Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

befordringsudgifter). Den danske lønmodtager vil i denne situation som sagt være social sikret til Sverige,

hvilket betyder, at den danske lønmodtager selv skal betale 7 % i pensionsafgift, hvilket svarer til maks.

29.400 SEK. Siden 2006 har Sverige givet fuld kompensation for pensionsafgiften, hvilket betyder, at der

gives en 100 % skattereduktion herfor i skatteberegningen. Da den danske lønmodtager, som

udgangspunkt er omfattet af den danske folkekirke, vil denne derfor ikke skulle betales til Sverige. Som

begrænset skattepligtig til Sverige, der benytter de alm. svenske beskatningsregler, vil lønindkomsten

derfor skulle beskattes med den gennemsnitlige kommuneskat på 31,55 %, hvilket giver en samlet skat til

Sverige på 82.699 SEK (se bilag 5, tabel 2). Den danske lønmodtager vil derfor kun skulle betale de 82.699

SEK i samlet skat til Sverige.

Som begrænset skattepligtig til Sverige vil den danske lønmodtager have mulighed for at benytte den

særlige SINK‐skat i beskatningen i stedet for de alm. skatteregler ovenfor. Dette er muligt for

lønmodtageren, da denne er bosat og hjemmehørende i Danmark og erhverver lønindkomst, som kan

henføres til arbejde i Sverige. Den danske lønmodtager vil fortsat være social sikret til Sverige, men da den

danske lønmodtager i dette tilfælde betaler særskilt indkomstskat (SINK‐skat) til Sverige, skal der ikke

betales nogen almen pensionsafgift i Sverige, selvom denne er omfattet af det svenske

socialforsikringssystem. Samtidig mister den danske lønmodtager sin mulighed for eventuelt fradrag for

forskellige udgifter til f.eks. befordring, da dette ikke er gældende i forbindelse med brugen af den særlige

SINK‐skat. Da Sverige har beskatningsretten til hele lønindkomsten jf. art. 15, stk. 1, og Danmark fortsat skal

give exemptionslempelse efter ny metode, vil den danske lønmodtager derfor skulle betale 87.440 SEK i

skat til Sverige af lønindkomsten på 349.758 SEK (se bilag 5, tabel 3).

Den danske lønmodtager vil derfor have en disponibel indkomst på: (349.758 SEK – 82.699 SEK –

26.250 SEK)/12 måneder = 20.067 SEK (omregnet = 16.053 kr.), hvis de alm. svenske skatteregler benyttes.

Hvis den danske lønmodtager benytter den særlige SINK‐skat, vil denne i stedet have en disponibel

indkomst på: (349.758 SEK – 87.440 SEK – 26.250 SEK)/12 måneder = 19.672 SEK (omregnet = 15.738 kr.).

Der vil derfor være følgende skattemæssige konsekvenser ved at få arbejde i Sverige, blive omfattet af den

svenske sociale sikring og ikke have noget ophold i Sverige i forbindelse med arbejdet:

Tabel 5.12: De skattemæssige konsekvenser ved fuldtidsarbejde i Sverige (uden ophold)

Ved brug af

alm. svenske

skatteregler

Ved brug af

SINK‐skatten

Kilde: Egen udarbejdelse

Social sikret i

Sverige

24.500 SEK

(19.600 kr.)

Løn Samlet

skat

Side 65 af 121

Fradrag Disponibel

indkomst

279.806 kr. 66.159 kr. 21.000 kr. i DK

18.750 SEK i SV (kun

befordring)

Ingen pensionsafgift 279.806 kr. 69.952 kr. 21.000 kr. (i DK)

Ingen fradrag i Sverige

16.053 kr.

15.738 kr.