AllE SkAl hAvE lIGE mulIGhEDER - SF

sf.dk

AllE SkAl hAvE lIGE mulIGhEDER - SF

Tyskerne kigger til venstre

De tyske grønne stormer frem i delstaterne

TEMA:

SF I REGERING

· Ny kurs for Danmark

· Nye ministre: udenrigs, sundhed, vækst, handel, skat og miljø

· SF-politik i regeringsgrundlaget

Magasin 6 I December 2011

Frank Hvam, komiker

AllE SkAl hAvE

lIGE mulIGhEDER


2

Forandringen

er i gang

Nu kommer den – forandringen. I

disse dage er det svært at åbne en

avis eller tænde for tv’et uden at

opdage, at der er kommet nye folk

i regeringskontorerne, og at nye

ideer og andre værdier nu præger udviklingen i Danmark.

Efter ti lange år, hvor VK-regeringen og Dansk Folkeparti dag

efter dag trak vores land længere til højre med mere ulighed og

egoisme, mindre fællesskab og solidaritet og grænsebomme mod

omverdenen til følge, står vi nu i en situation, hvor Danmark igen

er på vej fremad.

Udgangspunktet er ikke det letteste. Den nye regering overtager

en skrantende økonomi, og den globale finanskrise gør ikke

udfordringerne mindre. Men trods de svære betingelser er de

positive resultater dog nemme at få øje på.

Lad mig nævne nogle eksempler:

Regeringen har fremlagt en vækstpakke, der skal kickstarte dansk

økonomi og skabe tusindvis af nye arbejdspladser til danske

lønmodtagere blandt andet ved at reparere de nedslidte skoler,

jernbaner og sygehuse.

Regeringen har et klart mål om at mindske uligheden i samfundet.

Første skridt er, at afskaffe de særligt lave ydelser som

”starthjælpen” og fjerne loftet over kontanthjælpen. Vi tror ikke

på højrefløjens mantra om, at man får folk i arbejde ved at presse

dem ud i fattigdom, og vi vil ikke acceptere, at børn i Danmark

skal vokse op i fattigdom.

På sundhedsområdet vil vi afskaffe den brugerbetaling, som

højrefløjen har indført blandt andet på behandling for barnløshed,

ligesom vi gør op med den skattemæssige favorisering af de private

sundhedsforsikringer, som har været en hjørnesten i Lars Løkke

Rasmussens forsøg på at fjerne den fri og lige adgang til sundhed.

Også på skatteområdet er en række SF-mærkesager nu ved at

blive til virkelighed. Regeringen vil ikke se gennem fingre med, at

store multinationale firmaer ikke betaler skat. Samtidig laver vi en

udrykningsenhed med folk fra Skat, Arbejdstilsynet og politiet for

at stoppe misbruget af udenlandsk arbejdskraft og undergravningen

af danske overenskomster. Begge dele er markante fremskridt

efter en årrække med en regering, som sad på hænderne, mens

problemerne bare voksede.

Selvfølgelig vil der også være områder, hvor vi i SF kan synes,

det går for langsomt. Sådan er det at være med i en regering, hvor

man skal samarbejde med andre. Men retningen er rigtig, og SFs

indflydelse er til at få øje på.

Alt i alt er det, som om luften er blevet lidt friskere i vores

land.

Villy Søvndal

LEDER

4 TEMA:

SF I REGERING

6 Ny kurs for Danmark

11 Medlemmerne mener

12 Villy Søvndal:

Vi må ikke afvise det, der kommer til os udefra

13 Astrid Krag:

Til kamp imod ulighed i sundhed

14 Ole Sohn:

Ny vækst skal redde dansk økonomi

15 Pia Olsen Dyhr:

Handel og investering skal skabe velfærd

16 Thor Möger Pedersen:

Vil gå efter de store fisk

17 Ida Auken:

Det grønneste regeringsgrundlag nogensinde

18 SF’s fingeraftryk i regeringsgrundlaget

22 En håndsrækning frem for en hammer

i hovedet

SF på Borgen med Özlem Cekic, SF’s socialordfører

24 Tyskerne kigger til venstre

Portræt af det tyske centrum-venstre, hvor De Grønne har

haft fremgang ved flere delstatsvalg

28 Fællesskabet skal have en central rolle

1. halvleg, om SF-værdier og en ny variant af de klassiske

samfundsdyder: frihed, lighed og – fællesskab,

af Malthe Øland Ribe, studerende og nyt medlem af SF

30 Alle skal have lige muligheder

Interview, om lighed, fixerum og politik i komik,

med Frank Hvam, komiker

34 En håndsrækning til en sårbar gruppe

Uden filter, om sundhedsklinik for udokumenterede

migranter, af Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen

35 Rundt om SF og Kalender

36 Glædelig jul!

F! udgives af Socialistisk Folkeparti til alle medlemmer af

partiet. Næste nummer udkommer i midten af februar

2012

Redaktionsudvalg:

Turid Leirvoll (ansvarshavende),

Rosa Juel Nordentoft (redaktør), Tasja Parize,

Kirstine Rask Lauridsen, Cecilie Brøndum Boesen,

Mikael Kristensen og Ole Larsen


20

Skribenter i dette nummer:

Villy Søvndal, Gitte Roe Eriksen, Pelle Dam,

Maria Glargaard Lager, Cecilie Brøndum Boesen,

Merete Thorøe, Malthe Øland Ribe, Peter Rewers,

Mads Koch Hansen og Rosa Juel Nordentoft

Forsidefoto:

Peter Sørensen

climate_nordic+dk

Bremen

Nordrhein - Westfalen

Rheinland-Pfalz

klima_dk

Saarland

Niedersachsen

Slesvig-Holsten

Hessen

Baden-Württemberg

Hamborg

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen-Anhalt

Thüringen

Bayern

Design & produktion:

Mediefabrikken.dk

Jesse Jacob og Frederikke C. Lange

24

Brandenburg

Berlin

Sachsen

Denne tryksag er fremstillet på et Svanemærket

trykkeri, den er trykt på G Print og Reprint Deluxe

som er FSC samt PEFC godkendt og klimakompenseret.

Oplag: 19.000

F!

Socialistisk Folkeparti

Christiansborg

1240 København K

Tlf: 33 37 44 44

E-mail: f@sf.dk

www.sf.dk/f

INDHOLD

4

TEmA:

SF I REGERING

30

3


4

SF i

regering

SF har skrevet historie og sidder for første gang

nogensinde i regering. Sammen med Socialdemokraterne

og De radikale skal SF føre en ny politik

for Danmark. Læs, hvad SF's formand mener om

valget og det fælles regeringsgrundlag. Mød de

seks nye SF-ministre og hør om deres arbejdsopgaver.

Og se rækken af konkrete resultater i regeringsgrundlaget

til gavn for lønmodtagerne, velfærden

og klimaet, som SF kan være særligt stolte

af. Velkommen til en ny æra.


SF I REGERING

Foto: Caspar Ryttergaard

5


6

Ny kurs for Danmark

Af Gitte Roe Eriksen og Tasja Parize

SF har skrevet historie og er

for første gang medforfatter

på et nyt regeringsgrundlag.

Der er masser af SF politik i

grundlaget, så trods kompromiser

har SF kun grund til at

glædes over den politiske kurs

for de næste fire år, mener

SF’s formand Villy Søvndal

Vejen har været lang og til tider bumlet, før

seks medlemmer af SF kunne indtage hver

deres ministerkontor efter folketingsvalget

15. september. Valget var et vendepunkt i SF’s

historie.

Villy Søvndal – Udenrigsminister og

formand for SF – er utrolig stolt af regeringsgrundlaget,

der udstikker en retning, som er

fundamentalt anderledes end den tidligere

regerings. Han fremhæver en lang række steder,

som han mener, SF kan være særlig tilfreds

med og som også har betydet, at der var fuld

opbakning fra SF’s landsledelse såvel som fra

folketingsgruppen.

- Danmark har fået en regering, der ønsker

skattefinansieret velfærd og bekæmpelse

af fattigdom, samtidig med at vi skaber nye

arbejdspladser ved at fremrykke offentlige

investeringer og renoveringer af slidte bygninger

og jernbaner. På den måde får vi brudt

den stigende arbejdsløshed, vi får flere unge i

praktik og færre langtidsledige. Endelig har vi

den grønne vækstbaggrund, som Danmark skal

satse på at leve af, og som vi i SF hele tiden

har ønsket os, med i regeringsgrundlaget. Vi er

RegeRingSgRunDLag

et regeringsgrundlag er et program,

der beskriver regeringens målsætninger

frem til næste valg. Hvornår de

forskellige punkter i programmet kan

realiseres er en diskussion, der foregår

under de kommende finanslovsforhandlinger,

som der er tre af i en

regeringsperiode.

med i en regering, der har det mest ambitiøse

grønne program i hele verden, lyder det fra

Villy Søvndal.

Kompromisets kunst

Men der er også fingeraftryk, der ikke blev

sat, og som ville have været med i regeringsgrundlaget,

hvis S og SF havde fået et stærkere

mandat ved valget. For eksempel lykkedes det

ikke at få millionær- og bankskatten med, men

det betyder ikke, at målet om at sikre en bedre

social balance er opgivet. Tværtimod, understreger

Villy Søvndal:

- Den nye regering har som erklæret mål at

mindske uligheden og bekæmpe fattigdommen,

og vi får også en skattereform, der sikrer en

bedre social balance.

Vælgerne gav heller ikke S og SF opbakning til

at afvise de borgerliges forringelser af efterlønnen

og dagpengene.

- Der var ikke noget flertal for at beholde

efterlønnen, som vi kender den, og vi fik heller

ikke det maksimale ud af dagpengene. Jeg

havde helst set det anderledes, men det var

valgets tale. Derfor er jeg også stolt over, at

det lykkedes at kaste en redningskrans ud til


de mange tusinde danskere, der risikerede at

miste dagpengeretten til sommer, siger Villy

Søvndal.

En barsk mediefortælling

Den nye regering – og særligt SF – har fået en

hård medfart i medierne. Et ord som løftebrud

har igen og igen været bragt i aviser og tv.

- Der har været en række punkter, hvor

vi ikke har haft flertal, og så er man nødt til

at indgå kompromisser. Derudover skal man

huske, at regeringsgrundlaget ikke skal forveksles

med finansloven. Det er ved finansloven, vi

skal omsætte vores politik til konkrete tiltag,

SF I REGERING

Vi er med i en regering,

der har det mest ambitiøse

grønne program i

hele verdenen, og det

kan vi være stolte af

- Villy Søvndal, formand for SF

siger Villy Søvndal.

Lektor i statskundskab ved Københavns

Universitet, Lars Bille, mener heller ikke, at

man kan tale om løftebrud.

- En valgkamp er en valgkamp, hvor man

opnår indflydelse i kraft af vælgerne, og ingen

kender udfaldet på forhånd. Først bagefter,

7


8

når man har en regering, sker der en række er altså ikke kutyme. Havde SF i stedet klart

fortolkninger. Både S og SF ligger delvist, som meldt ud, at man ville arbejde for forskel-

de selv har redt. De sprang selv med på løftelige sager, hvis man fik mulighed for det, ville

vognen, der først blev skabt under Fogh-rege- partiet til dels have undgået den hårde medfart

ringen, og det bliver de nu straffet for. Frem til

2001 kompromissede man sig frem. Da Fogh-

i pressen, siger Lars Bille.

regering

Økonomisk smalkost

trådte til, fik

Regeringsgrundlaget udstik-

vi 10 år, hvor

partierne

sagde, at de

ville indfri

de løfter, de

Det er jo en supertanker,

der skal ændre kurs, og

det gøres ikke i løbet af

en måned

ker retningen for de næste fire

år, og første skridt på vejen

er finansloven i 2012. Her vil

de nye politiske prioriteringer

afspejles i form af afskaffelse

gik til valg

af fattigdomsydelser, sundheds-

på. Men det - Lars Bille, lektor i statskundskab

forbedringer, prioritering af ud-

dannelse og økonomisk kickstart, men øvelsen

er ikke blevet lettere af et hul i statskassen på

omkring 95 mia. kr.

- VK-regeringen tømte kassen, inden

kontorerne blev forladt. Det er barske vilkår at

overtage et land på, siger Villy Søvndal.

Netop finanslovsforhandlingerne er den første

test på, hvilken vej det kommer til at gå for den

nye regering, mener Lars Bille.

- Regeringen har gjort det eneste fornuftige,

som alle andre regeringer: At lave et kasseeftersyn,

så man kender det faktiske underskud.

Afhængigt af det tal, kan det naturligvis

være svært at komme igennem med sin politik.

Et vigtigt punkt er, at regeringspartierne er


enige om at kickstarte dansk økonomi. Man

undgår nok ikke besparelser, men til gengæld

har man indflydelse på hvilke, og så må man

sidestille dem med, om man hellere ville

foretrække besparelser fra en Venstre-regering,

siger Lars Bille.

Farvel til VKO

En konsekvens af en flerparti-regering er, at

sandsynligheden for, at man fører en politik,

som ikke er identisk med ens eget partis, nærmest

er uundgåelig.

- Jeg synes, regeringen skal sammenlignes

med den foregående – altså VK. Og her kommer

vi til at se fremskridt på alle punkter, siger

Villy Søvndal og nævner for eksempel integration,

uddannelse, sundhed.

- Vi vil stilfærdigt og sikkert forandre

det danske samfund i en mere grøn og

solidarisk retning. Man skal huske, at vores

grundbetingelser er en international krise

og en højrefløj, som har ført en fejlslagen

økonomisk politik, så derfor er det

nødvendigt i en treparti-regering at indgå

kompromisser.

Vælgerlussing

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

Status er seks ministre og altså SF som et

regeringsparti. Men det er også et parti, der fik

en lussing af vælgerne ved valget. Partiet gik syv

SF-valg

SF I REGERING

SF gik syv mandater tilbage ved folketingsvalget

i september 2011. Historisk set er det stadig et

godt valg i forhold til tidligere. Det bedste valg

fik SF i 1987, hvor partiet opnåede 27 mandater.

De fem sidste valg har set således ud:

Mandater

7,6%

1998

6,4%

6,0%

13,1%

9,2%

2001 2005 2007 2011

mandater tilbage (fra 23 til 16 mandater) efter

et historisk godt valg ved forrige folketingsvalg,

hvor partiet tog et stort hop op fra 6 procent til

13 procent af vælgerne. Det har der været flere

grunde til, mener Villy Søvndal.

- Intet andet parti fik så hård en medfart i

aviser, radio og tv, og de politiske kommentatorer

har selv efter valget fået røde ører over

deres massive ”SF-bashing”, siger Villy Søvndal.

- Den situation er der kun én vej ud af:

Vi skal i arbejdstøjet og fremlægge konkret

politik. Når folk begynder at se resultaterne,

så tror jeg, at trenden vender, men det sker

ikke i morgen eller i overmorgen, lyder det fra

SF-formanden.

9


Til pressedækningen af SF i valgkampen sig til at være et regeringsparti. Det er jo en

siger Lars Bille:

transformation, der vil noget, og ja, SF gik tilbage

- Vælgerne har i

denne gang, men fik til

realiteten ikke andre

gengæld et fantastisk valg

informationskanaler

at forholde sig til,

og det er vigtigt

med positiv omtale i

Intet andet parti fik så

hård en medfart i aviser,

radio og tv, og de politi-

forrige gang. Det er svært

at gentage en succes to

gange i træk. Se blot på

Radikale Venstre, der ved

pressen. Man bliver ske kommentatorer har forrige valg gik massivt

her nødt til at kigge selv efter valget fået røde tilbage og ved dette valg

SF’s historie. Det ører over deres massive tordnede frem.

har været et skarpt

oppositionsparti,

SF-bashing”

Udover antallet af

stemmer, er der ifølge Lars

der har bevæget

- Villy Søvndal, formand for SF Bille også tre øvrige mål

10

Foto: Thomas A

ved et valg, nemlig at komme i regering og få

indflydelse, at få skabt ro og orden i baglandet og

få gennemført sin politik.

- Det er vigtigt, at der ikke sker partisplittelse

og fraktionsdannelser, og her er SF sårbar

lige nu, lyder det fra Lars Bille.

En selvstændig profil

Udover en hård medfart i pressen, så er Villy

Søvndal godt klar over, at der også skal kigges i

egne rækker.

- Vi lavede de sidste år et tæt samarbejde

med Socialdemokraterne – et samarbejde der

var forudsætningen for, at det lykkedes at byg-


MedleMMerNe MeNer

Axel Dam Thrane, 74 år

Pensionist, Svendborg

Hvad forventer du af SF i en regering?

- At der opnås holdbare og mærkbare

løsninger inden for klima-området globalt set,

miljø, herunder naturgenoprettelse og

forureningsbekæmpelse, energiforsyning,

person- og gods transport, udenrigspolitisk og

en retfærdig løsning på mellemøst-konflikterne,

herunder oprettelsen af en palæstinensisk stat.

Tror du, at du kommer til at mærke en

forskel i dagligdagen med en rød

regering? Hvordan?

- Nu kan jeg igen holde ud at se nyheder på TV.

Medmenneskelighed og engagement lyser ud af

ansigterne på de SF’ere, som er på skærmen.

Jeg er meget tryg ved både vore SF-ministres

og SF-folketingsmedlemmers store faglige

indsigt og deres optagethed af at finde gode,

langsigtede løsninger på de mange problemer,

der har hobet sig op i løbet af de sidste 10 år.

Hvad er det vigtigste for dig at få

gennemført i regeringsperioden?

- Den globale opvarmning, udvikling af bedre

energiløsninger og salg af know-how herom til

udlandet. Fokus på kollektiv trafik. Løsninger

på CO2-venlig godstransport, herunder

genetablering af småskibsfart og bibeholdelse

af danske havne.

KOntaKtRåDet

SF’s kontaktråd mødes mindst to gange

årligt for at drøfte større politiske og

organisatoriske tiltag. Kontaktrådet består

af en lang række SF’ere: Medlemmer

fra landsledelsen, Folketinget og

europaparlamentet, ministre, borgmestre,

partiforenings- og storkredsformænd,

medlemmer af KL’s repræsentantskab

og af Danske Regioners

bestyrelse samt tre repræsentanter

valgt af SFu.

Mette Nørby Jensen, 52 år

lærer idræt og biologi

esbjerg gymnasium og HF, Bramming

Hvad forventer du af SF i en regering?

- Engagerede repræsentanter, der har

energi og lyst til at sætte sig godt ind i

tingene. Jeg håber, at repræsentanter fra SF

ikke lader sig bremse af evige diskussioner

om vores konkurrenceevne. Vi har rent faktisk

overskud på handelsbalancen! Jeg håber,

de formår at sætte fokus på og arbejder for

værdier, der ikke er afhængige heraf.

Tror du, at du kommer til at mærke en

forskel i dagligdagen med en rød

regering? Hvordan?

- Uanset hvad det er muligt at gennemføre,

så nyder jeg allerede i den grad at høre

nye toner i pressen: om lighed, fællesskab,

respekt, at vi skal gå foran med grønne

reformer.

Hvad er det vigtigste for dig at få

gennemført i regeringsperioden?

- Grønne tiltag og at folk, der vil arbejde,

kommer i arbejde. Gerne flere midler til

offentlige opgaver på bekostning af ”penge i

egne lommer”!

ge et troværdigt regeringsalternativ til VKO.

Den anden side af den mønt er, at nogle

vælgere ikke har kunnet se forskellen mellem

S og SF længere. Der har vi nok været for sene

til at forklare, at der er altså forskel, blandt

andet på punkter som grøn politik, uddannelse,

vækst og i bekæmpelse af ulighed.

Som regeringsparti, skal SF til at finde en ny

balance – både som ministre for hele landet,

men også stadig som partiet SF.

- Det er klart, at der vil være et råderum

for ministrene, hvor de kan sætte deres egne

fingeraftryk indenfor nogle fælles rammer.

Folk kommer jo til at se flere SF’ere i front.

SF I REGERING

Martin Schäfer, 19 år

Formand for Danske gymnasieelevers

Sammenslutning, København

Hvad forventer du af SF i en regering?

- At SF vil knokle benhårdt for en mere

retfærdig fordelingspolitik, og for at der

bliver skabt grønne jobs. Det er den nye

regerings helt klare opgave, som vi skal

være med til at løse. Og så regner jeg også

med, at den uddannelsesrevolution, SF har

snakket så meget om, reelt bliver til noget.

Tror du, at du kommer til at mærke en

forskel i dagligdagen med en rød

regering? Hvordan?

- Det er jeg overbevist om. Jeg glæder mig

personligt til at kunne slippe lidt billigere

med bussen, og så håber jeg, at den nye

regering kan få gjort noget ved de sociale

problemer i ghettoerne.

Hvad er vigtigst for dig at få

gennemført i regeringsperioden?

- Praktikpladser til alle unge. Det er et

kæmpe stort problem, at så mange unge

ikke kan gøre deres uddannelse færdig, og

det er for mig noget nær det vigtigste i den

her regeringsperiode. Derudover kan man jo

også nævne betalingsringen, tolærerordningen,

afskaffelse af pointsystemet og meget

mere.

Men vi har også stadig folketingsmedlemmer,

der tegner partiet og udvikler ny politik, som

vil fastholde perspektiver for forandringer ude

i fremtiden, forklarer Villy Søvndal.

Et godt stykke tid inden valget ændrede SF

struktur for at forberede sig på den situation,

partiet netop nu står i som regeringsparti. Her

blev blandt andet dannet et kontaktråd, der skal

sikre, at sammenhængen mellem arbejdet i partiforeningerne

og arbejdet på landsplan øges.

- Det er en vigtig epoke, vi er i, og vi skal

sikre, at vi får snakket hele vejen rundt. Det er

vigtigt, både for SF og for Danmark, lyder det

fra Villy Søvndal.

11


12

NY UDENRIGSMINISTER

Vi må ikke afvise det,

der kommer til os udefra

Af Pelle Dam

Danmark skal åbne sig op mod

resten af verden og bidrage til

at bygge op frem for at bryde

ned i internationale konflikter,

mener landets nye udenrigsminister,

SF-formand Villy

Søvndal.

Udenrigspolitik har været et af de vigtigste

områder i hele Villy Søvndals politiske liv.

Som ung rejste han i Sydamerika og Østeuropa

og fik syn for nogle af verdens skævheder og

uretfærdigheder. Siden blev han som forsvarsordfører

Folketingets skarpeste kritiker af

Irak-krigen.

I dag har partiformandsposten fået

følgeskab af udenrigsministertitlen på den

59-årige SF-politikers visitkort, og dermed

bliver Villy Søvndal minister for det område,

han kender godt og altid har gået meget op i.

De gode holdninger skal i spil

- Jeg tror, at venstrefløjen og også store dele

af SF har haft det svært med for meget direkte

ansvar og indflydelse. Mange synes, det er

bedst at have rene hænder og gode holdninger,

også selv om de ikke kommer i spil, der hvor at det snart lykkes at få anerkendt Palæstina

beslutningerne tages. Sådan har jeg nok også som stat, og få kulegravet grundlaget for

selv haft det, men efter 10 år med VKO har jeg Irak-krigen.

erkendt, at det ikke er godt nok. Vi skal turde - Det er ikke for at pege fingre af Fogh-

indflydelsen, også selvom det betyder

regeringen, men for at vi som demokrati skal

kompromiser, mener Villy Søvndal.

ruste os til ikke at komme i sådan en situation

Han mener ikke, at det er en ulempe for SF, igen, siger han.

at han nu både skal

Endelig vil

varetage hvervet

Villy Søvndal give

som partiformand Bjarne Corydon om Villy Søvndal dansk udenrigs-

og være central

- Jeg har efterhånden tilbragt rigtig mange

politik en mere

minister i regerin-

timer sammen med Villy, og det har altid

åben og dialoggen.

Kigger man

været en fornøjelse. Han er utrolig skarp

orienteret linje.

lidt længere tilbage

på en behagelig måde. Villy er en politiker,

- Der er mange

i historien, end til

der hviler i sine grundholdninger, og det

udfordringer: At

Lene Espersen, er

gør ham i stand til lave de kompromisser, Danmark står

der da også

der er nødvendige.

stærkt, når det

eksempler på, at de

gælder handel

to poster sagtens

Bjarne Corydon er finansminister og har

og forskning, så

kan kombineres:

blandt andet forhandlet regeringsgrundlag vi også fremover

Uffe Ellemann-

sammen med blandt andet Villy Søvndal. kan få råd til en

Jensen var både

stærk velfærd.

Danmarks udenrigs-

At vi stadig bidraminister

og Venstres

ger i verden, men

formand i årene fra 1984 til 1993,

på en måde som bygger op og ikke bryder ned

endda med fremgang for partiet til følge. – altså at vi er ansvarlige og langsigtede, når vi

har konflikter i verden. At at vi åbner Danmark

Ny tilgang til konflikter i verden

mod verden og både er stolte af vores værdier

Villy Søvndal tror på, at den nye regering kan og evner uden at afvise det, der kommer til os

føre en langt mere fornuftig udenrigspolitik

end den tidligere. Han håber blandt andet på,

udefra, mener den ny udenrigsminister.


Af Pelle Dam

uligheden i sundhed er nu

steget så meget, at der er ti

års forskel på, hvor længe du

lever, alt efter om du tilhører

den højest eller lavest uddannede

fjerdedel af befolkningen.

Vi skal gøre op med den

voksende ulighed i sundhed,

mener astrid Krag, Danmarks

nye sundhedsminister.

- Et offentligt sundhedsvæsen i verdensklasse

er den bedste garant for fri og lige adgang til

sundhed. Det er afgørende, at det fremover

er sygesikringsbeviset og ikke dankortet, man

skal have op af pungen, når man går til lægen.

Vi vil stoppe den tidligere regerings ideologiske

korstog om et privat marked for sundhed.

Den nye sundhedsminister, SF’eren Astrid

Krag, er helt klar i mælet, når hun bliver

spurgt om, hvad den nuværende regering vil

gøre anderledes end den tidligere.

Hun vil gøre op med den markedsgørelse

af sundhedsvæsnet, der har været med til at

øge danskernes ulighed i sundhed. Konkret

slog hun allerede efter få dage i ministerstolen

fast, at hun har en ambition om, at

det offentlige sundhedsvæsen skal være så

stærkt, at det overflødiggør det private. Kort

efter meldte hun ud, at hun vil sørge for at få

NY MINISTER FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE

Til kamp imod

ulighed i sundhed

afskaffet brugerbetalingen på behandling mod

barnløshed. Desuden skal psykiatrien løftes, og

især børn og unge med psykiske lidelser skal

hjælpes hurtigere. Patienterne skal væk fra

gangene. Kræftbekæmpelsen skal blive bedre,

og så skal forebyggelsen også prioriteres langt

højere end i dag.

Kan ikke gøre alt perfekt

Der er altså nok at tage fat på, og det passer

regeringens næstyngste minister godt. 28-årige

Astrid Krag har allerede på mange andre fronter

vist, at hun kan få noget fra hånden. Hun

har både været ungdomspolitisk landsformand,

ansat i hjemmeplejen og været folketingsmedlem

siden 2007. Senest var hun næstformand

for SF’s folketingsgruppe.

Der er også travlt på hjemmefronten, hvor

Astrid Krag og hendes mand venter deres

Jesper Petersen om Astrid Krag

- Astrid er dejligt ligetil og totalt nede

på jorden. Hun er en god leder, har et

brændende engagement for SF’s politik

og er ekstremt flittig. Men selv om der er

ti politiske bolde i luften, er der alligevel

altid tid til at samle venner og familie til

kage eller kortspil og leg med Karla. Der

findes meget få mennesker som Astrid.

Jesper Petersen er politisk ordfører for SF.

SF I REGERING

andet barn til januar.

- Det kræver flair for planlægning, og at

man er indstillet på ikke at kunne gøre alting

perfekt, fortæller Astrid Krag om de mange

gøremål som både mor og minister.

- Jeg tror, det er helt afgørende, at man ikke

går og synes, man både skal kunne ligne noget

fra et ugeblad, have langtidshævede boller klar

til eftermiddagshyggen og være en god

minister og mor. Den dårlige samvittighed

vinder ingen på, men jeg forpligter mig selv

til at være til stede der, hvor jeg er, slutter

Astrid Krag.

13


14

NY VÆKST- OG ERHVERVSMINISTER

Ny vækst skal

redde dansk økonomi

Af Pelle Dam

SF’s arbejde med at skabe en

strategi for ny vækst i

Danmark er blevet skrevet ind

i regeringsgrundlaget. Som

vækst- og erhvervsminister

er Ole Sohn manden, der skal

føre idéerne ud i livet.

Da Ole Sohn under valgkampen lånte et pizzeria

for en dag og selv gik i køkkenet, var det ikke

kun et valgkampsstunt. Danmarks nye vækstog

erhvervsminister er glad for at lave mad

og især sin pizza, som han med et glimt i øjet

kalder for Danmarks bedste.

Om der nu bliver tid til madlavning vil tiden

vise, men på den politiske scene ved den

55-årige SF’er også, hvad han går efter:

- Den vigtigste udfordring er at sparke gang i

væksten med en kickstart for at skabe arbejdspladser

her og nu. Samtidig skal vi skabe nye

varige arbejdspladser indenfor vækstområder

som energi, miljø, vand og velfærdsteknologi,

fortæller han.

Ny kurs skal sikre velfærd

SF har udviklet en ny strategisk erhvervspolitik,

som blev præsenteret i et stort udspil i starten

af 2011 og har til formål at sparke gang i væk- sigt skal beskæftigelsen sparkes i gang. Derfor

sten, efter at arbejdspladserne er fosset ud af er det en del af regeringsgrundlaget, at der

landet under krisen. En stor del af det udspil er skal fremrykkes offentlige investeringer for 10

nu blevet til regeringens fælles politik. SF har milliarder kroner, noget SF slog på tromme for

stået fast på, at Danmark ikke skal konkurrere i valgkampen. Det vil betyde, at man for eksem-

med udlandet på lav skat, en minimal offentlig pel kan energirenovere offentlige bygninger og

sektor og lave lønninger, men derimod fortsætte dermed både hjælpe klimaet, spare penge på det

ad den vej, der har gjort Danmark til et rigt offentliges varmeregning og først og fremmest

samfund: Hårdt arbejde, god uddannelse og få aktiveret ledige hænder.

solidariske løsninger.

Ole Sohn kender målet, strategien og vejen

- Vækst- og erhvervspolitik er centrale forudsætninger

for at skabe beskæftigelse, som igen

er helt nødvendig for at sikre finansieringen

af vores fælles velfærdsamfund,

forklarer Ole Sohn.

- Det er derfor SF i efterhånden

frem. Nu skal SF’s politik gøres til virkelighed!

mange år har arbejdet intensivt på at

udvikle en progressiv erhvervspolitik.

Brian Mikkelsen om Ole Sohn

Vi har haft diskussioner i partiet om

- Ole er altid konstruktiv. Han går efter

forholdet mellem vækst og miljø,

resultatet, og man kan stole 100 procent

men konklusionen har været klar: Det

afgørende er, hvilken slags vækst, der

er tale om. Det er jo også tilgangen

i regeringsgrundlaget: Vi skal have

vækst, den skal være grøn, og dermed

på ham, når man har indgået en aftale.

Jeg har meget stor respekt for Ole som

politiker og glæder mig til at fortsætte

samarbejdet – nu bliver det så fra den

anden side af bordet.

kan vi løse miljøproblemerne.

Brian Mikkelsen har været Kulturminister

og senere Økonomi- og Erhvervsminister,

Vækst = arbejdspladser

mens Ole Sohn har været ordfører på de

Men det er ikke langt ude i fremtiden,

der skal gang i væksten, hvis

man spørger Ole Sohn. Også på kort

samme områder.


NY HANDELS- OG INVESTERINGSMINISTER

Handel og investering

skal skabe velfærd

Af Maria Glargaard Lager

Ministeriet for Handel og

investering så for første gang

dagens lys, da den nye

regering trådte frem på

amalienborg Slotsplads.

Pia Olsen Dyhr sidder i

ministeriets maskinrum, og

hun er klar til at realisere den

grønne omstilling som handels-

og investeringsminister.

I dag er det bredt anerkendt, at man kan stoppe

tabet af arbejdspladser ved at øge eksporten

og tiltrække investeringer. Sådan har det ikke

altid været.

- Da vi begyndte at tale om det her, troede

alle, vi var tossede, siger Pia Olsen Dyhr.

Vi matcher lande, der buldrer derud af

SF har i mange år kæmpet for at skabe en

bedre verden gennem handel og investering, og

Danmark er førende indenfor løsninger, som

resten af verden higer efter.

- Når det kommer til de vækstlande, der

buldrer mest derudaf, så er matchet mellem

dem og os allerstørst. Eksempelvis har Kina et

problem med en voksende gruppe af ældre og

for få hænder til at tage sig af dem. Samtidig

har Danmark en velfærdsteknologisk sektor,

der er verdensførende indenfor udvikling

af løsninger til lige netop det. Lignende

muligheder er der i andre lande såsom

Rusland og Brasilien indenfor grøn energi.

Danmark skal kendes for at være det land,

der kan levere på områder, hvor andre lande

ikke kan, forklarer Pia Olsen Dyhr.

Det sker ikke alene ved øget eksport af

danske produkter. Udenlandske investorer

skal ind i projekterne tidligt i processen, så

de kan hjælpe med at udvikle løsningerne i

Danmark. Nu skal der handling bag ordene,

og svaret er klart, når man spørger Pia

Olsen Dyhr, hvorfor det nye ministerium er

vigtigt:

- Vi kan lave strategier og handlingsplaner

for, hvordan vi øger eksporten af grøn

teknologi og velfærdsteknologi og bruge vores

internationale repræsentationer til at tiltrække

flere udenlandske investeringer. På den måde

kan vi øge væksten i Danmark og skabe en

masse arbejdspladser samtidig med, at vi gør

verden til et bedre sted at være.

International erfaring

Der er ingen tvivl om, at SF’eren er den rette til

at starte det nye ministerium. Siden ministeren

i 1996 blev formand for SF Ungdom, har hun

begået sig på den internationale scene blandt

andet som international koordinator for Danmarks

Naturfredningsforening og næstformand

for Mellemfolkeligt Samvirke. Senest har hun i

SF I REGERING

Steen Gade om Pia Olsen Dyhr

- Pia er en sand entreprenør, der kan

bygge bro og skabe relationer. Hun er

vanvittig dygtig til at skabe resultater,

og det gør hende i særdeleshed egnet

til at stetablere et nyt ministerium op.

Steen Gade er folketingsmedlem for

SF og formand for Folketingets Klima-,

Energi- og Bygningsudvalg.

SF været EU-ordfører.

Pia Olsen Dyhr er klar til at knokle i ministeriet,

der holder til i Udenrigsministeriet. Det

samme er holdet, hun skal arbejde sammen

med:

- Jeg kan virkelig mærke en begejstring

over, at Udenrigsministeriet har fået dets egen

minister for handel og investeringer. Det gør, at

vi kan sætte langt mere effektivt ind mod tabet

af arbejdspladser, siger Pia Olsen Dyhr.

15


16

NY SKATTEMINISTER

Vil gå efter de store fisk

Af Pelle Dam

Skattepolitikken skal have en

langt mere retfærdig

fordelingsprofil, og de

multinationale skattesnydere

skal have kamp til stregen.

Det mener den nye skatteminister,

thor Möger Pedersen

– Danmarks yngste minister

nogensinde.

- Det har været sådan i ti år, at de skatteændringer,

der er blevet gennemført, har medført en skæv

fordeling. Det skal vi gøre op med, starter Thor

Möger Pedersen og udstikker dermed interviewets

røde tråd: Igen og igen fremhæver han

bekæmpelse af ulighed og fattigdom som de

vigtigste skattepolitiske målsætninger.

VKO var for sløve

Men der skal også flere penge i kassen, så

på græsrodsniveau og blandt andet har været

formand for Danske Gymnasieelevers Sam-

der er råd til bedre velfærd, understreger den

nyudnævnte minister, dels i form af målrettet

menslutning.

at hæve visse skatter og afgifter og dels i form Fair nok at diskutere alder

af at blive bedre til at kradse pengene ind: Lige fra udnævnelsen blev der sat stort fokus

- Vi vil gå efter alle, der snyder i skat, på, at Thor Möger Pedersen med sine 26 år er

men vi vil være meget optagede af at ramme den yngste minister i danmarkshistorien.

de store fisk. Der synes jeg, at den tidligere

- Det er rigtigt, at jeg er ung, og det er fair

regering har været lidt for sløv, forklarer nok, at man diskuterer det, men i sidste ende

Thor Möger Pedersen med henvisning til blandt vil det jo være mine resultater, der afgør, om

andet multinationale selskaber.

folk synes, at jeg er en succes eller fiasko som

Størstedelen af den nye regerings skatte- skatteminister. Det har jeg det egentlig meget

politik skal afgøres i en stor skattereform. Den

vil være fuldt finansieret, og man vil sænke

skatten markant på arbejde, så udbuddet af

arbejde øges. Det giver samtidig flere

indtægter til statskassen via den øgede

godt med, siger den nye skatteminister.

beskæftigelse. I arbejdet med reformen

kommer skatteministeren til at sidde

for bordenden ved forhandlingerne.

Mattias Tesfaye om Thor Möger

Pedersen

Trods sin unge alder er Thor Möger

- Jeg kender Thor som en kammerat, der

Pedersen en ganske erfaren forhandler,

prioriterer venskab og familie over alt

der blandt andet har forhandlet en

andet. Han er en smule gammeldags på

række udspil med Socialdemokraterne

og senest regeringsgrundlaget med

de to andre regeringspartier. Selvom

hvervet som SF’s næstformand har

den gode måde: Han går meget op i at

være høflig overfor fremmede, at

behandle folk med respekt og lytte til

andres argumenter. Men hvis du vil overbevise

ham, skal du stå tidligt op.

været lærerigt, har han nu frasagt sig

Han gennemskuer usammenhængende

det for at koncentrere sig om ministerposten.

argumenter og bragesnak på et splitsekund.

Udover erfaringen fra Christiansborg Ma tias Tesfaye er uddannet murer, arbejder

har Thor Möger Pedersen baggrund

i elev- og studenterbevægelsen, hvor

han har arbejdet for bedre uddannelser

i 3F og sidder i SF’s landsledelse.


NY MILJØMINISTER

Af Maria Glargaard Lager

Danmark har igen fået en

auken ind på Miljøministeriets

gange. Den nye miljøminister,

ida auken, er stolt af at stå i

spidsen for et område, som SF

har haft så stor indflydelse på

i regeringsgrundlaget.

- Jeg gik ind i politik for at kæmpe for klima og

miljø. Det skal på dagsordenen. Danmark skal gå

foran og vise resten af verden, hvordan man kan

leve bæredygtigt og have et godt liv samtidig.

Ida Auken har et helt særligt engagement,

og det er tydeligt at mærke, at hun er en

politiker, der brænder for sin sag. For otte år

siden drev miljøspørgsmålet Ida Auken ind i

dansk politik.

- Danmark har fået det grønneste

regeringsgrundlag nogensinde. Det er jeg som

SF’er og miljøminister enormt stolt af, siger Ida

Auken.

Grøn omstilling

Selve tankegangen om en grøn omstilling af

samfundet, som hele regeringsgrundlaget er

bygget op om, har været et gennemgående

tema i SF’s miljøpolitik i flere årtier. Med Ida

Auken ved roret i Miljøministeriet er det blevet

tid til handling.

SF I REGERING

Det grønneste

regeringsgrundlag nogensinde

I den kommende tid vil Ida Auken blandt store møder ude i verden, og når man ikke kan

andet kæmpe for ren luft i byerne, et skærpet drikke vandet, der løber ud af hanen, fordi der

fokus på kemikalier og hormonforstyrrende er fundet et farligt kemikalie i det, forklarer

stoffer, en bedre beskyttelse af naturen, sikring hun.

af rent drikkevand

Ida Auken

og et konstant fokus

mener, at miljøets

på udvikling af nye

grønne arbejdspladser.

Alt sammen

Jørgen Mads Clausen

om Ida Auken

mangesidighed kan

få området til at

virke uoverskueligt.

kendte SF-mærke-

- Ida adskiller sig ved at have stor ildhu

Men med et regesager,

der nu er klar

og ved at være virkelig opmærksom

ringsgrundlag ved

til at blive realiseret.

Det kan kun lade sig

gøre, fordi SF har

sat et tydeligt og

på, at nu skal det ske. Hun går ind for

grøn energi, og hun vil gøre det sådan,

så der kommer beskæftigelse, og så der

kommer vækst, så vi får råd til mere

velstand.

hånden, der prioriterer

miljøet,

og Ida Aukens

store viden på

grønt aftryk i

området, kan de

regeringsgrundlaget.

Jørgen Mads Clausen er tidligere

store udfordringer

administrerende direktør og nuværende

overkommes.

Miljøet er en

bestyrelsesformand for Danfoss.

Selvom

ressource

Danfoss producerer blandt andet

der er håb om

I ti år er miljø-

termostater og klimavenlige varmeløs-

forbedringer

politikken blevet

ninger som jordvarme og solcelleanlæg.

forude, tager

betragtet som en

det tid at skabe

begrænsning i

langtidsholdbare

stedet for en

løsninger. Det skal

ressource. Derfor

den handlings-

bliver den helt store

parate minister

opgave at vende udviklingen, så miljøet i stedet også vænne sig til:

sættes på dagsordenen som en ressource, der - Den største udfordring bliver nok at ind-

kan skabe vækst og udvikling.

stille sig på, at jeg ikke kan ændre det hele fra

- Miljøet er en dagsorden, der på én gang

er global og samtidig helt nær, forklarer Ida

Auken. Miljø er både noget, man taler om til

dag et, siger Ida Auken.

17


18

SF’s fingeraftryk

Lige adgang til sundhed

• Fjernelse af fradraget på private

sundhedsforsikringer.

• Hurtigere behandling af kræft og

andre livstruende sygdomme og

differentieret behandlingsgaranti.

• Psykiske sygdomme prioriteres på

linje med somatiske, og psykisk

syge børn og unge skal have

hurtigere hjælp.

Bedre folkeskoler

og dagsinstitutioner

• Forsøg med to-lærerordninger

i folkeskolen.

• Målsætning om at børn efter 2.

klasse skal kunne læse, skrive

og regne.

• Kvaliteten i daginstitutioner

øges, lukkedagene begrænses.

Skat med social balance

• Udvalgte skatter og afgifter

hæves til gavn for velfærdsforbedringer

i kommuner og

regioner.

• Ny skattereform som sænker

skatten på arbejde og

sikrer en rimelig

social balance.

Mindre kemi i sutter

og legetøj

• Hormonforstyrrende stoffer

og farlig kemi i sutter og legetøj

udfases hurtigst muligt.

Regeringens nye grundlag er på plads. SF har

haft sine kæpheste i forhandlingerne, og

partiet har opnået konkrete resultater til gavn

for lønmodtagerne, velfærden og klimaet. en

lang række punkter, SF kan være særligt stolte af.

Uddannelsesgaranti

og flere studiepladser

• Uddannelsesgaranti til alle unge.

Unge uden praktikplads skal

kunne gøre deres erhvervsuddannelser

færdig.

• Forbedringer af alle ungdomsuddannelser,

oprettelse af 10.000

flere studiepladser på de videregående

uddannelser.

• Bedre muligheder for at ufaglærte

senere i livet kan tage en

kompetencegivende uddannelse.

Ambitiøs klima- og miljøpolitik

• Den grønneste regering i Danmarks-

historien: Ambitiøse mål om at

reducere udslippet af drivhusgasser

med 40% og sikre at halvdelen af

el-forbruget kommer fra vindenergi

i 2020.

• En naturplan laves, og flere miljø- og

naturkrav stilles til landbruget.

Danske arbejdsmarkeds-

forhold sikres

• Danske løn- og arbejdsforhold

sikres på danske arbejdspladser, så

problemerne med underbetalt udenlandsk

arbejdskraft ikke spreder sig.

• Redning af 38.500 ledige, som risikerede

at miste deres dagpenge til

sommer.

Grønnere byer

og bedre kollektiv trafik

• Færre trængselsproblemer og mindre

forurening i København via trafikregulering,

betalingsring og ren-luft-zoner.

• Billigere at køre i bus- og togrejser

• Udvikling af ny social og grøn

bæredygtig bypolitik.

• Mere natur i byerne, blandt andet

flere parker og grønne tage.


Indsats mod fattigdom og ulighed

• Afskaffelse af fattigdomsydelserne, starthjælpen

og kontanthjælpsloftet samt varighedsbegrænsningen

på sygedagpenge.

• Indførelse af fattigdomsgrænse.

• Målsætning om at mindske uligheden og øge

den sociale balance.

Rimelig retspolitik

• Mere synligt nærpoliti i lokalområderne.

• Den kriminelle lavalder hæves til 15 år.

Ingen børn under 18 år skal opholde sig

blandt voksne kriminelle i fængslerne.

Aktivt EU-formandskab

og EU-afstemning

• Dansk EU-formandskab skal fokusere

på bæredygtig vækst og kamp mod

social dumping.

• Afskaffelse af forsvarsforbeholdet,

der afskærer Danmark fra at deltage i

vigtige bidrag, som EU yder til fred og

sikkerhed i verdens brændpunkter.

• Erstatning af retsforbeholdet med en

tilvalgsordning ved en folkeafstemning.

Danmark skal kunne deltage

i EU-samarbejdet om kampen mod

organiseret kriminalitet, narkohandel,

terrorisme, børneporno og trafficking.

Kickstart og jobskabelse

• Økonomien kickstartes, der skabes

vækst og arbejdspladser med fremrykning

af investeringer for ca. 10 milliarder

kroner og tilskudsordning til energirenovering

af boliger.

• Arbejdsudbuddet og beskæftigelsen øges,

og konkurrenceevnen styrkes gennem

reformer og trepartsaftaler.

Ny balance i integrationspolitikken

• Rimelige regler for familiesammenføring

og permanent opholdstilladelse.

Den tidligere regerings uretfærdige

pointsystem afskaffes.

• Forholdene for dem, der er i landet nu,

forbedres.

• Øget fokus på positive integrationstiltag.

• Bedre mulighed for at opnå indfødsret,

og mulighed for at få dobbelt statsborgerskab.

Bedre forhold for asylansøgere,

mulighed for at arbejde og bo

uden for asylcentrene efter et halvt år.

Styrket udviklings- og

udenrigspolitik

• Udviklingsbistanden skal igen op til 1%

over en årrække.

• Fattigdomsbekæmpelse styrkes i

udviklingspolitikken, og bistanden

skal være mere rettighedsbaseret med

særligt fokus på kvinders rettigheder.

• Iværksættelse af exit-strategi for

Afghanistan og undersøgelses-

kommission af Irak- og Afghanistankrigene.

Bedre forhold for lejere

• Gennemgang af lejelovgivningen. Bedre

beskyttelse af lejere mod for eksempel

urimelige huslejeforhøjelser ved

moderniseringer og urimeligt høje

istandsættelsesregninger ved fraflytning.

• Opførelse af billige boliger og flere

ungdoms- og ældreboliger.

Styrket ligestilling

• Op til tre måneders øremærket barsel til

mænd. Oprettelse af en barselsfond for

selvstændige.

• Tiltag for flere kvinder på direktionsgangene,

og muligheder for at udbygge kønsopdelt

lønstatistik.

• Forbuddet mod vielser af homoseksuelle i

folkekirken fjernes. Undersøgelse af tiltag

om kønsneutral ægteskabslovgivning.

SF I REGERING

19


Foto: Peter Sørensen

20


En håndsrækning

frem for en hammer

i hovedet

Özlem Cekic er mere i kontakt med den barske del af virkeligheden end

mange andre politikere. Hun lader op via kontakten med hjemløse og

sindslidende. Og posten som ny formand for Folketingets socialudvalg er

ikke overraskende et drømmejob for SF’s socialordfører, Özlem Cekic.

Af Merete Thorøe

- Jamen, jeg græd faktisk af glæde. Det var så

fantastisk, at landets statsminister i sin

åbningstale talte om dem, der ofte bliver

overset, fordi deres lidelser er usynlige. SF har

i mange år talt for, at psykiske sygdomme skal

ÖzLeM CeKiC

• Født 1976 i Ankara, Tyrkiet

• Student fra Rysensteen Gymnasium 1996

• Arbejde som uddannet sygeplejerske

forskellige steder i psykiatrien 2000-2007

• Medlem af amtsbestyrelsen i Dansk

Sygeplejeråd 2003-2007.

• Formand for Mangfoldighedsnetværket

2003-2007

• Medlem af SF’s hovedbestyrelse 2004-2007

• Ambassadør for foreningen ’Børn og unge i

voldsramte familier’ 2005-2007

• Studievært i Mission Integration, der hjalp

indvandrere i job, DR2 2007

• Bestyrelsesformand for lokalavisen

På gaden 2006-2007

• Valgt til Folketinget for SF i Københavns

Storkreds 2007

• Udgav bogen ’Fra Føtex til Folketinget’ 2009

SF på Borgen giver indblik i et aktuelt politisk felt og

præsenterer SF’s folketingspolitiker på området.

tages lige så alvorligt som fysiske, og nu sker

der endelig noget.

Ud over udsigten, til at der fremover vil

blive taget bedre hånd om sindslidende, er

Özlem Cekic også yderst tilfreds med

regeringsgrundlagets øvrige initiativer, som

blandt andet skal afskaffe de nedsatte

kontanthjælpsydelser og sikre bedre vilkår for

de mest udsatte.

- Det er en befrielse, at mistillid, straf og

sanktioner bliver erstattet af tillid, hjælp og dialog.

Regeringsgrundlaget afspejler et helt andet

menneskesyn, hvor borgere ikke blot ses som

udgifter, men som mennesker, der er værd at

investere i, og hvor velfærdsarbejderne ikke skal

druknes i bureaukrati men have rum til at udøve

deres faglighed, fremhæver socialordføreren.

Ingen skal falde igennem

Regeringen vil sikre reelt lige muligheder for

alle børn og unge – uanset om deres forældre

har en uddannelse eller ej. Ifølge Özlem Cekic

er der stadig alt for mange sociale, økonomiske

og sundhedsmæssige problemer, der forhindrer

børn og unge i at få en uddannelse.

Selv er Özlem Cekic prototypen på, at

det, på trods af, at hun med egne ord både

var arbejderpigen fra Enghave i København

og minoritetsbarn, kan lade sig gøre at få en

SF PÅ BORGEN

god uddannelse og et job. Men det sker vel

at mærke kun, hvis man er så heldig at få de

nødvendige håndsrækninger og mødes af et

uddannelsessystem, der samler én op. Med en

mor, der gik ud af skolen efter 3. klasse og en

far, som først lærte at læse i militæret, peger

Özlem Cekic på den lektiehjælp, hun fik af en

bibliotekar fra Vesterbro, som en meget vigtig

håndsrækning. Alligevel var gymnasiet et

kæmpe kulturchok.

- Som minoritetsbarn fra socialklasse 5

blev man let stemplet som taber og mødt

med negative forventninger. Derudover var de

voksne omkring mig ofte mere interesseret i

min kulturelle baggrund end at tænke på mit

behov for lektiehjælp, husker Özlem Cekic.

Hun understreger, at det fremover skal være

normen – og ikke afhængige af tilfældigheder

og held – at udsatte børn og unge bryder den

negative sociale arv.

Farvel til fattigdomsydelserne

Som led i at skabe lige muligheder for alle skal

fattigdommen naturligvis også bekæmpes.

”Fattigdomsydelserne”, som socialordføreren

kalder de særligt lave kontanthjælpssatser som

blandt andet starthjælp og kontanthjælpsloft,

bliver afskaffet med det nye regeringsgrundlag.

- Fattigdomsydelserne er en hammer i

21


22

hovedet på udsatte familier, og det er helt

uacceptabelt, at nogle ikke har råd til at købe

lægeordineret medicin til deres børn. Det er

ikke et spørgsmål, om hvorvidt vi har fattige

i Danmark – for det har vi! Derimod er det

vigtigt at afdække, hvor mange mennesker, der

lever i fattigdom og diskutere, hvad vi skal gøre

for bedst hjælpe dem videre, fastslår Özlem

Cekic.

SF har gennem mange år arbejdet for at

få defineret en officiel fattigdomsgrænse og

har udarbejdet mange beslutningsforslag for

at få synliggjort omfanget af langvarigt fattige

borgere. Det arbejde vil den nye regering også

sætte i værk.

Den vigtige håndsrækning

sygeplejerske, og først i den periode fik jeg faktisk

øjnene op for politik, fortæller Özlem Cekic.

Hun har stadig masser af emner på sin

politiske dagsorden og ser regeringssamarbejdet

og posten som formand for socialudvalget

som en vigtig platform for at føre endnu mere

SF-politik ud i livet. På kort sigt er der masser af

gode initiativer i regeringsgrundlaget, og på det

længere, visionære sigt har Özlem Cekic også

mange nye ideer: Hun drømmer eksempelvis om

at gøre førtidspension uafhængig af ægtefællens

indkomst, og hun vil gerne hjælpe de såkaldte

brøkpensionister, der kommer økonomisk i

klemme, fordi fuld dansk folkepension kræver

40 års ophold i landet.

Tiltro til, at der er en fremtid

”Man lægger sig ikke til at sove, hvis ens nabo En af de allermest udsatte grupper i Danmark er

har brug for hjælp.” Den leveregel fik Özlem de sindslidende, og de menneskers problemer

Cekic ind med

kender Özlem Cekic mere

modermælken

til end de fleste. Fra sine

i den tidlige Det er naturligt for

år som sygeplejerske i

barndom i Tyrkiet. mig at kæmpe mod

psykiatrien – og som lille-

Kombineret med

hendes fars mantra uretfærdighed

søster til en sindslidende

bror – ved hun, hvor

om, at ”man kan

afgørende det er med den

ikke tillade sig at - Özlem Cekic, socialordfører for SF

rette behandling på rette

brokke sig, hvis

tid og sted. Hun ved, hvor

man ikke selv har gjort noget for at ændre vigtigt det er at inddrage de pårørende, og hvor

tingene”, har det været med til at gøre Özlem vigtigt det er at have tiltro til, at sindslidende

Cekic til talerør for udsatte grupper. Som ung kan komme sig helt eller delvis.

gymnasieelev ville hun gerne redde verden – 11 - Jeg synes, vi skal ændre formålsparagraffen i

år efter sin studentereksamen blev hun valgt psykiatriloven, så den afspejler, at der er tiltro

ind i Folketinget for SF.

til, at det enkelte menneske kan blive helt

- Det er naturligt for mig at kæmpe mod eller delvist raskt. Loven skal ikke have fokus

uretfærdighed, måske har det noget at gøre på tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse,

med mine kurdiske rødder. Jeg har i tidens løb tvangsbehandling og tvangsmedicinering. Den

lavet masser af frivilligt arbejde her i Danmark, skal i stedet sende et stærkt signal om, at

der har gjort en forskel for nogle konkrete sindslidende ikke vil blive opgivet, men at der er

mennesker. Men det ændrer jo ikke samfunds- andre fremtidsudsigter end kontanthjælp eller

strukturerne. Derfor blev jeg fagligt aktiv som førtidspension, fastslår Özlem Cekic

Ingen levebrødspolitiker

På trods af sin lange politiske dagsorden agter

Özlem Cekic ikke at ende som levebrødspolitiker.

For hende er sagen altid vigtigere end hun selv

er, og når hun trænger til at blive mindet om,

hvorfor hun sidder i Folketinget, besøger hun eksempelvis

fattige kvinder på Nørrebro, hjemløse i

Nordvest eller stofmisbrugere på Vesterbro.

- Mit arbejde på Christiansborg er helt afhængigt

af alle de NGO’er, jeg samarbejder med,

af alle de frivillige omkring mig og selvfølgelig af

min skønne supermands opbakning på hjemmefronten,

understreger Özlem Cekic, som i øvrigt

havde udskudt efterårsferiens familiebesøg hos

svigerforældrene i Jylland med børnene på 12, 4

og 2½ år for at kunne deltage i hjemløsedagen i

København. Özlem Cekic lader ikke op ved at se

en film eller zappe på fjernsynet. Hun går ud i

virkeligheden.

RegeRingSgRunDLaget

SF’s indflydelse på regeringsgrundlagets

punkter om socialpolitik og psykiatri er

tydelig. Her er et udpluk af vigtige

mærkesager, som regeringen vil arbejde

for på området:

• De særligt lave ydelser i kontanthjælps

systemet (blandt andet kontanthjælpsloft

og starthjælp) skal afskaffes.

• Varighedsbegrænsningen (52 uger) på

sygedagpenge skal afskaffes.

• Der skal gennemføres en reform af

førtidspension og fleksjob.

• Der skal fastsættes en officiel

fattigdomsgrænse.

• Ombudsmanden skal oprette et

”børnekontor” til opgaver vedrørende

børns rettigheder

• Ligestilling af psykisk sygdomme med

fysisk sygdomme

• Der skal indføres en udrednings- og

behandlingsgaranti for psykisk syge i

første omgang skal børn og unge have

hurtig hjælp.


Foto: Peter Sørensen

- Det er en befrielse, at mistillid, straf og

sanktioner bliver erstattet af tillid, hjælp og

dialog. Regeringsgrundlaget afspejler et helt

andet menneskesyn, hvor borgere ikke blot

ses som udgifter, men som mennesker, der er

værd at investere i, siger Özlem Cekic, SF’s

socialordfører og ny formand for Folketingets

socialudvalg.

SF PÅ BORGEN

23


Det har ikke skortet på lussinger til forbundskansler

Angela Merkel og hendes konservative

parti CDU: ved flere tyske delstatsvalg har partiet

har tabt stemmer. Måske er det en indikator

på, hvad der kan være i vente, når der om

knapt to år er valg til den tyske Forbundsdag.

For eksempel fik man ved Baden-Württembergs

delstatsvalg i maj i år den første grønne

ministerpræsident nogensinde i en tysk delstat,

da miljøpartiet De Grønne vandt en historisk

sejr. CDU havde siddet ved magten i næsten

60 år i den delstat. Også ved delstatsvalget

i Rheinland-Pfalz og i Merkels egen delstat

Mecklenburg-Vorpommern, høstede De Grønne

en fremgang. Tilsvarende skete i Bremen.

24

Om to år er der valg til den

tyske Forbundsdag, der måske

står overfor et regeringsskifte,

som vi har netop har set det i

Danmark. i hvert fald har De

grønne vind i sejlene og

stormer frem ved flere

delstatsvalg. Samtidig har

medlemmer fra partiet

sammen med Socialdemokraterne

og Die Linke dannet

en gruppe, der arbejder for en

koalitionsregering.

Af Gitte Roe Eriksen

Euro og atomkraft

Grunden til, at der blæser nye venstrevinde i

Tyskland skal blandt andet ses i lyset af den

europæiske krise.

- Merkel er kommet i et stort dilemma. På

den ene side har hun nøglen til at redde den

europæiske økonomi og på den anden side er

hun presset af en stigende EU-skepsis blandt

sine kernevælgere. Tyskerne vil gerne være

med i fællesskabet, men euro-krisen splitter

befolkningen og mange af partierne. Her har

De Grønne, som nok det eneste parti, turdet

melde klokkeklart ud om de tyske fordele ved

at deltage i det europæiske samarbejde. Det

har den pro-europæiske del af vælgerbefolkningen

belønnet, forklarer Emilie Turunen, SF.

Hun er næstformand i Den Grønne Gruppe

i EU, medlem af Parlamentets Arbejdsmarkedsog

Socialudvalg, samt af Udvalget for Indre

Marked og Forbrugerbeskyttelse.

Men der er flere grunde til, at det politiske

landskab i Tyskland er i forandring.

- Flere og flere ønsker, at der satses på en

politik, hvor vedvarende energi er i fokus. De

Grønne har fra starten lagt frem, at partiet

vil udfase al atomkraft, hvilket blev aktualiseret

af kernekraftulykken på atomkraftværket

Fukushima i Japan tidligere på året. Ulykken

fik samtidig den nuværende regering med CDU

i spidsen til at ændre kurs fra at være stærk

tilhænger til pludselig at støtte en udfasning af


atomkraften i 2022 og samtidig satse på

massive investeringer i vedvarende energi,

siger Emilie Turunen.

Med den kursændring blev partiet betragtet

som et parti på slingrekurs.

- Endelig er der pres på lønningerne blandt

almindelige lønmodtager, og det har skabt

frustrationer, forklarer Emilie Turunen.

Tændt et håb

Netop De Grønne har som et af de eneste

partier formået at tænde et håb hos befolkningen:

Der er en vej ud af krisen. Hos De Grønne selv

ser man ikke fremgangen som decideret ny,

men en fremgang, der har været undervejs

længe.

- Gennem de sidste fem år har partiet

styrket sin uddannelsespolitik og økonomiske

politik. Begge omfatter en markant grøn

profil på områder som miljø, energi og

klima, borgerrettigheder, sociale spørgsmål

og integration og har skabt en øget til-

TYSKLAND

- Flere og flere ønsker, at

der satses på en politik, hvor

vedvarende energi er i fokus.

- emilie turunen, medlem af

europa-Parlamentet for SF

TysklanDs parTier

tyskland har for nylig fået et nyt parti – CPu

– i daglig tale kaldet Piratpartiet, der

overraskende fik 9 procent af stemmerne ved

delstatsvalget i Berlin i september og dermed

plads i delstatsparlamentet. De tyske partier er:

CDU/CsU – kristeligt/konservativt parti

spD – socialdemokraterne

FDp – de liberale

pDs/Die linke – venstreparti, indeholder

tidligere socialdemokrater som kommunister

Bündnis90/Die Grünen – de grønne, svarer

til SF

CpU – Computer und Piraten union

trækningskraft hos partiet, siger Reinhard

Bütikofer, medlem af Europa-Parlamentet for

de tyske Grønne.

Siden 2008 har De Grønne arbejdet med at

koble klimakrisen og den økonomiske krise i

strategien ”Green New Deal”. Ved at satse på

grønne investeringer og inddrage makroøkonomi,

industripolitiske og sociale

spørgsmål er det lykkedes for De Grønne at

skabe basis for deres egen økonomiske

reformpolitik.

- På den måde har vi i en krisetid åbnet for

drøftelser om en økonomisk politik, som ingen

af de andre partier har et tilsvarende

alternativ til, siger Reinhard Bütikofer.

25


26 26

Mangler en platform

Selv om både De Grønne og Socialdemokraterne

(SPD) går frem ved delstatsvalgene, så der

stadig et stykke vej til at danne regering ved

det kommende valg til Forbundsdagen.

- Det er alt for tidligt at fokusere på

fremtidige koalitionsforhandlinger, selv om det

ser ud som, at der er chance for, at

Socialdemokraterne og De Grønne sammen

kan få et nyt flertal. Vi skal først forfølge

vores egen grønne agenda, siger Reinhard

Bütikofer. Med sig på sidelinjen har de to

partier det socialistiske parti Die Linke. Dog

er der ikke mange, der ser partiet som en reel

mulighed i en koalitionsregering. Alligevel

har en gruppe medlemmer fra de tre partier

dannet en gruppe, Oslo-gruppen, inspireret af

regeringssamarbejdet i Norge. Den arbejder

for en koalitionsregering på trods af, at det

ikke er normalt at danne en sådan i

Forbundsdagen mellem tre partier.

- I nogle delstater sker der et samarbejde

mellem Socialdemokraterne og Die Linke, for

eksempel i Berlin. Men Socialdemokraterne

og De Grønne har klart afvist et samarbejde

med Die Linke i en forbundsregering.

Socialdemokraterne og De Grønne har i dag

et flertal, men det er knapt, og nu er der jo

også sket det overraskende, at der er kommet

et nyt parti – CPU som fik flere stemmer ved

delstatsvalget i Berlin end Die Linke, forklarer

Karl Christian Lammers, lektor i samtidshistorie

og cand. mag. i historie og tysk ved

Københavns Universitet.

Uenighed om

samarbejde

Hos De Grønne har

man heller ikke tiltro

til et regeringssamarbejde

mellem de

tre partier.

- Hvis beslutningen

skulle træffes i dag, tror

jeg både Socialdemokraterne

og De Grønne vil afvise en

koalition med Die Linke.

Partiet er ganske enkelt ikke

pålideligt nok som partner. Saarland

Fokus hos dem lige nu er

de interne modsætninger, hvor

deres tidligere leder, Oskar Lafontaine,

måske bliver genindsat næste år. Så det er

uklart, hvad partiet pt. egentlig vil arbejde for,

og om det overhovedet er åbent overfor en

koalition, siger Reinhard Bütikofer.

Men det, mener Jan Korte fra Die Linke og

medlem af Forbundsdagen, i sidst ende er op

til vælgerne at beslutte.

- Socialdemokraterne og Linke kan godt

samarbejde. Det har vi allerede bevist på

regionsniveau. I delstaten Brandenburg har

vi en ”rød-rød” delstatsregering, som fungerer

så godt som gnidningsløst mellem de to

partier. I Berlin har vi også i flere år ført en

succesfuld ”rød-rød” politik. Efter valget i Berlin

i september, hvor vi ikke kunne fastholde vores

position, står Socialdemokraterne nu med et

stort problem. Det ser ud til, at koalitions-

Nordrhein - Westfalen

Rheinland-Pfalz

Bremen

Niedersachsen

Slesvig-Holsten

Hessen

Baden-Württemberg

Hamborg

forhandlingerne mellem

Socialdemokraterne og De Grønne

vil mislykkes, og at Socialdemokraterne er

begyndt at bejle til de konservative, CDU, mod

højre. Dermed risikerer Socialdemokraterne en

negativ drejning med neoliberal politik, siger

Jan Korte, der mener, at det vil være et tydeligt


Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen-Anhalt

Thüringen

Bayern

Brandenburg

Berlin

Sachsen

tegn på, at en social

og fair politik kun kan

fungere med konstellationen

”rød-rød-grøn” – altså mellem

Socialdemokraterne, Die

Linke og De Grønne.

Fortiden spøger

Die Linke er

vokset frem

af asken

fra det

gamle,

østtyske

kommunistiske

parti, SED, der i

1990 blev til PDS og

i dag altså Die Linke.

Men det tæller

også medlemmer,

som er en udbrydergruppe fra

Socialdemokraterne, heriblandt Oskar

Lafontaine, og fortiden spøger.

- Historien skræmmer stadig, og så er der

en del personkonflikter i forhold til, at flere

socialdemokrater hoppede over til partiet. Men

det er vigtigt, at der bliver holdt en dør åben i

forbindelse med en eventuelt ny

regering. Partiet har mange mærkesager,

som vi i SF deler angående velfærd,

ordentlige forhold for arbejdsløse og

social retfærdighed. Ingen tvivl om, at en

regering vil blive båret af Socialdemokratiet

og De grønne, men det vil kun være sundt at

have Die Linke med i stedet for at skulle danne

et flertal ind over midten. Det vil give en grumset

profil, siger Emilie Turunen.

Ifølge Jan Korte kan et flertal til venstre for

midten på langt sigt kun lade sig gøre sammen

med Die Linke.

- Socialdemokratiet og De Grønne må bestemme

sig for, hvor meget socialpolitik de vil

virkeliggøre. De to partier alene eller sammen

med CDU vil ikke kunne lykkes.

Han fortæller, at der er et fælles ønske om

forandring blandt den unge politikergeneration.

- Et fælles grundlag, som vi har set det i

valgkampen i Danmark mellem Helle Thorning-

Schmidt og Villy Søvndal, skal vi dog først have

indarbejdet, siger Jan Korte.

Det er netop, hvad man arbejder på i

gruppen ʼDas Leben ist Bunterʻ, som Jan

korte også tilhører, hvor en af de største

udfordringer ligger i de sociale temaer.

- Die Linke står som garanter for den sociale

politik. Jo stærkere Die Linke er, desto mere

sociale er Socialdemokratiet og De Grønne,

lyder det fra Jan Korte.

Valget til Forbundsdagen finder sted om to

år. Om de tre partier til den tid har fundet en

fælles platform, kan kun tiden vise.

TYSKLAND

ForBUnDsDaG oG ForBUnDsråD

Den tyske Forbundsdag (Bundestag) kan

sidestilles med det danske folketing, også

her vælges politikerne for en 4-årig periode.

Derudover er tyskland delt ind 16 delstater,

der har deres egne regeringer. De 16 delstater

har et fælles parlament, Forbundsrådet,

der skal godkende lovforslag vedtaget i

Forbundsdagen. Delstaterne har dog også

egne kompetencer især på kulturområdet og

uddannelsesområdet. For eksempel betaler

de studerende i nogle delstater studiegebyr,

og andre i andre delstater gør de

ikke. Også erhvervsskattelovgivningen kan

være forskellig fra delstat til delstat. Dog

efterstræbes det, at gøre den mere ensartet.

Delstater består overvejende af koalitionsregeringer,

på nær i Hamburg, der er en

bystat. Her har SPD – Socialdemokraterne

absolut flertal.

Valg til Forbundsdagen afskiller sig på flere

måder fra valg til det danske folketing. i

tyskland har alle vælgere to stemmesedler

– én til et parti, én anden til en kandidat.

Derudover kræver det en absolut majoritet

for at kunne danne regering. Det kan ikke

lade sig gøre med en mindretalsregering.

Samtidig er der en spærregrænse på 5

procent. i Danmark er spærregrænsen 2

procent, for at et politisk parti kan blive

repræsenteret i parlamentet.

27


Fællesskabet skal

have en central rolle

Vi folkesocialister vil en anden verden, men

hvilke værdier holder os sammen? Måske er det

en ny variant af de klassiske samfundsdyder:

Frihed, lighed og – fællesskab.

28

Af Malthe Øland Ribe

”Jeg kan ikke se forskel på jer og Helle Thorning,

og i øvrigt stemmer jeg sgu’ radikalt, for SF

har solgt ud af alle sine værdier!” Variationer

af den sætning stødte man under valgkampen

temmeligt ofte på, og dagspressen var heller

ikke sen til at bringe samme historie. Sætningen,

der før valgdagen havde en tendens til

blot at gøre mig forbitret på diverse politiske

kommentatorer, har efterhånden forvandlet sig

til stof til eftertanke. Hvorfor kunne så mange

danskere ikke se, hvad det var, vi kæmpede

for?

Efterhånden tror jeg, at årsagen er temmeligt

klar. Vi har i SF ikke været bevidste nok

om, hvor vi selv stod – hvad gjorde os til andet

og mere end ’venstreorienterede socialdemokrater’?

Under hvilket banner forenede vi os

værdimæssigt? De store mængder praktisk

politik, der var udarbejdet på alle de konkrete

områder, lod sig svært binde sammen i enkelte

ord, tanker og idealer.

Derfor er det kærkomment, at vi med et nyt

principprogram får mulighed for at definere,

hvad der kæder den moderne folkesocialisme

sammen. For mig at se er det en følelse

af, at den moderne massekapitalisme med

sine løsslupne finansmarkeder, overfladiske

konsum-mentalitet, forurenende fabrikker og

fornedrende arbejdsforhold grundlæggende

set er forkert, og at vi som

folkesocialister vil en anden verden – en mere

fri, lige og solidarisk verden, der i modsætning

til den nuværende kan fungere på en retfærdig

og bæredygtig måde.

At ville noget andet

Spørgsmålet, der nu melder sig, er, hvad vi

mener, når vi siger, at vi vil en anden verden.

Hvad er det, der gør vores vision til mere end

en ’menneskelig kapitalisme’?

Min holdning er klar: Som socialister skal vi

aldrig stræbe efter lette lappeløsninger men i

stedet arbejde for grundlæggende forandringer.

Når der i regeringsgrundlaget står, at vi vil

bekæmpe fattigdom, betyder det i mine øjne

ikke, at vi bare vil fjerne fattigdomsydelserne

og gøre lidt mere for de allermest udsatte.

For mig betyder det, at vi vil kæmpe for et

samfund, hvor fattigdom ikke er mulig. Samme

tanke ligger bag klima- og demokratimålene,

som er konkrete trin på vejen til et samfund,

hvor global opvarmning og menneskelig magtesløshed

ikke findes. Pointen er, at SF’s politik

altid må føres med blik for de grundlæggende

problemer og de solide, langsigtede forandringer,

for det er kun det, der skaber et andet

samfund. Det er her, jeg tror, vi adskiller os

markant fra Socialdemokraterne. Selvom vi har

megen praktisk politik til fælles, er målet

altså et helt, helt andet.

Kritiske røster vil måske hævde, at dette

ønske om ’et andet samfund’ lugter langt væk

af det 20. århundredes totalitære regimer. Var

netop Sovjetunionen ikke også legitimeret som

’et andet samfund’?

Her er SF dømt til at udføre den sværeste

af alle politiske balanceakter – at være et parti,

der ønsker at forandre samfundet radikalt

uden at have et dogmatisk holdepunkt, et

endeligt utopia at stræbe mod, men som i

stedet benytter den nævnte uretsfornemmelse

som politisk brændstof. Det er denne øvelse,

der tillader os at undgå totalitarismens fælde

og i stedet være et åbent og demokratisk, men

altid kritisk indstillet, parti.

Fraværet af et endeligt utopia udelukker dog

ikke, at vi kan formulere en række værdier,

kan fungere som ledestjerner for vores politik,

for det er krænkelsen af disse, der skaber

uretsfornemmelsen. Men hvilke værdier, der

holder os SF’ere sammen? Jeg tror, vi her skal

tilbage til de klassiske samfundsdyder: Frihed,

lighed og broderskab – specielt broderskab,

eller som vi måske ville sige nu om dage, fællesskab.

Broderskab, lighed og frihed

Mange socialister vil afbryde mig her. Frihed,

lighed og broderskab – var det ikke slagordene

fra en borgerlig revolution sidst i 1700-tallet,


som man

nu til dags

ville høre en

hængskraft, loyalitet og tillid og opfattes

eller anden CEPOS-håndlanger fable om på sin egentligt ikke som noget i sig selv værdifuldt.

blog på 180 Grader?

Efterhånden er det dog også blevet erstattet

Mit svar er irriterende nok både ja og med en forestilling om ’retfærdighed’. Foghs

nej. Jeg mener, at ordene frihed, lighed og ’noget-for-noget’-politik er skoleeksemplet på

broderskab karakteriserer det åbne, demo- denne tankegang.

kratiske samfund. Ordene kan forstås på en På denne måde klinger ikke blot ligheden

borgerlig måde, men her må vi have modet til og fællesskabet hult, friheden bliver også

at forkaste denne tanke, redefinere værdierne tom, idet den uden fællesskabet kun dikte-

og bevæge os fra det borgerlige til ’et andet’ rer, hvordan individet kan afskærme sig fra

samfund.

samfundet. Med andre ord skaber det borgelige

I en borgerlig forståelse kommer frihed før friheds-ideal en ret til at passe sine ’egne

lighed og fælleskab. Ligheden forekommer kun interesser’, men det underminerer samtidig de

som politiske og

fællesskaber, hvor

juridiske rettigheder,

meningsfulde

for stemmeretten og Fraværet af et endeligt interesser kan

retten til en fair

retssag, og overser altså

ligesom Fogh de helt

utopia udelukker ikke,

at vi kan formulere en

opstå.

Som socialister

må vi have

tydelige magtforskelle række værdier, der kan modet til at lade

mellem bankdirektører fungere som ledestjerner vores definition

og bistandsklienter.

’Fællesskabet’ er her for vores politik

udgå fra fællesskabet

og derved

mest til for at sikre en

omdefinere orde-

vis mængde sammen- - Malthe Øland Ribe, studerende nes indhold.

1. HALVLEG

Under titlen 1. halvleg bringer F! i hvert nummer en

kronik, som indspark til SF’s principprogram, der

skal fornyes i 2012: Lige fra refleksioner om samfundets

indretning til visioner for øget demokratisering.

Læs mere eller kom med input på:

www.sf.dk/mitparti

Malthe Øland Ribe studerer sociologi og blev

medlem af SF i 2010

Fællesskaber er baseret på, at de individer, der

indgår i dem, anerkender hinanden som værdifulde

på grund af deres særegne menneskelige

kendetegn. Et fællesskab, der skal facilitere

frihed og lighed, skal have plads til alle og kan

derfor aldrig basere sin anerkendelse på ekskluderende

og diskriminerende størrelser som

etnicitet eller seksualitet.

Anerkendelsen må i stedet baseres på

ethvert individs særegne kendetegn og

præstationer, og derfor er vores politiske

opgave at skabe et samfund, hvor enhver

igennem sit arbejde, liv og virke har en reel

mulighed for at være noget for det fællesskab

og samfund, han eller hun indgår i. Et samfund,

hvor der er behov for alle, og alle derfor anerkendes

som værdifulde, er ikke blot et reelt lige

samfund, men også et samfund hvor vi opnår

friheden til at være mest muligt for hinanden i

stedet for det mindst mulige for os selv.

Jeg mener derfor, at vi i udformningen af

det nye principprogram skal give fællesskabet

en helt central værdimæssig rolle. I mine øjne

er det behovet for fællesskab og anerkendelse,

der ligger bag vores frustrationer med det

nuværende samfund, løfter vores visioner over

den borgerlige anstændigheds minimumspolitik

og samtidigt gør det nødvendigt at arbejde

for grundlæggende forandringer.

29


30

FRanK HVaM

• Født i 1970

• Har studeret på Landbohøjskolen i

København.

• Debuterede i 1995 som stand-upper på

Restaurant Din’s i København.

• Blev i 1999 en del af Casper og Mandrilaftalen

på DR2. arbejdede fra 2000 til 2003

som skuespiller og idémand på Langt fra

Las Vegas, herefter i serien Klovn i 2005,

2006 og 2008 og i 2010 i spillefilmen Klovn

– the Movie.

• Nomineret som Årets Komiker 2009

• Bestyrelsesmedlem i Foreningen Fixerum,

deres hjemmeside er: fixerum.dk

Forestillingen ”nu som mennesker” spiller til

midten af december på Bremen teater i

København. Fra februar til april 2012 spiller

den i resten af landet, se: casperogfrank.dk

Foto: Peter Sørensen


KULTUR

Alle skal have

lige muligheder

Frank Hvam inddrager i

flæng politiske emner i sin

komik. Ligesom han også

inddrager sig selv. når han

ikke er på scenen, fylder

interessen for, at alle har

samme ret, meget for den

succesfulde komiker, der

også er gået ind i kampen

for fixerum på Vesterbro.

Af Peter Rewers

To af landets mest succesfulde mænd mundhugges

om, hvis navn skal stå øverst på en

merchandise-kaffekop.

Det er ikke engang løgn, men det er alligevel

fiktion. Det er tåkrummende, men frem for alt

er det indledningen på Frank Hvam og Casper

Christensens aktuelle comedy show, hvor de

vanen tro trækker nogle af deres egne – og vores

alle sammens – skyggesider frem og bader

dem i projektørens ubarmhjertige, men også

latterfremkaldende lys. Som i nævnte tilfælde

hvor selv folk med de største levefødder fører

sig frem i meget små sko.

Skænderiet om koppen er hændt i virkeligheden,

fortæller Frank Hvam, og det bliver brugt

som den røde tråd igennem et meget varieret

show, der inkluderer historier dybt inde fra

d’herrers intimsfærer.

Showet hedder ”Nu som mennesker” og er

blevet mødt med anmelderros og publikums

stormløb, så der er lagt op til endnu en dundersucces

for makkerparret, Hvam og Christensen,

der med deres seneste film, ”Klovn The Movie”,

har trukket ikke færre end 850.000 mennesker

i biografen.

To-mandsshowet er som nævnt markedsført

med løfte om en uhørt grad af ærlighed, og

faktisk kom ”Nu som mennesker” også lidt for

tæt på mennesket Frank Hvam – om end på en

lidt mere indirekte måde.

Mens PR-maskinen var på sit højeste, og

Frank Hvam og Casper Christensen var over alt i

medierne for at fortælle om deres nye show og

få folk til at købe billetter, tonede Frank Hvam

også frem i en kampagnevideo for Foreningen

Fixerum. Foreningen, hvor Frank Hvam er i

bestyrelsen, stod bag et nystartet projekt med et

mobilt fixerum, der skulle betjene narkomaner

på Vesterbro i København. Det sammenfald brød

Frank Hvam sig ikke om, fortæller han, fordi

budskabet kunne misforstås og intentionerne

betvivles.

- Jeg vil jo virkelig nødig have, at folk tror, at

jeg prøver at sælge billetter igennem velgørenhed.

Det er så plat og jeg væmmes altid, når jeg tager

nogle af mine kollegaer i at sælge sig selv

igennem nøden i Afrika eller et andet katastrofeområde.

Det holder bare ikke.

Mobilt columbusæg

Indsatsen for Vesterbros narkomaner hører

privatpersonen Frank Hvam til, og det er ham,

F! møder denne dag. Engagementet har rod i de

13 år han, indtil han flyttede for nylig, har boet

i bydelen. Alle de år har der været tale om, at

der burde være et fixerum, hvor narkomanerne

under ordnede forhold og sundhedsfagligt opsyn

kunne tage deres stoffer. Men der er aldrig sket

noget for alvor. Nu er tiden inde.

- De sidste 30 år er problemet med narko

bare vokset, og antallet af narkorelaterede

dødsfald er steget, fortæller Frank Hvam.

- Det mobile fixerum virker som columbusægget

i den her sammenhæng; man lader hele

området om at dele den belastning en sådan

foranstaltning også er og åbner ikke bare sådan

nogle pirat-fixerum, der koncentrerer presset til

enkelte ejendomme.

Frank Hvam er tydeligt engageret i sagen

og ser med stor alvor på problemet. Men hans

naturlige trang til at se gennem komikerens

briller fornægter sig ikke, når han pointerer

det groteske i, at han og de andre vesterbroere

fuldstændig har vænnet sig til at skræve over

nærdøde narkomaner på fortrappen og kun

bliver gjort opmærksom på de forkomne kroppe

i gaderne, når familien fra Jylland er på besøg.

- Jeg har ikke nogen speciel ideologisk tilgang

til narkoproblematikken. Jeg vil bare gerne

bekæmpe det på den mest humane måde, og jeg

tror på det her. Når man giver narkomanerne

mulighed for at gå et trygt sted hen og fixe,

frigiver det også lidt energi til, at de måske kan

reflektere lidt over deres situation. Det må være

det første lille skridt til at komme ud af det.

Hvis det kan lade sig gøre.

Foreningens fixebus har nu kørt i 8 uger

og er ifølge Frank Hvam en stor succes; der

er mange brugere, et tilfreds politikorps, der

påskønner initiativet og mange nye frivillige,

31


32

Foto: Peter Sørensen

der ønsker at hjælpe til. Eneste ønske er lidt

flere midler, men optimismen bobler i forhold til

målet om at opnå et permanent fixerum.

Praktisk politik er komik

I dag hvor showet ”Nu som mennesker” er vel

undervejs, og Frank Hvam ikke kan tillægges

kommercielle motiver, har han ingen problemer

med at blande samtaleemnerne. Han taler om

både de seriøse samfundsproblemer og om

komikkens skæve væsen. To verdener som på

sin vis er gensidigt afhængige, kan man hævde.

Frank Hvam favner i hvert fald dem begge med

overbevisning.

Den jyske barndom i det nedlagte landbrug i

Ørum Sønderlyng ved Viborg og deleværelset

med lillebror, har rodfæstet og næret en retfærdighedssans

og en overfølsomhed overfor

forskelsbehandling og skæve fordelinger, der

præger Frank Hvams politiske prioritering som

voksen.

- Det giver en skæv ballast, hvis man gør

forskel på folk. Det gælder såvel søskende som

samfundsgrupper. Det er vigtigt, at for eksempel

Starthjælpen afskaffes. Det er meget vigtigt, at

alle har lige muligheder. Ellers vokser vrede,

bitterhed og frustration, og det vil senere generationer

betale for.

Politik og komik ikke bare rimer, de går også

ofte hånd i hånd for Frank Hvam. Han bruger

masser af politik i sit materiale, men ikke i form

af overordnet ideologi. Det skal ned på jorden.

Der hvor politik møder folks hverdag.

- Eksempelvis taler vi om ’det frie valg’ i

det nye show. Det at man skal vælge eget elselskab

og hospital. Jeg vil mene, at det er meget

få mennesker, der har forudsætninger for at

foretage de valg. Hvorfra kommer den bedste

strøm? Er det fra Dong eller Vattenfall? Det er


et meget tid, man skal bruge for at sætte sig

ind i det. Dér ville jeg da foretrække, at der var

en række eksperter, der

traf det valg på landets

vegne og også

forhandlede en god

el-pris hjem.

- Jeg er ellers

generelt tilhænger af, at

man lader mennesker

bestemme selv. Men

der er nogle områder,

hvor jeg synes, det er

fuldstændig idiotisk, at vi har fået noget at sige.

Hvor jeg slet ikke ønsker indflydelse på mit eget

liv, blandt andet el.

Frank Hvam

stopper op et

sekund, hvorved

pointen klinger

effektfuldt ud. Det

efterhånden

ikoniske,

gækkende smil

breder sig over det

firskårne ansigt.

Det giver en skæv

ballast, hvis man gør

forskel på folk. Det

gælder såvel søskende

som samfundsgrupper

- Frank Hvam, komiker

- Jeg har ikke nogen speciel ideologisk

tilgang til narkoproblematikken. Jeg vil

bare gerne bekæmpe det på den mest

humane måde, fortæller Frank Hvam,

der sidder i bestyrelsen for Foreningen

Fixerum på Vesterbro, København

Højreorienteret Klovn?

KULTUR

FRanK HVaM anBeFaLeR

• "punch, drunk, love"

- en i Danmark overset komedie med

adam Sandler – poetisk, skæv, romantisk

og virkelig sjov. adam Sandler kan

skam godt spille skuespil.

• louis C.k.

- uSa's vigtigste komiker pt. tjek ham

på Youtube.

• Christian Fuhlendorf og Tobias Dybvad's

show "livet i nødsporet"

- Jeg har ikke grinet så meget på dansk

grund i mange år. Selvom man er grim

indeni, kan man godt ha' et ønske om

at opbygge en smuk verden.

Han medgiver, at den personlige politiske

overbevisning godt kan spille lidt ind og farve

materialet, men overordnet er komikeren alene

mod verden.

- Man kan jo ikke som komiker låse sig til ét

parti. Man er anarkist og egoist og kolerisk og

skal kunne angribe uden moral og ansvar, lyder

manifestationen.

Fra forskellig side er Frank Hvam og Casper

Christensens populære Klovn-serie også blevet

viklet ind i politik og blevet tillagt forskellige

politiske motiver. En af dem er påstanden om,

at Klovn skulle være højreorienteret, fordi den

foregår i et forbrugerfikseret, bedsteborgerligt

univers. Den neutraliserer Frank Hvam dog

prompte.

- Jeg har også hørt, at den skulle være

venstreorienteret; Georg Metz er meget glad

for Klovn. Klovn er menneskeligt orienteret, og

vi har aldrig haft noget politisk udgangspunkt.

Vi har oplevet, at folk læser det ind i det, de vil.

Hvis man er venstremand, kan man sikkert se

et rigtigt sjovt portræt at gode venstrefolk, men

man kan også vælge at se ondskabsfuld satire

på liberale og de småborgerlige værdier.

Frank Hvam nævner episoden, hvor Frank og

Casper vil starte en tænketank for at få respekt

blandt de intellektuelle venstreorienterede og

derfor inviterer Ib Michael, Tor Nørretranders

og Christian Braad Thomsen.

- Det er jo en historie om to fuldstændig

ideologisk set værdiløse mennesker, der prøver

at tilpasse sig, der hvor det sker.

Privatpersonen Frank Hvam fremstår alt

andet end ideologiløs – også selv om han altså

for tiden står som sig selv i showet ”Nu som

mennesker” og skændes om en kop.

33


UDEN FILTER

34

Af Mads Koch Hansen

Der går mennesker rundt i Danmark, som ikke

får den sundhedshjælp, de har behov for. Nogle

går for længe med lidelser, som kan behandles,

og som kan udvikle sig meget alvorligt, hvis

ikke en læge tager hånd om patienten i tide.

Gravide kan ikke komme til de nødvendige

undersøgelser.

Det sætter hver dag læger i svære dilemmaer

at stå over for et menneske, som har

brug for mere sundhedshjælp end den, de kan

få. Lægeløftet siger til os, at vi ikke må diskriminere

mellem patienter. Men loven stiller ikke

alle ens.

Det er baggrunden for, at Lægeforeningen

sammen med Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp

i august oprettede en sundhedsklinik

i København. Klinikken henvender sig til

såkaldt udokumenterede migranter over hele

landet, det vil sige personer, som ikke har papir

på, at de må opholde sig i Danmark. De kan

gratis og anonymt få hjælp på klinikken, som

er baseret på frivillige medarbejdere og åben

for patienter fra hele landet.

Ifølge loven har de kun ret til akut lægehjælp,

men mange har også behov for at få

behandlet for eksempel tuberkulose eller

lungebetændelse, sygdomme, som ubehandlet

kan udvikle sig meget alvorligt – både for den

enkelte, men også i form af smittefare for

andre.

Dansk Røde Kors står for selve driften af

klinikken, som er helt afhængig af at tiltrække

sundhedsfaglige medarbejdere. Det har været

overvældende at opleve, hvor mange læger

der uopfordret har henvendt sig for at hjælpe.

Det er også en stor glæde at erfare, hvordan

klinikken bakkes op af blandt andet FOA, Dansk

Sygeplejeråd, Jordemoderforeningen, Dansk

Psykologforening, Dansk Tandlægeforening og

Foreningen af Danske Lægestuderende.

Det er ikke uden overvejelser, at man åbner

en sådan klinik. Det er klart, at det kan give

anledning til debat om, hvilke sundhedstilbud


Uden filter er titlen på en klumme, hvor F! giver

et engageret menneske spalteplads til at få luft

for en hjertesag.

Mads Koch Hansen er formand for Lægeforeningen.

Lægeforeningen, Dansk Røde Kors og Dansk

Flygtningehjælp har oprettet en sundhedsklinik

i København for udokumenterede migranter.

En håndsrækning til en

sårbAr gruppe

et land skal stille til rådighed for mennesker,

som ikke har lovligt ophold. Derfor er det også

vigtigt at slå fast, at vi med klinikken ikke tager

stilling til, om personer skal være i Danmark

eller ej. Vi tager i mødet med den enkelte

patient udelukkende stilling til, om de har brug

for behandling.

Sundhed har afgørende betydning for alle

mennesker, og den nye klinik ligger i smuk

forlængelse af en tradition for, at læger

engagerer sig aktivt i at sikre bedre sundhed

for udsatte grupper. I kølvandet på en

koleraepidemi tog københavnske læger i sin

tid initiativ til at få opført sunde og billige

arbejderboliger i Brumleby. Nu er Lægeforeningen

engageret i en ny sundhedsklinik af samme

årsag. Det ligger i hjertekulen af vores fag at

hjælpe mennesker, hvis helbred er truet.


RUNDT OM SF

RUNDT OM SF

Nye NæstForMæNd

Efter Thor Möger Pedersens udnævnelse til skatteminister, har

landsledelsen valgt to nye næstformænd, nemlig: Tonni Hansen

og Meta Fuglsang. Tonni Hansen har været medlem af landsledelsen

siden 2010 og er desuden formand for 3F på Sydfyn. Meta

Fuglsang var indtil folketingsvalget været medlem af Folketinget

og har tidligere været medlem af både partiets hovedbestyrelse og

forretningsudvalg. Landsledelsen takkede Thor Möger Pedersen for

hans indsats som næstformand gennem det seneste halvandet år.

De to nye næstformænd er allerede godt i gang med arbejdet. De

har indledt en besøgsrunde i partiforeningerne for at lytte og for at

drøfte, hvordan partiforeningernes rolle kan styrkes.

Nyt priNcipprogram for Sf

SF’s landsmøde 2010 besluttede, at partiet skal have et nyt principprogram.

Landsledelsen har præsenteret første udkast til nyt

principprogram for SF. Udkastet kan ses på www.sf.dk/PP. Her er

også mulighed for at læse artikler om principprogrammet, som har

været bragt her i magasinet, og man kan deltage i debatten.

Der blev den 12. november holdt en temadag om principprogramudkastet,

og der er også en række lokale møder om det – se

www.sf.dk/kalender. Alle er velkomne til at tage initiativ til

sådanne møder, og partikontoret hjælper gerne med at finde en

indleder, hvis det ønskes.

På grundlag af debatten om første udkast vil landsledelsen i januar

udforme et andet udkast, som udsendes i F! i februar. Dette udkast

vil man frem mod landsmødet kunne stille konkrete

ændringsforslag til.

Ny bog om Sf

Efter 52 år er SF kommet i regering, og partiets lange og spændende

historie udkommer nu på skrift. Hans Mortensen, journalist og

politisk reporter på Weekendavisen, har skrevet bogen ’Den røde

tråd – SF og vejen til magten’. Bogen er på 360 sider, koster 299,95

kr. og er udgivet på Lindhardt og Ringhof. SF har ikke selv haft

indflydelse på bogens indhold men har dog bidraget på forskellig

vis.

1. december

VElStaNdSSamfuNdEt, ja tak?

Velstand, velfærd eller vellevned? Det spørgsmål sætter SFOF Odense

til debat. Mød Peter Nielsen, Lektor på RUC, i en helt fundamental

diskussion om hvor samfundet er på vej hen. Peter Nielsen

argumenterer i sin seneste bog, ”Velstandssamfundet” (Frydenlund,

2011), for, at velfærdsstaten er en parentes i Danmarkshistorien, og at

velfærdssamfundet rent faktisk aldrig har eksisteret.

Tid: 1. december kl. 19.00-21.00

Pris: 30 kr.

8. december

rødE julEøl – Sfof’S julEfESt

8. december generobrer Dr. Øl alias Carsten Berthelsen SFOF’s

lokaler med fyndige fortællinger, humleduft og håndfaste beviser

på, hvorfor øl er godt. Kom med til underholdende foredrag med

smagsprøver, deltag i julequiz og vind gaver til de lange, mørke

vinternætter.

Tid: 8. december, kl. 18.00-22.00

Sted: SFOF, Blegdamsvej 24A, 2200 København N

Pris: 180 kr.

Tilmelding er nødvendig: tilmeld@sfof.dk

Begrænset plads: Medlemmer af SFOF prioriteres.

28.-29. januar

fagligt laNdSmødE

SF holder fagligt landsmøde den 28. -29. januar 2012 i København

med diskussioner om faglige og politiske reformkrav i en tid, hvor

flere skal blive længere på arbejdsmarkedet. Nærmere oplysninger

hos chefkonsulent, Bent Gravesen sfbegr@ft.dk, tlf. 33 37 44 95.

Sf’S laNdSmødE 2012

KALENDER

SF’s landsmøde holdes den 13.-15. april 2012 i Kolding. Det nye

principprogram vil være et af hovedpunkterne på dagsordenen.

Landsmødeindkaldelse, tidsfrister med videre vil blive offentliggjort

på www.sf.dk/LM i løbet af december.


Klip hank og kræmmerhus ud,

lim det og hæng det op

på juletræet.

Glædelig jul fra SF

More magazines by this user
Similar magazines