Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

Tabel 4: Dansk beskatning af lønindkomsten, når den danske lønmodtager er begrænset

skattepligtig og dansk social sikret (et helt år)

Løn (34.000 kr. x 12 måneder) 408.000 kr.

ATP (social sikret i Danmark) (90 kr. x 12 måneder) (1.080) kr.

Lønindkomst (AM‐indkomst) 406.920 kr.

AM‐bidrag 8 % af lønindkomsten 32.554 kr.

Personlig indkomst 374.366 kr.

Ligningsmæssige fradrag (A‐kasse 5.200 kr.,

fagforening 800 kr. og befordring 15.000 kr.)

Side 115 af 121

(21.000) kr.

Beskæftigelsesfradrag 4,25 % af 406.920 kr. (maks.) (13.600) kr.

Skattepligtig indkomst 339.766 kr.

Skatteberegningen

Bundskat (3,64 %) efter personfradrag 3,64 % x (374.366 – 42.900 kr.) 12.065 kr.

Sundhedsbidrag (8 %) efter personfradrag 8 % x (339.766 ‐ 42.900 kr.) 23.749 kr.

Gennemsnitlig kommuneskat (24 %) efter

personfradrag

24 % x (339.766 ‐ 42.900 kr.) 71.248 kr.

Indkomstskat 107.062 kr.

Arbejdsmarkedsbidrag 32.554 kr.

Indkomstskat og AM‐bidrag 139.616 kr.

Disponibel indkomst årligt Løn – social sikring – udgifter –

skat og AM‐bidrag 246.304 kr.

Månedligt 20.525 kr.

Kilde: Egen udarbejdelse

More magazines by this user
Similar magazines