Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

1.1 Problemstilling

En dansk lønmodtager, der bor og arbejder på tværs af Øresund, vil kunne blive skattepligtig til både

Danmark og Sverige efter begges landes interne skatteregler. Dette vil i teorien betyde, at denne vil skulle

betale skat til begge lande af samme indkomst. Hvordan denne dansker reelt skal beskattes, når denne har

arbejde og bopæl i hvert land afhænger af en række skatteregler på området. Danmark og Sverige har i

flere år bl.a. haft en dobbeltbeskatningsoverenskomst på området, der fastlægger, hvilket land der har

beskatningsretten til en given indkomst. Denne overenskomst skal sikre, at den enkelte person ikke bliver

dobbeltbeskattet af sine indkomster, når denne bor og arbejder på tværs af Øresund. Hvem der har

beskatningsretten til de forskellige indkomster ifølge den nordiske DBO, vil dog hænge sammen med,

hvordan den enkelte person er beskattet efter de to landes interne skattelovgivning.

Hvilke regler en dansk lønmodtager er omfattet af i henholdsvis svensk og dansk skattelovgivning

afhænger af en række ting. For en dansk lønmodtager, der har bolig i Sverige men arbejder i Danmark, vil

der bl.a. skulle tages stilling til, hvordan boligen i Danmark skal behandles, da dette vil kunne påvirke den

danske skattepligt og derved også, hvilke skatteregler der vil kunne benyttes ved indkomstbeskatningen.

Dette vil derfor kunne afgøre, om der vil skulle ske beskatning efter de alm. beskatningsregler, reglerne for

en begrænset skattepligtig til Danmark, eller om denne dansker har mulighed for at benytte de specielle

grænsegængerregler. I den interne svenske skattelovgivning vil beskatningen af en dansk lønmodtager, der

har bopæl i Danmark men arbejder i Sverige, afhænge af, om denne tager ophold i Sverige og varigheden

heraf. Den danske lønmodtager vil enten skulle beskattes efter de alm. svenske beskatningsregler eller med

den særlige SINK‐skat.

Danmark og Sverige har dog foruden den nordiske DBO indgået en række andre aftaler på dette

område for at gøre beskatningen af øresundspendlere mere gunstige. Her er de mest centrale på området

den såkaldte Øresundsaftale om social sikring og en aftale om visse skattespørgsmål også kaldet

Grænsegængeraftalen. Disse aftaler giver bl.a. en dansk lønmodtager med bolig i Sverige og arbejde i

Danmark mulighed for at arbejde hjemmefra sin bolig i en vis periode og fortsat være omfattet af den

sociale sikring og beskatning i arbejdslandet. Samtidig giver disse aftaler den danske lønmodtager, der bor i

Danmark men arbejder i Sverige, mulighed for at forblive under social sikret i Danmark, hvis denne f.eks.

arbejder hjemmefra den danske bolig i en vis periode i løbet af et indkomstår.

Det vil derfor være vigtigt at belyse, om det er mere skattemæssigt fordelagtigt at være berettiget til

den danske sociale sikring, da den sociale sikring i henholdsvis Danmark og Sverige er meget forskellige. En

ny forordning fra EU trådte i kraft på dette område sidste år, hvilket ændrer visse forhold i reglerne om

social sikring indenfor EU (Pensionsstyrelsen, 6. april 2011), (Øresundsaftalen, 2001). Det er derfor relevant at

undersøge, i hvilket omfang danske lønmodtagere i de to situationer er social sikret enten i Sverige eller

Danmark, samt hvilken betydning dette har efter de nye regler.

For at finde ud af, hvilken betydning det at have bolig og arbejde på tværs af Øresund vil få på den

enkelte persons lønindkomstbeskatning, er det derfor vigtigt for disse lønmodtagere at have fokus på

reglerne og aftalerne ovenfor. Dette gælder også, når det skal undersøges, hvordan disse regler kan

benyttes til at få den mest hensigtsmæssige indkomstbeskatning.

Side 9 af 121

More magazines by this user
Similar magazines