Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

Da der ved brug af SINK‐skatten ikke gives fradrag i indkomstopgørelsen men kun skal betales 25 % i

skat af lønindkomsten, vil den svenske skat forblive den samme i denne situation, hvilket er 87.440 SEK (se

bilag 5, tabel 3). Den danske lønmodtager vil derfor skulle betale en samlet skat på 87.440 SEK til Sverige,

hvilket svarer til 69.952 kr., hvis den særlige SINK‐skat benyttes. Den danske lønmodtager vil derfor have

følgende i disponibel indkomst ved ophold i Sverige på sammenlagt 4 måneder:

• Ved brug af de alm. svenske skatteregler: (349.758 SEK– 84.668 SEK – 20.000 SEK)/12 måneder = 20.424

SEK (omregnet = 16.339 kr.)

• Ved brug af SINK‐skatten: (349.758 SEK– 87.440 SEK – 20.000 SEK)/12 måneder = 20.193 SEK (omregnet

= 16.155 kr.)

De skattemæssige konsekvenser for den danske lønmodtagers indkomstbeskatning, hvis denne f.eks.

opholder sig i Sverige i sammenlagt 4 måneder i forbindelse med arbejdet, vil derfor kunne sammenfattes

til følgende:

Tabel 5.13: De skattemæssige konsekvenser ved fuldtidsarbejde i Sverige (4 måneders ophold)

Ved brug af

alm. svensk

skatteregler

Ved brug af

SINK‐skatten

Kilde: Egen udarbejdelse

Social sikret i

Sverige

24.500 SEK

(19.600 kr.)

Ingen

pensionsafgift

Samlet

skat

Fradrag Samlede udgifter Disponibel

indkomst

67.734 kr. 16.000 kr. (i DK)

12.500 SEK i SV

(kun befordring)

69.952 kr. 16.000 kr. (i DK)

Ingen fradrag i

Sverige

Side 67 af 121

16.000 kr. (befordring,

A‐kasse og fagforening)

Udgifter til overnatning i

Sverige

16.000 kr. (befordring,

A‐kasse og fagforening)

Udgifter til overnatning i

Sverige

16.339 kr.

16.155 kr.

Den danske lønmodtager vil derfor, hvis denne opholder sig i Sverige i f.eks. 4 måneder sammenlagt fortsat

få den mest fordelagtige beskatning ved at gøre brug af de alm. beskatningsregler. Fradragsmulighederne i

form af jobbskatteavdraget, befordringsfradraget og grundfradraget i skatteberegningen er fortsat med til

at gøre den samlede beskatning lavere end ved brug af SINK‐skatten, selvom denne skattesats er lavere. I

denne situation vil den danske lønmodtager få lidt under 200 kr. mere om måneden ved at bruge de alm.

beskatningsregler frem for SINK‐skatten. Her vil den danske lønmodtager dog få udgifter til

overnatningerne i Sverige, som muligvis vil påvirke skatten og derved den disponible indkomst.

5.3.3 Skattemæssige konsekvenser ved ophold i Sverige på over 6 måneder (f.eks. 9 måneder)

Hvis den danske lønmodtager i stedet tager ophold i Sverige i over 6 måneder i træk (183 dage) i

forbindelse med arbejdet for den svenske arbejdsgiver, vil den danske lønmodtager ifølge de interne

More magazines by this user
Similar magazines