Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

3.1.2 Permanent ophold .......................................................................................................................... 29

3.2 Begrænset skattepligt (non tax residence) ............................................................................................ 29

3.3 Det svenske indkomstskattesystem ...................................................................................................... 30

3.3.1 Den svenske sociale sikring ............................................................................................................ 30

3.3.2 Beskatningsreglerne for ubegrænsede skattepligtige personer .................................................... 31

3.3.3 Fradrag for ubegrænsede skattepligtige personer ......................................................................... 32

3.3.4 Beskatningsreglerne for begrænsede skattepligtige personer ...................................................... 33

3.3.5 Skatteberegningen ......................................................................................................................... 34

3.4 De svenske lempelsesregler (Avräkning av utländsk skatt) ................................................................... 35

4. Aftaler mellem Danmark og Sverige ............................................................................................................ 36

4.1 Den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO) ....................................................................... 36

4.2 Grænsegængeraftalen (Aftale om visse skattespørgsmål) ................................................................... 40

4.2.1 Hjemmearbejde eller arbejde af lejlighedsvis karakter .................................................................. 41

4.3 Øresundsaftalen (Aftale om social sikring) ............................................................................................ 42

4.3.1 Øresundsaftalen efter EF‐forordningen nr. 1408/71 ..................................................................... 42

4.3.2 Den nye forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 ................................................................ 43

4.3.3 Betydningen af den nye forordning ................................................................................................ 43

5. Skattemæssig betydning for dansk lønmodtagers lønindkomst ved arbejde og bopæl over Øresund ...... 45

5.1 Beskatning af den danske lønmodtagers lønindkomst i udgangspunktet ............................................ 45

5.2 Den danske lønmodtager flytter til Sverige, men fortsætter sit arbejde for den danske arbejdsgiver 47

5.2.1 Den skattemæssige betydning ved forskellig behandling af den faste ejendom i Danmark ......... 48

5.2.2 Sammenfatning i forbindelse med behandling af den danske bolig i Danmark ............................ 54

5.2.3 Flytningsåret ................................................................................................................................... 56

5.2.4 Hjemmearbejde for den danske arbejdsgiver i svensk bolig set ift. den sociale sikring ................ 58

5.2.5 Sammenfatning i forbindelse med hjemmearbejde ...................................................................... 61

5.3 Dansk lønmodtager får arbejde i Sverige for en svensk arbejdsgiver ................................................... 63

5.3.1 De skattemæssige konsekvenser ved at arbejde i Sverige uden ophold ....................................... 63

Side 4 af 121

More magazines by this user
Similar magazines