Månedens portræt Birgit Feldtmann Den Juridiske Stafet ... - Paragraf

paragrafblad.dk

Månedens portræt Birgit Feldtmann Den Juridiske Stafet ... - Paragraf

Invitation til jurastuderende

Kom tættere på jobbet som advokatfuldmægtig

Vi glæder os til at se jurastuderende

fra Århus Universitet til Åbent Hus

Arrangement torsdag den 25. oktober

2007 kl. 17.00, hvor vi mødes på

17. etage.

Vi byder dig velkommen

Ved arrangementet møder du såvel

advokatfuldmægtige som ansatte

advokater og partnere. Samtidig får

du – ved rundvisning – rig lejlighed til

at kigge nærmere på flere af vore syv

etager i Prismet og de faciliteter, vi i

øvrigt tilbyder vore medarbejdere.

Orientering om uddannelse

og job

Vi fortæller dig om indholdet i GFK's

fuldmægtiguddannelse, ligesom du

får indblik i advokatfuldmægtigens

hverdag.

Du får også en uddybning af, hvorfor

vi lægger så stor vægt på et bredt,

solidt juridisk fundament i fuldmæg-

tigtiden. Vi orienterer dig desuden

om mulighederne for stillingen som

studentermedhjælper.

Let traktement

SILKEBORGVEJ 2 · 8000 ÅRHUS C

www.gfklaw.dk

Firmaets kantine på 18. etage danner

rammen om en hyggelig afslutning

garneret med lidt mad og drikke.

Vi ser frem til at høre fra dig

Tilmelding skal ske senest den

22. oktober til advokatsekretær

Dorthe Mørch Kristensen på e-mail

dmk@gfklaw.dk eller på telefon

86 20 74 37. Udover navn og

e-mailadresse/telefonnummer på

tilmeldingen beder vi dig oplyse,

hvilket semester du læser på.

Paragraf:

Aarhus Universitet

Bartholins Allé, bygn.1340

8000 Århus C.

Tlf.: 89421455

E-mail: deadline@paragrafblad.dk

Web: www.paragrafblad.dk

Redaktion:

Mai Buch, red.

Kim Højmark, IT-red.

Thea Bytofte, sekretær

Jeff Jørgensen

Morten Stakroge

Rikke Skov Rosenskjold

Ane Clausen

Lena Malmberg

Rasmus Grønborg

Christian Pedersen

Anders W. Jacobsen

Mette F. Kristiansen

Thomas Schouby

Trine Ji Holmgaard

Marie Pedersen

Jakob Møldrup-Lakjer

Line Jacobsen

Andrea Banasik Ramsgaard

Marie-Louise Christensen

Mette Aaberg

Kamilla Lyhr

Lars Korterman

Tobias Grotkjær Nielsen

Søren Møller Rasmussen

Anne-Kathrine Salversen

Trine Snerling

Signe Stolberg

Layout: Kim Højmark, Mai Buch, Thomas

Schouby, Rasmus Grønborg.

Fotos: Morten Stakroge, Tobias G.

Nielsen

Distribution: Thea Bytofte, m.fl.

Annonce: Mai Buch

Internet:.Kim Højmark

Oplag: 2100 eksemplarer

Tryk: Zeuner Grafisk

Udgiver: Jurrådet

Paragraf udkommer 8 gange om året.

Bladet er åbent for alle typer indlæg fra

studerende, lærere og TAP’ere.

Materiale til Paragraf kan indleveres alle

hverdage på Juridisk Ekspeditionskontor i

bygn. 1340 eller sendes til redaktionens emailadresse,

deadline@paragrafblad.dk

Holdninger, stavefejl samt evt. utilregnelighed

eller begavelse, der måtte fremkomme

i signerede indlæg deles ikke nødvendigvis

af redaktionen.

Bladet er ansvarlig efter Medieansvarsloven.

Paragraf takker Studienævnet og Jurrådets

Fond for støtte til den fortsatte

drift.af.bladet.

Mai Buch er alene ansvarlig for indholdet

af Paragraf-siderne

Forside: Birgit Feldtmann

Foto: Morten Stakroge

PARAGRAF

w w w . p a r a g r a f b l a d . d k

- Vi skriver mere end vi sladrer!

Her kan du læse om:

KUK: Skik følge - eller land fly........................................... . 5

Hvad blev der af den tyske forskningsassistent?........... . 6

Paragraf til Present Aarhus................................................ . 8

Dumpeprocenter/beståelsesprocenter - igen igen!......... . 9

Her går det rigtig godt ....................................................... .11

Genvej til “Det Gyldne Bækken”?......................................12

Den Juridiske Stafet: Jørgen Holst................................... .14

Sladder!!!............................................................................. .16

Var der nogen der sagde bachelorprojekt?.......................19

Jura Djævleræs....................................................................20

JUS-siderne...........................................................................23

Den karismatiske politidirektør......................................... 32

Hvad er Jurrådet - og hvad laver vi?................................. .34

Singapura............................................................................ .37

Jurist i hovedrolle på Aarhus Teater................................. .38

Formueretlige valgfag - et administrativt problem.......... .46

Kunne du tænke dig en mentor?....................................... .49

En sur gammel mand: Find 5 fejl....................................... 50

Næste deadline:

7. november kl.14.

3

More magazines by this user
Similar magazines