Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

5.3 Dansk lønmodtager får arbejde i Sverige for en svensk arbejdsgiver

Hvis den danske lønmodtager i stedet for at flytte til Sverige, får tilbudt at arbejde i Sverige for en svensk

arbejdsgiver og fortsætter med at bo i parcelhuset i Danmark med sin kæreste, gælder der andre

skatteregler. Det antages i dette tilfælde, at der er tale om en svensk arbejdsgiver uden tilknytning til den

forhenværende danske arbejdsgiver. Der vil fortsat tages afsæt i udgangspunktet således, at den danske

lønmodtager fortsat har en lønindkomst på 34.000 kr. månedligt og bor i Københavns kommune med sin

kæreste.

I denne situation får den danske lønmodtager imidlertid tilbudt at komme til Malmø i Sverige, hvor

denne udelukkende skal arbejde for en svensk arbejdsgiver i en ikke nærmere defineret periode. Hvis den

danske lønmodtager vælger at tage arbejdet i Sverige, men fortsat bor i Danmark med sin kæreste, vil den

danske lønmodtager forblive fuldt skattepligtig til Danmark pga. bopælen der jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 1.

Danmark vil derfor kunne beskatte den svenske lønindkomst efter globalindkomstprincippet, og da den

danske lønmodtager tager arbejde i Sverige for en svensk arbejdsgiver, vil denne samtidig blive skattepligtig

til Sverige. Dette resulterer i, at den svenske lønindkomst vil skulle beskattes efter begge landes interne

skatteregler.

Om den danske lønmodtager bliver begrænset eller ubegrænset skattepligtig til Sverige vil ifølge de interne

svenske skatteregler herefter afhænge af, om denne tager ophold i Sverige i over 183 dage i træk eller ej i

et indkomstår i forbindelse med arbejdet. Der vil i den efterfølgende analyse derfor være fokus på, hvilken

betydning det at tage arbejde i Sverige vil få for beskatningen af lønindkomsten ift. udgangspunktet i bilag

4, tabel 1.

Det antages, at den danske lønmodtager fortsat har de samme udgifter til A‐kasse (5.200 kr.) og

fagforening (800 kr.), men en større befordringsudgift pga. kørslen over Øresund (fra 3.000 kr. til 15.000

kr.). Denne befordringsudgift vil imidlertid variere alt efter, om den danske lønmodtager har ophold i

Sverige i forbindelse med arbejdet der eller ej (dagspendler eller ugependler). Samtidig vil opholdets

varighed ligeledes kunne bestemme hvilke interne svenske beskatningsregler, der kan eller skal benyttes i

beskatningen af den danske lønmodtagers lønindkomst. Der vil derfor efterfølgende blive set på de

skattemæssige konsekvenser ved:

1. Intet ophold i forbindelse med arbejdet i Sverige (dagspendler)

2. Ophold på under 6 måneder i træk (f.eks. 4 måneder sammenlagt fordelt over et helt indkomstår)

3. Ophold på over 6 måneder i træk (f.eks. 9 måneder i træk) (ugentlig pendler)

5.3.1 De skattemæssige konsekvenser ved at arbejde i Sverige uden ophold

Den danske lønmodtager vil i denne situation være fuld skattepligtig til Danmark efter KSL § 1, stk. 1, nr. 1,

da denne har bopæl til rådighed i Danmark. Danmark vil derfor kunne beskatte den danske lønmodtagers

globalindkomst i denne situation, hvilket omfatter hele den svenske lønindkomst. Samtidig vil den danske

lønmodtager blive begrænset skattepligtig til Sverige, da denne vil arbejde fuldtid i Sverige for en svensk

arbejdsgiver efter de interne svenske skatteregler. Den danske lønmodtager vil i denne situation, hvor der

Side 63 af 121

More magazines by this user
Similar magazines