mekka Tubbattaha

reef i Sulu Sea. Efter små 10 dage

med dykning sejler vi til Puerto

Galera på øen Mindoro, hvor togt

2 slutter...

Endnu en gang vil jeg takke de

mange gaster for at bidrage til en

super god social stemning ombord,

ja, ja vi er ikke altid enige,

men vi kan få det bedste ud af situationen.

Amazing har lige været på land

i Subic Bay, Filippinerne. Nye solceller

er monteret, bunden er blevet

malet og klar til ræs... :-) der er

indkøbt en gasgrill, og skibet fået

en general shine-up og er klar til

nye gaster...

Dykker udstyr, 40 hk påhængsmotor

og dinghy er også toptunet...

Nu ligger Amazing ved

Puerto Galera og er klar til nye

u

spændende togter...skipper er

topmotiveret efter 5 uger i DK...

Indonesien here we come....

Planen er sejlads sydpå via de

mange smukke øer i filippinerne

ned til DAVAO, derfra sejler vi

ned til Manado, Sulawesi i Indonesien...

Slut august er der gensyn

med broderskibet ORBIT, vi vil i

fællesskab sejle Molukkerner og

Raja Ampat i 3 måneder. December

sejler ORBIT og AMAZING

til Palau i Micronesien, hvor vi

tilbringer 3 måneder, inden Amazing

sejler tilbage til Filippinerne..

Anaconda -

Columbie 451 o

Skipper: Jan Klintegaard

Anaconda ligger i Green Cove

Springs i Florida og bliver sat lidt

i stand. I juni sejler Anaconda

mod Ft. Lauderdale, hvor jeg

vil besøge min gode sejlerven

Hernning "Kuta" Christensen,

som jeg forlod Danmark sammen

med i 2001. Han bor nu fast i

Ft. Lauderdale og arbejder som

maskinmester på en motoryacht.

Anaconda vil være klar til at sejle

sydover fra Ft. Lauderdale/Miami

området med gaster fra ultimo

juli, inden hurricane sæsonnen

topper, se Gastebørsen/Skibe

søger. Ruten er planlagt til Key

West området, Videre til gensyn

med vestlige og sydlige Cuba,

Grand Cayman, Isla Providencia,

Isla San Andres, Boca del Torro,

Send din skibsposition til denne e-mail

Colon, Porto Belo, San Blass

øerne, Cartagena, og i oktober/

november igennem Panama

Kanalen. På Stillehavssiden sejler

vi nordover mod Costa Rica,

Nicaragua, San Salvador, Guatemala,

Mexico op til Sea of Cortez

i Baja California. På længere sigt

går turen ud over Stillehavet med

udsigt til at besøge steder vi ikke

har været endnu, men også gensyn

med alle de smukke og dejlige

steder vi allerede har besøgt.

Foråret er bl.a. gået med at køre

igennem de sydlige USA Stater til

Texas og Oklahoma, hvor vi har

besøgt Lauras familie.

I ønskes en rigtig god sejlersæson

i Danmark. Når sommeren er

ovre, så kom ned til varmen og tag

en tur med Anaconda.

Varme hilsner herfra.

Jan Klintegaard.

Dania - Zephyrus 42

Skipper: Lasse Søndergaard

Dania er nu meget snart på vej

hjem fra Caribien på strækningen

Antigua-Azoerne-England.

Vi søger i øjeblikket en enkelt

gast til første del af denne tur, og

2 gaster til sidste del.

Vi planlæger at sejle fra Antigua

til Azoerne ca. 1. maj, og er i øjeblikket

3 ombord

på denne strækning, men ønsker

at være 4.

Ligeledes planlægger vi at sejle

fra Azoerne mod England ca. d. 7.

Skriv hjem og del dine erfaringer: Skibspositionen må indeholde ca. 300 ord, ca. 1/3 A4 side, samt et foto i så høj opløsning

som muligt. Ikke alle foto vil blive bragt i bladet pga. pladshensyn. Den må indeholde relevant information om positionen,

sejlruten, indklarering, ankerpladser, havne mm. Andre vigtige informationer, som kan være til nytte for andre sejlere

kan evt. bringes under Vidt & Bredt. Indlæg til næste nummer af Langtursejlerne skal være Sekretariatet i hænde inden

deadline. Sekretariatet forbeholder sig ret til at redigere i de tilsendte skibspositioner. Figuren henviser til gastekontakten.

24 | nr . 144 | juni 2012


Skibspositioner@ftlf.dk

juni, og her søger vi 2 gaster.

Alt vel ombord. Vi har nydt en

fantasisk langtur og har mødtes

med og gjort god brug af de kontakter

vi allerede skabte ved vintertræffet

for et års tid siden.

Al henvendelse vedrørende

gasteplads SKAL gå via sekretariatet.

enjoy - Dufour 425 o

Skipper: Allan Andersen

Enjoy er kommet gennem Panama

Kanalen, har nydt en dejlig

– men dyr uge – på Galapagos,

og fortsætter nu videre til Fransk

Polynesien!

Som dette skrives er vi ca. midt

på Stillehavet! Nærmeste ø er ca.

1200 SM længers sydpå, Påske

Øerne! Men det er ikke der vi skal

ned! Ca. 1500 SM vest for Galapagos,

og endnu ca. 1.500 SM til vi

ankommer på Hiva Oa! Den første

ø i Fransk Polynesien.

Derfra fortsætter vi mod Ua

Pau, hvor vi får to piger med som

gaster, og videre mod Papeete, Tahiti

og Tonga.

Ud over gasteaftalen med de

to piger fra Ua Pau, får vi er par

drenge med 14 dage senere. De

sejler med til Papeete, og bliver

udskiftet med Ib og Bente.

Det vil så sige, at vi fra midt

maj, har plads til at have dig/jer

med som gaster :O)

Se mere om os, Enjoy og hele

vores tur på vores blog: www.sailblogs.com/members/worldcruise.

Har det din interesse, skriver du

blot til os, vi sender vores sejlrute

– hvor der er plads til dit eventuelle

input på detalje plan – og vi

ser hvad vi kan finde ud af

Gunvør XL

GUNvøR XL - X 55

Skipper: Karsten C. Witt

Turen fra Galapagos til Hiva

Oa tog 15 dage og 6 timer. Den

første uge var der rigtig dejlig

vind og de fleste dage kunne vi

præstere 240 sm om dagen eller

mere. Desværre blev uge to mere

stille, så vi måtte bruge dag 15

til at komme frem. De sidste 4

uger har vi så sejlet rundt mellem

Marquesas og Tuamotus Øerne

her i Fransk Polynesien. Vi har

haft rigeligt med tid, da overfarten

ikke havde efterladt mange

spor og alle systemer fungerer

perfekt.

Øerne her har ikke haft et

godt møde med den hvide mand.

Selvom undertrykkelsen holdt

sig i grænser sammenlignet med

andre steder på jorden betød mødet

at samfundene brød sammen

fordi sygdomme decimerede befolkningen.

Man regner med at

Marquesas havde over 100.000

indbyggere.

På få år var der kun ca. 3000

tilbage. Missionærerne gjorde så

deres til at undertrykke lokale

o Se Gastebørsen side 34

kultur. Det med at stoppe dansene

og putte tøj på de smukke piger

var lidt af en forbrydelsen, men at

stoppe den udbredte vane med at

spise ”long pig”, d.v.s. menneske

kød var nu nok en forbedring.

I dag er det dejligt at se hvordan

disse mennesker lever et stille liv i

meget prydelige landsbyer og møder

fremmede med stolthed og

værdighed.

Når man så ser dem danse og

hvordan pigerne kan vugge med

hofterne kan man godt forstå

mandskapet på Bounty. Skipper

forsøger at overtale sin kone til at

lære hvordan man gør, men det er

nok for sent.

Moana - Phantom 42

Skipper: Lone og Kim Salling

En sejler hilsen fra MOANA.

25.05.2012 Skippere Kim og

Lone, letmatroserne Emil, Frida

og Pelle.

Vi er nu nået til UNION Island

St. Vincent, vejret er meget skiftende,

med regn og vind. Vi har

ikke travlt og har givet os god tid

til de forskellige steder. Specielt

har vi nydt Bequia, dejlige strande

og muligheder for gode vandreture.

Her fik vi et tip af en lokal

til at gå fra Frindship Bay, over

bakkekammen mod øst, ned af

skrænten og ned til havet. Her

fandt vi de flotteste små indsøer

med frisk havvand. Her på Bequia

geocachede vi også. Mayreau hvilken

dejlig ø, Salt Whistle Bay. Her

nr . 144| juni 2012 | 25


Skibspositioner@ftlf.dk

kan man med lidt god vilje godt

ankre op, men desværre er der

kommet rigtig mange morrings,

til en ikke helt billig pris og sikker?

Her er man ikke helt alene,

men der er dejligt, det rigtige Carib,

hvid strand og palmer. Vi lå

der og havde nogle skoledage om

bord. Derefter Tobago Cays fantastisk

at svømme så tæt på skildpadder

og et koral hav med masser

af fisk. Det flotteste sted vi

endnu har snorklet er dog stadig

Petit Nevis ved Bequia. Om et par

dage sejler vi til Carriacou, Tyrell

Bay her skal vi ligge et par uge og

have skole, vandre, hygge og bare

slappe af. Hverdag ender med en

sundowner (drink) hvor vi gerne

spiller et spil, aftensmad og en

film. Vi har mødt en masse søde

mennesker, dog ikke mange med

børn. Vi har set green flash og

grøn/blå mavet fugle (genskær fra

vandet). Vi har mødt The bread

man, The T-shirt man, The fisher

man, The fruit man, The Taxi man

og The Pleasure man….Vi sejler

mod Trinidad for at tage både ud

af vandet I august.

Patrice III - S&S Swan 47

Skipper: Bo Søndergaard

Det er ved at være noget tid siden

at jeg sidst sendte en opdatering

af nyheder fra mit område.

Phuket boomer simpelthen, om

man kan lide det eller hade det, så

er turist mængden stigende i den

grad, så feks Phuket island hvor

der bor 250.000 fastboende nu

besøgt af mere en 2 mill turister

om året. De tidligere uberørte

hvide koralstrande er nu fyldt op

med liggestole og parasoller hvor

26 | nr . 144 | juni 2012

u

turister ligger og får brunet deres

blege deller.

Også når man sejler lidt længere

væk fra Phuket er man ikke

længere alene. Turisterne kommer

med masser af udenlands

valuta og betaler gerne 1000 kr (

En lille månedsløn for en Thai arbejder

) for at komme med på en

overfyldt speedbåd med 5 X 250

HP Honda udenbords motorer

og 50 mennesker pakket ind i en

plywood kasse der sejler støjende

afsted med 35 knob til de små

strande på øerne ud for Thailands

kyster.

Som sejl destination er Phuket

sat ind på verdenskortet med et

stort kryds.

Phuket har nu 4 store fungerende

marinaer og 6 andre er

under konstruktion, hvoraf to vil

blive indviet allerede i år

Yderligere er to nye marinaer

færdige på ovre på fastlandet,

som tilbyder ophalning og marina

ophold til halv pris af Phuket

for at komme igang. http://www.

thephuketnews.com/krabi-launches-into-marinas-26668.php

Marina priser i Thailand er lidt

billigere end i Danmark (ca 100

kr pr nat for en 40 fods båd og en

discount ved længere tids ophold.

Strækningen fra Singapore til

Phuket er kun på ca 400 sømil

hvor der er ca yderligere 15 andre

marinaer og utal af beskyttede

bugte, floder og øer hvor man

kan ligge beskyttet. Burma eller

Myanmar ligger et døgns sejlads

nord for Phuket og er nu åben for

sejlads, Myanmar vil i løbet af få

år åbne op for turisme og sejlads

i et uberørt jomfrueligt sejler paradis

med 10.000 vis af øer og

Send din skibsposition til denne e-mail

bugte. Andamanerne og Sumatra

ligger få dages sejlads fra Phuket

igen med hundrede vis af øer og

uberørte strande og verdens bedste

dykker steder og fisk hvergang

man sætter snøren ud.

Alt kan laves i Phuket til halve

priser af hvad det koster andre

steder i verden og alle reservedele

har vi her eller skaffes meget let.

Kendte mærker inden for elektronik

og motorer er her med

forhandler og reservedels lager.

Teak koster en fjerdedel af Danske

priser og verdens største sejlloft

ligger 2 km fra hvor min båd

ligger ankeret op, som syr sejl på

bestilling til alle typer både. Ofte

kan man lave en god handel på

et sejl som ikke er afhentet som

passer til dit forstag eller bom.

Når man lærer området at kende

er Phuket stadig et rart sted at

være som langturssejler. her er

alt det man manglede i Stillehavet,

her er ingen hurricanes eller

alvorlige storme. Thailand er et

extremt venligt land hvor man

møder smil og venlighed hele tiden

der varmer ens hjerte dagligt,

alt kan laves her og alt kan skaffes

og når man kender området bedre

finder man stadig små bugte med

hvidt koral sand og kokospalmer

hvor man kan ligge beskyttet i en

periode som turisterne ikke har

fundet endnu.

Hilsen Bo S/Y Patrice 3 Ftlf

kontakt Thailand /Malaysia

Læs mere...

www.ftlf.dk


Skibspositioner@ftlf.dk o Se Gastebørsen side 34

Pi - One off

Skipper: Poul Skovholm

Efter at være rejst tilbage til Peru

var vi lige et smut ombord på Pi

for at checke at alt var iorden.

Så tog vi en langdistancebus til

Nazca for ar se de berømte Nazcalinier.

Derefter endnu en bus til

Cuzco. Vi kørte langs vældige

slugter, men heldigvis var det nat

og dybderne pakket ind i skyer, så

højdeskrækken blev lidt dulmet.

Cuzco ligger 3300 m over havet.

Det gav lidt ubehag med højdesyge.

Imorgen tager vi et tog til

Macchu Picchu og i overmorgen

igen en bus til Titicacasøen, verdens

højstbelliggende sø. Der vil

vi ud at sejle i en sivbåd. Måske

fortsætter vi (med Bus) til La Paz.

Vi skal nok sende vældige fotos,

når vi kommer tilbage til Pi.

Hav en dejlig påske allesammen.

s/y Pi Galapagos 27/5

Fra Lima i Peru rejste vi lidt rundt

og oplevede de vanlige attraktioner,

Nazca-linierne pr fly, Machu

Pichu og Titicacasøen både på

den peruvianske side og i Bolivia,

og her er Bolivia en sikker vinder.

Altsammen dyrt og meget spændende,

men Bolivia mere tilbagelænet,

der gad vi godt ture rundt i

en bil engang et par måneder - og

sådan er det jo tit når man er undervejs...

Peru er ikke nem at bide skeer

med. Man skal ved ankomst anskaffe

sig en agent og alt efter en

eller andens forgodtbefindende

at slippe en 4-500 dls til diverse.

Ved afgang det samme for at få en

exit ud af landet. Heldigvis traf vi

en repræsentant for Seven Seas

på stedet, som via forskellige forbindelser,

bla den danske konsul,

fik os lodset igennem uden yderligere

udgifter. Alligevel tog det en

uge at få det på plads. Kontakt os

endelig, hvis nogen skal på disse

kanter.

Vel fri af Peru gik vi d. 26. april

direkte til Isla San Cristobal på

Galapagos. Drømmesejlads i SEpassaten.

Humboldtstrømmen

blev væk og holdt en vandtemperatur

på 29 grader hele vejen.

De første 3 dage serverede flyvefiskene

sig selv til afhentning om

morgenen. Senere fik vi en dorado

på krogen, som holdt os ved kost

nok i 3 dage. Der var dagligt besøg

af delfiner og flere gange kom en

flok grindehvaler forbi. På afstand

så vi blåst af blåhval, dyrene så vi

desværre ikke..

En pragtfuld dasetur på godt 8

dage til Galapagos.

Og her kan man godt spænde

bælte og find cigarkassen frem! I

øjeblikket er der pligt til at hyre

en agent og det havde vi gjort i

forvejen for at få en sejlladstilladelse

til 3 øer, ialt i 2 måneder,

hvor andre sejlere kun må være

i ankomsthavnen i tre uger. Alle

skal have denne agent og alt efter

antallet af folk ombord løber det

op i 5-600 US dollars (officiel valuta

i Ecuador). Med vores såkaldte

Autografo slap vi 850 dls.- 400

til agent, 150 til havnen + diverse

afgifter til alle andre myndigheder

(og der er mange). Bl. a. skal alle

sejlere slippe 110 dls i parkafgift

(per person). Andre turister, der

ankommer pr fly må af med 200

dls før de forlader lufthavnen.

Vi får skam særbehandling. Hovedprincippet

på alle øerne er, at

hvis man vil se noget hyrer man

et bureau. Det er tilladt at gå til

stranden og bade, alt andet skal

der stort set betales for, fuldstændig

som en tur i Tivoli eller Disneyland!

Såvidt de kontante facts, og når

kamelen er slugt og fordøjet er

der kun fornøjelsen tilbage og den

er stor og overvældende og fremmedartet.

Lige nu ligger vi på Isla

Isabela på en rolig ankerplads i læ

af et stort rev udenfor en søvnig

lille by, Villamil. Vandet er klart

og stadig 29 gr varmt. Det er først

senere at Humbolt køler det hele

ned til 18-20 gr.

På land render man på store

skildpadder, havleguaner er alle

steder hvor der er klipper, fuglene

flyver næsten tamme rundt om

ørene på en, i vandet vrimler det

med sæler, skildpadder, pingviner

og fisk i massevis + hajer, rokker.

Det der nok er det mest specielle

er, at alle dyrene er på tæt hold

hele tiden. I Danmark skal man

være heldig at komme nærmere

end 200 meter på en hare eller andet

vildt. Det er en zoologisk have

af dimensioner.

Når vi nu ikke kan være her

længere, vores permit løber ud

om et par uger, så går turen videre

til Panama, hjemrejsen er så småt

begyndt, og efter Galapagos føler

vi begge, at vi har fået rigeligt i bagagen

fra Stillehavet.

Mange hilsener fra

Poul og Vibeke.

nr . 144| juni 2012 | 27


Skibspositioner@ftlf.dk

Sol - First 42

Skipper: Kirsten og Kim

SOL og besætning forlader nu

sin vinterhavn i Cordova, Alaska,

bound for Grønland. Foråret er

endelig kommet, temperaturerne

er over frysepunktet, og isen er

så småt ved at bryde op i den

nordlige del af Beringshavet. Og

skib og besætning har nok aldrig

været mere klar, rent teknisk og

fysisk. Vi håber at komme igennem

Nordvestpassagens isfyldte

farvande og ud i Davisstrædet

inden udgangen af august.

Hvor langt vi så når derefter,

afhænger i høj grad af vind, vejr

og tidspunkt. Men målet er om

muligt Azorerne. Vi glæder os

rigtig meget til de kommende

Hvis du kan li´ vores lak,

vil du elske vores maling!

Nyhed

Vi kan nu levere alle tænkelige farver

i tokomponent polyuretan maling.

Vi har det hele...

ring og hør nærmere

u

udfordringer, og de oplevelser der

ligger forude. Mange sejlerhilsner

til FTLF´ere ude og hjemme, og

rigtig god sommer!

Kirsten og Kim

SPICA - Albatros 33

Skipper: Line og Peter

Spica har forladt Cubas og Caribiens

varme vand og sejler uden

gaster nordpå ad Intra Coastal

Waterway, USA. Et kærkomment

afbræk fra den megen havsejlads

vi har tilbagelagt. En afstikker ud

i havet for at ”æde” sømil bliver

dog nok nødvendigt. Vi forventer

at anløbe New York midt i maj,

hvor bl.a. den slidte garderobe

skal fornyes. Siden bliver det

New Foundland, hvor vi gerne vil

TDS DECK

CAULK SIS440

Fremstilles og bruges af det verdens -

kendte firma, Teakdecking Systems USA

Brugt på mere end 15000 super yachter.

Primer fri dæksfugemasse SIS440

Epoxy til lægning af dæk

Teak Cleaner

De professionelles valg.

Send din skibsposition til denne e-mail

tilbringe nogle uger, inden vores

vejrvindue viser sig og vi går

nordøstpå mod Kap Farvel. Derfra

Island, Færøerne og Norge.

Vi forventer at tage Nordatlanten

alene, men skulle nogen være

interesseret i at gaste, vil vi gerne

høre fra jer.

Forventet ankomst til Hundested

Havn bliver ultimo august 2012.

Herefter kan vores gode skiv Spica

erhverves for et hus på landet.

Til den tid har det bragt os vidt omkring

og kastet mange oplevelser af

sig. Til de rette købere, er det klar

til at kaste endnu flere af sig, mens

vi er blevet klar til en køkkenhave,

stråtag og bondesøvn.

VH Line og Peter, Spica (Albatros 33)

(Læs mere på: www.sy-spica.dk)

Nyheder

G/flex, fleksibel epoxy, ideel til rep. af

plastbåde/kajakker, Alu, mm.

Limer også på fugtigt træ og under

vand.

Six10, fortykket epoxy i patron, lige klar

til brug.

Alm. standard fugepistol anvendes.

HF Industri & Marine Aps · Gotlandsvej 6 · 5700 Svendborg · tlf.: 62 20 13 12 · e-mail: info@hfmarine.dk · www.hfmarine.dk

28 | nr . 144 | juni 2012


Rejsebreve fra Orbit

Mit livs største

overspringshandling

Her den anden dag fik jeg en ide. Det

var en af den slags, som havde ligget

og luret længe i en af de bagerste grå

folder og alvorligt pressede på for at blive til

virkelighed.

Det ville være et af mit hidtidige livs største

overspringshandlinger. Men det ville så absolut

være begrundet, retfærdiggjort og go’kendt,

som premierløjtnanten (skipper Ken) ville sige

det.

Jeg fik en nederdrægtig lyst til at udskyde

alt, hvad der har med virkelighed at gøre på

ubestemt tid. Eller man kunne måske også sige,

at jeg egentlig fik lyst til at tage fat på virkelig-

Af: Louise Hagemann

heden og udsætte alt det andet. Altså alt det,

der er virkelighed derhjemme – økonomi, speciale,

fremtid, bolig, beslutninger, job, stillingtagen,

Samfund. Glemme alt om formaliteter,

konventioner og de ting, man burde, og i stedet

fortsætte dette magiske eventyr i Sydhavet.

Nej, selvfølgelig er det ikke første gang, man

har lyst til at råbe p*k og skride fra institutionen

Samfund og smutte over på rød stue

til Frilandsbyggerne, dem, der tomler, sejlertosserne,

kollektiv-flipperne, Troels med 70’erskjorten,

Christiania-cyklerne, Thy-lejren, økohippierne,

de fodformede, Carl-Mar og dem,

der fletter hinandens hår.

Skildpadde på Rangiroa

nr . 144 | juni 2012 | 29


Louise med 14 kg Mahi Mahi

Gu er det da en floskel med den ubændelige

trang til at lege Tavi fra Tonga, lade håret gro

og rende rundt i underhylere resten af sin tid.

Men floskel eller ej, lysten er reel nok. Og den

melder sig jævnligt, når man er, hvor vi er nu:

Blandt læderhudede langturssejlere, syngende

lokale med udsmykkede kroppe og folk, der lever

deres livsdrøm ud med et smil klistret til

den forbrændte læbe – et smil, der indeholder

tusind hemmeligheder og lige så mange håb og

minder. Blandt enorme farvestrålende og gispende

fisk på dækket, endnu større og endnu

mere fantastiske dyr under vandet, liv, du aldrig

før har set og mad, du aldrig før har smagt.

Blandt solskin, stilhed og salighed. Blandt klicheer,

ja uden tvivl, men klicheer bliver ikke til

uden grund. Heller ikke på den anden side af

jorden.

Det er bestemt ikke en dårlig ide, jeg har fået.

Så meget vil jeg sige.

Selvfølgelig er der minusser

– selv på en båd i Stillehavet

er alt ikke ren gak

og løjer. Lad os se på det

– stille det fornuftigt op:

Der er jo toilettet, der

skal trækkes i og pumpes 30 gange hver evig

eneste gang, man har tisset en enkelt tår. Og

så er der saltvand, som er alle vegne og ingen

vegne må være. Der er dækket, som brænder

i en sådan grad, at man virkelig bliver Tavi fra

Tonga, der danser lokal stammedans for ikke

at gå op i lys lue. Derefter er der så ens fød-

30 | nr . 144 | juni 2012

Jeg fik en nederdrægtig lyst

til at udskyde alt, hvad der

har med virkelighed at gøre på

ubestemt tid...

der, der bruger et par måneder på at skrælle

det yderste lag hud af. Der er ferskvandet, der

pludselig slipper op, når man er allermest tørstig,

og så skal hentes i tunge tanke fra land.

Der er spil, klamper og sænkede dørkarme,

der sørger for flere måneders blå mærker. Der

er din ryg, der stadig gør ondt efter dit naive

forsøg på at sætte en stopper for blegfedheden.

Der er køleren, der kun kan være nogle få colaer

og øl i…altså per mand. Så er der den ensformige

kost, fordi entrecote kun koster 50 kr.

per kilo. Der bør også nævnes den evindelige

støj fra kompressoren, fordi dykkerflaskerne

skal fyldes, så vi kan få vores to-tre dyk om

dagen. Pandelampen og solcellelamperne, der

konstant kører på højtryk, fordi den ellers klare

stjernehimmel slet ikke kan lyse nok op. Der er

folk, der hele tiden vil snakke og lave ting og i

land og arrangere fester og spille spil og holde

sundowners. Og man kan heller ikke have sin

computer, loftlampe, iPod og kamera kørende

hele dagen, fordi man skal spare på strømmen.

Hvad med ismaskinen, som premierløjtnanten

kun snakker om og ikke anskaffer sig. Og ikke

mindst er der den lange, lange dag uden ting på

programmet, hvor man helt selv bestemmer,

om man vil dykke, snorkle, solbade, sove, være

kulturel, shoppe, læse i sin bog eller bare stene.

Nej, det er bestemt ikke bare en tur i den store

rutsjebane med en candyfloss i den ene hånd

og smoothie i den anden, det her. Også denne

virkelighed er et hårdt liv og barske realiteter.

Men der er jo også

plusser. Mange af dem

har jeg allerede været

inde på tidligere. Vi

snakker sådan noget

som at kæle for delfiner

på 30 meters dybde. Vi snakker skildpadder,

der jagter ens manometer. Lemon sharks, der

sætter gang i adrenalinet, når de blotter en syvotte

rækker tænder (mindst) et par meter fra

en. Forunderlige koraløer, der dukker op i horisonten

efter dages sejlads. Fisk, som mange

af mine egne venner vil mene er større end


Palmeidyl på

Rangiroa

mig selv, der hives i land. Vrag, der udforskes

under vandet. Bjergøer, der forceres pustende

og med en usund farve i hovedet, for at få den

der fænomenale udsigt indfanget på Olympusskærmen.

Ananas, der gør dem, vi kender derhjemme,

til en helt anden og langt mere trist og

ærgerlig frugt. Lokale fyldige mama’er, der smiler

og ævler løs på fransk om vejret og vinden.

Hvaler (apropos), der slår halvcirkler i overfladen,

når skibet flyder forbi. Et land, der beder

dig vælge mellem hvedebrødsdage, yacht-ophold

eller dykkerferie som formål med din tur.

Og så er der ikke mindst den der følelse af frihed,

som kan være nok så kliche, nok så fortærsket

og nok så svær at beskrive. Men det bliver

den ikke mindre virkelig af. Den er nok den

allerbedste følelse i verden. Og den er helt banal.

Der er ikke noget prætentiøst Nordkaperi,

edge of the world eller øde-ø-virkelighedsflugt

over den. Den kan komme når, man blæser ud

af en uendelig lang vej med fødderne ude af

bilvinduet og gode venner på bagsædet. Den

kan komme, når du når en bakketop, før din

storebror eller far gør det. Det kan være, når

du slingrende og småsnalret cykler hjem fra en

rigtig hyggelig grillaften og nynner titelsangen

fra Buster. Den kan komme når som helst. Det

er den, der ubetinget får dig til at smile. Og et

sted, hvor du i hvert fald kan være helt sikker

på, at den kommer, er, når du sidder i stævnen

på Orbit – eller et andet sted på en anden båd

– med vinden i hovedet, båden elegant bragende

gennem bølgerne og med bare vand, vand,

vand og masser af verden omkring dig.

Jeg opsummerer for mig selv. Ved en lille hurtig

gennemgang og én-mands-afstemning kan

jeg afgøre, at plusserne denne gang vinder over

minusserne. Jo, det gør de sgu – 30 pump og

varmt dæk eller ej, så vinder delfinerne, skønheden

og friheden.

Alligevel bliver det ikke denne gang, at jeg

foretager mit livs største overspringshandling.

Denne gang sejrer fornuften – altså den hjemmefra

fastsatte fornuft.

Men jeg lover til gengæld mig selv, at det ikke

bliver sidste gang, jeg gør det her. Det lover jeg.

Omvendt håber jeg, at det bliver næste gang, I

derhjemme gør det. b

nr . 144 | juni 2012 | 31


Tryghed til søs

Sejlerfolket nyder sæsonen hvor bådene

sættes i vandet og man måske nu er nået

dertil at det er tiden man skal ud på den

jordomrejse man længe har planlagt i mindste

detalje eller måske bare skal tilbringe sommeren

rund i Danmark på sin båd med familie og

venner.

Når vi tager ud at sejle planlægger vil alt fra

mad og drikke, navigationsanlæg, nødraketter,

ildslukker og meget mere men glemmer måske

en af de ting som kan gøre forskellen på liv og

død.

en hjertestarter eller såkaldt AeD

Alene i EU dør der ca. 1.500 mennesker hver

dag som følge af hjertestop eller over 550.000

mennesker om året og flere og flere falder

pludselig om helt uden forvarsel, uanset alder

og køn. Selv børn kan få et uventet hjerteanfald

og de færreste er forberedte på at det også

kan ske i deres egen familie og vennekreds.

I Danmark rammes ca. 3.500 af hjertestop

udenfor hospitalerne og meget ofte sker det

faktisk i fritiden eller om aftenen hvor man

ikke altid er omgivet af kolleger eller folk som

har lært førstehjælp og kan yde den hurtige

indsats der kræves. Ambulance responstiden i

32 | nr . 144 | juni 2012

Danmark er ca. 15-20 min og forstil dig hvordan

den er i en lille lystbådehavn på en af øerne,

ude midt i Østersøen eller måske i Ægypten,

Middelhavet eller andre steder på kloden.

Får en person et hjertestop er

det den hurtige indsats som gør

forskellen på liv og død

Hvis man ikke hurtigt påbegynder den livsvigtige

hjerte lunge massage og mund til mund

indblæsninger også kaldet Hjerte-Lunge-

Redning (HLR), som det første man går i gang

med, når man konstaterer at en person mister

bevidstheden og ikke længere har vejrtrækning.

Få altid nogen til at alarmere hjælp. Få

fat i hjertestarteren så hurtigt som muligt

da chancen for overlevelse, uden varige mén,

falder ca. 10 % for hvert minut der går inden

der givet et stød som kan genstarte hjertet.

HLR og en AED hører sammen og komplementerer

hinanden, da det er yderst sjældent

at man kan genoplive en person alene med

Hjerte-Lunge-Redning (HLR), men det kan

forøge chancerne betydeligt længere hvis man


yder den rigtige HLR, indtil evt. hjælp kommer

frem, men man kan sjældent genstarte hjerterytmen

uden et elektrisk stød som en hjertestarter

netop bruges til.

En hjertestarter giver redderen grundig vejledning

i hele redningsforløbet ved hjælp af en

dansk stemmeguide og alle kan i praktisk betjene

den uden forudgående kendskab til førstehjælp.

Dog anbefaler vi alle at gennemgå et

førstehjælpskursus som er medvirkende til at

man bliver helt fortrolig med det at give Hjerte

-Lunge - Redning som for mange kan virke

hårdt og svært, og det at man har prøvet at øve

på dukker og ved hvor dybt man skal trykke

på brystkassen gør at man lærer at forholde

sig roligt og har fået indøvet rutinerne. Det er

næsten som at lære at cykle, har man først lært

det kan man altid huske det, men hvis ikke bliver

man måske bange og panikangste og reagerer

uhensigtsmæssigt

Hjertestarter ombord !

Cardiocare Scandinavia har indgået en aftale med FTLF/DOCA LANGTURSEJLERNE om salg af AED og førstehjælpskurser

i brug af hjertestarter til medlemmer. Der ydes en rabat på 5% på AED og udstyr.

Hjertestarterne er med høj IP som gør dem meget velegnet til opbevaring og brug på både.

Cardiocare Scandinavia er eksklusiv distributør

i hele Skandinavien af iPAD og Telefunken hjertestartere

Lave priser fra kun kr. 8.995,- inkl. moms.

Landets bedste priser og vedligeholdsudgifter !

Kontakt os på info@cardiocare.dk og opgiv jeres medlemsnr. for at opnå rabat ved køb.

Cardiocare Scandinavia www.cardiocare.dk

er en af de virksomheder i Danmark som formidler

salg af førstehjælpskurser og hjertestartere

og har været en af de afgørende til medvirken

at det nu er overkommeligt at anskaffe

sig en hjertestarter til privat brug og det ikke

længere kun er noget som man anskaffer sig på

store virksomheder.

”Det har været en af vores målsætninger at

nå ud til så mange som muligt med budskabet

om at vi alle bør lære førstehjælp og kunne lære

at håndtere en krisesituation som de fleste af

os ikke forventer rammer os eller vores nærmeste

”.

Derfor tilbyder firmaet nu i samarbejde

med vores klub, førstehjælpskurser og tilbud

på hjertestartere til sejlere og andre som ønsker

at skabe den ekstra tryghed i hjemmet eller

på sin båd, campingvogn, sommerhus eller

lignende. b

nr . 144 | juni 2012 | 33


*

Natsejlads

Natsejlads byder på magiske oplevelser

Har man bare én gang oplevet delfinernes leg for boven oplyst af morildens fyrværkeri, når de elegante dyr

boltrer sig omkring dit skib, ved man, at natsejlads ikke bare er et nødvendigt onde for at komme fra A til B.

Når havets lange og dovne dønninger bliver til galaksernes glimtende spejl, opstår magiske øjeblikke, som

ikke kan opleves på anden måde.

Vindstille eller motorproblemer kan medføre forsinket ankomst til havn, og pludselig er det mørkt. Som ved

al anden sejlads skal der tages højde for de særlige forhold, som mørket byder ind med af udfordringer til

sejlerne.

FTLF tilbyder NATSEJLADS i samarbejde med Marinehjemmeværnet (MHV). Sejladsen foregår med

patruljefartøjet BAUNEN, som indgår i redningsberedskabet og er et kendt fartøj blandt fritidssejlerne i

Storebælt. Fartøjsfører er Johnny B. Holte, MHV.

Teoridelen omfatter:

• Farvandsafmærkning (dag og nat)

• Båkeliniesejlads

• Fyrvinkelsejlads

• Sejlads i parallelindex

• Ruteplanlægning, herunder

hensigtsmæssig fastlæggelse af

drejepunkter/waypoints

• Vigeregler i teori og praksis

Praktikdelen gennemføres på

patruljefartøjet BAUNeN og vil

omfatte:

• Mørkesejlads i afmærket og uafmærket

farvand

• Mørkesejlads i båkelinier

• Mørkesejlads i fyrvinkler

• Mørkesejlads i storskibsrute samt

område med trafikseparation

• Styring efter kompas

• Tolkning af andre skibes

lanterneføring

Husk at medbringe følgende til

sejladsen:

1. Kort 143 (nyt eller som minimum

opdateret)

2. Passer

3. Kurslineal (Parallellineal)

4. Godkendt redningsvest

5. Blyanter, viskelæder, notesblok

6. Eventuelt kikkert (valgfrit).

Sejladsen er fortrinsvis for

medlemmer af FTLF.

Omfang Ca. 12 timer fordelt på teori og praktisk sejlads.

Deltagerantal Minimum 8, maksimum 12.

Deltagerbetaling Kr. 210 inkl. forplejning.

Forudsætninger Duelighedsbevis for fritidssejlere eller højere (YC III / YC I).

yderligere info AG/Vestsjælland, Leif Goldbeck, tlf. 21 77 94 21 og Karsten Pennov tlf. 53 64 24 25

Tilmelding og Tilmelding: pr. mail til sekr2@ftlf Ved tilmelding skal oplyses:

betaling

eller ftlf@ftlf.dk

- fulde navn

Samtidig med tilmeldingen betales - fulde adresse

kr. 210,00 for forplejning m.m. under - e-mail

arrangementet Beløbet indsættes på - telefonnummer

FTLF’s konto 9570-6756026.

- navn på pårørende i land og dennes

Vær opmærksom på, at tilmelding ikke er telefonnummer

STeD / TID

registreret, før betaling er indgået. - om du har radar på din egen båd?

Dato og tid: 6. oktober 2012 kl. 16:00.

Sted: Teoriundervisning: Marinehjemmeværnets lokaler på Flådestation Korsør

Praktikundervisning: Patruljefartøjet BAUNEN.

34 | nr . 144 | juni 2012


Dine fordele ved forsikring

hos Pantaenius

Hjælp ved uheld

Du har behov for bugsering til nærmeste værft?

Pantaenius overtager omkostningerne dog begrænset op

til DKK 37.500,00!

Inspektionsomkostninger

Du har haft en grundstødning og vil have bunden inspiceret?

Pantaenius dækker inspektionen uden selvrisiko!

Kontakt os

Har du spørgsmål til dine forsikringer?

Du kan ringe +45-97-51 33 88 eller skrive til os på e-mail

info@pantaenius.dk

Ingen selvrisiko

Indbrud, transportskade, brand, lynnedslag eller totalskade?

Ved disse skader er der ingen selvrisiko hos Pantaenius!

Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark Østrig · Spanien · Sverige · USA

Østerbro 11 · 7800 Skive · Tel. +45-97-51 33 88 · info@pantaenius.dk

www.pantaenius.dk

DEN10083 www.hqhh.de

nr . 144 | juni 2012 | 35


Gastebørsen o

SKIBe SøGeR:

THOR-CHRIST

Hallberg-Rassy 38.

Skipper Jens Busk.

Thor-Christ er startet den dejlige

sejlads hjemad i foråret 2012,

mens der ombord synges:

Der går altid Skibe tilbage,

tilbage til Danmark igen! Start fra

Marmaris i Tyrkiet, april 2012, vi

sejler lidt på kryds og tværs over

det græske ø-hav og ender nok i

det vestlige Grækenland eller på

Sicilien i løbet af efteråret! Der vil

blive plads til nogle enkle venlige

medgaster M/K undervejs. Jeg

er i tresserne, sporty, ikke ryger,

men kan da godt nyde et glas eller

to Retsina eller rødvin undervejs!

Jeg har et søklaver ombord,

til brug for at højne moralen. Jeg

holder meget at svømme i dejlige

ankerbugter, for bl.a. motionen

og for at betragte livet i havet!

Er meget interesseret i historie

og astronomi, og det er jo det, vi

bl.a. skal opleve undervejs! Jeg

glæder mig meget til disse nye

(gensyn!) oplevelser! Kontakt

FTLF Sekretariatet.

Med sejlerhilsen Jens Busk.

AZIyADe

Dehler 41 ds.

Skipper Lis Fryd

søger gaster med erfaring i sejlads

i perioden fra maj til oktober

2012, dog ikke juli. Jeg vil sejle

i Det Joniske Hav og besøge alle

de små øer her. Jeg forventer,

at du er ikke ryger og vil deltage

i de gøremål, der er om bord på

en båd, rengøring madlavning

m.v. Jeg sætter stor pris på godt

humør og gode oplevelser og vil

36 | nr . 144 | juni 2012

du det samme, så kontakt mig via

FTLF’s sekretariat.

De bedste sejlerhilsner Lis Fryd.

LIZZy

Joe Adams 49’. Skipper Lars Geyer.

Skipper søger 4-5 gaster fra 1.

august til 15. november 2012 til

sejlads i Stillehavet fra Townsville

i Australien tur-retur. Det er en

af de billigste måder at komme

ud i Stillehavet på, fordi man

kan nøjes med en returbillet til

Australien. Vi sejler ud i noget af

det mest uberørte af Stillehavet,

snorkler blandt farvestrålende

koralfisk og drikker cava med

lokalbefolkningen. Første stop er

Louisiade Archipelogo, der er en

øgruppe sydøst for New Guinea

med masser af koralrev og

uspolerede øer. Efter en måned

videre til Solomon øerne, hvor

der også er rigtig god dykning.

En måned her og så retur til

Louisiade og Townsville. Skipper

Lars Geyer og S/Y Lizzy har sejlet

jorden rundt, Lars er dansker,

men bor i Australien. Vi deles

om sejlads, madlavning, indkøb

af mad, lettere vedligeholdelse

og rengøring. 3 timers vagt om

natten. Kontakt via skibslisten og

FTLF’s sekretariat.

CeLTIC AveNGeR

Stålskonnert 55’.

Skipper Niels Henningsen.

Celtic Avenger er afgået fra Thailand

mod Brazilien, via S- Africa

med mange stop undervejs. Afgang

Maldiverne ca. primo april.

Det forventes dog, at båden ligger

stille i juni, juli, august og september,

for så at gå syd om Madagaskar.

Der er plads til at deltage i

kortere eller længere perioder.

Kontakt via FTLF’s sekretariatet

eller via Skibslisten.

MASADA

LM Vitesse 33.

Skipper Hans-Ivan Skjødt.

Masada deltager i FTLF’s fællestur

til Sct. Petersburg 2012. Til

hjemturen søges 1-2 gaster, der

kan påmønstre i Helsingfors (uge

30) , Ålandsøerne (uge 31) eller

Stockholm (uge 32). Gaster, der

kan påmønstre i Helsingfors, og

som kan sejle med i hele august

foretrækkes, men har du lyst

til at prøve sejlerlivet i kortere

tidsrum, er det også en mulighed.

Du behøver ikke at have sejlererfaring,

men skal kunne lide

skærgårdssejlads og naturhavne.

Skipper er efterlønner. Lægger

vægt på sikker sejlads og naturoplevelser.

Mådeholden alkohol

ok, men røg frabedes ombord.

Kontakt til FTLF’s sekretariat,

hvis du er interesseret, eller se

Skibslisten.

MODUS vIveNDI

Motiva 49.

Skipper Dag Rørslett.

Modus Vivendi deltager november/december

2012 i ARC’en

og søger ”ekstra hænder” til det

lange Atlanterhavsstræk. Der søges

sejlkyndige gaster, som kan

deltage i alle gøremål ombord.

Der vil være fokus på sikkerhed.

Vi sejler ”konservativt”. Ingen alkohol

under sejlads (bortset fra

en ”sundowner”). Rygeforbud. Ingen

særlige spisevaner. Henvendelse

til FTLF’s sekretariat eller se

Skibslisten.


CASSIOPeIA

Reinke 12 m, stål.

Skipper Emil Engelbrecht.

Cassiopeia og besætning søger

gaster fra juni/juli 2012 til august

2013, i perioder på mindst 2

måneder. Turen går fra Danmark

gennem Kielerkanalen, Den

engelske Kanal og til Spanien og

Portugal, mod Marokko, Gran

Canaria, Kap Verde og herfra til

Caribien, hvor det vil blive til

meget dejlig sejlads mellem de

smukke øer. Herfra går turen

hjem over Bermuda, Azorerne,

Irland og Skotland. Vi er tre venner,

som har besluttet os for at

få den unikke oplevelse sammen,

men da der er god plads både på

båden og hos os, ønsker vi endnu

flere at opleve dette sammen

med. Vi er unge i alderen 20-21

år, har godt humør, er sociale og

ansvarlige. Vi håber at opleve en

masse både til lands og til vands,

knytte nye venskaber og blive

klogere på sejlads, andre kulturer

og os selv. Vi søger gaster

med livsglæde og gåpåmod af

begge køn, sejlerfaring vil være et

kæmpe plus, men så længe man

har godt humør og har lyst til at

lære og tage ansvar, er man mere

end velkommen på Cassiopeia.

Det er den første gang, vi prøver

at sejle af sted på langfart, og vi

er meget spændte. Har du lyst til

at være en del af vores projekt,

så kontakt os gennem FTLF’s

sekretariat eller Skibslisten.

Mange hilsner Emil, Camilla og Line.

RAINBOW

Athena 44.

Skipper Erik Dam Hansen.

Medsejler/gaster søges til

sommertogter i indre danske

farvande af en uges varighed.

Prøv sejlerfællesskabet inden den

store beslutning om langtur, eller

få blot en dejlig sejloplevelse.

Sejlererfaring er ikke en forudsætning.

Familier og børn er også

velkomne. Hjemhavn Roskilde –

kom forbi og hils på. Båden har

5 kahytter, salon, 2 toiletter med

bad og har alt sikkerhedsudstyr.

Kontakt via skibslisten, sekretariatet.

(Skipper kan evt. kontaktes

direkte på tlf. 61 55 08 96,

hvis sekretariatet har sommerlukket,

men vigtigt! husk samtidig at

informere sekretariatet om kontakten

via en mail til ftlf@ftlf.dk).

SeAveNTURe

C & C 42 Landfall.

Skipper Andreas Kolstø.

Skipper søger 2 – 3 gaster i perioden

2. halvår 2012 – 2. halvår

2015. Båden ligger i St. Martin i

Caribien og sejles hurtigst muligt

sydpå til Curacao, hvorfra der

startes ca. 1. august 2012. Egentlig

opstart sker pr. 1. november

2012. Vi skal jorden rundt og

går igennem Panama-kanalen februar

2013, New Zealand december

2013, blive i New Zealand

til 1. april 2014, Madagaskar og

Sydafrika november/december

2014, Brasilien, Caribien, Canada,

Grønland 2015, England,

Gastebørsen

Portugal, Marokko, Tunesien 1.

november 2015. Der lægges vægt

på godt humør, positiv indstilling,

og at man er villig til at lære.

Det er ønskeligt med gaster, som

kan lave god mad. Mad betyder

meget for humøret ombord!

Kontakt via FTLF’s sekretariatet

og Skibslisten.

ATLANTICA

Granada 375.

Skipper Anders Ulf Söderberg.

Skipper søger 1 – 2 gaster i november/december

2012 og maj

2013 til ARC 2012 og retur 2013.

Den planlagte rute er Sjælland,

Kiel, Den engelske Kanal, Portugal,

Spanien, Kanarieøerne, Caribien,

Bermuda, Azorerne, England,

Sjælland. Vi søger sociale

og ansvarsfulde unge mennesker.

Atmosfæren er afslappet, men

vi sejler ”safe”. Alkohol kræver

anker eller fortøjning. Rygning

foregår på dæk. Kontakt FTLF’s

sekretariat eller via Skibslisten.

eNJOy

Dufour 425.

Skipper Allan Andersen.

Enjoy er kommet gennem Panama

Kanalen, har nydt en dejlig

– men dyr uge – på Galapagos, og

videre til Fransk Polynesien. Ca.

1500 SM vest for Galapagos, og

endnu ca. 1.500 SM til Hiva Oa!

Den første ø i Fransk Polynesien.

Derfra mod Ua Pau og videre

mod Papeete, Tahiti og Tonga.

Fra midt maj og frem har vi

Medlemmernes egen opslagstavle hvor man kan søge ”hyre” eller skaffe mandskab. Alle får ved optagelse i gastebørsen

tilsendt ”Gastehåndbogen”. Til dækning heraf opkræves kr. 115,-. Al henvendelse SKAL gå igennem sekretariatet.

Indlæg til næste nummer af Langtursejlerne skal være Sekretariatet i hænde inden deadline.

nr . 144| juni 2012 | 37


Gastebørsen

plads til et par gaster. Kontakt

os via FTLF’s sekretariat eller

Skibslisten.

HASNA

Bruce Robberts 43.

Skipper Nikolai Ovdal.

HASNA” søger gaster til en lille

tur over Nordsøen fra Fraserburgh

i Skotland (hvor båden er

værft for at blive gjort i tiptop

stand) til København. Hasna

søger to gaster, gerne kæreste/

ægtepar, da disse skal dele kabine

sammen. Sejlererfaring nødvendig,

så jeg hilser modenhed

velkommen, men er med på, at

man godt kan være en erfaren

sejler som ganske ung. Vi tager

over til Skotland den 25. juli og

afsejler tre-fire dage senere, da vi

lige skal rigge til og prøve båden

af. Når båden er gennem tjekket

og provianten stuvet, sejler vi til

Kristiansand i Norge, videre til

Göteborg i Sverige for at komme

til København via den svenske

kyst, så jeg forventer, at vi er

hjemme igen omkring 10-14

dage senere. Kontakt via FTLF’s

sekretariat eller Skibslisten.

BLISS

Møn 391.

Skipper Michael Jørgensen.

BLISS søger gaster i perioden 1.

juli 2012 til 1. august 2013 til

sejlads fra Danmark over Skot-

38 | nr . 144 | juni 2012

land, Biscayen, Grand Canaria,

Kap Verde og over Atlanten samt

retur fra Caribien i maj 2013 til

Azorerne og retur til Danmark

i august 2013. Vi er begge omkring

30 år og sejler med vores

lille baby, så man skal kunne lide

små børn.

Vi søger gaster, gerne med

sejlererfaring og med mod på de

lidt længere stræk, herunder:

Irland – Nordspanien (fra

ultimo juni/primo juli til ultimo

august 2012)

Sydportugal – Madeira – Gran

Canaria (fra ultimo september til

medio oktober 2012)

Gran Canaria – Barbabos (fra

primo november 2012 til december

2012)

British Virgin Island – Azorerne

(fra maj 2013 – primo juni

2013)

Azorerne – København (medio

juni 2013 – juli 2013)

Kontakt os via FTLF’s sekretariat

eller Skibslisten.

vIAU

Gibsea 372.

Skipper Jens Borg.

Skipper søger en enkelt gast til

strækningen fra Horta, Azorerne

til Skotland fra ca. 1. – 14.

juli 2012. Vi lægger vægt på

sejlerfaring, tålmodighed og godt

humør. Sikker sejlads prioriteres

over fart samt fleksibilitet og

hjælpsomhed. Kontakt via FTLF’s

sekretariatet eller Skibslisten.

ANACONDA

Columbie 451.

Skipper Jan Klintegaard.

Anaconda ligger i Green Cove

Springs i Florida og bliver sat lidt

i stand. I juni sejler Anaconda

mod Ft. Lauderdale. Anaconda vil

være klar til at sejle sydover fra

Ft. Lauderdale/Miami området

med gaster fra ultimo juli, inden

hurricane sæsonen topper. Ruten

er planlagt til Key West området,

Videre til gensyn med vestlige

og sydlige Cuba, Grand Cayman,

Isla Providencia, Isla San Andres,

Boca del Torro, Colon, Porto Belo,

San Blass øerne, Cartagena, og

i oktober/november igennem

Panama Kanalen. På Stillehavssiden

sejler vi nordover mod Costa

Rica, Nicaragua, San Salvador,

Guatemala, Mexico op til Sea

of Cortez i Baja California. På

længere sigt går turen ud over

Stillehavet med udsigt til at

besøge steder, vi ikke har været

endnu, men også gensyn med alle

de smukke og dejlige steder, vi

allerede har besøgt. I ønskes en

rigtig god sejlersæson i Danmark.

Når sommeren er ovre, så kom

ned til varmen og tag en tur med

Anaconda. Kontakt via sekretariatet

eller Skibslisten.

Varme hilsner herfra.

Jan Klintegaard.

AMAZING

Engholm 38 B, stål.

Skipper Kim Jakobsen.

Amazing har lige været på land

i Subic Bay, Filippinerne. Nye

solceller er monteret, bunden

er blevet malet og klar til ræs...

:-) der er indkøbt en gasgrill, og

skibet fået en general shine-up

og er klar til nye gaster... Dykker

udstyr, 40 hk påhængsmotor og

dinghy er også toptunet...

Nu ligger Amazing ved Puerto

Galera og er klar til nye spænden-


de togter...skipper er topmotiveret

efter 5 uger i DK... Indonesien

here we come....

Planen er sejlads sydpå via de

mange smukke øer i filippinerne

ned til DAVAO, derfra sejler

vi ned til Manado, Sulawesi i

Indonesien... Slut august er der

gensyn med broderskibet ORBIT,

vi vil i fællesskab sejle Molukkerner

og Raja Ampat i 3 måneder.

December sejler ORBIT og AMA-

ZING til Palau i Micronesien,

hvor vi tilbringer 3 måneder,

inden Amazing sejler tilbage til

Filippinerne..

Der er ledige pladser allerede

fra august, hvor vi sejler ned til

Manado Sulawesi i Indonesien...

Amazing søger gaster allerede

her til juli og august. Der er

mulighed for 800 sømil sejlads

i smukke omgivelser. Få ledige

pladser i september og oktober,

hvor det bliver crusing og dykning

i det kæmpe område kaldet

Raja Ampat...et område man ikke

lige besøger, medmindre man er

ombord på et skib...dykningen er

i absolut verdensklasse.

Så er der altså ikke plads ombord

før igen marts / april, hvor

det bliver det bedste af Palau,

ocean sejlads til Filippinerne,

ø- hopping rundt i det sydøstlige

område inkl. snorkling med de

store hvalhajer... Kontakt FTLF’s

sekretariatet samt kontakt via

Skibslisten.

Hold humøret højt, masser af

sejlerhilsner, Kim Jakobsen, It's

Amazing!

WIKING

Bavaria 49 A.

Skipper Anders Korsgaard.

Skipper søger gaster til langtursprojekt

Kroatien-Thailand 2012-

14. Afgang 1. oktober 2012.

Eventyr på Middelhavet, Atlanterhavet,

Caribiske Hav, Stillehavet

og Det andamanske Hav venter.

Fra jeg var barn har jeg altid

drømt om at sejle ud i verden. Det

er nu ved at blive virkelighed, men

alene vil det ikke være muligt.

Derfor søger jeg andre eventyrer,

der også vil have en oplevelse

for livet. Jeg forventer ikke bare,

at man skal hjælpe med at sejle

båden, men også at man deltager

i et team, der på en ligeværdig

måde sikrer, at alle får maksimalt

udbytte af turen. Sikkerheden vil

være i fokus og alt tænkeligt kommunikations-

og redningsudstyr

vil forefindes. Båden sejles i fællesskab,

og der vil på de krævende

distancer altid være flere meget

erfarne sejlere ombord.

Sejlplanen er udarbejdet så de

forskellige havområder besejles

på tidspunkter med gunstigste

strøm og vejrforhold. Alle de

spændende steder, vi skal besøge,

er kun i grove træk planlagt,

detaljeret plan laves løbende med

udgangspunkt i besætningens

ønsker. Vil du med på eventyr

i kortere eller længere tid, i

perioden 1. oktober 2012 til 1.

april 2014 er chancen der nu.

Forhåndsbook i god tid perioden

du vil med, sammen med de

ønsker du har til anløbssteder og

udflugter. Se mere om sejlplanerne

på http://wikingsy.blogspot.

com/ . Henvendelse til FTLF’s

sekretariat og via Skibslisten.

Gastebørsen

SeAWOLF

Beneteau First 42.

Skipper Sebastian Kjelstrup.

Skipper søger 1 – 3 gaster fra

august 2012 til vinteren 2012/13

til sejlads i Middelhavet, til

Canarie-øerne, over Atlanten til

Caribien og rundt i Caribien. Vi

har p.t. én erfaren gast, men afhængig

af gastesammensætning

søges alt fra uerfaren og opefter.

Minimum én erfaren ud over

kaptajnen. Gasterne skal være i

relativ god fysisk form, social omgængelig

og psykisk stabil. Fælles

madlavning. Ingen alkohol under

sejlads eller usikker ankringsplads.

Rygning forbudt. Kontakt

FTLF’s sekretariatet eller via

Skibslisten.

GASTeR SøGeR:

Medl. 18692

Mand 58 år. Jeg søger en plads

som gast, gerne i Stillehavet,

men ikke afgørende. Jeg har ca.

2 (-3) måneder til rådighed i 2.

halvår 2012. Jeg er en kosmopolitisk

mand med hang til det

blå ocean og specielt Stillehavet.

Havet er dog alligevel primært

en vej til øer og andre møder

med mennesker og natur. Sætter

pris på at gøre det sammen med

besætning, trods stor selvstændighed.

Jeg har sejlerfaring fra

Norden og Stillehavet (flere ture).

Har ikke selv båd og har sejlet

begrænset de senere år. Jeg er

læge med bifag i antropologi, har

Y1 og er radiotelefonist (generelt

certifikat). Ikke-ryger.

nr . 144| juni 2012 | 39


Gastebørsen

Medl. 19146 (se også 19147)

Mand 27 år. Vi er et kærestepar,

som ønsker at sejle som gaster

i tidsrummet november-januar

2012/13. Vi har stort mod på

eventyr og spændende udfordringer,

elsker at rejse, møde nye

mennesker, høre gode røverhistorier

og er generelt meget åbne

over for nye indtryk. I øjeblikket

er vi begge i gang med at lave en

PhD, hhv. kemi og bioteknologi,

men som et afbræk kunne vi rigtig

godt tænke os at påmønstre

en båd og deltage i ARC og sejle

over Atlanten; evt. med mulighed

for videre sejlads eller ”ø-hop” i

Caribien. Det ville simpelthen

være en drøm, der gik i opfyldelse.

Vi forventer os primært godt

humør og lysten til at fortælle og

forklare. Det er vigtigt for os, at

vi bidrager til det daglige arbejde

og tager del i ansvaret på båden.

På samme måde forventer vi, at

alle andre på båden har det, og

forhåbentlig kan det lede frem

til et rigtig godt venskab. Vi er

begge semi-erfarne sejlere. Jeg

har flere års erfaring gennem

Polyteknisk Sejlklub som bådsmand

og med kortere sejladser i

Øresund. I 2004 sejlede jeg også

4 måneder med på langturssejlads

op ad østkysten i Australien

og har desuden kort erfaring med

Matchrace og deltagelse i ”Sjælland

Rundt”.

Medl. 19147 (se også 19146)

Kvinde 27 år. Vi er et kærestepar,

som ønsker at sejle som gaster

i tidsrummet november-januar

2012/13. Vi har stort mod på

eventyr og spændende udfordringer,

elsker at rejse, møde nye

40 | nr . 144 | juni 2012

mennesker, høre gode røverhistorier

og er generelt meget åbne

over for nye indtryk. I øjeblikket

er vi begge i gang med at lave en

PhD, hhv. kemi og bioteknologi,

men som et afbræk kunne vi rigtig

godt tænke os at påmønstre

en båd og deltage i ARC og sejle

over Atlanten; evt. med mulighed

for videre sejlads eller ”ø-hop” i

Caribien. Det ville simpelthen

være en drøm, der gik i opfyldelse.

Vi forventer os primært godt

humør og lysten til at fortælle og

forklare. Det er vigtigt for os, at

vi bidrager til det daglige arbejde

og tager del i ansvaret på båden.

På samme måde forventer vi, at

alle andre på båden har det, og

forhåbentlig kan det lede frem

til et rigtig godt venskab. Vi er

begge semi-erfarne sejlere. Jeg

har i flere år sejlet med (ca. én

gang om ugen) på sejlerskolen i

Polyteknisk Sejlklub og har derfor

opnået erfaring i sejlads med

både joller og kølbåde.

Medl. 19152

Mand 31 år. Jeg ønsker en

plads som gast 1 – 2 måneder i

perioden 1.6. – 30.7.2012, gerne

Sydøstasien, evt. Stillehavet. Jeg

er cand.scient.pol. og starter min

rejse med arbejde i Sydøstasien.

Drømmen er derfra at sejle 1-2

måneder henover sommeren.

Jeg tørster efter nye horisonter,

godt selskab, god vind og nye

oplevelser. Jeg trives i naturen

under åben himmel og længes

efter enkelthed på havet. Har

sejlet mere eller mindre intensivt

i 10 år i Danmark, Norge og

Østersøen. Begyndte karrieren

i råsejlbåde, hvor jeg endte med

at blive skipper. Har siden sejlet

moderne både, gaffelrigger mv.

Jeg har duelighedsbevis og basalt

motorkendskab. God kok, uddannet

massør, deltager gerne i

det praktiske. Er ansvarsbevidst,

humoristisk og empatisk af natur

og typisk meget omgængelig i de

projekter, jeg kaster mig ud i, og

over for de mennesker, jeg støder

på. Ikke-ryger.

Medl. 19158

Mand 20 år. Jeg søger en plads

som gast fra 1. august 2012 og

frem. Mit ønske er at sejle over

Atlanten til Brasilien eller Caribien

med afrejse fra Danmark eller

andet sted i Europa. I min fritid

er jeg spejder på 12. år, og jeg er

en åben og frisk person. Jeg har

hænderne skruet rigtigt på og

er meget lærenem og god til at

finde en løsning på problemstillinger.

Jeg er energisk og stærk

af bygning. Er logisk og kreativ i

min tankegang, og jeg er nem at

samarbejde med. Min sejlerfaring

er begrænset til joller. Jeg kan

lave mad og finde ud af kort og

kompas. Jeg er ikke-ryger og har

et almindeligt forhold til alkohol.

Mit engelsk er ok, men jeg er i

gang med at forbedre det.

Medl. 19168

Mand 67 år. Ønsker en plads som

gast fra marts 2013 og fremefter.

Korte eller lange ture, hele

verden, undtagen Afrikas Horn

og Afrikas vestkyst (Nigeria). Jeg

har altid elsket havet og at sejle

på det. Blev desværre rådet fra at

få en levevej på det. Har derfor

færdedes på det på fritidsbasis.

Var på Grønland i 8 år og havde


i den tid tre motorbåde, som

jeg har sejlet mange sømil i. Tog

duelighedsbevis i Københavns

Sejlskole i en sejlbåd og fik rutine

i Mand over Bord manøvre og

gå over stag og bomme med

sejl. Det gav adgang til Mærsks

personale sejlbåde. Fik megen

kystsejlads med dem. Har sejlet

mange år i Marinehjemmeværnet,

flere sommertogter og øvelser

som navigatør og radiomand.

Nu skal der sejles igen. Derfor

søger jeg sejlbåde, som vil tage

mig med. Jeg kan stå til rors,

navigere og jeg har et fornuftigt

greb om sejltrimning. Når jeg har

lært båden at kende, kan jeg stå

vagter alene. Deltager selvfølgelig

gerne i rengøring og vedligehold.

Jeg har livreddende 1. hjælp,

motorpasser-certifikat, Padi

dykkercertifikat, radio uddannelse,

taler engelsk fyldende, tysk

forståeligt. Har undervandsvideo

og foto udstyr. Har aldrig været

søsyg. Jeg er ikke-ryger og drikker

mellem lidt og ingenting.

Medl. 19175

Mand 24 år. Jeg søger en plads

som gast i tidsrummet september

2012 – februar 2013. Områderne

kunne være Atlanten,

Stillehavet, Syd-/Mellemamerika,

Caribien, Australien og Indonesien.

Jeg går med drømme om

egen båd og jordomsejling efter

mit studie. I den forbindelse vil

jeg gerne på langtursejlads som

gast, inden jeg kaster mig ud i det

store eventyr. Jeg er ansvarsbevidst,

let omgængelig, god til tal,

taler flydende engelsk og brænder

for at sejle. Til september har jeg

2 års sejlerfaring. Har praktisk

og teoretisk duelighed. Har sejlet

kajak i 3 år. Ikke-ryger.

Medl. 19018

Mand 47 år. Jeg ønsker en plads

som gast i tidsrummet maj 2013

– september 2013, flerdøgnsoverfart,

Nordsøen (evt. Østersøen),

helst Danmark – Skotland. Jeg håber,

at jeg en dag kan købe en båd

og sejle ud og opleve verden. Indtil

da står den på træning! Noget af

det, jeg gerne vil træne, er ”flerdøgnsoverfarten”,

og Nordsøen

ville være en kæmpe oplevelse.

Jeg har sejlerfaring fra Optimist-

og Flipper-joller, 606’eren, J-22,

806’eren, Scampi 30, primært

kapsejlads. Har duelighedsbevis.

Tager formentlig Y3 i løbet af vinteren.

Har desuden sejlet som gast

på DS37 (Fyn Rundt), Beneteau

42 (3 uger i Caribien), har arbejdet

som livredder, både i svømmehal

og ved kysten (tidligere elitesvømmer).

Er god til backgammon.

Godt helbred. Ryger ikke.

Medl. 17855

Mand 22 år. Ønsker en plads

som gast vinter 2012/13 til

sommeren 2013. Efter at jeg

krydsede Atlanten sidste gang,

vil jeg gerne ud i Stillehavet, hvis

det er muligt. Jeg vil allerhelst op

langs Japans kyst over Aleuterne

og ned langs Alaska og Canadas

vestkyst, men regner ikke med,

at det er muligt i denne omgang.

Alle forslag er meget velkomne.

Jeg færdiggør min bachelor i økonomi

til vinter og ønsker derfor

at komme på langtur igen. Jeg

var ude at sejle igennem FTLF i 8

måneder i 08/09 med hhv. Vega

og Condor. Det vækkede virkelig

Gastebørsen

min interesse for langturssejlads

og livet her omkring. Til dagligt

bor jeg på kollegium og er søspejderleder.

Er ikke-ryger og en ganske

fornuftig kok. Jeg har sejlet

siden jeg var 10 i alt fra joller til

50 fods. Har Y3 og dykkerbevis.

Er derudover yderst berejst og

taler flydende engelsk og spansk

godt nok til at klare mig alene i

Sydamerika.

Eksotiske sejlerrejser

Dansk Vestindien og Tortola

Thailand

Det Græske Øhav

Tahiti og Bora-Bora

Kurser i Svendborg

Duelighedsprøver

Speedbådsprøver

Yachtskipper af 1. grad

Yachtskipper 3. grad

VHF/SRC

Indkvartering på

skolens to 41 fods sejlbåde.

Tlf. 62 22 42 50

www.svendborg-sejlerskole.dk

nr . 144 | juni 2012 | 41


Foto: Rolf Bjelke og Deborah Shapiro

Vildmarkshav (Northern Light)

Bogens forside er det eneste manipulerede

billede – der var pingviner, bare ikke lige dér

Northern Light blev søsat i 1976. Besætningen,

det svenske par Deborah

Shapiro og Rolf Bjelke, har siden rejst

imponerende 230.400 sømil med båden, fortrinsvis

i arktiske eller antarktiske farvande,

herunder overvintret i Antarktis 1991-92. Rejserne

er beskrevet og dokumenteret i en række

spændende bøger og film. Den seneste i rækken

er ”Vildmarkshav”, om deres rejse rundt

om det antarktiske kontinent med besøg en

42 | nr . 144 | juni 2012

- boganmeldelse

Af: Henrik Wichmann - S/Y WicHWAM

række af øerne i det sydlige ocean. Denne samlede

rejse, fra hjemmehavnen i Fiskebäckskil

ved Göteborg og tilbage igen, tog 10 år, og sluttede

i sommeren 2010. Turen rundt om Antarktis

tog 4 år. Loggen viste 84.651 sømil ved

hjemkomsten.

Nu er Deborah og Rolf heller ikke hvem som

helst. Som det fremgår af Kim og Kirstens miniportræt,

er de to utvivlsomt blandt verdens

mest erfarne langtursejlere og blandt de ypperste

eksperter i sejlads på høje breddegrader.

Ekspertise og lange distancer styrker alt

andet lige troværdigheden. Men vi almindelige

sejlere er først og fremmest interesseret

i den gode historie, og om vi kan lære noget

af eksperterne. Her kommer vi til endnu én af

Rolf og Deborahs stærke sider. Denne bog er,

ligesom de tidligere bøger, spækket med fantastiske

billeder og en tekst, som fortæller om

stort set alle aspekter af langturssejlads under

ekstreme forhold. Højdepunkterne er beskrivelsen

af besøgene på eller ved de antarktiske

Billede fra bogen: Grænseløs glæde ved

at være på havet igen, på vej mod South

Georgia

Foto: Rolf Bjelke og Deborah Shapiro


Billede fra bogen: Rolf med udsigt til den gamle hvalfangerstation i Grytviken på South

Georgia. Stationen var i brug fra 1904 til 1964. I glansperioden slagtede man 30 hvaler pr.

dag og udvandt 200 ton olie deraf

øer South Georgia, Sydshetlandsøerne, Elefantøen,

Macquarie Island, Auckland Island

og Campbell Island. Vi besøger også deres

gamle overvintringssted ved Hovgaard Island

på den Antarktiske halvø.

En af deres store passioner er den antarktiske

natur og ikke mindst pingvinerne. De kan

tilbringe dagevis og trodse alskens farer for at

iagttage og filme dyrelivet. Når det samtidig er

deres tredje store rejse i antarktiske farvande er

de også i stand til at se og dokumentere effekterne

på naturen af den globale opvarmning og

afsmeltningen af isen. Mens de således i 1992

konstaterede, at der ikke findes rindende vand

i Antarktis, kan de under denne rejse i 2007

med skræk og skepsis konstatere, at der et

stykke oppe i fjeldet oven for deres ankerplads

findes både en lille sø og en perlende bæk. De

kan desuden konstatere, at afsmeltningen af

isen har ændret vindmønstret omkring den

Antarktiske halvø. En forsker på den amerikanske

forskningsstation på Antarktis bekræfter

deres oplevelse – 85 % af halvøens gletchere er

i tilbagegang, ishylderne er helt eller delvis forsvundet

og vandtemperaturen er steget med

0,7 gr. C i de seneste 15 år. Rolf og Deborah

er intelligente og tænksomme rejsende. De er

bekymrede for denne udvikling og effekterne

på den Antarktiske natur – verdens sidste vildmarksområde.

Bogens kapitler er skrevet skiftevis af Deborah

og Rolf og afspejler derfor også deres

forskellige perspektiv. Det skaber variation

og de er godt skrivende begge to. Selvom den

røde tråd gennem bogen er naturen, får man

en række spændende historier om frustrationer,

modgang og medgang, kreative reparationer

(fx af storsejlets rullesystem), samlivet

med et Optimus petroleumskomfur af ældre

svensk kvalitet (kender det fra mig selv), og

ikke mindst de anstrengelser, der er forbundet

med to-mandssejlads kombineret med den

ambitiøse billeddokumentation, de har besluttet

sig for. Selv i de mest ekstreme situationer

og efter næsten umenneskelige strabadser, afspejler

bogen imidlertid en dejlig menneskelig

varme og mangel på selvoptagethed. De to har

ikke sparet sig selv undervejs for at bringe os

en læse- og filmoplevelse af de helt store.

Bogen er på svensk og kan købes på

www.adlibris.com

yderligere oplysninger og kontakt kan fås på

www.northernlightsail.se

Foto: Rolf Bjelke og Deborah Shapiro

nr . 144 | juni 2012 | 43


Foto: Kim & Kirsten

Miniportræt af Northern Lights besætning

- Deborah Shapiro og Rolf Bjelke

Vi mødte Northern Light og besætning

første gang i Ushuaia i Beagle Kanalen i

2006. De var, som vi, på vej til South Georgia.

Deborah og Rolf har gennem årene været

forbilleder for os, og vi har besejlet mange af de

samme områder. Derfor var det måske ikke så

underligt, at vi meget hurtigt faldt godt i hak.

Vi fandt ud af, at vi delte mange passioner og lidenskaber

- bl.a. høje breddegrader, havsejlads,

røde både, vild natur, bekæmpelse af miljøforurening

samt chokoladekage!

Det viste sig, at ingen af os nåede til South

Georgia den sommer. De endte med et gensyn

af Antarktis, og vi tilbragte sommeren på

Falklandsøerne. Til gengæld havde vi et varmt

gensyn med Deborah og Rolf i Grytviken på

South Georgia foråret 2007.

De to er nogle af verdens mest erfarne langtursejlere

på de høje breddegrader. De er begge perfektionister

på alle områder, og deres forberedelser

til sejladserne er ekstremt grundige til mindste

detalje. Det samme gælder deres imponerende

fotoarbejder, som man kan opleve i deres utrolige

bøger og film. Et enkelt billede eller filmstump

kan tage uger at få i kassen! – Lyset skal være

Rolf og Deborah på besøg hos Kim og

Kirsten i S/Y SOL

44 | nr . 144 | juni 2012

Af: Kirsten & Kim - S/Y SOL

perfekt, vind og vejr skal være passende osv. De

formår som få at fordybe sig i deres projekter, og

gennemføre de ting de sætter sig for.

De kører et meget stramt vagtsystem, når de

er til søs, og gør tingene efter deres helt egne

principper. Så når de endelig kommer i sikker

havn efter endnu en lang og udmarvende tørn,

er de oftest nærmest udslidte, og har behov

for at restituere sig fysisk og mentalt. Da de

ankom til South Georgia, efter at have tilbragt

vinteren i den larmende storby Buenos Aires,

trængte de i dén grad til at få genopladet! Og,

om noget, er South Georgia det perfekte sted

for naturelskere at lade op på. – Vi kunne virkelig

mærke hvordan de blomstrede op og kom til

live, i dagene efter deres ankomst.

Deborah og Rolf er et par dejligt varme og

hjertelige mennesker, når man først kommer

ind på livet af dem. Man er aldrig i tvivl om, at

de i høj grad fungerer som et team, med stor

kærlighed og respekt for hinanden. Deres levevej

er de bøger, film og shows de kan producere

på baggrund af deres sejladser. Og det har

nødvendiggjort at de er blevet højt profilerede

offentlige personer indenfor sejlerverdenen.

Vi fornemmer helt klart, at de i virkeligheden

befinder sig allerbedst ude af rampelyset, ombord

på Northern Light et sted ude i ødemarken,

bare de to alene. - Noget vi genkender fra

os selv. Deres produktioner er uden undtagelse

små mesterværker, præget af deres professionelle

omhu og sans for detaljer. – Vi har alle deres

bøger ombord, og kan varmt anbefale dem

til enhver der holder af fantastiske fotos og

spændende sejlerhistorier.

De to har gennem årene fået adskillige fornemme

internationale hædersbevisninger for


MINIPORTRæT AF NORTHeRN LIGHT

Northern Light er et kapitel for sig selv, specialbygget og

-indrettet til langturssejlads på høje breddegrader.

Hun er en langkølet 40 fods ketchrigget stål-spidsgatter

af ”Joshua”-typen, bygget i begyndelsen af halvfjerdserne i

Frankrig og sejlklar i 1976. Bådens dimensioner: længde: 12,07

meter, bredde: 3,38 meter, dybgang: 1,85 meter, deplacement:

14 ton, sejlareal med 100 % fok: 86 m2 .

Rolf apterede hende selv, efter at have solgt sin guldsmedeforretning.

Og har også selv designet og fået sat vingekøl på skudens

Northern Light i Grytviken,

langkøl. En forbedring, som ifølge dem selv har givet båden helt

South Georgia

unikke og meget forbedrede sejlegenskaber i de barske farvande

de ynder at besejle. - Og de sejler altid Northern Light så optimalt som overhovedet muligt, under alle

vejrforhold. Også her kommer Deborah og Rolfs professionelle sans for detaljer til udtryk. Alting bliver

gjort sømandsmæssigt korrekt, og der udvises megen omhu også i alt der har med båd og udstyr at gøre.

Northern Light er i dag nok i bedre stand, end da den forlod Sverige på sin første langtur for 35 år siden og

efter 230.400 sømil!

deres sejladser. Alle meget velfortjente, og aldrig

lettjente! Vi har på fornemmelsen at de

så småt har planlagt at nyde deres otium som

langtursejlere i de skandinaviske farvande.

www.aquadating.dk

Mødested for vandglade singler...

yourportpilot.com

Og vi glæder os til at SOL og Northern Light

engang i fremtiden kan nyde et gensyn og en

chokoladekage på én eller anden smuk, øde ankerplads!

b

Danmarks mest seriøse havnelods..

Din online havnelods

Ugekonkurrencer! Fede pæmier hver uge...

nr . 144 | juni 2012 | 45

Foto: Kim & Kirsten


Båd & Grejbørsen Z

DIveRSe

Kort til langtur, DK - Caribien

Jeg har alt, hvad der skal bruges

af kort, både papir og elektroniske,

fra Danmark over Skotland,

Frankrig, Spanien, Portugal til

Gran Canaria samt alle kort over

Caribien.(Lige hjemvendt, kan

måske hjælpe med gode råd.)

Henvendelse: Jørgen Larsen. "

Great Bear " Odensegade 18, 8000

Århus C. Tlf. 28 11 09 40.

Leje, båd, Grækenland

Her er en alle tiders chance for at

opleve Grækenland i en 33 fod

sejlbåd. Med base på øen Poros,

kun 2 timer fra lufthavnen, ligger

Sweetie, en Elan 33 fra 1988,

med 2 kahytter, 6 sovepladser og

veludstyret med bl.a. rib dinky på

2,75 m, påhængsmotor 4 takt 3½

hk, solcelle paneler, radar, Navtex,

GPS, elektrisk ankerspil og

flere størrelser sejl. Der er ledige

uger fra april og frem til uge 28,

uge 32 og 33 samt fra uge 39 til

november. Pris pr. uge kr. 4.500,-

Det er muligt at leje båden med

skipper.

Kontakt Claes Skov for nærmere

information på mobil: 20 82 70 20

eller på sweetieskov@gmail.com

Minipilot for området omkring

Poros, med vores egne erfaringer

og anbefalinger, mailes gerne til

inspiration.

46 | nr . 144 | juni 2012

Medbrugere søges, Caribien

vinter 2012/13

Medbrugere søges, Caribien

vinter 2012/13

S/Y Felicia II søger medbrugere

(evt. potentielle medejere) til

sejlads den kommende vinter

med overtagelse på Grenadinerne

eller Trinidad f.eks. primo/medio

januar. Mulighed for at sejle en

lang periode, da vi formentlig

kun selv er derovre i dec./jan.

Båden er en velsejlende Miura

31, solid masthead rig, ståhøjde

i hovedkahyt ca.185-190, ny AB

8AL gummibåd 2010, minder

meget om en Norlin 34 men lidt

mindre, alt i alt godt udrustet til

sejlads i Caribien. Kontakt Martin

tlf. 53214389, msa@bane.dk.

Medskipper, kompetent og

idealistisk

- gerne kvindelig yacht- eller

kystskipper…

Til genindfasning af 60 fods

tomastet stålskonnert med alt i

langtursudrustning, GMDSS mv.

søges til sommeren/eftersommeren

d.å. en medskipper evt. par

til optimering og prøvesejladser

i kystnære områder i DK. Der vil

i første omgang ikke være tale

om et lønnet job, men såfremt

kemien passer, og det ønskes,

fremtidig mulighed for egentlig

projektaftale. Omfattende

kendskab til sejlads med lignende

sejlskib, herunder forudsættes

navigations, motor, radio/teknisk

og håndværksmæssig snilde og

selvkørende kompetencer.

Endvidere vægtes evnen til at

ville og kunne lærer fra sig højt.

Lad os mødes på skibet i det

jyske for en uforpligtende snak.

Mogens. mogjor@gmail.com

SeJLBÅD UDLÅNeS!

Da jeg opholder mig det meste af

året i udlandet og min Naver 29

sejlbåd, kræver en kærlig hånd,

søger jeg en erfaren sejler, som

har lysten til at sejle, men ikke

har båd. Båden er beliggende i

kalvehave Lystbådehavn!

Interesseret kan kontakte:

Troels Gath

Email: troelsgath@hotmail.com

Tlf: 0034 659014319

Transport af båd tilbydes

Har du brug for at få din båd

transporteret, over Atlanten,

over Stillehavet, ned til Middelhavet,

hjem fra Middelhavet mm.

Så er vi 3 ansvarlige sømænd

på 50, 53 og 60 år. Vi er henholdsvis

Skibsfører, Fiskeskipper

af 1. grad, Maskinist/Kølemester,

og jeg har selv været på langfart

med min familie i 1997/98 i

vores 53f sejlbåd. Vi stiller som

krav, at såvel båd/grej som sik

kerhedsudstyr(redningsflåder,

nødblus, EPIRP mm.) skal være

i orden.

Du er velkommen til at kontakte

mig for en uforpligtende

snak.

Per Nielsen Mail: per@seafresh.dk

Telefon: +45-21208043


Træningssejlads søges

Jeg er en mand på 20 år, som til

oktober skal ud på en større sejlads

som FTLF gast. Dog mangler

jeg erfaring i at sejle. Derfor

kunne jeg godt tænke mig at

komme med ud at sejle, hen over

sommeren, nogle dage, korte ture

rundt om i landet, for at lære,

hvordan det fungerer, så jeg vil

være bedre rustet. Jeg er en positiv,

frisk og opmærksom mand.

Bor i Lyngby. Nem at snakke

med og med godt humør. Tøv

ikke med at skrive, hvis du står

og mangler en ekstra mand på en

weekend- eller dagstur. Glæder

mig til at høre fra dig. Dette vil

være en privat aftale, ikke omfattet

af gasteformidlingen. Kontakt

mig på 60938054 eller mail

Jeppejustesen@gmail.com

Venlig hilsen Jeppe Justesen

KøBeS (GReJ Mv.)

Langtursejlerudstyr købes

Alt slags udstyr for langfart til

nyt projekt købes. Søkort, pilots,

rejsebøger, men også sikkerhedsudstyr,

elektronik og praktiske

ting. Kontakt A. Korsgaard wiking.

sy@gmail.com eller 31609773.

Papir søkort Skotland

Papir søkort over Skotlands øst-

og specielt vestkyst søges til køb

eller lån for årets sommerturen

til Skotland. Tlf. 72691571 eller

mail tola@ucn.dk. Torben Larsen.

SSB radio og Watermaker

købes

Min kone og jeg søger en ssb

kortbølge radio. Desuden søger vi

også en watermaker.

Mvh. Marianne og Gunnar

Uekermann

Tlf : 25 32 37 30, S/Y Inn-star.

SæLGeS (GReJ Mv.)

Andersen spil

Andersen standardspil i rustfrit

stål. 2 stk. 46 à 2500,-. Brugte,

men ser ud som nye. Nypris

hos Palby 5172,-/stk. 1 stk. 28

à 2000,-. Brugt med ubetydelige

ridser på spilkoppen. Palby

4155,-

Der er ingen slidtage på nogen

af spillene - næsten ikke brugte.

Henrik Hilligsøe, Roskilde,

Tlf: 20760959,

Mail: lunde.21m@gmail.com

Anker og kikkert

Rustfrit pladeanker, 19 kg, pris:

1500 kr.

Kikkert. Focus Nautica, med

lys, pejlekompas, afstandsmåler,

brugt én sæson. 750 kr.

Lars Hasholt. Mobil +45 26 13 90 93.

E-mail lars@hasholt.dk

Båd & Grejbørsen

Bimini

Brugt på Dufour 385, som

er 3,93 m bred. Dækker hele

cockpit frem til og lidt ind over

sprayhood (langskibs 193 cm).

Kan klappes tilbage. Et af vores

bedste stykker grej til sejlads

sydpå. Udført i rustfri Ø25mm

rør og grå UV-bestandig pressenningsdug.

Vindue med velcroklap

til brug ved sejlsætning. Brugt på

1 års Caribienstur. DKK 5.000.

S/Y Navigo, Rungsted, Michael Boe,

michael@boefamily.dk, 22754341.

Broncepropel,

overlevelsesdragt mv.

Trebladet bronzepropel, stigning

16"x14", standard konus 1:10

ISO, fin stand, ingen korrosion,

nypris 3000,--, sælges for 1.200,-.

Overlevelsesdragt, Mustang,

survival cruiser class TM, gul,

med opustl. krave (manuel),

mange lommer, størrelse xs

(30-34), pris 550,-- KR, bogen

"Gallionsfigurer" af Hanne

Poulsen, pris 150,--, blå tovværk,

polypropylen, en rulle,

helt nyt, 5 kr/mtr., Fokkehager

/ pistolhager / løjerter, messing,

85 mm totallængde, 21 stk, pris

40,-- KR pr stk. Yderligere 3 stk

Medlemmernes egen ”krambod” hvor man gratis kan annoncere med køb og salg af overskydende grej og både m.m.

I salgsannoncer skal prisen være anført. Digitalfoto kan medtages i annoncen mod et gebyr på kr. 100. Gebyret skal overføres

til vores bank med klar angivelse af medlemsnummer eller annoncetitel (se bankoplysninger på side 2). Digitalfoto skal være

i så høj opløsning som muligt, dvs. ikke optimeret til hjemmeside. Fotoet skal indsendes som separat vedhæftet fil. Sekretariatet

forbeholder sig ret til at afkorte annoncer på mere end ca. 100 ord. Annoncer kan gentages 3 gange efter anmodning.

nr . 144| juni 2012 | 47


Båd & Grejbørsen

fokkehager, messing, totallængde

65 mm, pris pr. styk 25,-- Hydraulisk

Styring Vetus, hydraulisk

styring: Vetus hydraulisk cylinder

MTC125, Vetus ratpumpe

HTP42R med ventil, installeret,

aldrig brugt, sælges for 6000,-

-, Bly, i alt 60 kg i små stykker,

sælges for 7,-- Kr/kg,

Erik Larsen tel. 21 28 11 96 eller

junkenlinda@hotmail.com

C-Map Max Wide "Central

America and Caribean" SD-

C-Map Max Wide "Central America

and Caribean" SD- card (10

september 2009) sælges for Kr

700. EasyAIS + EasyAIS-splitter

modtager sælges for Kr. 800

Jesper Ulslev Tlf. 29875667

Mail: ulslev@gmail.com

Diverse udstyr

Flexkobling til 30 mm aksel. Ny,

aldrig været monteret. Nypris

1.209,-. Din pris: 800,-

Rustfri aksel, L 183 cm, dia.

30 mm, med konus, not, møtrik

m. låsesplit. Ny, aldrig været

monteret. Nypris 2.941,-. Din

pris: 2.000,-

Iridium Satellit telefon m. data,

antenner osv. 5.000,-

Diesel-filter m. vandudskiller

og elektronisk alarm, nyt. 1.000,-

Jens Bondo Rasmussen,

tlf. 40 98 53 55

Bondo.ksf@gmail.com,

www.bondosailing.dk

Garmin søkort

Garmin G2 microSD, Southeast

Caribbean fra July 08, 1000 Kr.

N.blixenkrone@gmail.com ell.

004522421130

Niels Blixenkrone-Møller

48 | nr . 144 | juni 2012

Kanalkort vesteuropa

Tyskland

Die Mosel med Saar, Saarkanal,

Rhein-Marnekanal, Lahn. 150,- kr

Gewässerkarte Deutchland,

Rhein-Elbe, Ems-Weser, Mittellandkanal.

100,-kr

Der Rhein 2, Von Koblenz bis

Arnhem/Nijmegen. 125,-kr

Ruhrgebiet. 75,-kr

Sportschiffahrtskarten Binnen

1, Berlin, Märkische Gewässer.

150,-kr

Sportschiffahrtskarten Binnen,

4, Die Elbe und Kanalverbindungen,

Hamburg, Lübeck, Hannover,

Magdeburg. 150,-kr

Holland

Toeristische Vaargids, Maas en

Schelde. 150,-kr

Frankrig

Navicarte, 1, 3, 8, 9, 24. (det

nordlige Frankrig) pr stk. 100,-kr

Ruth og Willy Steen

Tlf. 65323658, mob. 26783658

Mail. willysteen@post.tele.dk

Kanalkort vesteuropa

Tyskland:

Sportsschiffahrtskarten Binnen

1, Berlin, Märkische Gewässer,

150,- kr.

Sportsschifffahrskarten Binnen

4, Die Elbe und Kanalverbindungen,

Hamburg, Lübeck,

Hannover, Magdeburg. 150,-kr.

Holland:

Toeristlische Vaargids, Maas en

Schelde. 150,-kr.

Frankrig:

Navicarte. 1, 3, 8, 9, 24 (nordlige

Frankrig) 100,-kr. pr stk.

Ruth og Willy Steen

tlf 65323658, mob. 26783658.

mail. willysteen@post.tele.dk

Kenwood tranciever

Kenwood tranciever TS50 12

V.,100 watt, med antennetuner.

Som ny, har aldrig været monteret,

Kr. 2750,- . C-map kort, vesteuropa

til Gibraltar, samt et par

kort og en kanal-pilot kr. 1500,-.

Mogens Dahl, tlf. 4016 1280.

Pilot- og sejlerbøger

Pilotbøger over Caribien og Stillehavet

til salg, samt sejlerbøger

om tekniske emner. Se Den Blå

Avis under "Kort og Navigation",

eller ring til Bo på 51 24 64 32.

Raymarine udstyr

1 stk. Raymarine RL80C PLUS

10.4" Farve kortplotter incl. kort

over Portugals og den Spanske

kyst, der kan sidde 2 kort i samtidigt,

+ 1 stk. Raymarine RL80C

PLUS 10,4" Farve radar skærm,

ekstra enhed + Raymarine Radar

dome, 2 KW incl. ca. 5 meter

antenne kabel, seatalk kabel imellem

begge skærme, brugt ca. 30

timer, som nyt, alle dele KUN

16.500 kr.

Henvendelse til Kim Hansen

kp@s-mart.dk eller på

0045 21699086

Reservedele til

Thornycroft 108

Varmeveksler Bowman BL18 +

indsugningsmanifold + udstødningsmanifold

= 700 KR.

Topstykke med dysseholder og

dysser og gløderør + reservegløderør

= 1500 KR. Højtrykspumpe

(rotationspumpe) = 1500 KR.


PRM 140 Gear 2:1 marinegear

plus manual = 4000 KR. Reparationshåndbogen

til Thornycroft

108 = 200 KR. Manual til Thornycroft

108 = 100 KR. Alle dele

fungerer. Sælges samlet eller delt.

Pris 8.000 KR eller giv et bud.

Erik Larsen tel. 21 28 11 96 eller

junkenlinda@hotmail.com

Sailomat vindror m.m.

SAILOMAT vindror, kun lidt

brugt, for både op til 40 fod kr.

12.000,-

Manuelt ankerspil Simpson

Lawrence til kæde og tovværk kr.

2.000,-

Tlf. 27 44 00 11, Preben Gøttsche.

Satellit terminal

Transportabel satellitterminal af

mærket Thrane & Thrane Explorer,

4 år gammel, BGAN terminal

til Inmarsat kommunikation

med: data, telefon, mails, internet,

sms og fax. Nypris 30.000

kr. sælges for 10.000 kr.

Kontakt jj@jensjakobsen.dk

SextantB6_Sekstant.JPG

Freiberger Drum Sextant, proffesionel,

i original trækasse, med

certificat. Meget fin stand, fuldstændig

som ny. Pris 3.300 Dkr.

E. Ravn. Henvendelse til

Bo Rellmar tlf. 51 24 62 32.

Søkort til Atlanterhavstur

Fra Kielerkanalen, The standing

mast route, ned langs Europas

vestkyst, Madeira, De Kanariske

øer, Cap Verde øerne, Atlanterhavskort.

Caribien fra Trinidad

til Jomfruøerne. Bermuda,

Azorerne og tilbage igen. Kortene

er i sort/hvid og fra Tidesend i

USA. Nypris inklusiv fragt 8500

kr. Din pris 4500 kr.

Thomas Juul-Heider tlf. 60656270,

thomasjuulheider@hotmail.com

SæLGeS (SKIBe)

46 fod Dufour 12000 CT

Vel udstyret båd med alt til

langturssejl en meget solid båd

bygget i 1978 på ca.14 tons. Den

er Ketchrigget med alumaster

med klatretrin og rullestag for

genua og storsejl og mesanen

med leasyyach. Af elektronik

er der Reyton Radar- Garmin

cartplotter - fishfinder, ekkolod,-

furuno GPS- sextant prof. model

-WHF med AIS og fjernbetjent

fra cockpit,- Hydraulisk styring

og Timco autopilot. Hydrovane

vindror- solpanel 2x230 W +

7KW gen.-220v-80amp batterilader

- 12v transformer 220v

til 110v.- 220v og 110v overalt i

båden. -12v-220v inverter 1500

W. eno gaskonfur med 2 brændere

og ovn-165L. kølebox og

65L. frysebox - 800L. vandtank+

Ecotec wather maker 80 L./ time.

Hovedmotor 85 HK. Perkins

4500 timer med ny gearbox og

dertil 700 L. dieseltank.

Agter salon med dobbeltseng

toilet og bad- midtskibs stor

salon med u.sofa og bord + nav.

plads med bord,-for 2 kahytter og

separat toilet med bad . Alt med

Båd & Grejbørsen

nye hynder og nyt betræk.

Targabøjle med solpaneler

2x135 W- davider ny AP 10 fod

Dinghy 18 HK. Viking redningsflåde

8 pers. – gasgril-Lofram

ankerspil med 65 m.10 m.m.

kæde og 45 kg. Britany hovedanker

+ 30 kg. Bycykel i rustfri +

rustfri kæde + CQR 30 kg.+20 kg

Danford. Listen er lang og der er

meget mere.

For mere info Email:

Jenssalling@msn.com

Telefon: +45 21407170

Albin Ballad. 160.000 kr.

Årgang 1975. Sejlnr. 991. Generelt

en utroligt flot og velsejlende

båd.

Motor: Yanmar 2GN20F 16hk

1993, ferskvand, ekstra impeller

og filtre, kører og starter fint.

2-bladet foldepropel. Storsejl

rullefok og spiler, fin stand.

Spilerstage og spilerudrustning.

Sprayhood og bompressenning.

Nyt cockpittelt.

220 volt landstik og tykt kabel

samt stik i båd. 2-kreds strøm

med hovedafbrydere. Septor

1275. Perfect Charge 25 ah lader.

60 ah motorbatteri. 2 stk. 110 ah

forbrugsbatterier. Kontakt mig

for komplet udstyrsliste, eller se

hjemmesiden.

Asger Hunø

Kravad 4, 9681 Ranum

Tlf.: 98 67 69 08 / 24 25 11 48

nr . 144| juni 2012 | 49


Båd & Grejbørsen

Andele til salg i sejlskibet

Noatun

NOATUN er en 46 fods stålbåd

bygget i 1987 og hjemmehørende

i Århus. Noatun har kutterrig

med storsejl og rulleforsejl og

er i øvrigt udstyret til sejlads på

de store have. Der er køjeplads

til 7 personer. Noatun har været

rundt om jorden, sejlet langs

Europas Atlanterhavskyst, i

Middelhavet, i Caribien, Norge,

Sverige, Skotland og Danmark.

For tiden ligger Noatun ved de

Ioniske Øer i Grækenland. Der på

tænkes i 2013 tur til Caribien.

Noatun er ejet af en andelsforening

med 22 andele. Der er

andelshavere fra hele landet, de

fleste dog fra Århus. Vi fylder

båden op med os selv, familie,

venner og andre sejlglade.

Aktuelt har vi 4 andele til salg.

Vi er åbne for nye andelshavere,

der kommer alene, eller hvis I er

50 | nr . 144 | juni 2012

en gruppe, der kunne tænke jer

at starte sammen i projektet. En

andel koster 17.000kr.

Som andelshaver får man:

Fortrinsret til en plads på

båden, og medbestemmelse på,

hvor båden sejler hen. Man kan

også være med til at planlægge

længere togter.

Der afholdes bådmøde ca. 3

gange årligt, hvor vi diskuterer og

organiserer skibets vedligehold,

økonomi, sejlplan, togter og salg

af andele, men også har socialt

samvær med spisning og hygge.

Vil du høre mere kontakt:

Anne Hempel -Jørgensen, 86 20 94 47,

askehoejvej@dadlnet.dk

Jens Thaysen 23 68 19 66,

jens.thaysen@gmail.com

Anpart, 1/4 Mamba 31,

beligg. i Grækenland, sælges

Båden er delt i 4 personlige anparter,

i et meget velfungerende

konsortie.

Se http://www.bobelibob.dk/

Delejerskab.htm for yderligere

oplysninger.

Anpartshaverne har ret til 5-6

ugers sejlads, enten sammenhængende

eller i 2x3 uger.

Herudover kan båden benyttes

hvis den er fri.

Båden er en velsejlende stabil

crusingbåd med god plads i cockpit

og om læ.

Stort cockpit med pindstyring.

Indrettet med forkahyt, dobbelt

stikkøje, stor saloon med

Hvordan ser din FTLF stander ud?

Sekretariatet sælger dem i 3 forskellige størrelser.

Se medlemssalg på side 63.

langsgående pantry og U-sofa.

Rulleforstag, sprayhood, bimini.

Gaskomfur, el. vand, køleboks,

el. wc.

Båden er løbende renoveret, se

www.bobelibob.dk for yderligere

oplysninger.

Pris for anparten er kr. 60.000.

+ kr. 4.500. i fast årlig udgift.

Dvs. kr. 64.500. samlet.

For yderligere oplysninger se

hjemmesiden www.bobelibob.dk

eller kontakt Rasmus Mørk. Mail:

rm@uc-rksk.dk Tlf. +45 20493551.

Borghegn 38 B

Solid langtursbåd bygget i stål

1986 ved Engholm stålbåde

Langå efter tegninger af Arne

Borghegn. Dim. 11.6 - 3,8- 1,9.

Kraftig rig fra John Mast med

dobbelt salling kutterrig og 80

kvm i krydsstel.

Volvo 2003 TD fra 1986

ca.2000 timer med fast trebladet

propel.

Andersen rustfri skødespil,

Aries vindror, Radar JRC fra

2003, redningsflåde Viking 6

pers. (skal serviceres), sailor vhf

osv.osv.

"Tess" har været på et par langture

først 1988 til Middelhavet/

Caribien retur til DK.i 1993, så

igen år 2000 afgang til Brasilien/

Caribien/Washington og retur til

DK 2003.

Siden da har båden stort set

ikke været ude af havnen, men

løbende opdateret, sandblæst

undervandsskroget(ca 75%)


2010 på værft, nyt manuel ankerspil,

ny 50 meter ankerkæde, ny

sprayhood og bompresenning

osv. Fremstår som et rigtig flot

skib, se evt. mere info på

www.sy-tess.dk eller ring til

Per Ahlgren på 50507841 mail

ahlgren_per@webspeed.dk.

Båden er beliggende i København.

Pris 420.000.

Dania, 43' langturssejler

Dania er en velsejlende 43 fods

langturssejler, bygget til sikker

færden på de store oceaner,

spækket med langturssejlerudstyr

og klar til afsejling!

Båden er værftsbygget i 6 mm

højkvalitetsstål, søsat i 1995

og i glimrende stand (okt. 2010

synsrapport haves – se hjemmeside).

Om læ findes køjepladser,

rummelig salon, wc, god

stuveplads samt stort søsikkert

pantry. Båden er helårsisoleret og

med oliefyr. I havn og når vinden

svigter fremdrives Dania af en en

BUKH marinemotor fra 2004.

Pris 74.900 euro. Overtagelse

i april/maj måned i Caribien eller

fra juli i København.

Læs mere og se billeder på

www.daniashjemmeside.dk

Kontakt Anders og Lasse på

info@daniashjemmeside.dk eller

telefon: 29806988/51946988,

for den komplette udstyrsliste,

spørgsmål og evt. en fremvisning/prøvesejlads.

Dejlig 34' langtursejler

Dejlig langturssejler, godt og

praktisk, leve og bo skib, på solrige

Gran Canaria, veludstyret og

i en god og velholdt stand, Glasfibrer:

L: 34f, B: 3,15 V: 5,5t sælges

til en rimelig pris på 299998 Kr,

eller byttes med et større sejlskib

40-50f. Venligst sms eller ring for

info på +34 609780796.

Dykkerbåden Rita

Salg af dykkerbåd, kan efter ombygning

for små penge bruges til

flod- eller turbåd. Byggeår 1978.

Ombygget 1992. Byggemateriale:

glasfiber.

Dimentioner 10 X 3 meter.

Motor 70 HK ford, gear og drev

fra 2005.

Pris 45.000 kr.

Grund til salg: Indkøbt hurtigere

båd til fjernere dykkermål.

Henveldelse Ole Bækmark

mobil: 28958213.

Mail: valkyriendk@gmail.com eller

Stiig mobil: 41247235.

eLeNI sælges

Traditionel græsk spidsgatter:

Længde: 9,70 m, bredde: 3,60

m, dybgang: 1,65 m. Deplacem.

9,5 t

Sejlareal: 60 m2. Motor: Perkins

54 hk. A4-154. Gear: PRM

402. Båden er overordentlig sødygtig

og stærkt bygget, 35 mm

lærk på eg med 2,6 t udvendig

blykøl søsat i 2000.

Båd & Grejbørsen

Eleni`s skrog er en kopi af

svampefiskebåden ”Konstantinos

og Eleni” oprindelig bygget

på Hydra, og typen betegnes

trehandiri. Skrogformen har aner

tilbage til år ca. 400 e.Kr, og er

altså ældre end vikingeskibene.

Eleni er rigget med bermudasejl,

fok og klyver.

Motoren var ude i 2007 for

eftersyn og justeringer.

Det elektriske system er delt i

to med hver sin generator.

Pålideligt ankergrej, der har

bevist sin værdi på vestkysten

af Irland. GPS, Ekkolod, rorpindspilot,

VHF Sailor RT 4801,

redningsflåde, kanalmast, gummibåd,

foldecykler og diverse

reservedele til motor.

Sejlklar men om vinteren på

land og overdækket. Ligger i

Faaborg.

Pris 385.000 kr.

Hans-Henrik Jørgensen

tlf. 21386216

Mail: s.y.eleni@gmail.com

engholm 38 stålbåd

Efter endt langtur er min Engholm

38 stålbåd nu til salg. Siden

1982 har båden hovedsagligt

stået på land, men i 1997 blev

den skrogbehanlet, isoleret med

sprøjteskum og indretter fra

bunden. Vindror, selvstyrre, VHF,

navigations PC, nyrenoveret

motor, 8 sovepladser, Furuno

GPS og ekkolod, fjernsynsan-

nr . 144| juni 2012 | 51


Båd & Grejbørsen

tenne, toilet med holdingtank,

240 L diseltank, 480 L ferskvand,

trykvand, saltvandspumpe,

lænsepumpe, køle-frys, komfur

og ovn, diesel pottefyr, elradiator,

hydraglisk styring inde og ude,

storsejl, forsejl og rulleforsejl,

2 stk. anker, solceller, solsejl

mm. God som husbåd eller til

endnu en Langtur. L:38´ B:3.24m

D:1,45m. TLF: 20619281. Pris:

399.000 kr. Billeder på dba.dk

Fijian 47 fod

Se link til min hjemmesiden på

FTLF's hjemmeside : bella-donna,

eller gå ind på www.sigurt.com.

Motoren, en Volvo på 110 hk,

skal rettes op efter en sjusket og

ukorekt montering, den har kørt

ca. 150 timer.

Der er stor dobb. køje agter,

pantry i st. side, toilet og bad

i b.b. side, navigationsbord og

bord med u sofa og sove briks

midtskibs, flere klædeskabe, og

i stævnen er der p.t. indrettet

værksted, men oprindeligt er der

2 køjer, som ikke er fjernet, nemt

at reetablere, båden er isoleret -

også godt i varmen, trykvand og

fodpumpe, når du skal sparre på

strømmen, god ståhøjde gennem

hele skibet. S/Y Bella-Donna har

været mit hjem i 15 år.

Fijian 47 fod, 400.000 kr.

Båden trænger snart til en kærlig

hånd, da jeg på grund af alder

og lidt sygdom ikke kan følge

med, men båden er ok, og efter

en overhaling klar til eventyret,

som venter derude. En mindre og

overkommelig båd kan tages som

udbetaling eller i bytte.

Sigurt Magnusson

e-mail : sejlerbums@live.dk

52 | nr . 144 | juni 2012

First 42

Efter 12 fantastiske år i Caribien,

er Bingo nu til salg.

Båden er en First 42 fra 1982,

designet af German Feers.

Omtalt i Ferenc Mate's bog "The

World's Best Sailboats." En velsejlende,

hurtig og solid båd. 42 fod,

4 m bred, 2,1 m dybgang, 8,5 t.

Stor forkahyt og 2 agter, alle med

dobb. seng. Toilet med varmt

og koldt trykvand, bruser samt

saltvandspumpe.

Vi har været hjemme hver

sommer, hvor båden så har stået

på land i Caribien. Sejlet Bahamas,

Cuba, USA intra costal til

Washington, Venezuela samt hele

den Caribiske økæde. ALT udstyr

medfølger, bøger, kort, værktøj,

reservedele, og service. Spiler

med sok, ny Genoa, Extra forstag

m/releaser, 2 sæt dykkerudstyr,

Vandkølet Isoterm køleskab, Simens

solpaneler, Air Marin MK2

vindgenerator, 3 anker, 50 meter

kæde, Gummibåd Carib 9 fod

med fast bund, Påhængsmotor

Mariner 8 Hp mm. Vi medtager

kun, hvad der kan medbringes i

flyveren hjem.

Undgå sejlturen fra DK til Caribien.

Hop ombord på Trinidad,

båden er sejlklar.

Se foto på: www.kortlink.dk/6b4d

Pris Dkr. 495,000,-

Mindre båd i DK tages gerne i bytte.

Kontakt Finn Nielsen, 98482840,

sybingo@hotmail.com

Gib Sea 442 master version

Vores sejlbåd Ofelia, velholdt

franskbygget båd fra Gilbert

Marine, er til salg . Meget velsejlende.

Kun 2 ejere. Altid på land

i vinterhalvåret. Byggeår 1989. I

vandet 1990. Længde 13,70 m,

bredde 4,05 m, dybgang 2,25 m.

Deplacement 9,8 tons.

Teaktræsdæk. Rulle genua og

rulle storsejl i bom. Yderligere

sejl stormjib . Motor Perkins

Prima 50 hk. Ny akseltætning

black jack i 2010. Renoveret

gear i 2010. Nyere bimini. Ny

sprayhood og ny heldækkende

vinterpresenning. Nye hynder.

Foran stor master kahyt, agter 2

stk. dobbelte kahytter. 2 toiletter

med brusebad. Fuel tank 200l.

Vandtank 600 l. Holding tank

40 l. Danforth anker og CQR

anker med 80 meter ankerkæde.

Elektrisk ankerspiltype Goiot

2stk. forbrugsbatterier og 1 stk.

startbatteri. Alle med hver sin

lader fra Kjøller. Ny solfanger

115w. Gummibåd med v formet

glasfiber bund og 6 hk Johnson.

Ofelia er strippet totalt for bundmaling

forrige vinter, derefter

primet og bundmalet flere gange.

Skal i vandet 12. maj i år, får ny

bundmaling umiddelbart før. Er

derefter klar til det store eventyr.

Ligger p.t. i Yacht Marina Marmaris

Tyrkiet. Er selv i Tyrkiet

hele maj og halvdelen af juni

måned, hvorfra prøvesejllads kan


arrangeres. Kan også medvirke til

at få båden til DK.

Pris 545000 dkr. 73000 €.

Moms er betalt.

Henvendelse Alex Hoe

+45 23 71 68 15 eller

ingealex@mail.dk

Great Dane 28 - totalrenoveret

Har du drømme om langtur, kan

drømmen realiseres til billige

penge.

Efter mange års langtur i en

større båd købte jeg i 2008 en

Great Dane 28 og har siden gennemført

en totalrenovering med

nye koøjer, aluminiums rælingsskinne,

bovspryd, ankerspil, ny

ankerkæde, renoveret cockpit,

nyt vindror, elektrisk selvstyrer,

solcellepanel, vindmølle, ny mast

med dyform wirer og stalock

vantskruer, ny bom, rigtig gode

sejl incl. gennaker med pose, nyt

aftageligt kutterstag til stormsejl,

ny alu targabøjle, nye lanterner,

nyt gasblus og gassystem, nyt toilet,

nye bronze søvandsventiler,

nye slanger overalt incl. slanger

og udstødningssystem til motor,

ny Victron lader, ny inverter, nye

hynder, ny dieseltank, ny Epirb

sender, ny gummibåd, Honda påhængsmotor

og MEGET MERE.

Motor: Yanmar, 3 cyl. 29 hk

fra 1996.

Båden sælges pga. svigtende

helbred og med ønsket om at

båden kommer på langtur.

0

Min købspris for båden androg

kr. 120.000 + nyanskaffelser og

rep.omkostninger for ca. kr.

240.000 + mange timers arbejde.

Prisforlangende kr. 180.000, men

kan forhandles, hvis du har drømmen

om langtur i en mindre båd.

Knud Erik Borup Tlf. 41 26 14 69

E-mail: dania1203@gmail.com

Hallberg Rassy 45

Søger du en sejlbåd af højeste kvalitet

i en god størrelse, som egner

sig perfekt til både langturssejlads

og sejlads i de hjemlige farvande,

er denne Hallberg Rassy 45 en

god mulighed. 55 Nord er en 46

fods sejlbåd med centercockpit

og alt det nødvendige udstyr til

langturssejlads. Ud over almindelig

grundig vedligehold er der lavet

mange forbedringer de sidste 3 år,

bl.a. nyt teakdæk, interiør, rader/

kortplotter, inverter/lader og

meget mere. Pris 1.600.000 DDK.

For yderligere informationer om

båden, kontakt venligst Kristian

Traberg på ktraberg@gmail.com eller

5190 9741.

S MMeRFeRIe LUKKeT

Sekretariatet holder ferielukket fra 15. juni

til 6. august 2012, begge dage inklusive.

Båd & Grejbørsen

Kaskelot

Kaskelot DEN 256 Gorm den

Gamle Dragør. Vi sælger vores

langtursbåd,familiebåd. Båden er

udstyret med nødvendigt grej til

langtursejlads.8 køjer, 25 HK Vetus

motor. Rullefok,storsejl div.

spilere. Gummibåd med motor.

Båden ligger klar til besigtigelse

og sejlads i Dragør Havn. Årgang:

1972. Pris: 500.000.

Kontakt Uffe Karlsen,

mob: 0045 29615342.

2791 Dragør.

email . karlsen - schortmann @ webspeed . dk

Koala 50 nedsat pris!!

Koala 50- nedsat pris 1.180.000

Smukt skiv til langtur/bobåd,

Konstruktør: Robert Clark,

bygget Italien 1976 nr. 7 af 12,

høj kvalitet og flot aptering i 3

separate kahytter og salon (står

lakeret med 10 lag Epifanes), teak

i cockpit og bænk agter (07), hele

riggen fornyet (dog ikke master),

herunder nye røstjern, stævnbeslag,

Seldén storbom og Furlex

rulleforstag (07), bund fuldstændig

renoveret og fribord nylakeret

nr . 144| juni 2012 | 53


Båd & Grejbørsen

med Awlgrip (06/07), 2 vandtanke

i alt 1.200 l, 3 dieseltanke i

alt 900 l, alle tanke i rustfrit stål

med inspektionsluger i toppen,

Furuno radar (07), Garmin 3210

kortplotter (08) med AIS input

fra VHF (11), vindror i god stand,

Maxwell-Nilsson 3KW ankerspil

og Wasi 30 kg. anker i rustfrit

stål, Ford Lehman 80 hk med lavt

timetal efter hovedrenovering,

ny varmeveksler (07) + renoveret

med nye kobberrør i reserve +

2 nye reserve oliekølere mm.,

RDF6 flåde + AB 9AL gummibåd

+ Tohatsu 3,5 hk (07), 2 x AGM

260 AH forbrugsbatterier + 2 x

AGM 130 AH startbatterier (11),

nyt storsejl med gennemgående

sejlpinde (12), pris 1.180.000 kr.,

se billeder på www.Scanboat.com

eller mail for billeder / info. forud

for besigtigelse msa@bane.dk,

Martin 53214389.

Kranich - kr. 758.000

Drømmer man om at sejle på

langfart, er båden her, det er

en stærk og robust båd bygget i

ferrocement, selve støbningen er

foretaget af et professionelt firma

med certifikat. Ruf og andet

54 | nr . 144 | juni 2012

opstående er udført i aluminium.

Båden er næsten ikke brugt og

der for i meget fin stand. Indretningen

er udført med langfart for

øje, tre køjerum med 5 køjer i alt.

Et vel indrettet pantry, gaskomfur

med to gasblus samt ovn,

køleskab, dobbelt vask tilsluttet

bådens varmt/koldt vands anlæg.

To toilet rum med håndvasker

og det ene med bruser. Båden er

fuldt udrustet, med alt i udstyr

og igen med fokus på langfart.

Udstyrslisten er lang denne

sendes gerne på forespørgsel.

Kontakt venligst Yachtbroker syd /

Niels.Tlf nr. 25154171

Kutter, 42 fod

42 fods kutter 1943, byggested

Frederikssund, 19,9 brutto ton,

eg/bøg, 2 cyll Hundested 150

HK, årgang 1971 og 1967 sælges.

Sejlareal 63 m2: Klyver fok,

SK-sejl, st.sejl. Ombygget med

køkken, toilet, indlagt vand, gas,

2 dobbelt køjer, 1 enkelt køje,

vand- og toilettank, centralvarme

med 4.T olieovn type 6000 l.

Pris kr. 115.000. Bent Andersen,

mobil 30 88 91 25.

LM 27

Årgang 73 løbende vedligeholdt,

moderniseret og fornyet med

bl.a. mastervolt lader, nye batterier,

solceller, ny fok ( rulle ),

bovpropel, gps map, gas + vand

og m.m.m. Båden er beliggende

enten i Tyrkiet eller Grækenland.

Pris dkk 110.000,-

Knud Rasmussen. Kontakt email:

knud2010@gmail.com evt. telefon

+45 40 375737

Marina 95 langturssejler

Maggie sælges, da vi har købt

en større båd. Et stabilt og trygt

skib, der har givet os mange

dejlige oplevelser. Velholdt og

velsejlende klassisk motorsejler

fra 1979.

Glasfiber båd bygget i Finland.

Egetræs aptering. Teak dæk renoveret

2010.

Dybgang: 1,60 Bredde: 3,15

Længde 9,50.

Agter kahyt med dobbelt

soveplads, salon med 2 sovepladser

samt 2 køjer til ophæng,

kortbord og kaptajns soveplads.

Rummeligt cockpit med fast

dockhouse.

Cockpittelt (2007).

Motor: Yanmar 30 hk., 3 cyl.

diesel årg. 1979

Diesel tank: 60 l.

2xbatterier, 2x110 amp.,

Diodevoltmeter, Batterioplader

Årg. 2010

Gear og akselsystem renoveret

i 2010.

Selden mast - som kan lægges

ned på båden (hollandsk system).

Talje og bøjle til mastesystem.

Furlex rullesystem (2006).

Rullegenoa 28 kvm. og storsejl 20

kvm. ( 2006).

Easy pack (2006)


Spilerstage.

Selftailing spil ( 2010)

Navigation: Kompas (2010)

Vhf radio: DSC M-tech i cockpit,

Vhf radio: Shipmate I salon

Autopilot – Autohelm 4000

ratstyring

Gps plotter: Geonav 11 tommer

(farve).

Garmin Gps og Fishfinder.

Log og dybdemåler.

2xankre med 20 m. kæde.

6 pers. Redningsflåde, offshore, (2009).

Vinterpressening.

Bådstativ.

Pris: 295.000,00 kr.

Båden leveres sejlklar med rig

og stort motoreftersyn, bundmalet

og poleret.

Allan Thorsen mob.nr: 25661560,

eller 56326493.

Mailaddr.: miss-lyd@teknik.dk

Maxi 95

Årgang 1978. Ligger i Grækenland.

Motor YANMAR 29 HK fra 2009.

Udstyr bl.a.: Nye dæksluger.

Autopilot. Kortplotter med kort

over Middelhavet og Sortehavet.

VHF-radio. Solpanel 80 W

driver Køle/Frysebox. 4 batterier.

Spritkogeplader i pantry. 2½ HK

påhængsmotor. Ny gummibåd.

Og meget mere.

Forhandlingspris 40.000€.

Motorbåd eller Autocamper kan

eventuel indgå i handelen.

En besigtigelsesrejse refunderes

ved handel.

Flere oplysninger ved henvendelse

til: Tlf. 29470551 eller

claresof@hotmail.com

Mobby Dick - Fijian 45'

Den ideelle langtursbåd, super robust

med minimal vedligeholdelse.

Mobby Dick trænger til noget

knofedt og pudsen, dog er de væsentlige

ting skiftet i hende. Mobby

Dick er pt. landsat i Midtjylland.

Fijian 45”, ketchrigget, årg. 88,

Hovedrenoveret motor Hydraulisk

gear Borg Warner, Model

Velvet Drive.

Hydraulisk styring m. hydraulikpumpe

til selvstyre.

Dieseltank: stål, 600 liter + 240

liter rustfri døgntank, Vandtank:

Rustfri, 700 liter

Komplet udstyrsliste kan

fremsendes.

Pris: 175.000 kr.

Henv. kan ske til:

Jes Nielsen tlf. 20688375

Steen Nielsen tlf. 25888967

Lars Nielsen tlf. 20801804

Mail: lars.nielsen@filejs.dk

MOODy 39 - Nedsat pris!

Velholdt og velsejlende stabil og

robust glasfiber sejlbåd med god

plads. Fuldt udstyret til langturs

sejlads også velegnet som familie

båd og beboelse. Motor Thorny

Croft, 38 hk. Diesel, ny renoveret

2004. sprayhood, bimini, vinter

kaleche, trin i mast, gummibåd 4

pers. m. Påhængs motor 15. hk

Om læ delvis restaureret, salon

og pantry er apteret i massiv kirsebær

1998, gasovn med 3 kogeblus.

Adgang til agter kahyt,fra salon/

pantry stort 12v. køleskab, holding

tank, diesel varme, gulv varme.

indbyg. vaskemaskine 220v lille

skabs fryser. nye hynder og betræk.

Båd & Grejbørsen

Båden er hjemvendt efteråret 2009

efter flere år under sydlige himmelstrøg,

ligger nu i København.

Vi har haft båden i 16 år, den

er bygget i 1983, er i flot og

god stand. Pris DKK 425.000,-

EUR 56.000,-, tlf. 50924611,

email. salgmoody@gmail.com.

www.123hjemmeside.dk/salgmoody

Moody 425, Centercockpit

Her er båden, der bringer dig

sikkert og komfortabelt over store

og små have. Lloyds certificeret,

tørt center cockpit, to separate afdelinger

under dæk med eget bad

og toilet, begge kahytter med dobbelte

køjer, virkelig velfungerende

pantry også i søen, med komfur

med ovn og køl, salon med plads

til den halve havn. Mindre kahyt

i mellemgang, indrettet som opbevaring,

kan ændres til to sovepladser

mere. Du kan ligge sikkert for

anker med 80 m kæde for og 40

m kæde agter begge med el-spil

betjent fra cockpit. Stor bimimi,

der også kan være oppe under sejl.

Mange sejl, nogle slet ikke brugt.

Mange reservedele, cykler, tender,

langtursudrustet. Radar, kortbølgeradio,

fm radio, cd afspiller, tv,

watermaker, varme, med radiatorer,

varmt vand, hydr. selvstyrer mm.

1990, vægt 12,200 kg. Længde

12,70 m. bredde 4,07 m. dybgang

1,84 m. Båden ligger i Nyk.Sj.

Kr.785000. Bud ønskes, evt.bytte.

email. michael@bremers.dk eller

40111406.

nr . 144| juni 2012 | 55


Båd & Grejbørsen Z

Morgan 46

Denne meget rummelige og

robuste båd, velegnet til langtur

såvel som bobåd, sælges evt. byttes

med mindre båd.

Båden er renoveret overalt, nye

hynder, reolarrangement, nye

vinduer og skylights.

Stort centercockpit med ny

sprayhood og kaleche.

8 gode køjer, 2 toiletter det ene

med badekar, 2x600l vandtanke,

300l brændstof, Webasto varme,

elektrisk ankerspil med 50 m ny

kæde, ny bovpropel, og 88 hk

yanmar dieselmotor.

Båden er blevet CE certificeret

i 2011.

Gummibåd og redningsflåde.

Læs mere og se billeder på

Scanboat sagsnr. 9068361.

Skriv til sorenjakobsen@ymail.

com eller ring på tlf. 60822120

Priside 1.150.000 kr. Giv evt.

et bud.

Båden ligger i Gjøl Marina.

NAUTICAT 35

Langtursejlads på 1. klasse,

Nauticat 35 sælges (den med

sejlbådsskrog og finnekøl) søsat

56 | nr . 144 | juni 2012

1988, overdådigt udstyret. Ring

og hør om udstyr. 849.000 kr.

Mindre sejlfartøj må meget gerne

indgå i en evt. handel.

Tlf. 60662304. Mail: willman@pc.dk

Nimbus 30

Solid havkrydser fra 1973, Bjørn

Olsens egen båd. L 9,25 B 2,90

D 1,55 m. 6 køjer. Nyt Furlex

rulleforstag (aldrig været monteret),

Aries vindror, solceller,

VHF, ekkolod, gaskomfur, eltoilet,

Yanmar YSB12 (0,75 l/t),

rustfrie tanke. I 2010 renoveret

under vandlinje m. ny primer

og bundmaling, nye gennemføringer

og søventiler, ny propel,

ny udstødning, fribord og dæk

malet. Står på land. Masser af

maling, værktøj og reservedele

følger med. ”Håndværker-tilbud”

- der mangler et par kosmetiske

detaljer, men den kan sagtens

sejle i morgen.

Pris nu 80.000,-

Jens Bondo Rasmussen,

tlf. 40 98 53 55

Bondo.ksf@gmail.com,

www.bondosailing.dk

Phantom 42

Vi har valgt at sætte vores

velsejlende og oceangående langtursbåd

til salg, da vi ønsker, at

andre skal have muligheden for

et ligeså fantastiskt sejlereventyr.

Båden er meget familieegnet og

rummelig. Vi har lagt stor vægt

på sikkerhed og en let håndterbar

sejlads.

Vores tur slutter i sommeren

2013, og båden kan enten overtages

i Caribien eller i Danmark.

Den er forbedret og oceansikret

for mere end 600.000 kr. det

seneste år, og kan uden yderligere

udgifter fortsætte på nye

eventyr. Evt. kan ny ejer deltage

på et stræk i Caribien, foråret

2013, for at lære båden at kende.

Billeder og yderligere information

kan findes på vores hjemmeside:

www.familiensalling.dk

Vi kan kontaktes på mail:

de5sallinger@gmail.com

Pris kr. 925.000

Phantom 42

Efter 1½ års sejlads med mange

fantastiske oplevelser i bagagen

er vi nødt til at vende hjem til

det ”virkelige” liv igen, og sætter

derfor vores fuldt færdigudstyret

sejlbåd, en Phantom 42, til salg

i Caribien med overtagelse fra

april/maj 2012. Phantom 42 er

en dansk kvalitetsbåd i glasfiber,

bygget til jordomsejling i 1984.

Det er en utrolig robust båd, som

sejler meget stabilt og sikkert i

selv hårdt vejr og kraftig sø, og

derfor egner sig godt til såvel

nye sejlere, som mere erfarende,

der værdsætter sikkerhed og

sejlegenskaber. Båden er fuld

opgraderet med alt nødvendigt

udstyr til langturssejlads, herun-


der nyt el- kabel,- og ladesystem,

komplet nyt Raymarine (E80)

navigationssystem inklusiv radar,

AIS og integreret selvstyrer,

samt navtex, DSC VHF radio,

Epirb, offshore redningsflåde,

elektrisk ankerspil, solpaneller,

vindgenerator, Aries vindror mm.

Endvidere er båden udstyret med

en særdeles driftsikker danskproduceret

36 HK Buck motor fra

2004. Båden er indregistreret i

Dansk skibsregister og momsen

er betalt, så det vil være uden

ekstra omkostninger at tage

båden med tilbage til Skandinavien.

Pris: 890.000,- DKR ved

overtagelse i Caribien. Se mere

om båden på froeja.com eller

kontakt Kjersti og Thomas på

heimze2000@yahoo.dk

Rasmus 35, ketch

Årgang 1977, udrustet og klar

til langfart. Står i Caribiens

smukkeste by Cartagena. Helt

nye sejl (North Sails) og Viking

redningsflåde. Næsten ny plotter

(Horisont) og AIS modtager.

Nyere kortbølgeradio (ICOM)

med tilsluttet Pagtermodem. 4

nye batterier der forsynes med

strøm fra ny generator og ældre

vindgenerator (Airmarine) samt

solceller. Autopilot (Simrad) og

vindror. Motoren Volvo Penta

MD21 er nyrenoveret i Cartagena.

Der er meget mere udstyr

og reservedele som sælges med

båden for en pris: 375.000 Kr.

Henvendelse: bent_egelund@hotmail.com

eller 0045 22708102

Sindbad sælges

Charmerende stærk båd til

langtur og oceankryds. En 33

fods sødygtig båd, som bjærger

sig selv i de største søer. Bygget

til havsejlads på Hillyardværftet

på den engelske kanalkyst i 1930.

Professionelt ombygget med bl.a.

10 lag glasfiber overalt for 25 år

siden. Træmaster med rustfri rig.

Har krydset Atlanten mere end

10 gange; vi har været afsted i 4

år. Udrustet til langfart med Aries

vindror, Areogen vindmølle, 20 kg

Bruce anker, 70 m. galvaniseret

3/8” kæde, rustfrit pladeanker m.

10 m. kæde og flydetov, Raymarine

ST 4000+ selvstyrer m.

separat motor og kontrolpanel,

trin i masten, indbygget køleskab

med Danfoss kompressor, fersk-

og saltvands-fodpumpe, mange

stuverum, ubrugte stormsejl,

elektrisk og manuel lænsepumpe.

Hyggelig kahyt med bord, som

fældes ned til en køje samt sofa/

slingrekøje. Desuden forkahyt

med trekant køje. I alt 4 køjepladser.

Masser af skabsplads

og reoler. Nye hynder overalt.

Inverter/Converter, laver 220 volt

til computer, symaskine o.l. Lamper,

højttalere og el-udtag overalt

i båden. Hyggeligt cockpit med

Båd & Grejbørsen

bord, som også kan bruges om

læ. 2 solsejl og nye bom presenninger.

2 år gamle batterier. 60 l.

rustfri dieseltank. Ligger i Kaløvig

Bådehavn. Pris dkk. 110.000.

tovemikkelsen23@gmail.com eller

Jørgen Hornum på 4059 9466.

Skagerak 50' stålbåd

Søsat i 2006, tegnet af Arne

Borghegn. 8 – 10 køjepladser.

V/k vand.

Oliefyr til varme. 120 hk Ford

motor. God rig og 4 sejl. LOA

16.20, BR.4.45, Dybg. 2.40.

2 x 750 l vandtanke. Ca 900 l

dieseltank.

Sejler fantastisk godt. Fortrinlig

til beboelse. Kølhalet i år.

Pris : 1.250.000 kr. Ligger i

Nordjylland. Vi kan kontaktes på

tlf. 2797 6124.

Stålketch 38 fod

Stålketch 38 fod, rundspantet

6 køjer og udrustet til at sejle

jorden rundt.

Rardar, gps, ny YANMAR 50

hk diesel, centralvarme, isoleret,

redningsflåde, centercockpit, kr.

295.000,-

provalhal@hotmail.com eller 27 44

00 11. Preben Gøttsche.

nr . 144| juni 2012 | 57


Båd & Grejbørsen Z

Importør af den tyske

Superwind vindgenerator

Importør af den tyske

Superwind vindgenerator

Aries Denmark

Peter Matthiesen

Aries Damgade Denmark

27, Holm

Tlf. Peter (45) Matthiesen 74 45 07 60

Fax Damgade (45) 74 27, 45 Holm 29 60

E-mail: Tlf. (45) aries@email.dk

74 45 07 60

Fax (45) 74 45 29 60

E-mail: aries@email.dk

58 | nr . 144 | juni 2012

Swan / Palmer Johnson

Super velsejlende Cruiser/Racer.

Båden er designet af den

Amerikanske Designer Britton

Change, som er kendt som vinder

af Americas Cup 1970. Skibet er

bygget på SWAN værftet A.B Åbo

bätvarf i Finland. Skibet har fået

en grundig renovering af skrov

og rig i 2008, motor er renoveret

i 2005. Stort og velfungerende

cocpit, rigeligt med spil, fald ført

til cocpit. Kølen er en sænkekøl

og er renoveret i 2008. Der er

agterkahyt med 2 køjer og toilet.

Hovedkahyt med mulighed for

6 køjer. komplet udstyrsliste

sendes gerne ved henvendelse.

Udstyr: Lanterner, 2 kompas,

auto pilot. Storsejl med gennemgående

pinde, 2 rullegenuaer

mesanstorsejl, spiler, Hagen

rulleforstag årgang 2002, Stålvinterstativ.

Båden sælges for

350.000. En mindre sejlbåd kan

indgå i en handel.

Lasse Rydder, l_rydder@hotmail.com

Swan 441-Ron Holland 44

One Of. "Kaleo". Den ultimative

langtursbåd, udstyret til den

store tur. Velsejlende og velud-

styret, og med en spændende

sejlhistorie, bygget til og deltaget

i kapsejladsen "Nedlloyd Spice

Race."

Den omfattende udstyrsliste

og billedmateriale kan tilsendes

til seriøse eventuelle købere. Pris

130.000 Euro. Eventuelt mindre

sejlbåd i bytte.

Kim Salskov-Iversen.

86472500-40869443.

kimsalskov@mail.dk se hjemmeside

www.swan441sejlads.dk

TAT på nye eventyr -

Langturs/dykkerbåd til salg

NY NEDSAT PRIS 550.000 kr.

Mærke Fijian, Vægt (kg)

25000. Årgang 1984, LWL

(m) 14,8, Størrelse (fod) 47.

Sovepladser 8. Skrogmateriale

Ferrocement. Bredde (m) 3,85

Hjemhavn Brøndby.

Dybde (m) 2,2.

TAT er til salg. Køb en stor og

veludrustet båd til langturssejlads.

TAT blev totalrenoveret i Thailand

2001, Ny motor 2002. Trænger

nu til en kærlig hånd og nye eventyr.

TAT har sejlet jorden rundt

med ca. 80 gaster fra 1994-2002.

Se vores fantastiske eventyr på

hjemmesiden. www.sy-tat.dk.


Vi arbejder i øjeblikket også

med en ide om at lave en andelsløsning,

som kunne bringe TAT

på langtur igen.

VI FORESTILLER OS AN-

DELE AF 60.000 KR.så har du

engagement og langtursdrømme

i maven så ring og hør nærmere

til Christian på 61707045 eller

Tina på 61337960. eller mail til

tina_mulvad@hotmail.com

ELLER KØB HELE BÅDEN

FOR 550.000 KR.

Indretning:

For og agter kahyt med 3 sovepladser,

Salon og kabys ud i 1

med 3 sovepladser, motorrum og

toilet med brus og kortbord ved

ned gang. Tat har fået installeret

oliefyr og varmeanlæg i 2002.

Skibets udstyr:

Hovedmotor: (Volvo Penta 90 hk)

Lysmotor: (Lister diesel, (220,

380 volt) (20 Kg.Watt) til drift af

kompressor, komfur

Ferskvandsmaskine 70 liter/

time

2 x GPS navigatorer,

1 stationær VHF, 3 transportabel

VHF, Inmarsat C, SSB

Transceiver.

Eccolod (Interphase vertical

scanner), Furuno vejrkortmodtager,

Auto helm selvstyre, 16sm

radar

Epirb satellit nødsender, 8 personers

redningsflåde, Sikkerhedsliner,

Redningsveste.

Dykkerudstyr: 140 l Bauer

kompressor (94), 6 x 12l stålflasker

(2001), Blybælter, Genoplivningssæt

vANCOUveR 27

Min båd, som jeg desværre må

sælge, ligger for tiden i Egå Marina.

Den er sejlklar med meget

udstyr og kan ses ved henvendelse

til havnemesteren i Egå

Marina. Oplysninger om båden

og dens udstyr samt fotos fås hos

anthony.sedman@yahoo.co.uk og

tlf. 0045(0)23276285. Se også

www.vancouver Yachts Association

Forum. Moms betalt. Redningsflåde

nysynet Frederikshavn

oktober 2011. Pris kr. 250.000.

Zenit 44 Ocean Cruiser

Stålbåd 44 fod, design Arne Borghegn,

søsat 1989. Bredde 4,02,

dybgang 2,20, vægt 16 tons.

Centercockpit, stærk Seldén rig

med kutterstag og backstag. Ny

Furlex rullegenua 300S. Aptering

teak og mahogny. Overordentlig

sødygtig, har redet orkanagtig

storm af i Bermuda Trianglen

uden skader på grej. 6 køjepladser,

500 l vand i rustfri tanke,

500 l diesel i kølsektionerne.

Hydraulisk styring, Simrad

autopilot. Vindror kan medfølge,

hvis ikke solgt inden da. Ekkolod,

Furuno Navtex og GPS. Motor:

pålidelig Leyland 50 hk. Vil ikke

Båd & Grejbørsen

sælges, men tidens tand har arret

skipper. Ligger i Caleta de Vélez

(Costa del Sol), Spanien. Pris

500.000 kr. Kontakt: kcolliander@hotmail.com

eller tlf. 0034

626281612

Zenit 44, årg. 1985

44 fod, klar til sejlads, 7 sovepladser,

skrogmateriale stål, bredde

4, 00, dybde 2, 05, Kg 16000,

motor Ford 100 hk diesel (500

timer for gear og motor) Utrolig

lækker stålsejlbåd, konstrueret

af Arne Borghegn.44 fod,4m.

bred,fuld ståhøjde i hele skibet,

bygger på rundspant, 2 cockpit.

Totalrenoveret fra 2001 og frem,

alt er nyt fra 2001 og frem, alle

instrumenter, motor, gear, 4 bladet

propel og sejl er nye, ny bompresenning

med lazyjack, trin i

masten, 7 køjepladser, nye hynder,

fladskærms tv og dvd,12v.

pc med søkort, vindgenerator og

solceller. 1000W inverter for 220

v. Nyt oliefyr og bovpropeller fra

2006. skal absolut ses!! ideelt til

langturssejlads.

Bygget af skibsbyggeren til sig

selv da han gik på pension, og

sejlede til middelhavet, hvorefter

jeg købte den.En rigtig havsejler.

Båden er renoveret, nymalet,

har lige været på land, og klar til

sejlads. Pris 600.000,00 kr.

Mvh. Jan Møller, tlf. 20 41 54 40.

nr . 144| juni 2012 | 59


AKTIvITeTSGRUPPeR BeSTyReLSeN

Adresselisten Q

Formand

Karsten Pennov

Strandvejen 38, Reersø

4281 Gørlev

Tlf. 58 86 73 00

Mobil 53 64 24 25

Skype: pennov-k

pullert@mail.dk

Ansvarshavende redaktør

Henning Blåby

Rødbyhøjen 26, Thurø

5700 Svendborg

Tlf. 62 20 60 87

Mobil 23 69 58 70

redaktion@ftlf.dk

AG Bornholm

Anders Funch Nielsen

Nørrekås 1

3700 Rønne

Tlf. 23 44 26 69

najaden@os.dk

AG Fyn

John Pedersen

Dronning Louises Vej 25

5000 Odense

Tlf. 66 19 27 67

Mobil 61 69 27 67

kontakt@sy-awareness.dk

AG Isefjorden

Indtil september 2012:

Kim K. Hansen

Skullerupvej 30

4330 Hvalsø

Mobil 40 42 21 10

kim.keiniche@gmail.com.

Efter september 2012:

Gitte Busk-Clausen

Bygaden 17, Orø

4300 Holbæk

Tlf. 59 47 07 46 /

24 23 79 78

Fax 59 47 09 30

gitte_oro@yahoo.dk

60 | nr . 144 | juni 2012

Kasserer

Peder Koch

Marselisborg Havnevej 54

8000 Aarhus C

Mobil 22 31 27 33

koch.peder@gmail.com

Sekretær

Hans Martin Graulund

Se under IT-ansvarlig

AG koordinator

Søren H. Nielsen

Syvvejen 3, Orø

4300 Holbæk

Tlf. 20 47 51 66

soerniel@mail.dk

AG København

Lilian Lythcke

Virumvej 133

2830 Virum

Mobil 26 20 85 77

lilianlythcke@hotmail.com

AG Nordjylland

Jette og Peter Munk

Adjunktvej 18

9000 Aalborg

Tlf. 98 14 09 50

jp.munk@stofanet.dk

AG Nordsjælland

Curt Kristiansen

Kirkebakken 12

Lynæs

3390 Hundested

curtkristiansen@hotmail.com

AG Roskilde

Søren Willman

Dragevej 3

4040 Jyllinge

Tlf. 46 73 26 96

Mobil 60 66 23 04

willman@pc.dk

IT-ansvarlig

Hans Martin Graulund

Jernbanegade 66

9670 Løgstør,

Tlf. 40 14 36 22

hans.graulund@gmail.com

Webmaster

Thomas Veber

Grävlingevägen 7

239 34 Skanör, Sverige

Tlf. +46 701 640 017

webmaster@ftlf.dk

AG Skåne

Thomas Veber

Se under bestyrelsen/

Webmaster

AG Storstrøm

Per Stenbøg

Skovridergårdsvej 2

Nyrup

4262 Sandved

mail@stenboeg.dk

Tlf. 26 12 80 48

Mobil 20 47 80 38

AG Sønderjylland

Torben W.R. Jensen

Nørrevold 11 A

6800 Varde

Mobil 60 21 95 69

twrjensen@gmail.com

AG vestjylland

Kurt Sørensen

Vester Lybyvej 1, Lyby

7800 Skive

sy-fandango@msn.com

Udlandskontakter/

Landsdækkende

arrangementer

Søren Bertelsen

Højager 10

4040 Jyllinge

Tlf. 46 78 92 52

Mobil 20 22 71 38

sirena@c.dk

Messer & PR

Erik H. Vilhelmsen

Vognmandsmarken 78, 3., tv.

2100 København Ø

Mobil 40 41 82 31

erikrah3@gmail.com

AG vestsjælland

Leif Goldbeck

Drøsselbjergvej 12

Drøsselbjerg

4200 Slagelse

Tlf. 58 86 42 14

Mobil 21 77 94 21

familien.goldbeck@mail.dk

AG vejle / Ribe

Jørn Henriksen

Svalevej 1

7160 Tørring

Tlf. 75 80 17 92

Mobil 21 95 90 08

Mobil 21 95 17 92

j.m.drivert@gmail.com

AG Århus

Ny forgast ikke kendt ved

redaktionens afslutning.

Kontakt indtil videre

Ole og Inger-Lise

tlf. 86 59 12 24.


Bådforsikring

Pantaenius

Østerbro 11

7800 Skive

Tlf. +45 97 51 33 88

Fax +45 97 51 33 89

info@skive.pantenius.com

europæiske

Rejseforsikring

Frederiksberg Allé 3

1790 København K

Charlotte Tønder Villadsen

Tlf. +45 33 27 83 56 dir.

Mobil +45 23 42 83 56

ctv@er.dk

Billetter/personforsikring/sømandsbilletter

Jysk Specialrejser

Graven 2 A

8000 Århus C

Tlf. +45 86 18 42 88

Fax +45 86 18 38 82

special@jysk-rejsebureau.dk

Ocean Cruising Club

Club secretary

28 Molyneux Street

London W1H 5HW

England

Tlf./fax (+44) 171 2621579

antheajc@compuserve.com

Trans-Ocean

Postfach 728

D-27457 Cuxhaven

Tyskland

Tlf. (+49) 472 151 800

Fax (+49) 472 151 874

info@trans-ocean.org

Sømandsbilletter

Marine Travel A/S

Hedegårdsvej 14

7430 Ikast

Tlf. +45 86 86 93 11

Fax +45 86 86 93 12

info@marine-travel.dk

www.marine-travel.dk

Medicin om bord

Margrethe Schaarup

Kastanievej 12

8653 Them

Tlf. 86 84 90 70

margrethe.schaarup@gmail.com

Meteorologi

Ulrik Ankjær Borch

Høvænget 6

2820 Gentofte

Tlf. 33 11 19 28

uaborch@mailme.dk

Osmose

Søren Sønderhøj

Tlf. 40 11 76 88

ssonderhoj@ddf.dk

Svenska

Kryssarklubben

Box 1189

131 27 Nacka Strand

Sverige

Tlf. (+46) 844 828 80

Fax (+46) 844 828 89

info@sxk.se

Jrsk Jordenrunt

Seglarklubben

Lars Gunnar Svensson

Villa Maria Tynäs

S-663 02 Hammerö

Sverige

Radiokommunikation

Helge Wahlgreen

Hjejlevej 5

8641 Sorring

Tlf. 86 95 73 47

hw@phys.au.dk

kaldesignal: OZ8YW

Tjek: www.eu-mmsn.org

for sendetider og frekvenser

Myndigheder/jura/

økonomi samt

køb & salg af båd

Sekretariatet henviser

Kanal- og flodsejlads

i europa

Jørgen Trannerup

M/S Pjusk

Tlf. 21 49 60 63

ms@pjusk.dk

Erik Trap Thomsen

Niels Lykkes Gade 19

9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 00 26

Mobil 50 70 78 00

erik.trap@hotmail.com

Oceanseglingsklubben

Box 15136

S-104 65 Stockholm

Sverige

Norsk Havseiler- og

Krysserklubb

Postboks 546, Sentrum

0105 Oslo

Norge

Tlf. 47 92 06 13 73

formann@havseilerklubben.no

sekretaer@havseilerklubben.no

www.havseilerklubben.no

Adresselisten

Kroatien

Keld Hummer

Mosehøjvej 22

2920 Charlottenlund

Tlf. 39 64 45 60

Mobil 40 55 05 62

Mobil Kroatien april-okt.

+385 915 651 795

xpc9563@sailmail.com

Dan Søborg

Hellebakken 11

3150 Hellebæk

Tlf. 22 60 90 75

ds@caedev.dk

Sejlads i Nord Norge

og Svalbard

Stig Larsen

Ketchen ”Aurore”

c/o Vermund Larsen A/S

Gøteborgvej 12

9200 Aalborg SV

Tlf. 98 12 91 27

Mobil 30 97 01 08

sl@vela.dk

Seven Seas Cruising

Association Inc.

2501 East Commercial Blvd.

Suite 201. Fort Lauderdale.

Florida FL 33308

USA

Tlf. (+1) 305 463 2431

Fax (+1) 305 463 7183

nr . 144| juni 2012 | 61

KONTAKTeR I DANMARK

UDeNLANDSKe FOReNINGeR


KONTAKTeR I UDLANDeT

Adresselisten

AUSTRALIeN

Darwin

N S W

Cairns

CANADA

Canada (Vest)

Canada (Øst)

62 | nr . 144 | juni 2012

CARIBIeN

Curacao

(Netherlands Ant.)

Martinique

St. Lucia

St. Martin (Fr.)

Trinidad og Tobago

Venezuela

Virgin Islands (USA)

De KANARISKe øeR

(SPANIeN)

Gran Canaria

La Palma

Lanzarote

ReSTeN AF veRDeN

Cap Verde

Colombia (Cartagena)

Cook Øerne

Cuba

Egypten

Fiji

Frankrig

Færøerne

Galapagos

Gibraltar

Grækenland

Guyana (Fransk)

Indonesien

Italien N/Ø

Kroatien

Nicaragua

Norge (Syd)

Norge (Sydvest)

Norge (Vest)

Panama

Papua New Guinea

Portugal (Madeira)

Rusland

Samoa (Western)

Singapore

Skotland

Se under specialister

i DK

Spanien (Ibiza)

Spanien (Malaga)

Spanien (Mallorca)

Sverige (Østkysten)

Thailand (Phuket)

Tyrkiet

Tyrkiet (Middelhavet)

Tyskland

USA (Østkysten)

USA (Maryland)

USA (North Carolina)

USA (Californien)

Se opdaterede kontaktinformationer

på www.ftlf.dk


Medlemssalg X

Fleece trøjer m/gennemgående lynlås. Farve: blå og rød (damemodel) str. S,M,L,XL .....kr. 260,-

Jubi-poloshirts. Farve: blå og hvid (normalt kr. 195,-) ..................... Sommertilbud kr. 145,-

Ny moderne cap med navn og logo. Farve: mørkeblå eller beige ........................kr. 85,-

Stander 20 x 40. .......................................................................kr. 65,-

Stander 30 x 64 ........................................................................kr. 85,-

Stander 50 x 104 ......................................................................kr. 185,-

Klistermærke, stander 9 x 18 ..........................................................kr. 10,-

Gastehåndbogen... et ”must” for både gaster og skippere ..................................kr. 90,-

FTLF-LæKSTOP (stopper lækagen under sejlads i løbet af få minutter) ......................kr. 298,-

Skipperhæfter

Valg af langtursbåden, 22 sider ............................................................kr. 50,-

Nødreparation af skrog og rig, 21 sider .....................................................kr. 50,-

Alternativ Energi, 22 sider ................................................................kr. 40,-

Skibsapoteket, 37 sider ...................................................................kr. 55,-

Køb og salg af båd, 30 sider ................................................................kr. 55,-

Mad om bord, 52 sider ...................................................................kr. 60,-

Kommunikation om bord, 43 sider .........................................................kr. 50,-

Båden som Samfund, 29 sider .............................................................kr. 50,-

Destinationshæfter

Via Europas floder og kanaler, 71 sider ......................................................kr. 75,-

HUSK FORSeNDeLSeS GeByR: (Priserne er kun gældende for omdeling i Danmark)

Gastebog ...............................................................................kr. 25,-

Standere ................................................................................kr. 25,-

Cap ....................................................................................kr. 40,-

1 hæfte .................................................................................kr. 40,-

2 hæfter ................................................................................kr. 50,-

3 hæfter ................................................................................kr. 60,-

4 eller flere hæfter op til 5 kg ..............................................................kr. 100,-

Beklædning eller ”Læk Stop” (postpakker) ...................................................kr. 100,-

Husk at skrive vareart, antal og størrelse samt navn og adresse ved bestilling,

enten pr. mail til ftlf@ftlf.dk, pr. telefon eller giroblanketten.

Beløbet overføres på netbank reg.nr. 9570 konto nr. 6756026 eller giro konto nr. 675 60 26

Der fremsendes ingen varer før beløbet er indgået på vores konto.

Opstår problemer med forsendelsen (leveringstid ca. 14 dage) så kontakt Sekretariatet.

nr . 144| juni 2012 | 63


Varifold

Foldepropellen som anvendes af

de største og mest anerkendte

værfter som Swan og Oyster.

Findes med 2, 3 og 4 blade.

Variprofile

Propellen til den ultimative kapsejler.

Bladene kantstilles for sejl

og forener ekstrem lav vandmodstand

med manøvreevne og sikker

sejlads. Meget konkurrencedygtig.

Variprop

Den lille storebror til Variprofile.

Propellen finder plads alle steder,

hvor der har siddet en fast propel.

Bladene kantstilles, når de ikke

anvendes.

Danmarks største udvalg af propeller

Autoprop

Den intelligente propel som

selv finder den rigtige stigning

i frem og bak. Giver færre omdrejninger,

bedre økonomi og

større trækkræft.

WWW.PROPELSPECIALISTEN.DK

Ring 39 90 40 90 eller mail: salg@propelspecialisten.dk

Post danmark

FTLF

Id-nr. 46632

sorteret magasinpost

More magazines by this user
Similar magazines