Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

5.3.2 Skattemæssige konsekvenser ved ophold i Sverige på 4 måneder sammenlagt ........................... 66

5.3.3 Skattemæssige konsekvenser ved ophold i Sverige på over 6 måneder (f.eks. 9 måneder) ......... 67

5.3.4 Sammenfatning – betydningen af forskellige opholds varighed i Sverige ..................................... 69

5.3.5 Arbejde i Sverige fra midt i et indkomstår ...................................................................................... 70

5.3.6 Hjemmearbejde i den danske bolig i over 25 % af arbejdstiden for den svenske arbejdsgiver ..... 71

5.3.7 Sammenfatning af hjemmearbejde i Danmark overfor fuldtidsarbejde i Sverige ......................... 74

6. Konklusion ................................................................................................................................................... 76

Litteraturliste ................................................................................................................................................... 80

Bilag 1: Den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst ............................................................................... 84

Bilag 2: Grænsegængeraftalen ...................................................................................................................... 106

Bilag 3: Øresundsaftalen ................................................................................................................................ 110

Bilag 4: Skatteberegninger for den danske lønmodtager, der flytter til Sverige........................................... 112

Bilag 5: Skatteberegninger for den danske lønmodtager, der tager arbejde i Sverige ................................. 118

Side 5 af 121

More magazines by this user
Similar magazines