Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

sociale sikring og samtidig skal beskattes i Sverige af 50 % af lønnen. For den danske lønmodtager vil det på

denne baggrund være mest fordelagtigt skattemæssigt at være omfattet den danske sociale sikring ved

hjemmearbejde i den svenske bolig, da dette bl.a. resulterer i en større lønudbetaling til beskatning

(408.000 kr. >< 317.465 kr.). Den danske lønmodtager vil derfor få den mest hensigtsmæssige beskatning,

hvis denne planlægger sit hjemmearbejde i Sverige således, at denne ikke overskrider grænsen i

Øresundsaftalen og Grænsegængeraftalen. Den danske lønmodtager skal således sørge for at arbejde i

mindst 50 % af arbejdstiden i hver sammenhængende periode på 3 måneder i Danmark for den danske

arbejdsgiver. Jo mere den danske lønmodtager derudover arbejder hjemmefra den svenske bolig i resten af

arbejdstiden, des mere vil denne kunne spare i befordringsudgifter, hvilket vil give en større disponibel

indkomst.

For den danske lønmodtager vil det, at tage arbejde i Sverige, derimod medføre, at denne som

udgangspunkt skal betale svensk social sikring, da denne herved kommer til at arbejde fuldtid i Sverige,

hvilket vil give et lavere lønniveau pga. de højere svenske social sikringsbidrag. Der vil derfor ikke skulle

betales så meget i samlet skat, men samtidig vil det lavere lønniveau resulterer i en reduktion af den

disponible indkomst (omkring 5.000 kr. mindre end hvis denne ikke tager arbejde i Sverige). Når den danske

lønmodtager tager arbejde i Sverige og arbejder der fuldtid, vil denne herved uanset ophold i Sverige eller

ej ikke skulle betale skat til Danmark længere, da Danmark som domicilland vil skulle give

exemptionslempelse efter ny metode pga. den svenske sociale sikring.

Hvordan lønnen beskattes i Sverige vil derfor afhænge af, om denne tager ophold i Sverige og

varigheden heraf. Den danske lønmodtager vil i denne forbindelse få den mest fordelagtige beskatning af

lønindkomsten, hvis denne benytter de alm. svenske beskatningsregler (200 – 300 kr. mere i disponibel

indkomst), da denne ved at arbejde i Sverige hele året får ret til en række fradrag, som vil mindske den

skattepligtige indkomst og derved den svenske skat. Den danske lønmodtager vil ved brug af de alm.

skatteregler f.eks. skulle betale over 2.000 – 3.000 kr. mindre i skat til Sverige, end hvis denne som

begrænset skattepligtig vælger at blive beskattet med den særlige SINK‐skat. Det kan derfor konkluderes, at

de forskellige fradrag, som den danske lønmodtager har ret til ved brug af de alm. svenske skatteregler,

fordi denne har erhvervet over 90 % af indkomsten i Sverige, har stor indflydelse på den samlede

beskatning.

Den danske lønmodtager vil på trods af at skulle betale en højere kommuneskat samt begravelsesskat

ift. SINK‐skatten have mere i disponibel indkomst per måned ved brug af de alm. svenske

beskatningsregler. Det vil derfor være mest fordelagtigt skattemæssigt at blive beskattet som fuldt

skattepligtig med den indkomst og de udgifter, denne danske lønmodtager har. I forlængelse heraf kan det

konkluderes, at den danske lønmodtager vil få den største disponible indkomst, hvis denne ved arbejdet i

Sverige et helt år opholder sig i Sverige i over 6 måneder, da den danske lønmodtager i så fald vil få færre

udgifter til befordring. Den danske lønmodtager vil herved kunne få helt op til 1.000 kr. mere om måneden

i disponibel indkomst (16.786 kr. – 15.738 kr.) ved ophold i over 6 måneder i Sverige i forbindelse med

arbejdet set ift., hvis den danske lønmodtager intet ophold har i Sverige. I denne situation er der dog set

Side 78 af 121

More magazines by this user
Similar magazines