Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

vil skulle beskattes efter de alm. svenske skatteregler ligesom for ubegrænset skattepligtige (Skatteverket,

2011, ”SINK…”), (Skatteverket, 2011, ”Handledning…”; 155). Den pågældende person vil i denne situation blive

beskattet med en kommunal skatteprocent, der svarer til den gennemsnitlige skatteprocent i Sverige, som i

2011 ligger på 31,55 % samt en kirkeskat, hvis denne er medlem af den svenske kirke. Der vil dog ikke skulle

betales begravelsesskat i denne situation. Samtidig vil personen have ret til de samme generelle fradrag

(allmänna avdrag), hvilket bl.a. omfatter eventuelle udenlandske betalte sociale sikringsbidrag. I

forlængelse heraf vil den begrænsede skattepligtige person ligeledes have ret til en skattereduktion for den

almene pensionsafgift. Hvis den pågældende skal have mulighed for yderligere fradrag, som en alm.

ubegrænset skattepligt, skal denne have erhvervet 90 % eller mere af den totale arbejdsindkomst i Sverige.

Hvis dette er gældende, vil den pågældende have ret til et personligt fradrag, som bl.a. består af det fulde

grundfradrag, som en person som har været bosat i Sverige hele året har ret til og et jobbskatteavdrag

(Skatteverket, 2011, ”skatteuträkning inkomståret…”), (Skatteverket, 2011, ”Handledningen…”; 55 – 56, 64). Hvordan

den svenske skat skal beregnes vil derfor mere udførligt blive beskrevet her efterfølgende.

3.3.5 Skatteberegningen

Den samlede svenske indkomstskat vil derfor for en dansk lønmodtager, der er ubegrænset skattepligtig til

Sverige, kunne beregnes efter følgende metode:

Den svenske indkomstopgørelse og skatteberegning: 3

Lønindkomst

‐ generelle fradrag (udenlandske sociale bidrag)

‐ befordringsudgifter (over 9.000 SEK)

= Personlig indkomst (taxerad förvärvsinkomst)

‐ grundfradrag

= Skattepligtig indkomst (beskattningbar förvärvsinkomst)

Kommuneskat af den skattepligtige indkomst (31,23 % i Malmø)

+ Statslig indkomstskat af den skattepligtige indkomst (20 % for indkomst over 383.000 SEK,

yderligere 5 % for indkomst over 548.300 SEK)

+ Almen pensionsafgift af den personlige indkomst (7 %)

+ Kirke‐ og begravelsesskat af den skattepligtige indkomst (0,78 % og 0,20 % for Malmø kommune)

‐ 100 % skattereduktion for den almene pensionsafgift

‐ Skattereduktion for lønindkomster (jobbskatteavdraget) m.m.

= Samlet slutskat 4

Kilde: (Skatteverket, 2011, ” Skatteuträkning inkomståret…”), (Skatteverket, 2011, ” Skatteuträkningsbilaga…”)

3 I gennemgangen heraf er der kun medtaget de skatter, der har relevans for dette projekt. Der er derfor bl.a. ikke

medtaget sømandsfradrag, fastighetsafgift (skat af den svenske bolig) og afgift til andet trossamfund i beregningen.

4 I analysen vil skatteberegningen overfor blive udregnet ved brug af skatteudregningsprogrammet på skatteverkets

hjemmeside (Skatteverket, 2011, ”Skatteverkets skatteuträkning…”).

Side 34 af 121

More magazines by this user
Similar magazines