Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

4.3.1.1 Arbejde i mere end et land

Hvis der arbejdes i mere end et land, vil den enkelte person som hovedregel være omfattet af reglerne om

social sikring i det land, hvor personens bopæl befinder sig jf. ovenfor (Øresundsaftalen, 2001, artikel 2). Efter

den dansk‐svenske aftale kan den enkelte person være omfattet af lovgivningen i arbejdslandet, selvom der

arbejdes fra den etablerede bopæl i et andet land.

Ifølge Øresundsaftalens art. 4a vil en person efter aftale kunne være omfattet af den sociale

sikringslovgivning i arbejdsgivers hjemstedsland, hvis denne arbejder i det land, hvor arbejdsgiver har sit

hjemsted i mindst halvdelen af arbejdstiden eller lønnen i løbet af en sammenhængende periode på 3

måneder og derudover har distancearbejde i bopælslandet (Øresundsaftalen, 2001, artikel 4a).

4.3.2 Den nye forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004

Ifølge den nye forordning (EF) nr. 883/2004 gælder hovedreglen om, at den pågældende person er social

sikret i det land, personen er beskæftiget i, som udgangspunkt fortsat. Dette medfølger, at personen både

har sociale rettigheder og pligter overfor dette arbejdsland, selvom personens bopæl er beliggende i et

andet EU‐land. Der er dog to undtagelse til denne hovedregel, som betyder, at en dansk lønmodtager f.eks.

stadig kan være omfattet af social sikring i Danmark, selvom denne arbejder i et andet land. Undtagelserne

vedrører:

• Beskæftigelse i mere end et land samtidigt

• Udstationering, hvilket ikke vil blive gennemgået nærmere

4.3.2.1 Beskæftigelse i mere end et land samtidigt

Hvis en person arbejder i mere end et land samtidigt, vil personen som hovedregel være omfattet af

reglerne om social sikring i det land, hvor personen har bopæl ligesom efter Øresundsaftalen. Dette vil

f.eks. være tilfældet for en person, der bor i udlandet men arbejder i Danmark, og som f.eks. har

hjemmearbejde i Sverige. Som det nye er der her indført et væsentlighedskrav, hvilket betyder, at det

fremover er afgørende, hvor stor en procentdel, arbejdstageren arbejder i bopælslandet. For at være

omfattet af bopælslandets regler om social sikring ud fra den nye forordning, er det derfor et krav, at

personen udfører en væsentlig del af sit arbejde i bopælslandet. Arbejdstiden i bopælslandets skal udgøre

mere end 25 % af den forventede arbejdstid eller løn i en periode på 12 måneder for at være omfattet af

bopælslandets regler om social sikring. Hvis dette krav ikke er opfyldt, og personen udfører sit arbejde

mindre end 25 % i bopælslandet, er det derimod arbejdsgiverens hjemlands lovgivning om social sikring,

den pågældende person bliver omfattet af (Bruhn, 2010).

For at være omfattet af væsentlighedskravet og derved være omfattet af social sikring i arbejdslandet,

skal arbejdet i hjemlandet være udført for samme arbejdsgiver, som arbejdet i arbejdslandet udføres for.

Derudover skal lønmodtagerens bopælsland og arbejdsgiverens hjemland være forskellige (Bruhn, 2010).

4.3.3 Betydningen af den nye forordning

Danmark og Sverige har d. 27. april 2010 vedtaget, at Øresundsaftalen byggende på den gamle forordning

stadig er gældende, også efter den nye forordning er trådt i kraft den 1. maj 2010. Dette betyder, at

øresundspendlere ligesom hidtil har adgang til modsætningsvist at arbejde i op til 50 % af arbejdstiden i

Side 43 af 121

More magazines by this user
Similar magazines