Forhindringssejlads Antwerpen-Vallensbæk - Danske Tursejlere

danmarkstursejlerforening.dk

Forhindringssejlads Antwerpen-Vallensbæk - Danske Tursejlere

INDHOLD

Foreningsside.og.kolofon.................2

Invitation.til.landstræf......................4

Skipperen.har.ordet.........................5

Antwerpen-Vallensbæk.....................6

Efterretninger.f..tursejlere...............12

Tursejleren

Danmarks Tursejlerforening Nr. 2 maj 2008 · www.tursejleren.dk

Tema:

Forhindringssejlads

Antwerpen-Vallensbæk

UFO eller båd?

Læs side 26

Medlems-service...............................18.

Kampagne:.Brug.r.-veste..................22

Tilbud.1..hjælps.tasker....................23

Møde.med.anden.verden.................24

Søkrammarkedet..............................25


2

TursejLereN Nr. 02-08

DANmArks TursejLerFOreNINg (DT)

Tilsluttet

Søsportens Sikkerhedsråd

Søfartsstyrrelsens Fritidsbådsudvalg

Søfartsstyrrelsens Uddannelsesudvalg

Friluftsrådet samt Komiteen Blå Flag

European Boat Association (EBA)

Forretningsudvalget

Formand: Mogens Hansen, Skovhaven 94, 5320 Agedrup

Tlf.: 4059 8028 · E-mail: mogens@tursejleren.dk

Næstformand: Poul Erik Jakobsen, Kærvej 17, 4270 Høng

Tlf.: 2485 5020 · Fax: 5885 3540 · E-mail: poulerik@tursejleren.dk

Kasserer: Leif Nielsen, Mariehønevænget 8, 5260 Odense S

Tlf.: 6615 1728/4016 3009 · E-mail: kasseren@tursejleren.dk

Øvrige hovedbestyrelse

Villy Johansen, Elmevang 12, 4000 Roskilde · Tlf.: 4640 1001

E-mail: villy@tursejleren.dk

Hanne Kristensen, Holger Drachmanns Allé 15, 6700 Esbjerg

Tlf./fax: 7513 0955 · E-mail: hanne@tursejleren.dk

Stig Førsting, Vildtbaneparken 67H, 2635 Ishøj · Tlf.: 4353 0497

E-mail: stig@tursejleren.dk

Erik Holm Johansen, Strandvejen 274, Strib, 5500 Middelfart

Tlf.: 4016 7425 / 6440 1425 · E-mail: erikholm@tursejleren.dk

Suppleanter:

1. Tina Meier, Thomsens Allé 2, 6700 Esbjerg

Tlf.: 7513 7390 · E-mail: TIM@ramboll.com

2. Poul Jensen, Emil Pipersvej 1, 2. t.v., 2800 Kongens Lyngby

Tlf.: 4593 0308 · E-mail: ingpo@weebspeed.dk

medieudvalget, nyt udvalg

Stig Førsting · Tlf.: 4353 0497 · E-mail: stig@tursejleren.dk

Harly Foged · Tlf.: 4731 2892 · E-mail: redaktionen@tursejleren.dk

Havneudvalget

Hanne Kristensen, Holger Drachmanns Allé 15, 6700 Esbjerg

Tlf./fax: 7513 0955 · E-mail: hanne@tursejleren.dk

Forsikringsordning

Kontakt.sekretariatet

Diverse kurser

Kontakt.sekretariatet

Gengivelse.og.eftertryk.af.artikler.og.illustrationer.

i.Tursejleren.må.kun.ske.efter.skriftlig.tilladelse.fra.

redaktionen.og.da.med.tydelig.kildeangivelse.

Redaktionen.forbeholder.sig.ret.til.at.forkorte.

og.redigere.indlæg.i.bladet.

sekreTArIATeTs åbningstider.og.adresse

Sekretariatet er åbent for alle spørgsmål vedr. DT, udeblevet

medlemsblad og forsikringsordningen:

Alle.hverdage.kl..10-13.00.-.desuden.torsdag.kl..17-19.00

Danmarks Tursejlerforening

Odensevej 197A, 5600 Fåborg · Tlf.: 7021 4242 · Fax: 6260 2451

E-mail: forsikring@tursejleren.dk og bente@tursejleren.dk

HUSK,.at.oplyse.medlemsnummer

TursejLereN

Udgives af Danmarks Tursejlerforening

IssN: 1603-3329 Oplag: 8.000 stk.

redaktion

Journalist/redaktør: Harly Foged (DJ). Ansv. i henh. til

Presseloven

Asgård 11, 3600 Frederikssund · Tlf.: 4731 2892/4031 2892

Fax: 4731 2852 · E-mail: redaktionen@tursejleren.dk

Annoncesalg

Dorte Schlünzen, PE offset A/S, Tømrervej 9, 6800 Varde

Tlf.: 7695 1702 / 2177 0826 · E-mail: ds@peoffset.dk

sats og tryk

PE offset A/S, Varde · Tlf.: 7695 1717 · www.peoffset.dk

Grafiker: Karina Finderup · E-mail: kf@peoffset.dk

udgivelsesdato for næste nummer

Nr. 03/08 - den 2. august 2008

Deadline næste nummer

Sidste frist (deadline) for indlevering af redaktionelt

stof og annoncer til Tursejleren nr. 03/08 er lørdag

den 5. juli 2008.

Forsidefoto:

Antwerpen.-.Vallensbæk.-.sejltur.med.forhindringer..

Her.ses.skibet.i.sluse.ved.indsejlingen.til.Kielerkanalen.

(Foto:.Besætningen)

Mød os også på www.tursejleren.dk

og www.danmarkstursejlerforening.dk


Danmarks.Tursejlerforening.·.nr..2.maj.2008
3


Velkommen

til DT’s landstræf 2008

Vi.gentager.succesen.fra.sidste.år.og.arrangerer,.i.samarbejde.

med.Motorbådsklubben.Amanda.og.Kerteminde.Havn,.landstræf.i.

dagene.6.-8..juni.i.Kerteminde.på.Nordfyn..Ved.landstræffet.i.fjor.

deltog.250.mennesker,.og.vi.håber.at.slå.denne.rekord.i.år.

Fredag d. 6. juni

Ankomst; Tursejlerforeningen

kaldes på VHF kanal 67 ca. 30

minutter før ankomst, og der

anvises pladser. Indcheckning.

■ Kl. 18.00: Standeren sættes,

og DT er vært ved en lille

forfriskning.

■ Kl. 19.00: Grillen er varm,

og deltagerne kan grille deres

medbragte mad og spise den

i teltet.

Her kan der købes øl, vand og

vin til yderst rimelige priser. I

løbet af aftenen kommer der

en lille overraskelse. Husk at

medbringe sanghæfterne fra

sidste år.

Lørdag d. 7. juni

■ Kl. 08.00: Morgenmad inden

dagens store program:

Hele dagen: Galeri ”KIK IND”

har åbent.

■ Kl. 10.00: Afgang til Lindøværftet

hvor vi skal se, hvordan

man bygger verdens største

containerskib. Deltagerne

i turen skal være over 16 år og

godt gående. Endvidere må de

ikke have højdeskræk.

■ Kl. 10.00–15.00: Martinehjemmeværnets

nyeste fartøj holder

åbent hus.

■ Kl. 14.30: Enkel førstehjælp

til søs. Hvilken håndkøbsmedicin

er det godt at have om

bord og hvorledes afhjælper

du erhvervs risici såsom solskoldethed,

hygiejne, og hvordan

man får hjælp. Overlæge i

Flyvevåbnet, Birthe Trier Henriksen,

fortæller om sin erfaring

som læge på Eskadrille

722´s redningshelikoptere om

de oplevelser hun har haft.

Hun fortæller specielt om,

hvad du kan gøre med hjælp

til selvhjælp

■ Kl. 15.30–16.30: Stumpemarked.

Medbring nogle af de

ting, du ikke har brug for mere.

Se om der er en sejlerkollega,

der kan bruge dem.

■ Kl. 18.00: Festaften i teltet.

Traditionen tro er DT vært ved

en spændende menu. Øl, vin

og vand kan købes til meget

favorable priser. Dans til stort

orkester samt lidt underholdning.

Søndag den 8. juni

■ Kl. 09.00: Morgenmad i teltet.

■ Kl. 10.30: Standeren stryges.

Tak for denne gang

Pris for arrangement: 2 x mor-

Følgende.tilmeldes.til.Danmarks.Tursejlertræf.i.Kerteminde.den.1..-.3..juni.2008:

Navn: Adresse:

Postnr.: By: Antal deltagere:

Tlf.: Mobil tlf.: E-mail:

Bådstr. VKF Kaldesignal:

genmad, menu lørdag aften,

tur til Lindø og havnepenge

fra torsdag aften til søndag - kr.

200,00 pr. person. Børn under

16 år gratis. Denne pris er pr.

person for maks. 2 voksne og

2 børn pr. båd. Medsejlende

gæster koster kr. 300,00 pr.

person.

Sendes til Danmarks Tursejlerforening, Odensevej 197A, 5600 Fåborg senest den 16. maj 2008.

INVITATIoN


skipperen har ordet

Hvad venter vi på?

I skrivende stund ved bladets deadline i starten af april kan

spørgsmålet besvares med ét enkelt ord: Foråret. Oven på en

mild, men grå og mørk vinter længes alle vi tursejlere til forårets

komme med de tilhørende lyse tider. Disse giver signalet

til starten på en ny sæson, der indledes med indvendige sysler

i bådene. Alt skal checkes og rengøres, inden de udvendige

vedligeholdelsesarbejder kræver deres ret. Hertil skal der ca. 13

graders varme, men det lader vente på sig.

Ved mine besøg i Kerteminde Marina kan jeg se, at de nævnte

aktiviteter allerede er i gang hos en del bådejere, ja enkelte er

allerede færdige og ligger i vandet! Det må være en kold fornøjelse,

fordi vand og vind stadig er i det kolde område. Men nogle

vil jo absolut være de første i vandet, og de får naturligvis en

længere sæson end vi andre.

Planlægning

Før sejlsæsonen rigtig indledes skal/bliver sommerens ture planlagt.

Det være sig både korte og lange distancer, og det bringer

mig til at erindre om to ting: Redningsveste og søkort. Disse må

være en naturlig ting at få ajourført og efterset så også den side

af sejladsen kan forløbe uden ubehagelige oplevelser.

Redningsveste ( typegodkendte ) skal jo være tilstede i båden

i samme antal, der er personer om bord. Mange af os ”glemmer”

nok vestene, fordi de var ok sidste eller forrige år. Men

vær opmærksom på, at alle veste bliver udsat for vind og vejr,

og intet holder evigt. En særlig kategori veste bør have særlig

opmærksomhed, nemlig de selvoppustelige. Fabrikanter og

forhandlere foreskriver, at disse skal serviceres min. hvert 2.

år. Lad autoriserede fagfolk gøre dette, selv om prisen herfor

er nogle ganske få hundrede kroner. Det vil stadigvæk være

den billigste livsforsikring med en funktionel redningsvest, hvis

uheldet er ude.

Og hvor kommer så søkortene ind i billedet? Jo, det gør de,

når sejlruterne skal planlægges og tegnes ind på vores kort og

disse måske har et ”par” år på bagen. Vi fristes nok til at tro, at

der ikke sker så meget på vandet for os tursejlere. Men mange

afmærkninger nedlægges eller flyttes, og havbunden kan ændre

sig lokalt med risiko for grundstødning. Derfor er ajourførte

søkort vigtigt at have på bordet derhjemme, inden turene planlægges.

I Danmarks Tursejlerforening har vi netop modtaget

2008 udgaven af de tyske NV-kortsæt, som dækker de danske

farvande inkl. Limfjorden. Vi giver et medlemstilskud ved køb

af sættene, der kan rekvireres/fremsendes fra dag til dag. Se i

øvrigt vores medlemsblad under ”Medlems-service”.

Både i Bella

Den indendørs bådudstilling blev i år afholdt i Bella Center,

og naturligvis var foreningen med. Vi oplevede et stort besøg

på vores stand, hvor nuværende og nye medlemmer fik en god

snak om både stort og småt med os over en velfortjent kop

kaffe.

I år havde vi et meget aktuelt emne oppe på udstillingen,

nemlig redningsveste. Baggrunden herfor var den sørgelige

2007-statistik fra Søsportens Sikkerhedsråd vedr. omkomne

personer i danske farvande. Hele 20 omkomne, hvoraf 16 med

sikkerhed ikke bar redningsvest.

Vi havde lavet en konkurrence om redningsveste og fik 1000

besvarelser på standen. To af disse blev udtrukket og gevinsten

var hver en Secumar – selvoppustende redningsvest sponsoreret

af firmaet Uni-safe. Vinderne var begge damer og fra Sjælland.

Vi håber, at de begge bruger vestene, men at de ikke får brug

for dem!

generalforsamling

Årets generalforsamling blev, som omtalt i Tursejleren, afholdt

lørdag den 29. marts på Mullerup kro. Afviklingen af den blev

”dirigeret” af Peter Krogh, der afløste Ib Barren.

De af bestyrelsen foreslåede personer til nyvalg blev valgt

og de opstillede til genvalg blev godkendt. Foreningens kasserer

gennem mange år, Judith Ditlevsen, ønskede at stoppe,

og bestyrelsen var enige om at udnævne Judith til æresmedlem.

Det blev ledsaget af et synligt bevis herpå og ønsket om god

vind fremover.

Alt i alt forløb generalforsamlingen i god ro og orden, hvilket

vi i bestyrelsen siger de tilstedeværende medlemmer tak for. På

traditionel vis afsluttedes der med en sild og skipperlabskovs.

kanalskipperkurser

Årets første kursus er afholdt i Ishøj Havn, og 11 medlemmer

deltog. De kan nu alle med god ballast besejle de indre europæiske

vandveje med kanalskipperbeviset om bord. Næste kursus

afholdes i Kolding, hvor der er 15 tilmeldt.

Landstræffet

Lige nu er vi i fuld gang med at planlægge årets tursejlertræf i

Kerteminde. Læs mere herom på modsatte side.

Med tursejlerhilsen

Mogens Hansen

Formand.

Danmarks.Tursejlerforening.·.nr..2.maj.2008


6

T u r s e j l a d s :

AntwerpenVallensbæk

syv mænd, som ikke kendte hinanden, drog ud

for at sejle en nyindkøbt båd hjem. en kæmpebøde

for lovligt indkøb af farvet diesel var blot

én af forhindringerne, beretter kaj Værens.

Tekst: Kaj Værens

Fotos: Besætningen

Det var den 2. maj tidligt om morgenen i fjor, da vi syv besætningsmedlemmer

mødtes i Kastrup Lufthavn for at flyve til Brüssel.

Bortset fra ejeren, John, og hans svoger Søren kendte ingen af os

hinanden. Vi skulle alle hjælpe John med at sejle hans nyerhvervede

20 meter lange stålbåd hjem til Vallensbæk fra Antwerpen.

Med bus og hyrevogne nåede vi frem til havnen. Mødet med skibet,

der skulle være vores bolig de næste mange dage, kan bedst

betegnet som et chok. Det lignede noget, der havde ligget bag en

sur garage i mange år. Skøder og andet tovværk så temmelig grønt

ud og viste sig at være stift som pilekviste. Trods det var humøret

højt. Folk blev sendt ud for at købe nyt løbende gods og proviant

til hele besætningen i en uge.

Maskineriet, der var min afdeling, skulle have været serviceret

før turen hjem. Men den tidligere ejers søn, der skulle have udført

arbejdet, syntes, vi skulle være med til det. Vi fandt flere grove

fejl. Jeg blev kørt rundt i byen for at finde de rigtige reservedele,

inden vi kunne melde hovedmaskinen, en 120 hk Ford diesel, og

lysmaskinen klar.

På grund af travlheden med klargøringen nåede Søren, der

skulle være kok på turen, ikke at lave mad. Vi fandt derfor en

Græsk restaurant,. Maden var rigtig god. Servitricen syntes, at

vi så tilfredse ud, så hun vurderede måltidet til 214 Euro, John

betalte, men inden hun kom tilbage med byttepenge, var vi klar

over, der var noget galt, så vi forlangte en regning. Men det ville

hun ikke give, og hun måtte jo gå gennem menukortet med os.

Liggende på knæ ved John måtte hun indrømme, vi kun havde

spist for 104 Euro. Vi forstod godt hun var ked af det.

Hvor tit mister man 900 kr. i drikkepenge? Det var midnat, inden

vi kunne tørne in om bord efter en lang en lang og indholdsrig

dag.

Afgang Antwerpen.

Til top for at udskifte mørnet tovværk.

Optankning og afgang

Næste dag fortsatte vi klargøringen med bl.a. tankning af vand og

diesel. Under påfyldningen tog jeg nogle fotos. Mens jeg gjorde

det, lykkedes det mig snuble over en kant. Jeg faldt så uheldigt, at

jeg bøjede et ribben og beskadigede en nyre. Det var smertefuldt

og fik indflydelse på min aktivitet resten af turen hjem.

Vi slap ud af marinaen via en klapbro til næste havnebassin sidst

på eftermiddagen. Her skulle vi passere en bro samt sluse for at

komme ud i det virkelige liv. Det vil sige, hvor forskellen på høj- og

lavvande var 5,5 meter. Da vi slap ud, var der højvande, så inden

seks timer skulle vi finde et sted at binde os fast. Så vendte strømmen,

og skuden der var langhåret efter tre års begroning, ville

være svær at bringe op mod strømmen de 60 sømil ud til havet.

Det gik rigtig godt i starten, men godt halvvejs ude måtte vi søge


- sejltur med forhindringer

et sted at fortøje. Det blev en vig med flere fortøjningsmuligheder,

som desværre ikke var bygget til os. Vi forsøgte at fortøje

uden på en lægter, der skulle af sted klokken 04 næste morgen.

Det var lidt for tidligt for os, for strømmen var først udadgående

halvanden time senere.

Arne, der var hyret som skipper, stod til rors. Pludselig råbte

han, at sluserne satte så megen strøm i gang, at vi sejlede baglæns.

Jo mere gas han gav, desto hurtigere gik det baglæns. Jeg

foreslog skipper, at vi vendte stævnen mod slusen. Det tog lidt

tid, inden han troede på den. Men da vi gjorde det, sejlede vi

væk fra slusen. Det viste sig, at gearet sad fast i bak.

Heldigvis var der et langt bolværk, vi kunne glide på siden

af. Øvelsen gik så ud på at bringe båden i position, stoppe

maskinen og hurtigt få fortøjninger i land. I den situation ville

jeg gerne have haft en megafon. Jeg mistede nemlig stemmen,

da vi pakkede sejl ud, for nogle svampesporer lammede mine

stemmelæber. Alle undtagen Rasmus stod på deres hænder, så vi

tog hver sin fortøjning og sprang i land. Problemet var bare, at

ingen havde sørget for, at fortøjningerne var forsvarligt fastgjort

på skibet.

Pludselig vågnede alle hænder, og vi fik styr på skibet. Strømmen

var jo virkelig ved at være et problem.

Til havs i Nordsøen.

Hollandsk pengemaskine

Straks vi var fortøjet, tog jeg Rasmus med ned til maskinen. Vi

skulle jo undersøge, hvor stort problemet var. Jeg havde det

ikke godt, men pege kunne jeg. Gearet fejlede ikke noget, men

kabeltrækket var raslet løst oppe i styrekonsollet. Det fiksede

Rasmus hurtigt.

Midt i dette fik vi besøg af tolderne, der havde holdt øje med

os. De meddelte os kort, at vi faktisk nu var i Holland. Det var

ikke lige gået op for os. Tolderne ville se alle papirer, som for

eksempel købekontrakt. Det blev først rigtig galt, da John viste

dem kvitteringen for den diesel, vi havde købt. Det var farvet

diesel, som vi havde købt i Belgien i en marina, hvor der kun var

fritidsfartøjer. Det var tolderne kolde overfor, så vi måtte bare

skillinge sammen til afgift og bøde - ca. 40.000 dkr.

Det ville John ikke betale, så han blev anholdt og ført over på

toldbåden. Han kom dog tilbage med tolderne, som nu ville have

en prøve af dieselen. Den ville de i øvrigt sende til det danske

toldvæsen. Det viste sig senere, at det danske toldvæsen ikke

ville røre ved sagen. Men de hollandske myndigheder, fastholder

deres krav. De har en rigtig god pengemaskine ved bare at holde

øje med lystsejlere, der kommer fra belgiske marinaer gennem

hollandsk farvand.

Danmarks.Tursejlerforening.·.nr..2.maj.2008


Revnet storsejl og røg om bord

Der blev ikke megen søvn op til dag 3 på færden. Vi startede klokken

seks, fordi vi så havde strømmen fra den rigtige kant og kunne

være i rum sø ved middagstid. Vi fik sat nogle sejl, og det gik rigtigt

fint. Vi havde motor på hele tiden, for vinden kommer lige fra vores

retning. Vi faldt 20 grader af på kursen og tottede sejlene, med det

resultat at storsejler revnede med et brag. Det blev bjærget, men

resten fik lov at stå.

Ud på aftenen blæser det yderligere op. Bølgerne brækkede,

vandet røg med skum, og skibet enten lå på siden eller stod lodret

i søen. Efterhånden tyndede det ud i besætningen. Vi så dem kun,

når de smed noget overbord, der havde været spist.

Jeg sad ved roret, og Arne var udkik, da John pludselig dukkede

frem og råbte røg. Jeg forlangte straks alle mand purret. Men ingen

kan rigtig tage sig sammen til at gøre noget ved røgen. Den var fra

udstødningen, der gik ind bag et træskot. Vi vendte skuden og fik

medløbende sø, så vi kunne lade motoren gå med færre omdrejninger.

Arne fik roret, og jeg gik under dæk og så på sagerne. Jeg

blev enig med mig selv om, at jeg enten måtte tage en økse og

smadre træet eller skrue det hele fra hinanden. Første løsning ville

sikkert ikke blive populær. Så jeg valgte at skille det ad og køle

udstødningen af med vand. Når det så var åbent ind til den, blev

den ikke så varm. Den gav heller ikke flere problemer på turen.

Jeg har aldrig følt mig så søsyg, men kaste op kunne jeg ikke, da

jeg kom op. Vi blev enige om, at vi ville anløbe havn, fordi vi nu ikke

havde brændstof nok til at nå Kielerkanalen. Vejret var stadig ret

hårdt. Arne og jeg fortsatte, mens resten gik under dæk. Heldigvis

havde vi monteret en Garmin-plotter før afgangen. Ganske vist

havde vi ikke andet end det indbyggede verdenskort i den, men det

var langt bedre end papirkort i det vejr.

8

Vi føjer endnu en

dimension til 3D

(R)evolution...

NAVnet 3D vender op og ned på alle de

forestillinger du har om multifunktions navigationsløsninger.

Lad os f.eks. nævne at én radarantenne

giver to radarer og at du får ægte 3D visning

af søkortet, zoom uden opdateringstider

(det hedder TimeZero) og en fabelagtig nem

betjening.

Derudover kan du stort set tilslutte alt:

Vejrfax, navtex, kamera, digitalt fi skeekkolod,

AIS, PC, satellitkompas, autopilot,

NMEA2000 motor-overvågning, trådløst

MOB system m.m.

FURUNO DANMARK A/S

Phone +45 36 77 45 00 E-mail furuno@furuno.dk

Kurs mod Rotterdam

Hen mod morgenen dukkede Rasmus frem og tog en tørn. Da vidste

vi, det var Rotterdam, vi stilede imod. Et stort område udenfor

for byen bruges til anker-liggere i gigantklassen. Midt i det hele lå der

et fyrskib, der i øvrigt vejledte os hele natten.

Uden for havnen var der jo en masse lys at holde styr på, men hvor vi

skulle gå ind, vidste vi ikke. Heldigvis blev der sat en lods om bord på

en coaster, så den fulgte vi efter, for vi ville jo nødigt komme i klemme

ved de store skibe. Vel indenfor molerne kunne jeg slappe af og gå til

køjs for en stund.

Vi buldrede derindad for at finde diesel, Arne syntes, han havde en

fin ide. Der går en kanal inde i landet, og den ender vist nok i Nordsøen

60 kilometer senere. Så var vi nærmere mod Danmark. Men om

der fandtes tankanlæg på strækningen vidste vi ikke. Vi blev i øvrigt

først sendt tilbage fra en anden kanal, hvor vi ikke måtte være. Grunden

var, at vi havde besøgt en sidekanal, hvor der angiveligt skulle

være et tankanlæg. Det var der men ikke for fritidsbåde.

Jeg gik under dæk for at konsultere min bærbare computer. På den har

jeg et detaljeret kort over havnene. Jeg fandt tre marinaer på den kanal,

vi befandt os på, hvor der var mulighed for diesel. På dette tidspunkt

kom Arne så trampende ned i skibet og råbte, at han ville afmønstre

nu. De vil ikke høre efter. Når han pegede i én retning, sejlede de i en

anden. Jeg gav ham ret, for det er rodet med for mange kokke. Men jeg

gjorde gældende, at vi var meget trætte alle sammen. Jeg foreslog, at

han sov på det, og det gjorde han så.

Jeg gik op og orienterede de andre om, hvor jeg mente, vi kunne

finde diesel. Nok en gang vendte vi skuden. Det var lige det, der

skulle til, og nu skred havnepolitiet til handling. Men det var den

flinke afdeling. De kom op på siden af os og satte en mand om

bord. Vi forklarede ham situationen med manglende diesel. Han

wwww.furuno.dk

FURUNO_NN3D_BM.indd 1 22-01-2008 11:49:15


Portræt af en ægte tursejler

Kaj Værens får sit sejladsbehov dækket ved at hjælpe andre med at sejle

deres båd hjem.

Det stod ikke skrevet i stjernerne, at Kaj Værens skulle blive

søfarende, når han nåede til skelsår og alder. Født i Vendsyssel i

1945 kom han ud af skolen efter 7. klasse og startede som medhjælper

på landet. Her lærte han at pløje med heste, og hvad

man nu ellers foretager sig i et landbrug. Som 17-årig kom han

i lære som vogn- og beslagsmed og blev gift i 1964 med pigen,

han havde kendt i fire år. Kort efter giftermålet blev han indkaldt

til aftjening af værnepligt ved dragonregimentet i Holstebro.

Her blev han fører af et halvbælte pansret køretøj. Militæret

fik øjnene op for hans evner for mekanik og uddannede ham

til mekaniker. Da han blev hjemsendt, kunne han derfor starte

som traktormekaniker i et firma, der videreudannede ham gennem

kurser. 1970 ”emigrerede” han med sin familie til Dalby ved

Jægerspris, hvor han blevet ansat i en maskinforretning til at servicere

og reparere alt motoriseret materiel i landbruget. Senere

startede han sit eget firma, hvor han lavede mange finurligere

opfindelser til landbruget og erhvervslivet. I 2003 valgte han at

lukke firmaet grundet tidens ugunst. Han afskedigede sine syv

ansatte og fortsatte som pensionist. Egentlig ville Kaj helst have

haft et fast arbejde, men han fandt hurtigt ud af, at ingen havde

brug for en 65-årig på arbejdsmarkedet.

Allerede i 1999 begyndte Kaj at snuse til sølivet og købte en

22 fods sejlbåd. Den udskiftede han året efter med en Scampi

30. Men han havde nu fået tre fods-sygen, så allerede et par år

senere købte han en brugt Bavaria 37 med tre kahytter og alt,

hvad hjertet kunne begære af udstyr. Med den får han sejlet

omkring 2.000 sømil om året.

Hans kone er så glad for sit arbejde, at hun hellere vil passe

det end at sejle flere måneder om året. Derfor har Kaj fundet en

ide, som opfylder hans behov for sejlads og samtidig giver ham

nye oplevelser med nye mennesker. Han hjælper folk med at sejle

deres både hjem fra udlandet. Som beskrevet i denne artikel. På

hjemmesiden www.udkik.dk er der bl.a. andet en gastebørs. Gennem

den har han været på en del ture i Nordeuropa. I skrivende

stund er han rejst til Amsterdam for at hjælpe med at sejle en

båd hjem til Limfjorden. Men hans egen båd skal jo også røres.

Det bliver den i år fra sidst i maj på en tur til Sørlandet i Norge.

Hvis du har brug for hans hjælp, kan du kontakte ham på telefon

4010 1448 eller e-mail vaerens@live.dk. Adressen er: Sikavej 75,

4050 Skibby.

spurgte, om vi havde kort. Han gik med ned og kiggede på mit.

Her udpegede han de steder, jeg allerede havde fundet. Det var

jo dejligt at blive bestyrket i troen. Inden han forlod os, blev vi

belært om at holde til styrbord og ellers følge anvisninger om

valg af de VHF-kanaler der er angivet på sideafmærkningerne. Vi

skulle bare kalde op, når vi nåede frem, så ville de hjælpe os. Vi

nåede da også at sejle forbi tankanlægget men blev vist til rette.

Endelig til havs

Jeg forsøgte at finde noget for min hals, for jeg havde det rigtigt

dårligt med at hoste på grund af mine ribben. Min energi rakte

ikke, men John forbarmede sig og skaffede nogle forskellige

pastiller. Diesel fik vi påfyldt såvel på dag- som på hovedtank.

Jeg gik til køjs og følte mig lidt slidt. Da jeg kom op igen, var

vi blevet en mindre om bord, Henrik havde valgt at stå af, fordi

han havde en arbejdsaftale. 16 sømil senere var vi ude af havnen.

Undervejs blev vi også fulgt til dørs af havnepolitiet, der kaldte

os over VHF. Vi skulle jo holde til styrbord, hvilket Arne åbenbart

ikke havde hørt. De ville også vide, om vi virkelig forlod dem nu,

og hvad vores destination var. Klokken var da 16, og dagen var

næsten brugt op.

Jeg måtte beundre besætningen. De var friske og fulde af gejst.

Vejret var stadig ikke for godt. Vinden var foran for tværs, men vi

sejlede langs land hele natten, og det virkede betryggende. Det

havde også sine bagdele, for der var mange ankerliggere og en

masse lys, som forvirrende. Vi kunne ikke se, om de var én eller

femten sømil borte. I morgengryet så vi også en boreplatform med

vagthund.

På et tidspunkt havde vi vinden så tilpas, at vi kunne stoppe

maskineriet. Herligt. Skroget måtte nu være banket nogenlunde

Det bedste fra to verdener, duftblok

og smart lamps,giver hygge og aroma

til f.eks. badeværelser.

se det store udvalg på www.smartlamps.dk

Danmarks.Tursejlerforening.·.nr..2.maj.2008

9


10

SCANSURVEY SØKORT

Papir og elektroniske søkort

Nautisk udstyr

GPS modtagere og kompasser

AIS modtagere

Til erhverv og fritid

www.scansurvey.eu

D e t H a v b l å m a r k e d

Aero2Gen

Vind GenerAtor

Marine vindgeneratorer fra Aerogen

er ideelle til opladning af syre- eller

gelebatterier i tilfælde, hvor hovedstrømmen

enten ikke er tilgængelig

eller ikke er egnet til formålet.

Sælges:

Alt i træ lavet på moderne

snedkerimaskiner: Rabat

til medlemmer af Danmarks

Tursejler Forening.

A-Z Snedkeriet

Molevej 4, Esbjerg

Tlf.: 7512 6599

www.a-z-snedkeriet.dk

a-z@a-z-snedkeriet.dk

Henviser til nærmeste forhandler på tlf. 44 34 20 40 • www.thornam.com

rent begroning, for med 7-9 knob gjorde vi god fart. Om bord

var der nu kommet en vis rytme. Vi havde rullende vagtskifte

med to mand på dækket altid. Den længste etape var på 114

sømil uden at lægge kursen om, og vinden stod perfekt.

Næste morgen startede vi indsejlingen ad Elben i modstrøm

men dog ikke mere, end vi holdt 4-5 knob. Så det var helt

perfekt. Vi mødte både kystvagter og lodser i forskellige fartøjer,

men ingen viste interesse for os. Lidt før kl. 14 var vi ved

Kieler-kanalen, som vi kaldte over VHF, og vi blev straks lukket

ind. Straks indenfor på bagbord side kunne vi tanke diesel og

vand. som vi ikke havde haft siden Rotterdam. Vi havde nemlig

ikke været klar over, at der var to tanke, vi kunne skifte imellem.

Men nu fik vi begge tanke fyldt op.

Det var dejligt at ligge i fladt vand og kunne koncentrere sig

lidt om teknikken. Motoren brugte en del olie, så vi efterfyldte

den. Vi fik også renset brændstoffilteret. Det havde heldigvis et

fornuftigt stort forfilter, for der var meget skidt i tankene.

Gennem Kielerkanalen

Vi gjorde et godt hug på Kanalen, for vi måtte jo som fritidsfartøjer

ikke sejle om natten. Vi holdt til bagbord ved Rendsburg,

hvor vi fandt en marina med flydebro. Der skulle skaffes

aftensmad. Vi stilede alle mod byen, men jeg kunne mærke,

at her kunne jeg ikke holde trit, så jeg vendte om. Et øjeblik

senere kom Arne og gjorde mig selskab. De andre fandt en

grill i et beboelseskvarter og bragte forskellig mad med tilbage.

Desværre var jeg mere træt end sulten.

Det gjaldt om at holde tungen lige i munden på færden gennem Kielerkanalen.

Det var jo blevet midnat, og Arne og jeg havde aftalt, vi tog

første vagt. Vi måtte starte 03.30, så det var bare at knalde brikker

hurtigt. Marinaen kan i øvrigt anbefales, for den havde de

reneste toiletter, jeg har set i en havn.

Det var stadig mørkt, da vi lettede, så her kom plotteren til

stor hjælp. Vi havde jo sat nogle klatter, da vi sejlede ind, for

et par grunde, vi skal holde fri af. Det gik perfekt, og vi havde

kanalen for os selv. Da det lysnede, stod solen og lurede bag

ved træerne. Men pludselig blev vi overrasket af en sort sky,

der overfaldt os bagfra og vådtede lidt rigeligt.

Vi nåede til Kiel uden problemer. Her afmønstrede Søren.

Han turde ikke satse på at nå Sjælland inden aften, hvor han

skulle på nattevagt. Han kunne jo ikke vide, der var dømt

kuling fra den rigtige kant, så vi tordnede mod Rødby med

op til 11 knob. Her var det så Martins tur til at vurdere, om

han ville satse på længere tur, eller stå af og blive hentet. Han

havde et møde næste formiddag, så han valgte at stå af.

Vi fik prøvet at rebe sejl under kuling. Det gik fint. Folk på

fordækket brugte heldigvis liner. Arne stod ude i bovsprydet

og fik tre ture totalt under låg. Det gibbede alligevel i en, når

man stod ved roret og så en person forsvinde i dybet, uden at

kunne gøre noget. Jeg tror nok, han truede ad mig, men vi fik

da et grin ud af det bagefter.

Da vi skulle ud fra Rødby igen gav færgen et tut, så vi ventede, at

han ville sejle. Da der ikke skete noget, satte vi stævnen udad.


Vel ude i havnehullet gav færgen nok et tut. Det gjorde han hvert

minut i de 5-6 minutter, det tog os at komme fri af indsejlingen.

Det var jo lige som at have pisken over nakken. Med kuling fra

vest skal han jo have god styrefart, når han går ud.

Arne er jo skipper, så han besluttede at sætte sejl straks, vi

kom ud. Her havde jeg opgaven at styre og holde kæft. Min hals

forhindrede mig alligevel i at sige noget. Jeg syntes dog, det

havde været fornuftigt at gå fri af kysten, inden vi satte sejl. Det

lykkedes at få sejl op uden at miste nogen. Men helt forsvarligt

var det ikke.

På grund i hjemhavnen

Vi satte kursen mod Gedser Rev, og jeg gik under dæk. Jeg kom

op igen lige før, vi rundede Revet, og på min vagt nåede vi godt

op på Møn. Vi lænsede af sted for en god vind på tværs. Næste

vagt startede ud for Stevns. Det var i morgengryet, og nu var vi

jo næsten hjemme.

Ved middagstid var vi ved vores bestemmelsessted – Vallensbæk.

Vi kom ca. 100 meter fra molehovederne, så var der ikke

vand nok, så vi stod på bunden. Heldigvis var vinden stik imod,

så fri

kom vi da igen. Her forsøgte den lokalkendte skipper Arne at

klare problemet ved at sejle til Brøndby. Han påstod, der var

dybere i indsejlingen. Undervejs diskuterede vi lidt om, hvorvidt

man skulle se på plotteren og følge dens anvisninger. Men han

kendte vandet, påstod han, så jeg måtte jo tie og gå under dæk.

Jeg var lige ved at få roen, da skibet begyndte at stampe hen

over sten. Det kan jo få blodet til at bruse i enhver, så jeg for op

igen og kunne konstatere, at der stadig var et stykke til indsejlingen,

men kaptajnen holdt stædigt fast. Få meter fra styrbords

molehoved sad vi temmelig fast, og nu havde vi også kraftig vind

i ryggen, så jeg så allerede i ånden os kastet op på molen. Så

galt gik det heldigvis ikke. Med fuld skrue bak begyndte skibet

at steppe, og pludselig var vi let igen.

Det var uheldigt for Rasmus,

der lige havde gjort sig klar til at springe i vandet med sit tøj og

bagage i plastposer. Han ville nå en aftale hos sin tandlæge. Nu

var der pludselig 800 meter at svømme. Han er tidligere Sirius

soldat, så han mente stadig, det var forsvarligt. Vi overbeviste

ham om, at det var bedre, vi satte ham i land ved Avedøreværket.

Det er ikke lovligt, men gode råd var dyre, og han nåede sin

aftale.

Der var jo et stykke til næste havn, hvor der var en mere passende

vandstand – den gamle trafikhavn i Dragør. Her landede

den hårde kerne - Arne, John og jeg sagde skibshunden.

De to andre afmønstrede, og jeg blev om bord. Næste dag

kom John, efter han havde tjekket vandstanden i Vallensbæk

ved minimum dagligt vande. Der var ikke nogen undskyldning,

skibet skulle jo afleveres, så John og jeg satte kursen mod Vallensbæk,

og med et kraftigt slæb i indsejlingen fik vi lagt til

broen. Opgaven var fuldført.

Det var undertiden hårdt og uoverskueligt. Mest på grund af

smerter i brystkasse og en stemme, der kun kunne høres en halv

meter borte. Om jeg ville gøre det igen? Til en hver tid!

”Were-De” hed den stålbåd, som Kaj var

med til at sejle hjem. Den ca. 20 meter lang

bygget på et belgisk værft. Bredden var fem

meter og havde et depl. 50 tons. Den kostede

500.000 kr. Her ses den ved sluse på vej ude

af Antwerpen.

Danmarks.Tursejlerforening.·.nr..2.maj.2008

11


BiB Sejlsport ann. 95x273 - 061207:Træfpunkt Yanmar ann 210507

12

Nye kræfter til

din båd?

Mini-klassen

Den mindste motor i Yanmars

program er den kompakte, 1-cyl.

1GM10 på 9HK/6kW, som får plads

i de fleste sejlbåde.

1GM10 fås både med sejldrev

og til fast aksel.

Vægten med gear er kun 76 kg

og med sejldrev 104 kg.

Midi-klassen

Til de lidt større sejlbåde kan

du vælge fx den 2-cylindrede

2YM15 med 14HK/10kW, den

3-cylindrede 3YM20 med

21HK/16kW eller 3YM30 med

29HK/21kW. Hvis du vil have

flere kræfter kan du vælge den

3-cylindrede 3JH4E med

40HK/29kW. Alle motorer har

kompakte indbygningsmål og

lav vægt i forhold til ydelse. De

leveres med gear eller sejldrev.

Maxi-klassen

De store sejlbåde og motorsejlere

kræver flere kræfter.

Fx den 4-cylindrede 4JH serie

med motorer på 54HK/39kW

og 75HK/55kW med gear

eller sejldrev samt 110HK/

80kW og 125HK/92kW til fast

aksel. Du kan bestille motorerne

med forskellige geartyper.

1GM10

3JH4E

4JH4E

Med Yanmar motorer får du samtidig et verdensomspændende

net af forhandlere og serviceværksteder som sikkerhed, hvis

uheldet skulle være ude.

KVALITET TIL SØS WWW.GOMARINE.DK 4576 3600

efterretninger for tursejlere §

kommunerne

ødelægger vores maritime arv

Den maritime kulturarv af gamle træskibe lider under kommunernes

forvandling af danske havne til boligområder.

Derfor har en række maritime organisationer råbt vagt i

gevær. De har stiftet en forening til bevaring af kystkulturen

og går til modangreb mod kommunernes hærgen, skriver

Frederiksborg Amts Avis 10. marts. Blandt initiativtagerne

er Træskibs Sammenslutningen, TS, som repræsenterer 360

gamle træskibe, Skibsbevaringsfonden og Europas Maritime

Uddannelser.

Ikke blot de gamle træskibe men også mange værfter og

beddinger forsvinder. Dermed er også de gamle håndværk

som skibsbyggere og skibstømrere truet. –Det er nødvendigt

med en politisk beslutning om at bevare den maritime kulturarv,

som det for eksempel er sket i Norge. Her er staten

gået ind og støttet adskillige maritime kompetencecentre.

Sover vi i timen, risikerer vi, at det er for sent herhjemme,

siger formanden for TS, Poul-Erik Clausen, til Frederiksborg

Amts Avis.

Verdens skibe

sviner som 1 0 mia. biler

Forureningen fra verdens skibstrafik er skyld i op mod

60.000 dødsfald årligt. Skibsrederne erkender, at skibene

sviner for meget, men efterlyser internationale regler, der

kan tage hånd om problemerne, skriver Politiken 10. marts.

De danske farvande er blandt de mest befærdede i Verden.

Hvert år sejler cirka 100.000 erhvervsfartøjer gennem vores

farvande. I 2006 passerede 24.722 skibe gennem Storebælt

og 36.187 gennem Øresund. Til sammen sender disse skibe

store mængder forurening, som er skadelig for både mennesker

og natur, ind over Danmark. For den røg, som kommer

ud af skibenes skorstene, indeholder sundhedsskadelige

kvælstofoxider, svovloxider og partikler, som er skyld i lungekræft,

allergi, astma og blodpropper i hjertet, fortæller

Politiken.

Brøndby Bådsalg Ligger i Brøndby Havn,

tæt på centrum og lufthavnen.

Som noget nyt har vi fået nye åben styrepultsbåde

til fiskeri eller bare sjov på vandet.

Vores kontor, terrasse og salgsbro har plads til 22 både.

Brøndby Havnevej 11a · 2650 Hvidovre

Tlf.: 43 73 71 70 · Mobil: 40 31 00 51

Åben mandag til torsdag fra 12-17.

Fredag lukket. Lørdag - Søndag 11-14

www.bsalg.dk


sjælland rundt På Indersiden

Hvis du kan lide en sjov og anderledes sejlads,

bør du deltage i Sjælland Rundt På Indersiden.

Alle kan deltage i sejladsen, der har start ni

forskellige steder i Isefjord-Roskilde Fjordkomplekset.

Det er en kapsejlads for dem, der

er bidt af konkurrencemomentet. Men er du

til tursejlads i ro og mag, kan du også deltage

på så lang distance, som du gider. Og er du

motorbådsejer, er der såmænd også noget for

dig med opgaver og konkurrencer undervejs.

Sejladsen foregår over week-enden 21.-22.

juni i år med fælles hygge om lørdagen i havn.

Sidste week-end i august er der en stor sejlerfest

med præmier og gaver til alle deltagerne.

Arrangører er en gruppe ildsjæle fra flere

forskellige klubber i området. Du kan finde

nærmere oplysninger på www.srpi.dk

er din båd Ce-mærket?

Siden juni 1998 har det været et krav, at alle nye fritidsbåde

skal være CE-mærkede som bevis for, at de opfylder

en række krav med hensyn til materiale, dimensioner og

udrustning. Søfartsstyrelsen har udarbejdet en guide om

køb af brugt fritidsbåd, samt udarbejdet flere FAQér om

CE-mærkning. Det kan du læse mere om på www.sofartsstyrelsen.dk/sw22244.asp

søværnet tilbyder passe på din båd

Søværnets Operative Kommando (SOK) overvåger konstant

alle danske farvande. SOK er nu fremkommet med

et helt specielt tilbud: De tilbyde alle fritidssejlere at

holde øje med din båd, mens den ligger i havnen.

Det hele går ud på, at man installerer en AIS sendermodtager

i båden. Når man så forlader den, sender man

en SMS til SOK, hvor man aktiverer sin AIS-overvågning.

Såfremt båden flytter sig, vil dette blive registreret hos

SOK, og det vil blive afsendt en SMS til dig.

AIS, Automatic Identification System, skal findes i alle

fartøjer på mere end 300 bruttoregistertons ifølge den

såkaldte SOLAS-konvention. i Danmark drives AIS af

Farvandsvæsenet. Oplysninger fra AIS sendes via VHF

til SOK. Selve AIS-transponderen er nu kommet så langt

ned i pris, at også lystsejlere kan være med. For ca. 7.000

kroner har man nu en ekstra sikkerheds faktor i båden.

Samtidig har man også en tyverialarm.

Ingen erstatning for båd

smadret i stormflod

Motorbåden var trukket langt op på land.

Helt op til familiens bådehus i sikker afstand

fra havet. Alligevel udløste det ingen erstatning, da

havet opslugte stranden under stormfloden den.

1. november 2006, og båden blev ødelagt, skrev

Jyllands Posten den 2. februar i år.

Forsikringsselskabet Württembergische und

Badische Versicherungs Aktiengesellschaft

ved Yacht-Pool International ville ikke udbetale

erstatning for familiens Uttern 4602 motorbåd, men henviste

blot til, at der ikke ydes dækning for skade, der sker som

følge af, at fartøjet ligger på land på åben kyst og er blevet

taget eller beskadiget af søen. Underforstået at hvis havet

kan nå båden, har den ikke været trukket langt nok op.

Ejeren af den smadrede båd lod sagen gå til Ankenævnet

for Forsikring. Det bakkede forsikringsselskabet op. Derfor

hang familien selv på regningen for at udbedre skaden,

skrev Jyllands Posten.

Brandsikring

FIRETRACE til

motorrum, oliefyr m.m.

Dania Brand & Miljøteknik

Tlf. +45 5616 9100

www.firetrace.dk

Danmarks.Tursejlerforening.·.nr..2.maj.2008

13


1

efterretninger for tursejlere §

søværnets rednings-udstyr svigtede

Tidligt om morgenen d. 19. december 2006 kæntrede

en af søværnets gummibåde med otte soldater om bord

ud for Islands kyst. Gummibåden var sat i vandet fra det

danske inspektionsskib Triton, og mandskabet forsøgte at

komme et grundstødt russisk skib til undsætning, skriver

dagbladet Politiken 14/2. Det fortsætter:

I to timer kæmpede de otte soldater for deres liv i de

iskolde bølger, der nåede op i otte meters højde, inden

soldaterne blev reddet af en helikopter fra den islandske

kystvagt. Syv af redningsvestene blev flået i stykker, hætter

og handsker blev revet af, og flere soldater fik vand ind

i dragten, under kampen. 25-årige Jan Nordskov Larsen

omkom. Formentlig af kulde.

Redningsvestene kommer fra den danske fabrik Viking.

Fabrikkens tekniske chef, Jens Peter Kruse, siger til Politiken,

at det var soldaternes skyld, at vestene blev revet itu.

Søværnets redningsudstyr lever op til FN´s minimumskrav

til det – de såkaldte SOLAS-krav. Men de er slet ikke

skrappe nok til det nordiske klima, vurderer Oljeindustriens

Landsforening i Norge. Derfor har de taget konsekvensen

og skiftet 20.000 dragter ud med nye dragter fra

Helly Hansen. Til sommer følger den danske energigigant

DONG Energy trop.

Som følge af en rapport fra auditørkorpset bad SOK i

august 2007 Forsvarets Skibshavarikommission undersøge

dødsulykken til bunds samt komme med forslag til

forbedringer i udstyret. Denne rapport er dog ikke færdig

endnu, skriver Politiken.

guide til 00 svenske havne på nettet

Gästhamnsguiden er en populær guide, der hvert år præsenterer

500 gæstehavne langs den udstrakte svenske kyst, indsøerne

og kanalerne. Den findes i en papirudgave, som kan erhverves i

mange svenske lystbådehavne. Men du kan også gå ind på internet-adressen

www.gästhamnsguiden.se

søens flyvende engle

fik stækket vingerne

Vidste du at Walsteds Baadeværft

er distributør af Rylard lak & maling fra firmaet BRAVA, Italien

WALSTEDS BAADEVÆRFT . SAUgSkÆRVEj 21 . Dk-5700 SVEnDBoRg . +45 6220 5168 . WWW.WALSTED.Dk

Der var stillet store forventninger til Danmarks milliardinvesteringer

i 14 nye helikoptere af typen EH101. Seks

af dem er til troppetransportopgaver og overdraget til

Storbritanien, som ville sætte dem ind i Afghanistan. De

resterende otte er udrustet til SAR-opgaver – eftersøgnings-

og redningsopgaver på havet.

De viste sig, at disse helikoptere var så fyldt med fejl og

mangler, at de frem til november i fjor kun var i luften

30 pct. af tiden. Resten af den tilbragte de på værksteder.

29. januar måtte en af dem nødlande, fordi en aksel

knækkede. Derfor blev alle otte fly ”grounded” – d.v.s.

blev på jorden nogle uger, indtil samtlige aksler i flyene

var blevet røntgenfotograferet i Italien.

Problemerne med de flyvende engle er årsag til, at de

over 40 år gamle, veltjente S61-helikoptere har fået

deres pensionering udskudt. Forsvaret planlægger i øjeblikket,

via Kammeradvokaten, et erstatningskrav mod

producenten af EH101 – AgustaWestland.

Som et resultat af konstant

produktudvikling og tæt samarbejde

med leverandører

fra hele verden sætter FSE

Robline hele tiden nye standarder

inden for sejlsporten.

FSE Roblines produkter er

kendte verden over for en

enestående høj kvalitet og

troværdighed. Mere end

200 års erfaring som producent

af tovværk fremstillet

i Østrig taler for sig selv.

Engholm A/S

Solvang 40-42, DK-3450 Allerod

Tel. +45-38 100222

Fax +45-38 330220

cee@engholm.dk

www.fse-robline.com

Politiet sprittester

rundt om Bornholm

Politiet på Bornholm vil spritsejlads

til livs. Det sker efter,

at to fragtskibe inden for det

seneste år er stødt på bornholmsk

grund, skriver P4

Bornholm. -Vi havde planlagt

at tage stikprøver på mindre

både, men efter den seneste

påsejling, tjekker vi også de

lidt større båd, siger vicepolitikommissær

Hans Henrik Dam,

som står for politiets maritime

indsats omkring klippeøen.

Sprittesterne vil finde sted i

forårs- og sommermånederne.


sejlads på tyske floder og kanaler

Påtænker du sejlads på de tyske vandveje, er der en hjemmeside,

hvor der er stor hjælp at hente. Siden hedder www.elwis.de,

hvor elwis står for Elektronisches Wasserstrassen-Informationssystem.

Den styres af Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des

Bundes. På siden finder du bl.a. henvisninger og anvisninger for

lystsejlads på de tyske vandveje. Her finder du også oplysninger

om certifikatkrav. Siden er på tysk, og du kan abonnere gratis på

nyheder fra den, og de kan også modtages på engelsk.

Læg sOk´s nummer ind på din mobiltelefon

Følgende artikel har redaktionen hentet på den veldrevne, ikke

kommercielle hjemmeside, www.duelighedsklubben.dk:

Når menneskeliv er i fare på havet iværksættes søredningsaktioner

af søredningstjenesten i Danmark. Den kaldes på den

internationale nødfrekven VHF kanal 16 via en dansk kyststation.

Endvidere kan søredningstjenesten alarmeres ved telefonopkald

til SOK i Århus på telefon 89 43 30 99. Læg dette nummer

ind på din mobiltelefon i dag, så du ikke skal lede efter det, hvis

uheldet er ude.

Du kan også kontakte søredningstjenesten via opkald på

alarmnummeret 112. Men den, der tager telefonen ved måske

ikke det fjerneste om skibe eller søredning i praksis. Dertil kommer,

at din melding skal gennem flere led, inden den når frem

til SOK. Det medfører øget tidsforbrug og flere muligheder for

misforståelser.

3 å r u d e n s e r v i c e

brug din tid på vandet, ikke på værkstedet

Find forhandler på:

www.unisafe.dk

eller ring: 3286 0524

skoleelever i fare

ved forlis i hårdt vejr

En speedbåd fra Odsherreds Efterskole blev vandfyldt

og forliste på en sejltur 27. august i Sejerø Bugten i

hårdt vejr. Om bord var en sejlinstruktør og ni elever,

som alle blev reddet ved en hurtig indsats af besætningen

på Sejerøfærgen.

Opklaringsenheden under Søfartsstyrelsen har nu

udsendt redegørelse om forliset. I den kan man bl.a.

læse, at de ni elever havde været på efterskolens sejllinie

i tre uger. De var i alderen 15-17 år og havde alle

tidligere erfaring med sejlads. De havde fået en teoretisk

gennemgang af skolens både og havde aflagt en

svømmeprøve.

Instruktøren havde et ”Duelighedsbevis for fritidssejlere”

og ”sømandsbog”. Han havde været sejladsinstruktør

på skolen i to år og havde desuden

gennem en årrække instrueret i sejlads i klub- og

foreningsregi.

Den 29. august var det ikke sejlvejr for sejljoller,

så instruktøren besluttede derfor, at de skulle stikke

til søs i skolens motorbåd fra Havnsø. Det var en

ca. 6,5 meter lang fladbundet, amerikansk bygget

speedbåd af mærket ”Moomba”. Den var fem-seks år

gammel og udrustet til vandskisport. På hækken sad

en påhængsmotor på 350 hk, og USA´s myndigheder

havde godkendt båden til otte personer eller ca. 524

kilo.

Alle bar redningsveste, og instruktøren havde medbragt

en mobiltelefon i vandtæt beholder. Båden tog

vand ind fra sprøjt, og den elektriske pumpe kunne

ikke følge med. Instruktøren besluttede at sejle tilbage

til havnen. 400-500 meter fra kysten begyndte

båden at synke men holdt sig flydende med bunden

i vejret. Eleverne samledes omkring båden, hvor de

holdt fast i en line. Forliset var observeret af færgen,

der slog alarm til SOK, som rekvirerede en redningshelikopter.

Færgen søsatte sin MOB-båd og bjærgede

først de to mest forkomne elever og derefter resten

af besætningen. Da færgen kom til Havnsø, stod en

helikopter med læge klar til at flyve alle til kontrol

på sygehus.

Da speedbåden ejes af efterskolen, som får betaling

for eleverne, betragtes båden som et erhvervsfartøj.

Den skal opfylde et forskrift for mindre skibe, der

medtager maksimalt 12 passagerer. Der er også en

række krav til bådens og dens udstyr og konstruktion.

Båden var ikke synet af Søfartsstyrelsen. Der

skulle bl.a. have været redningsflåde eller alternativ

opdriftsmiddel og termisk beskyttende flydedragt

til alle ombordværende. Der skulle også have været

nødblus og VHF ombord, Båden levede ikke op til

nogen af disse krav. Efterskolen oplyste, at skolen

IKKE kendte til alle disse regler.

Danmarks.Tursejlerforening.·.nr..2.maj.2008 1


1616 16

efterretninger for tursejlere §

Tegn forsikring i Norge spar statsafgiften på 1%

Sådan står der i en artikel i Børsen fredag d. 11. april, skriver

Søsportens Brancheforening i ”Danboat Nyt”, som fortsætter: For

en god ordens skyld, skal vi hermed trække SKAT´s regler op:

Reglerne er sådan, at der skal betales afgift på 1 pct. årligt

af forsikringssummen på lystfartøjer, som er hjemmehørende i

Danmark. Er forsikringsselskabet etableret i Danmark eller inden

for EU og EØS-samarbejdet, påhviler det forsikringsselskabet at

afregne afgiften til SKAT. Lovgivningen indeholder krav om, at

det udenlandske forsikringsselskab skal udpege en repræsentant,

som kan indeholde og indbetale forsikringsafgiften.

Hvis et udenlandsk forsikringsselskab er etableret uden for

EU og EØS-samarbejdet, er det forsikringstageren selv, der skal

afregne til SKAT, skriver Danboat Nyt.

shipshape favner bredt

Et af landets ældste firmaer i bådbranchen, ShipShape, har

overtaget Rungsted Bådværft A/S, som samtidig har skiftet navn

til ShipShape A/S. Det tidligere ShipShape har samtidig skiftet

navn til ShipShape Charter A/S. Begge firmaer blev overtaget

af Stones Invest A/S i 2006. Direktør i begge firmaer er Martin

Rasmussen.

ShipShape A/S importerer et bredt sortiment af både og yachts.

Der er: Sunseeker, Chris Craft, Four Winns og Cranchi på motorbådsiden

og Grand Soleil, Nauticat og Etap på sejlbådssiden.

Firmaet driver nu import og salg af både, kommissionssalg af

både, Marine Shop og service herunder kranlift. Endelig driver

det chartervirksomhed af egne både i Rungsted og på Mallorca.

Cummins

MerCruiser marine

dieselmotorer

Fra 76 til 2300 HK

CMD serien:

120 - 320 HK

Cummins serien:

76 - 2300 HK

Vore motorer overholder naturligvis

alle gældende emissionskrav.

Kan leveres med:

Marinegear, Z-drev og Jet-drev

Power to

the Diesel People!

Fra

4 til

99 kW

Husk vi har døgnvagt på

22 40 40 89

Tidligere

Cummins

Diesel Salg

& Service

Granly Diesel A/S

Hovedvejen 233 B - 4000 Roskilde / Fiskerihavnsgade 34 - 6700 Esbjerg

Tlf. 46 42 35 50 - Fax 46 42 30 50 - www.granlydiesel.com

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Sov bedre

Hovedpude og topmadras i trykaflastende skum.

Topmadras tilpasset køjerne i din båd.

Prøv madrassen hos en af vore forhandlere.

Se forhandlerliste på arcopur.com

eller ring til Wencon ArcoPur ApS

3 familier

sættes ud af hjem i Brøndby Havn

I Brøndby Havn har 37 familier fået besked på, at de

med seks måneders varsel skal flytte fra de både, de bor

i – ellers bliver de meldt til politiet. Naturklagenævnet

har nemlig afgjort, at beboelse i havnen er i strid med

lokalplanen.

Og det selv om nogle af beboerne har boet i deres både

i knapt 20 år, mens andre har solgt deres huse for bare et

halvt år siden for med kommunens tilladelse at flytte ind

i en båd, skriver MetroXpress.

En af beboerne i bådene, Pernille Günther, siger: -Vi er

flyttet her til i god hensigt, fordi vi simpelthen har fået

lov af kommunen. Vi har lige som planlagt, at vi skulle

bo her i mange, mange år frem i tiden. Så det er kommet

som et chok.

Men nu er et flertal i Brønd by Kommunes teknik- og

miljøudvalg fast besluttet at gøre familierne husvilde.

Socialdemokraten Vagn Mølgård har svært ved at forstå

flertallets beslutning:

-Strandparken har jo givet tilladelse til det i sin tid,

og Brøndby Kommune har hele tiden været vidende om

forholdene, men har ikke foretaget sig noget. Så derfor

har man en forventning om, at det godt kan lade sig gøre,

siger han.


Lystbådehavne kæmper

mod høje omkostninger

Det var det budskab som Foreningen af Lystbådehavne

i Danmark, FLID, sendte ud på sin generalforsamling 31.

mats. Det er en frivillige organisation af 136 lystbåde i

landet.

-Mange lystbådehavne kæmper med stigende omkostninger

til vedligeholdelse og udbygning af havneanlæggene.

Konkurrencen om sejlerturisme er hård. Bl.a. fra

nye Østersøhavne bygget med store EU-tilskud.

Et flerårigt projekt, ledet af VisitDenmark og bl.a. støttet

af FLID, skal få flere sejlere til at lægge ferien i danske

farvande. Mens sejlerturismen får fuld fokus, overvejer

mange danske lystbådehavne, hvordan de inden for

de økonomiske rammer, de har, kan udvikle et konkurrencedygtigt

koncept, så de også fremover kan yde en

høj grad af service til sejlerturisterne, uden at det går

ud over den atmosfære, der skal være i en rigtig dansk

lystbådehavn.

Havnene kæmper mod stigende vedligeholdelsesomkostninger

til genopbygning af moler, fornyelse af

spunsvægge, broer o.s.v. Mange havne, især i fjordene,

har problemer med at vedligeholde vanddybden, bl.a.

fordi omkostningerne ved uddybning af sejlrender og

havnebassiner og bortskaffelse af det opgravede mudder

kan vælte havnens økonomi. For at bevare og udvikle

havnene er det nødvendigt, at der også fremover er

mulighed for at foretage de nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

Udfordringen til havnebestyrelser og kommunale havneudvalg

landet over er at sikre, at lystbådehavnene får

økonomisk mulighed for at udvikle sig i takt med de krav,

som sejlere helt naturligt stiller i 2008. Vi skal finde nye

veje til at effektivisere driften af havnene, og vi skal være

opmærksomme på, hvor sejlerfolkets ønsker og behov

bærer hen, lød det bl.a. i bestyrelsens beretning.

elses historie

Rüdiger Brandt, medstifter og æresmedlem af DT og tidligere

medlem af bestyrelsen, døde i oktober 2006 efter

et godt et halvt års sygdom af lungekræft og to svulster på

hjernen. Han efterlod sig sin kone gennem 34 år, Else, og

deres to voksne børn.

Til Ugebladet Søndag har Else Brandt fortalt, hvad

tabet betød for hende. Gennem det meste af deres ægteskab

har parret boet i deres båd fra forårets første strejf i

april til efterårets sidste suk i oktober.

Else fortæller om Rüdigers sygdom og død, hvordan

hun kom over sin sorg ved at melde sig ind i en sorggruppe

gennem kræftens bekæmpelse.

Ønskes: Oplysninger om

indklarering i udlandet

Jeg har læst i ”Efterretninger for tursejlere”, at der kan være

problemer med indklarering i Holland og Belgien. Jeg har flere

gange sejlet gennem Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig uden

at indklarere - og uden problemer!

Vi skal på en tur til landene igen og vil gerne have alt på plads.

Vi har alle nødvendige papirer. Mit spørgsmål er derfor:

Hvor indklarerer man i de pågældende lande? Jeg tror, der er

mange andre, der gerne vil have svar på det. Kan nogen af medlemmerne

på en eller anden måde give et svar eller oplyse mig ,

hvor jeg kan finde oplysninger om indklarering? Gerne svar på

E-mail peramy@kabelmail.dk

Venlig hilsen

Per Morgenstjerne

Svar: I Tursejleren nr. 1/08 skrev vi bl.a., at lande som

Holland og Belgien håndhæver den gamle regel om, at

lystbåde skal indklarere i første havn, og i Holland er det

ikke alle havne der kan indklareres i. Prøv at anskaffe jeg

Reed´s Nautical Almanac, som er en slags Bibel sydvest

for Danmark. I samme udgave kunne du læse om en

anden tursejleren, som havde købt en båd, hvor der

en gang havde været farvet diesel i. Selv om sporerne

efter det var svage, måtte de alligevel betale en bøde til

tolderne. I denne udgave af bladet kan du i beretningen

om en tursejlads fra Antwerpen til Vallensbæk, hvordan

båden efter optankning i Antwerpen sejlede gennem

hollandsk farvand for at komme ud i Nordsøen. Her lå

tolderne på lur og konstaterede, at den farvede diesel, de

havde indkøbt i god tro i Belgien var ulovlig. Og det gav

en rekordstor bøde. Det er alt, hvad vi kan hjælpe med.

Hvis nogen af læserne kan hjælpe Per, inden han tager på

tur i år, bedes de kontakte ham på peramy@kabelmail.dk

Autoprop

• Eneste intelligente propel

• Bedre trækkraft

• Momental fuld styrke ved bak

• Højeste virkningsgrad

• Revolutionerende mindre støj

Varifold

• Mindre modstand for sejl

• Gummidæmpning ved udfoldning

• Moderne bladdesign

• Minimal kavitation og støj

• Anvendes af de mest

kvalitetsbevidste værfter

WWW.PROPELSPECIALISTEN.DK

Ring 39 90 40 90 eller mail: salg@propelspecialisten.dk

Danmarks.Tursejlerforening.·.nr..2.maj.2008

1 1


18

M e d l e m s - s e r v i c e :

Tursejlershoppen

SøAssistance

Når du tilmelder dig SøAssistance, betaler

du normalprisen 195,00 kr. fratrukket

medlemsrabatten på 15%. I alt 165,75 kr.

Abonnementet på SøAssistance gælder ét

år frem fra ikrafttrædelsesdatoen og fornys

automatisk. Abonnementet kan opsiges med

en måneds varsel.

Mottoet for SøAssistance er »Service på

havet, tryghed om bord«, og denne tjeneste

kan bedst sammenlignes med et Falck-abonnement

til søs. SøAssistance er en pakkeløsning,

som bl.a. indeholder: Koordinering af

slæbeassistance, meldeordning om sejlplaner,

efterlysning af stjålne både, praktiske

oplysninger om havne og butikker samt

vejrtjeneste fra DMI for lokalområdet, du er

i. Du kan jo ikke regne med, at der er dækning

på mobiltelefonnettet overalt til søs,

derfor får du også 25 minutters fri taletid

via VHF til Danmark over alle skandinaviske

kystradiostationer. Med DSC får du 50

pct. rabat på selvvalgte samtaler.

SøAssistance er ikke kun for hjælp i

Danmark. Lyngby Radio har nemlig indgået

en gensidighedsaftale med norsk og

svensk kystradio, så man får samme service

i alle tre skandinaviske lande, når man blot

oplyser, at man er medlem af SøAssistance

i Danmark.

Der er flere oplysninger at hente om SøAssistance

på tdc.dk/lyngbyradio. Du kan også få

oplysninger på tlf. 80 60 50 20 eller lyngbyradio@tdc.dk

TrackGuard finder båden

Hvert år stjæles der ca. 900 fritidsbåde her

i landet. Hvis du vil forhindre,

at din båd bliver

tal på denne kedelige

statistik, bør du investere

i en særlig tyverisikring

- sporingsmodulet »TrackGuard«.

Når det aktiveres, kan båden spores og

DT-kurser foråret

Pigesejlads i kolding

den 1 .og 18. maj

Pigesejlads i Ishøj

den 2 .og 2 . maj

Pigesejlads i Ishøj

den 31. maj og 1. juni

Tilmeldelse og yderligere

oplysninger:

Danmarks Tursejlerforening

Odensevej 19 A, 600 Fåborg.

følges. Det kan du læse mere om på www.

guardsystems.dk.

Gennem DT får medlemmerne

14,5 % rabat på sporingsmodulet.

Det koster i udsalg 2.340 kr. og

du sparer altså 340 kr. Derudover skal

du betale kr. 1.650 årligt i

abonnement inklusiv moms.

Ring på tlf. 3962 0045 eller e-mail til

info@guardsystems og få yderligere oplysninger.

Nye søkort

Den nye sejlsæson kan øjnes i horisonten

og dermed også tiden for planlægning af

diverse sejladser. Derfor er det også tiden til

at få revideret søkortmaterialet og indkøbt

nyt via DT.

Vi påregner, at de nye søkort fra ”Nautische

Veröffentlichungen” (NV) ankommer

ultimo marts månede. Men allerede nu kan

de bestilles, og de vil så blive tilsendt straks

efer de er modtaget her i DT.

Husk: Alt elektronisk udstyr til navigation

anbefaler, at man bør have papirsøkort som

baggrundsmateriale.

Også i år givet DT tilskud for erhvervelse

af søkortmateriale fra NV. Henvendelse med

oplysning om medlemsnummer rettes til:

Mogens Hansen tlf. 6610 9870 eller

mogens@tursejleren.dk

Nyt tilbud på brandslukning

Firetrace, et effektivt og godt automatisk

brandslukningsudstyr til både, er blevet

endnu bedre. Det er nu udstyret med et nyt

slukningsmiddel til afløsning for det forbudte

Halon. Det nye middel hedder Novec

1230, og det er udviklet af 3M i USA, og det

anvendes på samme måde i Firetrace som

fx CO2 og ABC-pulver. Det har ingen øde-

læggende effekt på hverken elektronik,

som starter og ge-

nerator. Stoffet efterlader heller ingen form

for restprodukt, fordi væsken går over til

gasform og fordamper uden at efterlade

noget.

SRC-kursus i

Mushommbugtens Bådklub

Der er specielle tilbud til medlemmer

af Danmarks Tur-sejlerforening. Firetrace

automatisk brandslukningsanlæg med 2 kg

ABC, der dækker op til to kubikmeter rum

koster nu 1.600 kr. Det efterlader normalt

et syndigt griseri efter at have slukket en

brand. Derfor vælger de fleste kunder det

samme system men med to kilo NOVEC

1230 i stedet for ABC. Det er lidt dyrere,

med det er en komplet pakke med: 4 meter

detektorslange, beslag til beholder, p-clips,

nylonbindere, beskyttelse til detektor og

komplet monteringsvejledning. Med moms

og forsendelse koster det DT-medlemmerne

2.550 kr.

Nærmere oplysninger www.

firetrace.dk, pofa@fire-trace.dk eller tlf.

5616 9100.

Velklædt med tursejlerlogo

Hvis du er glad for DT, bør du også reklamere

for vores forening. Det kan du og din

besætning gøre ved at købe kasketter (caps)

og polotrøjer med DT´s logo. Polotrøjerne

koster 200, kasketterne fås for 100 og stander/vimpler

for 50 kr. Der vil blive et særligt

messetilbud for hele sættet i en bærepose

med DT klistermærke.

Desuden kan købes broderede DT-logoer

til kasketter, jakker eller bluser for 20 kr.

pr. stk. Alle priser er med moms men uden

forsendelse.

Nærmere oplysninger

fåes hos DT’s sekretariat

DT har arrangeret SRC-kursus

i samarbejde med Reersø

og Musholmbugtens Bådeklub

med 27 elever. Under sidste

undervisningsaften viste havde

arrangørerne lånt dummies fra

Viking i Esbjerg.


M e d l e m s -Ti l b u d

Maj 2008:Layout 1 17/04/08 8:54 Side 1

ANKERSPIL CAYMAN 88

12 Volt • 1000 Watt

KAMPAGNEPRIS

11.499,-

SÆT 60 - 5,4 Hk

21-36 fod

12.999,-

SÆT 80 - 5,8 Hk

32-50 fod

14.999,-

SÆT 100 - 8,9 Hk

40-58 fod

21.999,-

Pris incl.

tunnelrør og

betjening

CAYMAN 88

1000 W/12V

Nærmeste forhandler henvises på tlf. 75 88 13 02

Brand-.og.sodfrie.lys.om.bord

I løbet af en sejlsæson tænder vi mange stearinlys i bådene,

og det kan i værste fald medføre brand- og sodskader.

For at imødegå disse har DT indgået en

aftale med firmaet ”SMARTLAMPS” om

formidling af deres lysprodukter. Disse

er meget naturtro gengivelser af de

ægte stearinlys, men de er fremstillet

således, at de ikke kan

give anledning til brande

eller daglige sodafsætninger i bådene.

Begge de nævnte fordele synes vi er så positive, at medlemmerne

ved køb af lysene vil få et tilskud fra foreningen

til anskaffelsen.

De viste billeder er de aktuelle lystyper vi har valgt i 1.

omgang, fordi de vil kunne erstatte de normale fyrfadslys

på en god og sikker måde.

Ved køb af lysene rettes henvendelse til sekretariatet med

angivelse af medlemsnummer, navn og postadresse, og

det ønskede vil blive fremsendt hurtigst muligt vedlagt en

faktura. Prisen på lysene kan ligeledes fås oplyst af sekretariatet.

Se i øvrig annoncen for SMARTLAMPS på side 9.

Velkommen ombord til nye DT klubber

Yderligere fire klubber sejler nu under DT’s stander, så der er 136

medlemsklubber. Vi byder velkommen til:

Vester Bådelaug, Bådehavnsvej 6, 9000 Aalborg.

Hjemmeside www.vestrebaadelaug.dk

Formand: Hans R. Petersen, Kolloparken 17, Aalborg. Tlf.: 9834 3569.

Bogens Sejlklub, Sejlerkajen 10, 5400 Bogense.

Hjemmeside www.bogense-sejlklub.dk

Formand: Klaus Bentzen, Oslovej 28, 5400 Bogense. Tlf.: 2093 1404. E-mail: kbe@nyborg.dk

Sejl- og motorbådsklubben Fjorden, Toldbodgade 12, 8900 Randers.

Hjemmeside www.fjorden-randers.dk - e-mail: fjorden-randers@fjorden-randers.dk

Formand: Ulrik Christensen, Skelvangsvej 10, 8900 Randers. Tlf.: 8642 4547.

Kasserer: Karin Hofmann Christensen, Stendalen 167, 8850 Bjerringbro. Tlf.: 7735 3575.

Røsnæs Sejlklub, Åsen 14, 4400 Kalundborg.

Formand: Jes-Bo Bøgelund, Åsen 14, 4400 Kalundborg. Tlf.: 2428 9725.

Kasserer: Henning Helm, Fjordbakken, 4400 Kalundborg. Tlf. 5127 9130.

www. .dk

KOMFORT OMBORD

Danmarks.Tursejlerforening.·.nr..2.maj.2008

19


20

Motordoktor søges - kontakt: redaktionen@tursejleren.dk

Redaktionen får mange henvendelser fra medlemmer,

som har spørgsmål om motorproblemer. Siden vores

faste Motordoktor, Jørgen Jørgensen, gik på pension

har vi ikke haft nogen til at hjælpe medlemmerne

Holbæk København

Parallelvej 50 Refshalevej 320

4300 Holbæk 1432 København K

Tlf.: +45 59 56 40 06 Tlf.: +45 32 96 18 28

Fax: +45 59 56 40 07 Fax: +45 59 56 40 07

på motorområdet. Skulle der være nogen blandt medlemmerne

som kender en dygtig motormand, vil redaktionen

gerne i kontakt med ham. For en god ordens

skyld kan vi oplyse, at det er et ulønnet job.


eferat af

geNerALFOrsAmLINg

Judith D. udnævnt til æresmedlem

på generalforsamlingen

Årets generalforsamling fandt sted på Skipper

Kroen I Mullerup Havn. Peter Krogh blev

valgt til dirigent og sørgede for, at alt forløb i henhold til

vedtægterne. Bestyrelsens

beretning blev

taget til efterretning

og regnskabet ligeledes

enstemmigt godkendt.

Her skal under

budgettet særligt

bemærkes, at kontingentet

forbliver uændret

næste år.

Det var Judith Ditlevsens

sidste år som

kasserer. Hun var

medstifter af foreningen i 1992 og har nidkært vogtet

over dens finanser. For det blev hun velfortjent udnævnt

æresmedlem af DT. Til hendes afløser havde bestyrelsen

indstillet Leif Nielsen. Han er uddannet revisor og har en

lang karriere som bl.a. regnskabschef i erhvervslivet bag

sig. De tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev

genvalgt.

Et mere udførligt referat

kan læses på vores

DT´s hjemmeside.

Leif Nielsen, ny

kasserer i DT

søsportens 10 sikkerhedsråd

Hvis du har glemt de 10 gode råd fra Søsportens

Sikkerhedsråd, er det en god ide at rekapitulere dem

inden ferieturen:

1. Undersøg vejrforholdene.

2. Hold redningsudstyret ved lige.

3. Giv ikke anledning til uro: Ring hjem

4. Hold båden ved lige.

5. Lær at svømme.

6. Vis hensyn over for store skibe.

7. Lær at sejle.

8. Bliv ved båden, hvis den kæntrer.

9. Lær søens færdselsregler.

10. Bland ikke spiritus og søsport.

www.tursejleren.dk

meDLemskAB

- i Danmarks Tursejlerforening

Alle fritidssejlere kan blive medlem af DT. Det kan ske på to

måder: Gennem din klubs medlemskab eller som enkeltmedlem.

Klubmedlemskab:.Hvis din klub beslutter sig for medlemskab

af DT, det være sig på en generalforsamling eller gennem

en bestyrelsesbeslutning, betaler klubben i alt kr. 300,- i årlig

kontingent. Det enkelte medlem af klubben betaler så kun kr.

285,- i årlig kontingent til DT. Vi har faktisk 121 klubber, som

nyder godt af denne ordning for deres medlemmer.

Enkeltmedlemmer:. Som enkeltmedlem betaler du kr.

335,- i årlig kontingent, og så har også du alle medlemsfordelene.

Dette tilbud gælder særligt for de fritidssejlere, hvis

klub ikke er medlem af DT.

Bladmedlemskab:.185 kr.

Indmeldelses-

og tilbudsblanket

Navn:

Cpr. nr.:

Adresse:

Postnr.: By:

Tlf.: E-mail:

I hvilken havn ligger din båd?

Navnet på din klub?

Jeg ønsker medlemskab og ansvarsforsikring

Jeg er medlem i DT. Evt. medl.nr:

Jeg ønsker tilbud på bådkaskoforsikring

Jeg har mindst duelighedsbevis: ja nej

Bådfabrikat:

Bådlængde: m fod

Byggeår: Topfart i knob:

Forsikringssum kr. :

Byggemateriale: Glasfiber stål træ andet

Bådtype: Mast og sejl Motorbåd Andet

Indenbords motor/fast skrue

Indenbords motor/udenbords drev (Z-drev)

Påhængsmotor

Klip indmeldelses- og tilbudsblanketten ud og send den til:

Danmarks.Tursejlerforenings.Sekretariatet..

Odensevej 197 A, 5600 Faaborg

Tlf. 7021 4242 · Fax 6260 2451 · bente@tursejleren.dk

Danmarks.Tursejlerforening.·.nr..2.maj.2008

21


22

SpøRG Bådkonsulenten

Risikoen for at tabe penge

på bådkøb er stor, hvis

man ikke er ekspert på den

slags. Derfor har DT lavet

en aftale med en professionel

bådkonsulent og vurderingsmand

- Carsten Lund i

Beder, Jylland, som nedsætter

denne risiko.

Når det drejer sig om køb

og forhøjelse af lån, gennemgår

jeg bunden, fribordet,

dæk, rig, aptering, maskininstallation,

gerne sammen

med køberen, og jeg giver

ham råd og vejledning om

bådtypen.

Ofte, når det drejer sig om

en førstegangs køber, giver

jeg tips til vedligeholdelse af

skibet, og hvad man bør væ-

re opmærksom på omkring

modellen. Syns- og vurderingsattester

udarbejdes ud

Spørg Advokaten

fra et visuelt fagligt syns-

punkt uden præjudice af nogen

overfor undertegnede.

Jeg har lavet en aftale med

DT om, at medlemmer er

velkomne til at kontakte

mig gratis i forbindelse med

en sag. Hvis DT’s medlem-

mer ønsker dette, er der

mulighed for at besigtige

båden med dem. Det koster

400 kr. plus moms inklu-

siv kørsel pr. time, fortæller

Carsten Lund.

Han arbejder over hele

landet og kommer ca. én

gang om ugen i sæsonen til

Sjælland.

Ship-Consult

Stenrosevej 11, 8330 Beder

Mobil 40 57 27 27

Fax 86 93 84 00

Vi har med Per Frydenreim Møller indgået en aftale om, at foreningens

medlemmer i spørgsmål med relation til sejlerlivet

kan få en indledende (typisk telefonisk) konsultation og evt.

en kort gennemgang af et skriftlig materiale, med henblik på,

at de kan få svar på konkrete spørgsmål, eller kan få klarhed

over deres juridiske muligheder. Rådgivningen vil også kunne

indeholde råd om, hvorledes medlemmet selv håndterer

forholdet og rådgivning om hvilke muligheder, der er for at

få forsikringsdækning eller lignende for omkostninger ved

f.eks. at køre en retssag. Per Frydenreim Møller vil også

kunne henvise til anden sagkundskab eller myndighed som

måske i stedet er den rette at kontakte. Prisen herfor er kr.

300 plus moms. Medlemmer skal, inden der tages kontakt

til Per Frydenreim Møller, indhente et rekvisitionsnr. hos

DT’s sekretariat.

Derudover tilbyder advokat Per Frydenreim Møller en

køb -af-båd-pakke, indeholdende udfærdigelse af en købsaftale,

kontrol for gammel gæld, assistance til en ekstern långiver

i forbindelse med finansiering og tinglysning/registrering

af pantebreve m.v., samt evt. en samejeoverenskomst.

Prisen herfor er (excl. off. afgifter) kr. 3.000 + 2% af bådens

købspris + moms. Tilbuddet gælder kun for køb af båd i

Danmark, men Per Frydenreim Møller er gerne behjælpelig

med at finde en dansk eller udenlandsk advokat, der kan

Propel service

Svejsereparation af

propeller, drev, blokke etc.

M e d l e m s - s e r v i c e :

25.000 gesandter sættes

ind i kampagne for

redningsveste

Antallet af drukneulykker blandt sejlere og fritidsfiskere

har også i 2007 været stort: 25 omkom på havet. Af

dem var de 20 IKKE iført redningsvest. De fleste af dem

kunne sandsynligvis have været reddet, hvis de havde

været iført redningsvest.

Det har fået landets to største tursejlerforeninger til at

stå sammen om en kampagne for minimering af de tragiske

drukneulykker. Danmarks Tursejlerforening (DT)

og Foreningen Til Langtursejladsens Fremme (FTLF)

søsatte under bådudstillingen i Bella Center kampagnen

med at uddele et særtryk. Det skete for at fremme

brugen af godkendte redningsveste hos alle, der færdes

på vandet.

Kampagnen hedder: ”BRUG REDNINGSVESTEN – DEN

BEDSTE LIVSFORSIKRING PÅ VANDET”. Den følges op

i de to foreningers medlemsblade og på deres hjemmesider.

Under DT er der 136 medlemsklubber og en del enkeltmedlemmer.

Sammen med FTLF kan DT mønstre ca.

25.000 bruttomedlemmer. Det er målet af få dem til at

optræde som gesandter i kampagnen. Ved at de går frem

med et eksempel, håber man at påvirke alle brugere af

havet til at anskaffe sig redningsveste - og iføre sig dem,

når de står til søs. Det sker under sloganet:

Du skal ikke overveje, hvornår du bør tage din redningsvest på.

Men derimod, hvornår kan du tillade dig at tage den af!


1. hjælps tasker

Medlems-rabat.på.1..hjælp

Under bådudstillingen i Bella Center lavede DT en aftale med et firma

på udstillingen. Det hedder SeaDoc og har hjemme i Hamborg. Det er

startet af to yngre læger, som udover at være uddannede redningslæger,

ansat ved Hamborgs brandvæsen, også er passionerede fritidssejlere.

De har specialiseret sig i lægefaglig rådgivning ved problemer til søs.

Såvel til erhvervs- som til lystsejlere. Gennem deres erfaringer som sejlere

har de fundet, at standarden på medicinsk udstyr er utilstrækkeligt

til de behov, der kan opstå ved nødsituationer om bord. En almindelig

førstehjælpskasse er, i de fleste tilfælde, god nok til behandling på land

men utilstrækkelig som udrustning i nødsituationer til søs. Her kan der

ofte være langt til lægehjælp og hospitalsbehandling, og der er derfor

behov for et bredt udvalg af medicinsk udstyr om bord, som sikkerhed

for dig og dine passagerer.

Lægerne har derfor sammensat et udvalg af 1. hjælps tasker – afhængigt

af dit sejladsområde. Det er dem, som SeaDoc nu tilbyder DT´s

medlemmer en klækkelig rabat på.

DT-rabat:

Det drejer sig om to versioner: SeaDoc Baltic Set og SeaDoc Emergency

Equipment Economy. Den første version koster med tysk moms 295 Euro.

Dertil kommer forsendelse fra Tyskland på ca. 20 Euro. Medlemmerne får

gratis forsendelse og 15% rabat. D.v.s. prisen er 250,75 Euro. Til kurs 7,46

er det 1,870,00 kr. Den anden version, Economy, koster i Tyskland med

tysk moms 195 Euro plus forsendelse. Også her får vi gratis forsendelse

og 15%. D.v.s. prisen for DT-medlemmer er165,75 Euro eller 1.236,00

kr.

Indhold:

I hvert sæt er der en guide på dansk. Den fortæller, hvordan man

behandler de forskellige skader, herunder genoplivning, som man kan

blive udsat for om bord. De store robuste tasker er delt op i mindre,

tydeligt afmærkede tasker. Her kan man så finde præcis den taske guiden

refererer til. Nærmere oplysninger på www.seadoc.de

Bestilling:

Du kan bestiller direkte via post til SeaDoc. Du må gerne benyttet

engelsk. Adressen er: Uhlenhorster Weg 10, 22085 Hamborg, Tyskland.

Du kan også sende en e-mail med din bestilling til: doctor@seadoc.de

I begge tilfælde – husk at opgive medlemsnummer i DT.

Konkurrence: Vind medicinkiste

Bland.de.rigtige.løsninger.i.konkurrencen.trækker.vi.lod.om.to.medicinkister,.som.vist.på.billedet.

.1..præmie:.SeaDoc.Baltic.Set.–.værdi.295.Euro..2..præmie:.SeaDoc.Economy.–.værdi.195.Euro.

Spørgsmål sæt X ud for svaret:

Medicinkister fra SeaDoc.

T.v. økonomimodellen.

T.h. og bagerst Baltic Set.

Er.Radio.Medical.Danmark.gratis.for.lystsejlere?. ■.Ja. ■ Nej

Er.medicinkiste.lovpligtig.i.danske.lystbåde?. ■ Ja. ■ Nej

Er.1..hjælps.uddannelse.lovpligtig.for.lystsejlere?. ■ Ja. ■ Nej

Har.du.medicinkiste.om.bord?. ■ Ja. ■ Nej

Sådan får du hjælp til søs

Alle kan få behov for akut hjælp under feriesejladsen.

Hvis det sker, kan du fx kalde Lyngby Radio over VHF

og bede dem stille dig om til Radio Medical Danmark

- RMD. Her kommer du i kontakt med et lægehold på

Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Det er en gratis service for besætningsmedlemmer og

passagerer i handelsflåden, fiskerbåde og på passagerskibe

samt fartøjer beliggende i danske farvande, og den

betales af Søfartsstyrelsen. Denne service er beregnet på

folk, som har fået en basisuddannelse som sygebehandlere,

og som har en godkendt medicinkiste om bord.

Denne gratis service er IKKE for lystsejlere. Dem er der

nemlig ingen krav til med hensyn til en uddannelse

som sygdomsbehandler eller medicinkiste. Lystsejlere

er dækket af den offentlige sygesikring på lige fod med

andre danskere på ferier i udlandet. Det betyder, at de

må kontakte lægevagten eller egen læge telefonisk og

ad denne vej få samme muligheder for lægehjælp, som

RMD tilbyder uden for Danmark.

Men i en nødsituation risikerer du, hvis du ringer 112,

og der er dækning for mobiltelefoner, hvor du befinder

dig, at du skal gennem flere led, før du kommer i kontakt

med nogen, som kender til lystsejlads og farvande. Fx

SOK, som kan rekvirere en lægebemandet helikopter til

at hjælpe dig

Så er det den rigtige løsning at kalde RMD, selv om det

er en betalingsservice for dig som lystsejler. I de fleste

tilfælde har RMD undladt at sende en regning efter

at have yder assistance.

Navn:

Medlems.nr.

Vej/gade:

Postnr.: By:

Danmarks.Tursejlerforening.·.nr..2.maj.2008

23


2

møde med en anden verden

Tirsdag d. 24.

juli 2007 sejlede

vi fra

Getterön ved

Varberg mod

Halmstad. Da

vi var lidt nord

for Tylösand,

så vi noget

i det fjerne,

der fik blodet

til at løbe lidt

raskere: Langt

ude kom Ostindiefareren

”Götheborg” mod os. Vinden var ganske svag, så vi

nærmede os stille roligt hinanden. Det er en nøjagtig kopi af en

ostindiefarer, der forliste ud for Gøteborg i 1745. Disse skibe sejlede

til Indien og Kina og bragte megen velstand til deres ejere.

Blot én vellykket tur kunne betale bygningen af skibet, så det var

store værdier, der blev sejlet den lange vej tilbage

Som vi kom nærmere kunne vi, hvor stort skibet var. I havn fik

vi målene. Med bovspryd 59 m. langt, 11 m. bredt og 47 m. til

mastetoppen. Sejlarealet var ca 1900 kvm. I år 2006 var skibet

på en præsentationstur til Kanton i Kina. Undervejs var det bl.a.

ude i 25 m/s og klarede sig meget flot.

Da det var ved at forsvinde, måtte vi spærre øjnene op endnu

engang, for et underligt fartøj nærmede sig igen fra syd. Det

lignede et fantasifoster med bøjede vinger på siderne og noget

Bakkegårdsvej 307 · 3050 Humlebæk

Tlf. +45 86 68 20

E-mail: info@ukhalsey.dk · www.ukhalsey.dk

flyvemaskineagtigt over sig. Det nærmede sig hastigt med en

fart på omkring 40 knob. Vi kunne ikke rigtig regne ud, hvad

det var, Da det passerede os, kunne vi se, der stod ”Earthrace”

på dens sider. Først da vi nåede ind til Halmstad, fik vi forklaringen.

Byen havde fejret sit 700 års jubilæum med bl. a. en stor

havnefest. Hertil var inviteret en del store sejlskibe.

Men også fremtidsfartøjet vakte megen opmærksomhed. Det

var bygget i New Zealand med det formål at sætte en fartrekord

Jorden rundt på under 75 dage. Men det måtte opgive på grund

af flere storme

undervejs. De

prøver igen

i år. Skibet

måler 23,3 m.

i længden og

har en bredde

på otte m.

Det var spændende

først at

opleve et skib

fra middelalderen

og så et

fra fremtiden

Ester og

Thomas Kjær

”Brisen”

Lynettens Bådservice

- din sikkerhed for rimelige priser på sikkerhed

Håndholdt

med indb. GPS

Kr. 3.995,-

Service nu i Danmark

Når VHF radioens rækkevidde slutter

tager GME nødsenderen over.

Den personlige nødsender til at have

i lommen, de større modeller som

kan placeres på et skot og alligevel

kan medtages i redningsflåden, eller

de såkaldte float free, som aut. selv

frigøres med efterfølgende opstart af

din nødmelding.

Priser fra

kun KR. 3.495,-

Eurovinil redningsflåder kommer fra en af

Europas største organisationer af sikkerhedsudstyr.

Fra 2008 introducerer vi nu i Danmark hele 3 programserier:

1. Standard International for fritidssejleren.

2. ISO9650-1 for langturssejleren og de mindre fiskefartøjer.

3. SOLAS serien til den kommercielle skibsfart.

Få en snak om hvilken redningsflåde der dækker dig og din

families ønske om sikkerhed. Priser fra Kr. 6.995,00

www.baadservice.dk 32576106


medlemmernes søkrammarked

BåDe sæLges

101508: LM23 motorsejler med

24 mast.10 hk Bukh, bådstativ,

gps, ekkolod, køleskab, 2 gasblus

m.m. Velholdt. Kan beses

efter aftale. Henv.: B.Thielsen

tlf.46409298/21838476

991508: Nordship 808 sejlbåd

én ejer, 9 hk dieselmotor VP,

rullegenua, GPS, dybde, vindmåler,

læderhynder, mange

skabe og skuffer, toilettank.

Henv. Ove Nielsen tlf. 2227

2690.

981408: Stålbåd 35 fod. 120

HK Ford diesel 1978 meget velholdt.

Stor flybridge, v/k vand,

el toilet, varme mv. mange

detaljer og foto på min hjemmeside:

www.123hjemmeside.

dk/olwinHenv.: Ole Windelboe

tlf. 2033 1149.

961308: Grandezza 28 fod.

Danskbygget velholdt motorbåd

søsat 1984. Lukket styrehus

og stort agterdæk. 2x130

hk. VP turbo diesel, trimflaps,

GPS, varme, v/k vand, toilet,

pantry, 4/5 sovepladser. Pris

285000 kr. Henv. Judi Jensen

tlf.: 75212125/40952191

En annonce i Tursejleren og på DT´s hjemmeside, www.tursejleren.dk,

under ”Medlemmernes søkrammarked” koster 50 kr. Vil du have foto

med, koster det yderligere 100 kr. Annoncen bringes i ét nummer af

bladet samt på hjemmesiden i tre måneder.

såDAN gØr Du:

Du kan enten udfylde kuponen her på siden og sende den til redaktionen,

eller du kan gå ind på www.tursejleren.dk under knappen SØKRAM-

MARKEDET og trykke på knappen ”Tilmeld din annonce”. I begge

tilfælde vil din annonce få tildelt et nummer. Det skal du bruge, når du

indbetaler betalingen for din annonce. I begge tilfælde vil du få tilsendt

en opkrævning fra DT´s sekretariat.

Navn: medlemesnr.:

Adresse:

Postnr.: By:

Tlf.: e-mail:

941208: Klinkbygget kutter

årg. 1986 36 fod, 85 hk ferskv.

kølet Mercedes diesel, GPS,

autopilot, SP-Sailer radio,

931108: Laurin 26 årg. 2003

4 sovepl. pantry m.gaskomfur

og ovn el kølebox toilet

m.håndvask. 10 hk Volvo Penta

diesel. GPS, VHF. ekkolod. Selden

rig. Pris 130000. Henv.:

Peter Norholt tlf. 4752 4060.

E-mail: peternorholt@mail.dk

910808: Møn 27 velholdt,

meget sødygtig motorsejler

fra 1984. 4 køjer, nye hynder,

agterkahyt, 36 hk ferskvandskølet

Bukh diesel. Rullegenua,

navigator, solceller, bovpropel

og m.m. Henv.: Erhard Kolenda

tlf. 6446 1645.

890708. Motorsejler Nordship

28, 1984. Meget velholdt med

agterkahyt. Storsejl rullebom,

genua rullesystem, begge fra

2003. 18 HK Volvo motor. Se

mere på www.baadinfo.dk. Pris

359.000kr. Henv.: Viggo Lauritsen

tlf. 2516 8217. E-mail

lone.viggo@stofanet.dk

880708. Albin Vega 2145

sejlbåd, meget fin stand, fra

1975, med Volvo MD6A motor,

mange sejl, 4 køjepladser, div.

udstyr. Pris 90.000 kr. Henv.

Finn Nielsen tlf.: 98573356. Email

bojenorup@mail.dk

860508. Dufour 2800 årg. 83

m. 10 HK Vetus/Mitsubishi.

Spilerudrustning, sprayhood,

kaleche, navcomputer m. GPS

og AIS, log, ekkolod, køl/frys,

220V m. 1000W vekselretter

o.m.m. rekvirer udstyrsliste.

Pris 128.000 kr. Henv.: collin.

consult@pc.dk

840408. Fåborg Motorsejler

årg.81. 42 hk Peugeot, Ekkolod,

navigator, vhf-radio, Pantry:

Vask, trykvand, gaskomfur,

kølebox, toilet og oliefyr. Pæn

og velholdt. Pris: Kr.125.000.

Henv. Ebbe Bødker tlf. 2947

4862.

850408. 300 m2 Georg Berg

spidsgatter, S30D5, Jessie af

København, sælges for 35.000

kr. Motor mrk. Wire 12 hk. Div

udstyr og grej medfølger. Alt

o.k. Henv.: Erik Leth Hansen,

tlf. 3918 2119.

ANNoNcEBETINGElSER

uDsTyr sæLges

FOTO:

Et foto til annoncen kan enten sendes sammen med kuponen til redaktionen

eller som vedhæftet fil til redaktionen@tursejleren.dk

kuN FOr meDLemmer:

Du skal opgive dit medlemsnummer i DT på kuponen eller via indtastningen

på hjemmesiden.

Kommercielle annoncer vil IKKE blive optaget på Søkrammarkedet.

Annoncerne her er personlige om salg, køb, søges eller byttes af såvel

både som udstyr til dem.

Annoncetekst (maks. 2 ord) til Tursejleren nr. 01/2008 skal være redaktionen i hænde senest lørdag den . juli 2008.

1021608: Foldepropel 16x12

sælges. Passer til Bukh DV 20.

Pris kr. 1.500,00. Henv. Poul

Erik Jakobsen, tlf.: 24 85 50

20.

921108: Brugt Yanmar 3GM.30

27 HK m. fabriksnyt sejlbådsdrev

sælges delt eller komplet.

Henv.: Leif Pedersen, tlf.:

55377262/40966642. E-mail:

sti.lei@nraad.net

BåDuDsTyr kØBes

870708: Papirsøkort Norge

serie A og B købes, evt. lånes.

Jeg kan til gengæld for lån

udlåne serie C og D. Henv.

Søren Dyrskjøt, tlf 2362 6000.

Mail: jane.randi@elromail.dk

830708: Autopilot. Ratpilotremtræk.

Gerne Simrad el.

Autohelm. Henv. Keld Steen

Nørgaard tlf. 4019 9967. Email

keldsn@webspeed.dk

Udfyld kuponen og send den til: Tursejleren, Asgård 11, 3600 Frederikssund. Du kan også faxe den til red. på nr. 4731 2852.

Husk at indbetale prisen for din annonce til DT´s sekretariat.

Danmarks.Tursejlerforening.·.nr..2.maj.2008 2


26

Besøg fra fremtiden

i mullerup Havn

Det var under en pause i årets generalforsamling i Mullerup

Havn, jeg gik ud for at strække benene og så noget mærkeligt. På

afstand mindede det mest om de forestillinger, jeg har gjort mig

om,, hvordan en UFO ser ud.

Men det viste sig at være en slags fartøj med en hidtil ukendt

konstruktion. Den mindede om en kæmpe stor plastik tank, der

havde fået påmonteret et par pontoner, så det nu fremtrådte, som

en slags katamaran. Fremdriften var en påhængsmotor på det

der tilsyneladende var agter på skibet.

Andre har nok været lige så nysgerrig som jeg. Derfor havde

ejeren plastret skibet til med røde skilte, hvor der stod:

”BERØRING STRENGT FORBUDT – UVEDKOMMENDE FÆRD-

SEL PÅ ELLER UNDER BÅDEN VIL BLIVE FILMET OG POLITI-

ANMELDT”

Ingen kendte ejeren. Han havde tilsyneladende fået en midlertidig

tilladelse til at have sin båd stående på land i havnen

vinteren over. Én bådejer mente, at fartøjet var bygget på land

i en af de nyere havne i Køge Bugt. En anden kunne berette, at

båden havde ligget for svaj ved en ø i området.

Hvor om alting er, kan redaktionen godt tænke sig at beskrive

båden og dens sejlegenskaber yderligere - uden at blive filmet

og politianmeldt. Så hvis ejeren læser dette, bedes han kontakte

redaktionen. red.

Båden set forfra, agterfra og det røde skilt.


Weekendbåd

til hele familien

Uttern C66EX med MerCruiser Alpha One Sterndrive

4.3L 220 HK benzin eller 1.7L 115 HK diesel

Længde: 6,00 m. Bredde: 2,50 m. Vægt med motor: 1890 kg.

Pris fra 449.990,-

www.ketner-outdoor.dk

Du ser den overalt. Der findes over

100.000 byggede både. Alle modeller

har rolige, stabile sejlegenskaber.

Vil du sidde trygt i båden, når det

blæser op, vælger du en Uttern, det

sikreste valg. Den stabile og samtidig

smidige gang, er blevet et symbol for

Uttern. Moderne design, udviklet

hånd i hånd med praktisk funktion.

Resultatet taler for sig selv. Lige så

skøn at se på, som den er at sejle.

Helhedsløsning, nytænkning, kvalitet

og komfort… det er blot nogle af

de ord, mange forsøger at beskrive

Uttern med. Vi kalder det kort og

godt for sejlglæde. Hvad andre bådmærker

tilbyder som ekstraudstyr,

får du med en Uttern som standard.

Velkendt svensk kvalitet

Tempo Både ApS, Søhesten 8, 2635 Ishøj, tlf. 43 73 01 05, www.tempo-baade.dk

CC Camping & Marine A/S, Trekanten 9-11, Herrestrup, 4571 Grevinge, Tlf. 59 65 99 11, www.cccm.dk

K-Marine, Ø.Havnevej 33, 5700 Svendborg, tlf. 62 21 70 38, www.k-marine.dk

Bøge's Trailer & Både ApS, Fabriksvej 2, 6640 Lunderskov, tlf. 75 58 58 11, www.boges.dk

Herning Trailer- & Bådcenter, Navervej 14, 7451 Sunds, tlf. 97 14 22 11, www.htbsunds.dk

Risbjerg Marine, Marienlystvej 10, 8600 Silkeborg, tlf. 87 20 60 08, www.risbjergmarine.dk

Motor og Bådcentret Frederikshavn A/S, Sindallundvej 4, 9900 Frederikshavn, tlf. 98 42 23 93, www.m-center.dk

Danmarks.Tursejlerforening.·.nr..2.maj.2008

2


Magasinpost

ID 100965

Afsender:

Danmarks Tursejlerforening

Odensevej 197a

5600 Faaborg

Lagoon - dit hjem på havet

Catamaran Yachting ApS . Tlf. 60 1515 00

www.catamaran-yachting.dk . info@catamaran-yachting.dk

LAGOON 380

Sejlklar til norden ca.

2.200.000,- inkl.

LAGOON 420

Sejlklar til norden ca.

3.200.000,- inkl.

Masser af plads, lav dybdegang og sikker sejlads

uden krængning - ja - hvad kan man ønske sig mere?

Måske 360 graders panoramaudsigt fra salonen,

3 eller 4 kahytter med dobbeltkøjer, samt sikker

havnemanøvre med 2 motorer?

Verdens mest succesfulde producent af katamaran

sejlbåde har tænkt på alt, så er du interesseret

er du bare et opkald fra drømmen.

LAGOON - en del af Beneteau Gruppen.

LAGOON 440

Sejlklar til norden ca.

3.800.000,- inkl.

Catamaran Yachting kan træffes

på Åben Båd i:

Svendborg d. 17. - 18. maj 10 - 18

Rungsted d. 24. - 25. maj 10 - 18

Skovshoved d. 14. juni 10 - 18

LAGOON 500

Sejlklar til norden ca.

5.800.000,- inkl.

www.peoffset.dk

More magazines by this user
Similar magazines