Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

3. Svensk skattelovgivning

For den danske lønmodtager, der flytter eller tager arbejde i Sverige, er det relevant at se på den svenske

skattelovgivning på området, da denne herved kan blive omfattet af den svenske skattepligt og derved

risikere dobbeltbeskatning. I dette afsnit vil der derfor komme en kort gennemgang af den svenske

skattelovgivning med fokus på de relevante bestemmelser for alm. lønmodtagere med arbejde eller bolig i

Sverige. Afsnittet vil skulle benyttes til at fastslå svensk skattepligtig samt ved vurderingen af, om Sverige

ud fra den Nordiske DBO har hjemmel til at beskatte lønindkomsten, som en dansk lønmodtager erhverver i

de nævnte situationer. Ligesom i Danmark kan en fysisk person i sådan en situation blive henholdsvis

ubegrænset eller begrænset skattepligtig til Sverige og hertil vil der gælde forskellige beskatningsregler i

den svenske lovgivning.

3.1 Ubegrænset skattepligt

I fastlæggelse af, hvornår en fysisk person bliver ubegrænset skattepligt til Sverige, anvendes et ”residence

princip” som hovedregel. Dette betyder, at den enkelte person skal have sit rigtige hjem i Sverige, før der

indtræder ubegrænset skattepligt. En fysisk person bliver derfor i svensk skatteret ubegrænset skattepligtig

til landet, når denne enten er bosat i Sverige, har permanent ophold i Sverige eller har en væsentlig

tilknytning til Sverige og tidligere været bosat her. Den enkelte person kan altså blive ubegrænset

skattepligtig til Sverige i en af de 3 nævnte situationer. For den danske lønmodtager, der får arbejder eller

flytter til Sverige vil det således kun være de to første situationer, der vil være relevante, da denne i

eksemplet ikke anses for at have haft bolig i Sverige før. Der vil derfor kun ses mere uddybende på de to

første situationer.

Når den fulde skattepligt indtræder, betyder dette, at den enkelte person skal betale svensk skat af

alle indkomster både fra Sverige og fra udlandet (Skatteverket, 2011, ” Handledning…”; 27). Derved forpligter

den pågældende person sig til at betale både national og kommunal svensk skat af al indkomst, denne

måtte erhverve. Den enkelte person vil blive omfattet af de svenske interne skatteregler på lige fod med

alle andre, der er omfattet af de svenske regler om ubegrænset skattepligtige til Sverige. Den enkelte

person vil derfor også have samme rettigheder til forskellige skattefradrag i den svenske lovgivning, som en

anden ubegrænset svensk skattebetaler. Hvis Sverige har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med

et andet land, kan bestemmelserne heri dog medføre, at den svenske beskatningsret begrænses

(Skatteverket, 2010, ”Obegränsat eller begränsat…”).

3.1.1 Bosat i Sverige

Ubegrænset skattepligt til Sverige omfatter alle personer, der er bosat der. Der er ikke nogen lov, hvor

begrebet ”bosat” i intern svensk ret klart bestemmes, men som bosat menes der en person, som faktisk har

sin bopæl her. Det at være bosat i Sverige omfatter derfor normalt alle, som er registreret eller tilbringer

sin ”dygnsvilan” der. Enhver person, som har bopæl i Sverige, vil blive omfattet ubegrænset skattepligtig

uanset, om denne opholder sig i udlandet eller er udenlandsk statsborger. Den ubegrænsede skattepligt vil

derfor indtræde på det tidspunkt, den pågældende person ankommer til Sverige, hvilket vil sige, at

Side 28 af 121

More magazines by this user
Similar magazines