p a a Udstilling SOMMERUDSTILLING

kunstbib.dk

p a a Udstilling SOMMERUDSTILLING

KUNSTAKADEMIETS BIBLIOTEK

/c56 -å

P

F O R T E G N E L S E

Qver

K U N S T V Æ R K E R N E

p a a

E N

F R I &

Udstilling

610.

Y)V\ Kunstakademiets Bibliotek

RETROSPEKTIV

300000091077

SOMMERUDSTILLING


Alle Arbejder ere til Salg, medmindre de ere betegnede

med *.

En Pris fortegnelse er fremlagt ved Indgangen til Ud­

stillingen.

Samtlige Maal ere i Centimeter.

KUNSTAKADEMIETS

BIBLIOTEK

TRYKT HOS J. JØRGENSEN & Co. (IVAR JANTZEN^


AAGE BERTELSEN.

I. * Pottemager Hermann Kakler. 1903. H. 75.

B. 60. Tilh. Pottemager Hermann Kåhler.

2 * Maler Søren Onsager. 1902. H. 75. B. 60.

3. *Frk. Harriet Cumann. 1900. H. 30. B. 30.

4. Sommer i tæt Skov. 1905. H. 135. B. 100.

5. Ishule f r a Nordgrønland. 1907. H . 75. B. 90.

6. * Elv ved Sommer. Nordgrønland. 1907.

H. 60. B. 70. Tilh. Forfatteren Johannes

V. Jensen.

7. Snedækkede Marker ved Birkerød. 1913.

8. Frugttræer ved Foraarstid. 1912. H. 100.

B. 135.

AND. J. BUNDGAARD.

9. Heden. Statuette i poleret Granit.

10. Den evige Jøde. Statuette i Bronce

11. Lygtemand. Statuette i Bronce.

12. •>> Det babyloniske Fangenskab«.. Statue. Ina-

bergakalksten.


13. *Studie til en Tyr. Gefionsspringvandet.

(Bronce). Tilh. Konferensraad Vilh. Jør­

gensen.

14. *Gejerøds Datter. Statuette. Gibs.

POUL S. CHRISTIANSEN.

15. Portræt af Maleren Johan Rohde. 1903.

H. 122. B. 92.

16. Thorvaldsen modellerer Natten. 1901. H. T22.

B. 92.

17. Selvportræt. 1913—14. H. 86. B. 71.

18. Begonia. H. 31. B. 40.

19. *Civita d'Antino. Abruzzerne. 1911. H. 100.

B. 125. Tilh. Grosserer Georg S. Bendix.

20. *1 Udkanten af Pinnieskoven ved la Marino

di Pisa. 1895. H. 60. B. 76. Tilh Gros­

serer S. Bendix.

21. Fra Skoven paa Vejrhøj. 1912. H. 162.

B. 199.

G. F . CLEMENT.

22. * Pastorale. 1902. H. 120. B. 150. Tilh.

Fru Wessel.


23. Portræt. 1903. H. 95. B. 85.

24. * Portrætgruppe. 1912. H. 120. B. 140. Tilh.

Grosserer Zeulner.

25. *En lille Fiskerpige (Nymindegab). 1895.

H. 25. B. 30. Tilh. Veksellerer Levin.

26. * Sommerdag paa Heden (Nymindegab).

1896. H. 80. B. 75. Tilh. Winkel o g Mag­

nussen.

27. *Fiskerpige fra Nymindegab. 1900. H. 65.

B. 50. Tilh. Konferensraad Jørgensen.

28. Fanøpige. 1898. H. 60. B. 45. Tilh. Bog

trykker Egm. H. Petersen.

29. * Portræt. 1897. H. 55. B. 40. Tilh. Billed­

hugger Brandstrup.

30. *Gade fra Civita d'Antino. 1905. H. 65.

B. 75. Tilh. Winkel o g Magnussen.

31. Graavejr. Skagen. 1914. H. 38. B. 62.

32. Landskab. Skagen. 1912.

33. Dyrehavsbakken. 1908.

34. *Kopi efter Masaggio. Tilh. Emil B. Sachs.

34a. Baade paa Stranden. 1913.

S. DANNESKJOLD-SAMSØE.

35. Skovnatten. 1914. H. 130. B. 173.

36. Sildebaade. Kristiansø. 1913. H. 113. B. 126.


MALTHE ENGELSTED.

37. Luca Signorelli tegner sin dræbte Søn. 1900.

H. 45. B. 58

38. * Dameportræt. 189 7. H. 39. B. 31.

L. FIND.

39. *Mine Forældre. 1906. H. 108. B. 133.

40. * Kælder i Koldinghus. 1886. H. 32. B. 36.

41. *Brakmark. 1887. H. 31. B. 42.

42. * Solskin i en Lade. 1886. H. 31. B. 42.

43. *Nature morte. 1885. H. 22. B . 27.

44. *Fra Frederiksberg Have. 1900. H. 58.

B. 63. Tilh. Etatsraadinde Heymann.

45. Gule Blomster i en Bojan. H. 49. B. 45.

46. * Eventyr. 1911. H. 74. B. 68. Tilh. Di­

rektør Aug. Bagge.

CARL FRYDENSBERG.

47. Portræt. 1902. H. 149. B. 115.

48. Dame i grøn Kjole. 1907 . 95. B. 78.

49. *Smaa italienske Musikanter. 1905. H. 91.

B. 99. Tilh. Overretssagfører Johannes Kalko.


50. Violinistinden. 1907. H. 81. B. 78.

51. Chrysanthemer paa et Bord. 1910. H. 50.

B. 66.

52. Kodrivere. 1908. H. 33. B. 45.

53. Ribes i en gammel Krukke. 1911. H. 33.

B. 38.

54. Levkøjer. 1913. H. 54. B. 48.

LORENZ FRØLICH.

55. *Natten og Drømmen. 1894—1900. H. 93.

B. 147.

56. * Dagen efter den lilles Fødsel. 1859. H. 33.

B. 41.

57. * Løbende hvid Hind i Skov med Solpletter.

1855—65. H. 16. B. 26.

58. *Cain. Efter Viggo Hugos La légende des

siécles. 1888—94. H. 94. B. 97.

Samtlige Arbejder tilhører Fru Frølich Stage

og Dr. E. Frølich.

HARALD GIERSING.

59. Atelierscene. 1909. H. 122. B. 150.

60. Tarokspillere. 1911. H. 76. B. 91.


61. Portræt. 1910. H. 71. B. 60.

62. Karneval. 1913. H. 60. B. 46.

63. Eftermiddag i Skoven. 1912. H. 62. B. 50.

64. Mindet. Kristiansø. 1911. H. 47. B. 45.

65. Sommerdag i Norge. 1913. H. 37. B. 46.

66. Landskab fra Norge. 1913. H. 200. B. 200.

67. En Dame i Sort. 1913. H. 58. B. 47.

68. Ung Pige ved Bogbinderi. 1912. H.73. B.92.

VILHELM HAMMERSHØI.

69 *Fru Vilhelmine Bramsen. 1889. Tilh. Dr.

Alfred Bramsen.

70. * Oldgræsk Relief. Louvre. 1891. Tilh.

Samme.

71. * Dobbeltportræt (Kunstneren og hans Hustru).

Paris. 1891. Tilh. Samme.

72. *Fra Kristiansborg. 1890—92. Tilh. Samme.

73. Fra Kristiansborg. Tilh. Kunsthandler V.

Kleis.

74. * Svend Hammershøi. 1892. Tilh. Dr. Altred

Bramsen.

75. *Stue, en Mig Kvinde vender Ryggen til.

Tilh. Samme.

76. *Fra Frederiksborg. 1893. Tilh. Samme.


77- * Kunstnerens Moder. Knæstykke. 1894.

Tilh. Samme

78. * Studie til et Dameportræt 1897. Tilh.

Samme.

79. *Gaardinteriør. 1899. Tilh. Kammerherre

Bull.

80. * Asiatisk Kompagni. 1902. Tilh. Dr. Alfred

Bramsen.

81. * Solskin i Dagligstuen. 1903. Tilh. Samme.

82. *Fra Gentofte Sø. 1903. Tilh. Samme.

83. * Ung Bøgeskov. Frederiksværk. 1903. Tilh.

Samme.

84 *Solskin i Dagligstuen. 1903. Tilh. Grosserer

Vilh. Tegner.

85. *Unge Ege. Frydenlund. 1907. Tilh.

Dr. Alfred Bramsen.

86. * Fra Trørød. Frydenlund. 190 7. Tilh.

Samme.

87. * Lille Pige. Kirsten Falck. 1908. Tilh.

Samme.

88. *Petri Kirke. Studie. 1908. Tilh. Dr. E.

Bøcher.

89. *Lindegaarden. Kallundborg. 1909. Tilh.

Grosserer I. S. Meyers Bo.


N . HANSEN JACOBSEN.

90. Havhexen, som ler af den lille Havfrue.

Motiv fra H. C. Andersens Historie: Den

lille Havfrue. Modelleret i Paris 1891.

91. Vitrine med Stentøj.

GUDMUND HENTZE.

92. * Pastel. 1907. H. 80. B. 50. Tilh. Billed­

hugger Siegfried Wagner.

93. * Selvportræt. 1906. H. 30. B. 20. Tilh.

Kunsthandler M . Groseli.

94. * Portræt af Fru J. Nathansen. 1906. H. 30.

B. 20. Tilh. Forf. Henri Nathansen.

95. Portræt af Fru Agnes Garde. 1907. H. 60.

B. 50.

96. * Miniaturer. H. 15. B. 8.

97. En Ramme med Tegninger. 1908. H. 80.

B. 50.

98. *Kvindelig Halvfigur. 1902. H. 50. B. 40.

Tilh. Hr. Victor Permin.

99. * Tusmørke. 1904. H. 50. B. 40. Tilh.

Tegneren Vald. Andersen.


S. C . HOLTEN, F. SKOVGAARD.

100. Kornstaure ved Hardangerfjorden. 1890.

H.75. B. 140

101. Aften i Hardanger. 1893. H. 50. B. 60.

102. Paa Fyen. 1910. H. 45. B. 65.

103. Interiør med Portræt. 1901. H. 51. B. 39.

104. vDogwood«. 1909. H. 45. B. 60.

105. *Dameporlræt. Akvarel. 1897. H. 82. B. 98.

Tilh. Frk. Kristiane Konstantin-Hansen.

106. * Herreportræt. Akvarel. 1900. H. 55.

B. 35. Tilh. Fru Carl-Nielsen.

107. *Dameportræt. Akvarel. 1900. H. 54. B. 36.

VIGGO JARL.

108. * Portrætbuste af Konferensraad Vilh. Jør­

gensen. Bronce. Privateje.

109. Portrætbuste af Lord N. G. Bronce.

110. Portrætbuste af Monsieur R. le B. Marmor.

ELISE KONSTANTIN-HANSEN.

111. *Finderup Kirke. 1911. H. 50. B. 70. Tilh.

Fru Jessen Hansen.

112. Underup Kirke. 1913. H. 42. B. 62.


113- Gamle og unge Høns. Akvarel. 1904.

H. 60. B 90.

114. To Svaner. Akvarel. 1900. H. 100. B. 50.

115. * Kaniner under en Kaalstok. Akvarel.

1900. H. 30. B. 30. Tilh. Frk. I. Bindes-

bøll.

JOHANNE KREBS.

116. * Portræt af en gammel Dame. 1900. H. 80.

B. 60.

117. Portræt af en ung Pige. H. 70. B 55.

118. * Gammel Dame med Hat. H. 58. B. 43.

Tilh. F ru v. Buchwaldt.

119. Strikkende Kone. H. 44. B. 33.

120. * Portræt af Frk. A. K. H. 45. B. 36.

Tilh. F ru Lizzie Krebs.

121. * Herreportræt. H. 62. B. 74. Tilh. Frk.

Augusta Fenger.

122. Interiør. H. 62. B. 46.

123. Gaardinteriør fra San-Gimignano. H. 28.

B. 37-

124. Modelstudie. H. 55. B. 42.

125. Portrætstudie af en ung Pige. H. 40. B. 31.


KNUD KYHN.

126. Edderfugle. 1905. H. 78. B. 93.

127. Skallesluger med Ællinger. 1906. H. 62.

B. 100.

128. Skallesluger med Ællinger paa Ryggen.

19 07.

129. Hvinænder. 1913. H. 47. B. 113.

130. Fasan paa et Gærde. 1913. H. 105. B. 82.

131. *Fra Skærgaarden. 1906. H. 44. B. 46.

Privateje,

132. *Klyder. 1907. Privateje.

133. Elefanter. 1913.

JOHANNES LARSEN

134. Paafugl med Kyllinger.

135. Juledag.

136. Tornirisk.

137. Dalende Gæs.

138. Rødhals.

139. Kerteminde Havn.

140. Kerteminde Havn.

141. Knortegæs.

142. Landskab fra Hindsholm.


AXEL LOCHER

143. Tre Trolde fælles om et Øje. Af Bjørnsons

Eventyr. 1908.

144. Tobias Hikke. Hellig Trekongersaften. Olaf

Poulsen. 1910.

145. Jacob Skomager. Holger Hoffmann. 1911.

146. Den Gærrige. Dr. Mantzius. 1913.

LUPLAU JANSSEN.

147. Knælende Moder ved Vuggen. 1913. H . 100.

B. 130

148. Portrætskitse. 1905. H. 40. B. 30.

149. En Dame, der ser paa en Radering. 1903.

H. 75. B. 60.

150. Portræt af en lille Pige. 1893. H. 45. B. 60.

151. Ung Pige bader sine Fødder. 1909. H. 30.

B. 40.

152. *Da Jørgen var paa Hospitalet. 1913. H . 16.

B. 12.

153. Ingeborg. 1914. H. 45. B. 33.

VIGGO MADSEN.

154. Portræt af Maleren Carl Holsøe. 1911.

155. Udsigt fra mit Vindue. 1909.


156. Diset Sol. Kalkbrænderihavnen. 1909.

157. Tærskeplads. 1911.

158. Solskin. Interiør. 1910.

159. Gartnerhave. Sne. 1910.

160. *Før Torden. Kalkbrænderihavnen. 1909.

Tilh. Karl Madsen.

161. *Nature morte. Tilh. Karl Madsen.

162. *En Kostald. 1905. Tilh. Karl Madsen.

163. Portræt af min Moder. 1912.

164. Marine. 1911.

CHR. MOURIER-PETERSEN.

165. Jydsk Landsby. Tidligt Foraar. 1888.

H. 70. B. 88.

166. * Landskab fra Vendsyssel. Efteraarsmorgen.

1901 H. 66. B. 80. Privateje.

167. Landskab fra Vendsyssel. Efteraarsdag

med Byger. 1906. H. 50. B. 66.

168. Fransk Landsbygade. 1887. H. 48. B. 60.

VIGGO PEDERSEN.

169. * Italiensk Have, Sora. 1884.

170. Italiensk Landskab mellem Sora og Car-

nella. 1884.


171. * Min Moder siddende i Haven. 1887.

172. Vejen til Tommerup. Sjælland. 1889.

Tilh Maleren Rud. Petersen.

173. Mens Engene er røde og Vaarsæden grøn.

1891.

174. *Den lille Broder. 1892.

175. Bakkerne ved Lisedal. 1892.

176. Vej ud i Aamosen. Tommerup. 1892.

177. *Solsikker. Tempera. 1894.

178. * Moder med sit Barn ved Brystet. 1887.

179. * Moder ved sit Barns Vugge.

180 * Udsigt fra Bavnebakken ved Knabstrup.

1897. Tilh. Grosserer Wald. Davidsen.

181. I Skumringen bag Gaarden. 1902.

182. Klostret S. Andrea, Volterra. 1909.

183. Pladsen foran S. Andrea, Volterra. 1907.

184. Vinterdag i Materialgaarden. 1912.

185. Store Trægrupper ved Kysten. 1912.

TH. PHILIPSEN.

186. * Gæstgiveri i Sora. 1883.

187. * Vej ved Solmona. 1907.

188. *Selvportræt, Pastel.


189. *Køer ved et Vandhul. 1908.

190. * Lange Skygger. 1890.

191. * Torv et i Sora. 1902.

192. *Bag Vanderens Vænge.

193. *Skov ved Efteraar. 1895.

194. * Studier af Gæs. 1897.

195. * Brakkerne paa Saltholmen. 1898.

196. *Gammelværk. Saltholmen. 1905.

197. * Springvand. 2 Bryggerknægte.

198. *Køer ved en Drikkekumme.

199. *Køer paa Saltholmen. Tilh. Maleren Viggo

Pedersen

200. *Køer paa Saltholmen. Tilh. Overretssagf.

Johs. Kalko.

201. *En Oksekrop fra de gamle Slagtehuse i

Rom.

202. *Æselstald i Tunis. Tilh. Kaptajn Philipsen.

203. *Brakkerne paa Saltholmen. Tilh. Samme.

204. *Faarehyrden. Pastel. Tilh. Samme.

205. *Kalvene drives hjem. Tilh. Samme.

206. * Opkørt Vej. Tilh. Dr. Philipsen-Prahm.

207. * Ved Hollænderbrønden. Tilh. Samme.

208. * Torvet i Solmona. Tilh. Undernotar Phi­

lipsen-Prahm.


209- *Efteraar. Solnedgang. Tilh. Samme.

210. * Drikkende Kalve. Tilh. Samme.

211. * Flaskekroen Tilh. Samme.

212. * Torvet i Sora. Pastel. Tilh. Samme.

213. * Udskibning. Tilh. Samme.

214. * Dreng med Kalve. Pastel. Tilh. Samme.

215. *Malkepladsen ved Dyrehavegaard. Tilh.

Fru Helene Philipsen-Prahm.

216. * Heste ved Fontænen paa Piazza del Populo.

Tilh. Samme.

217. *Brakkebroen paa Saltholmen. Tilh. Samme.

218. *En Ramme med Tegninger.

219. *En Ramme med Tegninger.

220. *En Ramme med Tegninger.

221. * Pasteltegn ing.

222. * Tyregale Køer. Tilh. Kaptajn Philipsen.

223. *Kostald. Tilh. Samme.

224. *Heste. Tilh. Dr. Philipsen-Prahm.

225. *Lange Skygger. Tilh. Samme.

226. *Kalv. Tilh. Undernotar Philipsen-Prahm.

227. *Lange Skygger. Tilh. Samme.

228. * Drikkende Køer. Tilh. Samme.

229. *En Ko. Tilh. Samme.


230. * Udskibning. Tilh. Samme.

231. *Ubskibning. Kastrup. Tilh. Fru Helene

Philipsen-Prahm.

232. *Kalve ved Gammelgaards Brønd. Tilh.

Samme.

JOHAN ROHDE.

233. * Kristianshavns Kanal set fra Bo denhoffs

Plads. 1897. H. 86. B. 120. Tilh. Hr. Just

Cohen.

234. *Kristianshavns Kanal set fra Torvet.

Sommeraften. 1906. H. 96. B. 117. Tilh.

Hr. Michelsen.

235. *S. Bonaventuras Klosterhave. 1899. H. 42.

B. 58. Tilh. Hr. Th. Thostrup.

236. Landskab ved Sora. 1902. H. 42. B. 55.

237. * Orangehave i Terracina. 1902. H. 85.

B. 106.

238. *Portræt. 1897. H. 31. B. 26. Tilh.

Kunstneren.

239. Portræt. 1903. H. 77. B. 61.

240. Ved Tiberen i Rom. Aften. 1901. H. 37.

B.46.

241. Canale Grande. Venedig. 1904. H. 41.

B. 50.


242. Ved Bodenhoffs Plads. 1898. H. 38. B. 60.

243. Den gamle Gæstgivergaard i Tønningen.

1895. H. 68. B 77.

244. Terracina. set f r a Kanalen. Tidligt Foraar.

1902. H. 61. B. 77.

245. *Fra Holland. 1892. H. 29. B. 50.

KARL SCHOU.

246. Vægdekoration. H. 216. B. 617

247. * En skrivende Dame. H. 65. B. 70.

248. *Frk. B. ved Klaveret. H. 78. B. 65.

249. * Mikael. H. 32. B. 38.

250. *Blomstrende Hyld. H. 53. B. 78. Tilh.

Hr. J. Schou.

251. * Torvet i Lyngby. Regnvejr. H. 65. B. 75.

252. Bag Gaarden efter Regn. H. 49. B. 63.

253. Ved en Bondegaard. H. 47. B. 60.

254. * Vinter. H. 70. B. 78. Tilh. Hr. O . Wulff.

255. * Søndermarken. Sommerdag. H. 47. B. 68.

256 Popler ved Stranden. Dyneberg. H. 60.

B. 75.

257. *Ved faste Batteri. H. 35. B. 44. Tilh.

Hr. O . Wulff.

258. Krudttaarnsvej. H. 30. B. 44.


259- * Udsigt over Amager Fælled. H. 55. B. 65.

Tilh. Hr. O . Wulff

260. *Piazza San Marco i Venedig. Tilh.

Hr. Gustav Philipsen.

261. Campanula. H. 55. B. 45.

262. Gule og blaa Blomster. H. 52. B. 45.

263. Carouselpladsen. Vinter. H. 45. B 73.

GEORG SELIGMANN.

264. *Spillestuen i den gamle Studenterforening.

Tilh. Studenterforeningen.

265. *En Mand, der bøder sin Træsko. 1888.

H. 60. B. 42. Tilh. Hr. Otto Henriques.

266. *» Tante«. 1888. H. 54. B. 44. Tilh. For­

pagter V . Borup.

267. * Ved Broen i Nysø Havn. 1902. H. 52.

B. 58. Tilh. Direktør J. Meyers Arvinger.

268. * En Musikaften. 1905. H. 97. B. 115. Tilh.

Hr. William Bendix.

269. * Afteninteriør med Figurer. 1905. H. 65.

B. 57. Tilh. Dr. H. J. Koefoed.

270. **Quai vert« i Brygge. 1905. H. 77. B. 61.

Tilh. Samme.

271. uBeguinage« i Brygge. 1905. H. 88. B. 116.


JOAKIM SKOVGAARD.

272. *> Ulver og Vænelih. Danm. gi. Folkeviser

Nr. 183.

1

Ulver o g Vænelil.

U.: Jeg skal føre eder til den 0 ,

som I skal leve og aldrig dø.

Der er vælde kilder, der springer af vin,

tro paa min tale allerkæreste min.<

V.: »Hvor kommer jeg af gårde med dig

for alle de vogtere, der holder på mig?«

Da de kom i grønnen lund,

der lyster hannem Ulver at hvil' en stund.

Stolt Vænelil neder på jorden sad,

Ulver han kaste så dyb en grav.

V.: »Hør i det Ulver hvad jeg siger jer,

hvortil da skal den grav, I gør?«

U.: »Se dig hisset, hvor den stad hun står,

de blodig' strømme, der fra hende gaar.

Otte jomfruer dem har jeg gilt,

jeg har dem alle ved livet skilt.

Nu skal du være den niende,

du skal svare alle mine synder.«


Alt sad stolt Vænelil og tænkte ved sig.

mon ikke mine runer kan hjælpe mig?

V.: »Nu har i gilt mig i otte år,

aldrig bad i mig løske jert favre liår. c

Han lagde hans hoved udi hendes skød,

han soved en søvn, den var ham ikke sød.

Hun tog af hans hals det rød' guldbånd,

dermed bandt hun Uivers hvide hånd.

Så løste hun hest af fjeder,

hun spændt' den om Uivers fødder.

V.: »Du våg nu op, Ulver og tal med mig,

i søvne vil jeg ikke svige dig.«

U.: »Hold op, stolt Vænelil, du hug ikke mig

ret aldrig skal jeg svige dig.«

V.: »Nu skal du aldrig mere.

dåre så jomfruer flere.*

Hun drog ud hans gyldte sværd,

det var han Ulver fuld vel værd.

Så kvindelig hun sværdet drog,

Så mandelig hun til hannem hug.

V.: »Lig du nu, Ulver det dig rinder blod,

men linden gror

end vil jeg leve Væne, en jomfru god.«

Se folen fører liget over hede.


Udført som Mønster for Gobelinvæv. Kan

udlejes til Vævning efter Aftale. 1914.

H. 245. B. 176.

273. *»En Falk i Løvværk* udført i Gobelinvæv

af Frk. K.Konstantin Hansen. 1911. H . 94.

B. 80.

274. *En Kat. Udført som Mønster for Gobi-

linvæv. Kan udlejes til Vævning efter Af­

tale. 1913. H. 139. B. 96.

275. *»Kristus i Synagogen*. 1914. H. 139. B. 131.

(Lucas 4, 16—22.)

276. »Slangen sagde til Kvinden«. 1911. H. 99.

B. 79.

277. *»Eline skal udi.. 1901. H. 58. B. 63. Tilh.

Direktør I. S. Meyers Bo.

278. * Eline lærer at læse. 1898. H. 39. B. 47.

Tilh. Samme.

279. *Lirifloden ved Sora. Tilh. Samme.

280. *Dagsaas gamle Kirke i Holland. Uroligt

Vejr imod Aften. 1895—97. H. 9 3 B. 146.

Tilh. Oberst Ulrich.

281. *Det store Træ ved Tjibodas. 1908. H. 90.

B. 109.

282. * Ved Viborg Sø, i Morgensol. 1904. H. 39.

B. 62. Tilh. Fru N . N.


283. * Gadeliv paa Pie dang i Buitenzorg. 1908.

H.43. B. 58.

284. *Salak set fra Tjiovtas, Rismarkerne til­

beredes. H. 35. B. 90.

285. *»Eva«. Modelstudie. 1912. H. 96. B. 70.

286. *»En Geniet.. (Studie til Loftet i den Hirsch-

sprungske Samling). 1911. H. 79. B. 59.

287. * Brudstykke af Rafaels Loftsdekoration i

Villa Farnesina. Frit genfremstillet ved

Hjælp af Fotografi og Model. 1914. H . 162.

B. 131.

288. *i>Th. Bindesbøll*. Portræt i Fresco. 1902.

H. 41. B. 31.

289. * »Eng le hov ed i Profil i.. Prøve fra Viborg

Domkirke. 1900. H. 38. B. 36.

290. *» Engle hov ed forfra*. do. 1900. H. 34.

B. 32.

291. *»Den nyskabte Eva*.. Farvelagt Karton.

1899. H . 101. B. 145. Tilh. Fru A. C. Achen.

292. *»Syndefaldet*. Farvelagt Karton. 1898.

H. 99. B. 144. Tilh. Direktør E . Rée.

293. * Jomfru i Fugleham. (Farvelagt Tegning).

Danm. gi. Folkevise Nr. 183. 1894. H. 47.

294. *En Rhabarberplånte. (Farvelagt Karton).

H. 67. B. 76. Tilh. Fru A . C. Achen.


2g 5 • *Snog mellem Fyr svampe. T egning til Krukke

i brændt Ler. H. 70. B. 52. Tilh. Maleren

Th. Philipsen.

296. *Noah fører Dyrene ind i Arken. Krukke

i brændt Ler. H. 29. B. 32. Tilh. Samme.

NIELS SKOVGAARD.

297. Fyrretræer i Aftensol. 1911. H. 58. B 73.

298. Norsk Højfjeldsskov. 1911. H. 65. B. 50.

299. *Vesterhavsdønninger. 1894. Tilh. Prof.

Axel Olrik.

300. Efteraarsaften. Kort efter Solnedgattg. 1913.

H. 63. B. 90.

301. *Gammel norsk Træbro. 1912. Tilh. Fa­

brikant Møller.

302. *Svensk Indsø. Tilh. Fabrikant Jul. Hertz.

303. * Familien i Haven. 1909.

304. En Studie.

EDMA FRØLICH STAGE.

305. Pæoner i en gammel Krukke. 19x4.


NIELS LARSEN STEVNS.

306. Kristus helbreder en spedalsk. 1913. H. 147.

B. 194.

307. Kristus siger til Peter: Vig bag mig Satan l

Du er mig en Forargelse, thi Du sanser

ikke hvad Guds er, men hvad Menneskens

er. 1910. H. 95. B. 83.

308. Marie salver Kristi Fødder. 1907. H. 142.

B. 250.

309. Afstøbning over øverste Del af en Gravsten.

Tegningen er af Joakim Skovgaard. 1913.

H. 207. B. 92.

310. * Afstøbning over en Gravsten. Tegningen

er af Joakim Skovgaard. 1914. H. 200. B. 90.

SIGURD SWANE.

311. Eftermiddagssol i Skoven. H. 68. B. 60.

312. Grene og Blade. H. 60. B. 65.

313. Grene og Blade. H. 63. B. 75.

314. Moder med sit Barn ved Brystet. H. 159.

B. 124.

315. Portræt af en ung Mand. H. 93. B. 53.

316. Portræt af en ung Mand. H. 73. B. 67.

317. Vej ned mod Stranden. H. 52. B. 37.


318. Sol over Villahaver. H. 90. B. 75.

319. Andromeda. H. 92. B. 8o»

320. Augustdag. Kold Sol og Blæst. H. 41. B. 44.

321. Gennemskæringen. H. 41. B. 44.

OLGA WAGNER.

322. Havefigur med Sokkel. Kalksten. 1913.

323. Null. Gravhund. Marmor. 1914.

324. Inga. Buste. Granit. 1913.

325. Ta'is. Buste Marmor. 1906.

326. Gudrund. Buste. Klæbersten. 1907.

SIEGFRIED WAGNER.

327. Lurblæser. Skitze. Bronce. 1912.

328. Lurblæser. Skitze. Bronce. 1912.

329. Viggo Stuckenberg. Bronce. 1901.

330. Dolfus. Bronce. 1907.

331. Professorinde G. Bronce.

332. Frøprindsen. Porfyr. 1909.

333. Kone med Krands. Stentøj. 1905.

334. En Last maa man have. Stentøj. 1905.

335. Fugl. Stentøj. 1905.


J. F . WILLUMSEN.

336. Maleren og hans Farnie. 1912.

337. Stenbrud Nr. 2. Fantasi over et Menneske­

liv. 1913.

338. Oliventræer mod Sol.

339. En lille Pige reder sin Dukkes Haar.

340. En Sangerinde.

341. Forarbejde til Billedet: Et Skibbrud. Akvarel.

342. Solen over Havet. Forarbejde til Billedet:

Et Skibbrud. Akvarel.

343. En Bjærgbestigerske. Omarbejdelse. 1912.

344. Bjærget Grand Moevelan i Aftensol. 1911.

345. Portræt af Fru W. 1911.

346. Italienertøs gør Løjer. 1893.

347. Strandbred. Skagen. Mod Sol. Studie til

Sol o g Ungdom. 1909.

348. Domkirken i Valencia. 1912.

49. En Senora fra Valencia. 1912.

350 Skyer følge Bjærgets Kant. Akvarel. 191 x.

351. Leende Dreng. Studie til Sol o g Ungdom.

1908.

352. Hav v?d Skagen. En Fiskerdreng gaar

forbi. Mod Sol. Storm. 1909.


353- Italiensk Dreng liggerpaa Stranden. Studie

til Sol o g Ungdom. 1904.

354. Bjærget, der ligner en Kirke. Akvarel. 1901.

355. Udkast til »Moder og Datter Nr. j«. 1903.

356. Ung Kvinde. Studie til Sol og Ungdom.

1904.

357. Kvindeportræt. Kultegning. 1911.

358. Kompcsitionsskitse til Sol og Ungdom. 1904.

359. Bjærglandskab fra Høj Savoyen. 4 Farver.

1911.

360. Spansk Arbejder. Hoved. 2 Farver. 1912.

361. Ugle. 1911.

362. En Moder vasker sit lille Barn.

GUSTAF WOLMAR.

363. Blomster i et Drivhus. 1914. H. 49. B. 35.

364. Kaktus. 1914. H. 49. B. 49.

365. Landskab. 1914. H. 75. B. 85.

366. Drivhusinteriør. 1914. H. 63. B. 75.

367. *Portræt. H. 87. B. 75.

KRISTIAN ZAHRTMANN.

368. *Leonora Christina i Fængslet. Tilh. Over­

læge M. O . Knudsen. 1870.


369. Sigbritgennemgaar Toldregnskaberne. Tilh.

Godsejer H. Nørgaard til Ry Nørreskov.

1873-

370. * Jomfru Charlotte Dorothea Biehl. Tilh.

Mægler P. Broe. 1874.

371. Pige i lyserødt Atlask. Tilh. Kunsth.

V. Kleis. 1874.

372. *Romersk Frugtbutik. Tilh. Højesterets­

sagfører Otto Liebe. 1876.

373. *En Sabinerinde med sit Barn ved Brystet

Tilh. Grosserer I. S . Meyers Bo. 1878.

374. * Julia og Ammen. Tilh. Museumsassistent

Mario Krohn. 1881.

375. *Fra Kirken S. Maria degli Angeli. Rom.

Tilh. Apotheker, Fabrikejer Alfred Benzon.

1883.

376. *En romersk Frugthandel. Tilh. Grosserer

Th. Celinder. 1883.

377. *Kong Salomo og Dronningen af Saba.

Tilh. Konferensraad Vilh. Jørgensen. 1886.

378. *Studenter drage ud til Kjøbenhavns For­

svar under Frederik den Tre die. Tilh.

Grosserer Adolph Trier. 1888,

379. *Portr


380. *En Grusgrav. Pisa. Tilh. Grosserer Max

Le vig. 1896.

381. *En Abbate i sit Studereværelse. Civita

d'Antino. Tilh. Grosserer Th. Celinder.

1896.

382. *Lady Macbeth. Tilh. Kunstneren. 1900.

383. Udenfor Hotelkøkkenet i Banyuls. Pyre­

næerne. Tilh. Kunsthandler V. Kleis. 1908.

384. *Struensee og Karoline Mathilde ved

Dronning Sofie Magdalenes Lig. Tilh.

Hotelejer C. P. Christensen. 1910.

385. *Selvportræt. Tilh. Samme. 1913.


MEDLEMMERNE I DEN FRIE UDSTILLING.

AAGE BERTELSEN,

Birkerød.

NIELS BJERRE,

Nørrelund, Strande St.

AND. J. BUNDGAARD

Svanemøllevej n.

PETER ROSTRUP BØYESEN,

Hausergade 24.

A. MARIE CARL-NIELSEN,

Vodroffsvej 53.

POUL S. CHRISTIANSEN,

Hambrosgade 4,6.

G. F. CLEMENT,

Hollændervej 4,2.

S. DANNESKJOLD-SAMSØE,

V. Boulevard 44.

MALTHE ENGELSTED,

Frederiksholms Kanal 28 A.

L. FIND,

Baldersbrønde.

CARL FRYDENSBERG,

Søbakken 25, Skovshoved.

ERNST GOLDSCHMIDT.

Peder Skramsgade 19,2.

HARALD GIERSING,

Carl Plougsvej 7.

VILHELM HAMMERSHØI,

Bredgade 25.

NIELS HANSEN,

Nybrogade 1O, 3 .

PETER HANSEN,

Enghavevej 40, *. Havehuset.

N. HANSEN-JACOBSEN,

Nygaardsvej 6.

GUDMUND HENTZE,

»Humlehøj« pr. Kvistgaard St.

p. t. via Foserto 52. Firenze.

S.C.HOLTEN, F. SKOVGAARD

Frederik d. 6tes Alle 10.

VIGGO JARL,

3 Rue le Notre. Paiis.

KARL JENSEN,

Margrethevej r. Hellerup.

P. V. J. KLINT

Pile Allé 17 A, 4 .

ELISE KONSTANTIN-HANSEN ,

Aagaard pr. Kolding.

JOHANNE KREBS.

Livjægeralle 16.

JOHANNES LARSEN,

Kjerteminde.

AXEL LOCHER,

Hortensiavej 18.

JENS LUND,

Lykkesholms Alle 8.

LUPLAU JANSSEN,

Trondhjemsplads 4,4.


VIGGO MADSEN,

Hovedgaden 57. Lyngby.

CHR. MOURIER-PETERSEN,

Rosbæksvej 11.

MØHL,

Springforbi 203.

KAJ NIELSEN,

Østerbrogade 35

VIGGO PEDERSEN,

Strandvejen 61,

TH. PHILIPSEN

Upsalagade 26.

JOHAN ROHDE,

Ny Vestergade 13.

KARL SCHOU,

Artillerivej $4,

GEORG SELIGMANN,

Upsalagade 16.

JOAKIM SKOVGAARD,

Rosenvængets Hovedvej 27.

NIELS K. SKOVGAARD,

Karlsberg. Hillerød.

INDBUDTE.

EDMA FRØLICH-STAGE,

Kallenip pr. Lamdrnp.

NIELS LARSEN STEVNS.

Thorvaldsensvej 7, 5 .

ERICK STRUCKMANN,

Sortedams Dossering 63 A.

SIGURD SWANE.

Torvegade a, 5 .

FRITZ SYBERG,

Kjerteminde.

OLGA WAGNER,

K. Lyngby.

SIEGFRIED WAGNER,

K. Lyngby.

EDV. WEIHE,

h ristian s hav ns Voldgade 3.

J. F. WILLUMSEN,

Strandagervej 28. Hellerap.

WILLIE WULFF,

10 Rue Campagne-Premiére, Paris.

KRISTIAN ZAHRTMANN,

Mariendalsvej 79.

KNUD KYHN, I GUSTAF WOLMAR,

Dronningensvej 17,1 | Schlegels Alle 6.

Udstillingens Forretningsfører,

Overretssagfører A. Munch-Petersens Kontor e r

Nørregade 2 7, 2. Sal. Telefon 4685.

Kontoret i Udstillingsbygningen: aabent Kl. I I —12.

Telefon P alæ 1937 y.

More magazines by this user
Similar magazines