Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

ansættelsesforholdet, blev udført i Danmark, og lønnen skulle derfor anses for at træde i stedet for løn

oppebåret ved personligt arbejde i et tjenesteforhold (LV D.B, 2011, D.A.2.1).

Den begrænsede skattepligt indtræder på det tidspunkt, den pågældende person erhverver

indkomsten. Det afgørende tidspunkt er derfor, hvornår arbejdet blev påbegyndt og ikke tidspunktet for

lønudbetalingen. Hvis en person derfor tager ophold i Danmark, før vedkommende begynder sit arbejde, vil

denne få en periode, hvor personen ikke er skattepligtig til Danmark. Den enkelte person skal dog være

opmærksom på, at hvis opholdet kommer til at vare mere end 6 måneder, vil personen risikere at blive

fuldt skattepligtig i stedet for, hvor indtrædelse af skattepligten i så fald vil ske fra opholdets begyndelse (LV

D.B, 2011, D.A.2.1).

For personer, der er omfattet af den begrænsede skattepligt i et helt indkomstår efter KSL § 2, stk. 1,

nr. 1, vil de beregnede skatter blive nedsat med skatteværdien af et personfradrag på 42.900 kr. i 2011

efter PSL § 10, stk. 1 og 2. Hvis en person kun er begrænset skattepligtig efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1 til

Danmark i en del af indkomståret, vil denne person udover fradragsmulighederne i KSL § 2, stk. 3 stadig

kunne vælge at få nedsat de beregnede indkomstskatter med skatteværdien af et personfradrag efter lov

nr. 560 af 7. juni 2006. Hvis dette vælges skal der dog ved skatteberegningen i denne situation ske

omregning af indkomsten til helårsindkomst (LV D.B, 2011, D.B.6.2).

Om den enkelte person har erhvervet retten til indkomsten efter, at arbejdet her i landet er ophørt,

har heller ingen betydning for skattepligten. Personen vil i den situation stadig blive omfattet af KSL § 2, stk.

1, nr. 1, og indkomsten skal derfor stadig beskattes i Danmark, når retten til denne konstateres. En

skatteyder, der var fraflyttet til England, blev i SKM2004.53.LSR anset for begrænset skattepligtig af den

løn, den pågældende person modtog i opsigelsesperioden, hvor denne var fritstillet af den danske

arbejdsgiver efter den dagældende KSL § 2, stk. 1, nr. 1 (LV D.B, 2011, D.A.2.1).

For henholdsvis begrænset skattepligtige som visse fuldt skattepligtige, der bor og arbejder på tværs af

Øresund, kan der være en mulighed for at kunne benytte grænsegængerreglerne som alternativ til reglerne

om fuld og begrænset skattepligt. Dette kræver, at den enkelte person opfylder visse betingelser, som vil

blive gennemgået herefter.

2.3 Grænsegængerreglerne jf. KSL § 5A – 5D

For de danske lønmodtagere, der flytter til Sverige men fortsætter med at arbejde i Danmark, vil der kunne

være mulighed for at blive omfattet af de danske grænsegængerregler. Der vil i den forbindelse kun blive

fokuseret på reglerne omhandlende ikke‐gifte grænsegængere med positiv indkomst, men det skal nævnes,

at der gælder specielle regler for gifte grænsegængere og grænsegængere med en negativ indkomst.

For at de danske lønmodtagere har mulighed for at blive omfattet af grænsegængerreglerne i KSL

afsnit 1 A, skal den enkelte person enten være begrænset skattepligtig efter KSL § 2 eller fuldt skattepligtig

efter KSL § 1. I sidstnævnte tilfælde skal personen anses for hjemmehørende 2 til udlandet efter en indgået

DBO for at kunne blive omfattet (KSL, 2010, § 5A, stk. 1). For at kunne benytte sig af grænsegængerreglerne

skal visse betingelser derudover være opfyldt jf. KSL § 5A, stk. 1;

2 Hjemmehørende: for nærmere definition se f.eks. den Nordiske DBO art. 4 i bilag 1

Side 20 af 121

More magazines by this user
Similar magazines