Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

Bilag 5: Skatteberegninger for den danske lønmodtager, der tager arbejde

i Sverige

Tabel 1: Dansk beskatning af en fuldt skattepligtig, som er hjemmehørende i Danmark, svensk

social sikret og intet ophold har i Sverige

Løn (efter arbejdsgiverafgifterne på 31,42 %) 279.806 kr.

AM‐bidrag 8 % af lønnen (22.384) kr.

Fradrag for udenlandske sociale bidrag

(LL § 8M, stk. 2 og 3 jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 7)

Side 118 af 121

(19.600) kr.

Personlig indkomst 237.822 kr.

Ligningsmæssige fradrag (A‐kasse 5.200 kr.,

fagforening 800 kr. og befordring 15.000 kr.)

(21.000) kr.

Beskæftigelsesfradrag 4,25 % af 279.806 kr. (maks.) (11.892) kr.

Skattepligtig indkomst 204.930 kr.

Skatteberegningen

Bundskat (3,64 %) efter personfradrag 3,64 % x (237.822 kr. – 42.900 kr.) 7.095 kr.

Sundhedsbidrag (8 %) efter personfradrag 8 % x (204.930 kr. – 42.900 kr.) 12.962 kr.

Kirkeskat og kommuneskat til København

(24,6 %)

24,6 % x (204.930 kr. – 42.900 kr.) 39.859 kr.

Indkomstskatskat 59.916 kr.

Arbejdsmarkedsbidrag 22.384 kr.

Indkomstskat og AM‐bidrag 82.300 kr.

Kilde: Egen udarbejdelse

More magazines by this user
Similar magazines