Inflationsspøgelset er vakt til live: risikovil- ligheden har ... - Sydinvest

sydinvest.dk

Inflationsspøgelset er vakt til live: risikovil- ligheden har ... - Sydinvest

Emerging Markets Strategi

de prispres udløst af en øget evne blandt de amerikanske virksomheder

til at vælte råvareprisstigningerne over på forbrugeren.

Inflationsfrygten fik ekstra vind i sejlene da CRB-råvareprisindekset

medio marts satte ny rekord i 322,42, mens de amerikanske prisstatistikker

– fra importpriser til producent- og forbrugerpriser alle er

steget mere end forudset.

Figur 2: CRB-råvareprisindeks

330

310

290

270

250

230

210

190

170

150

apr-86 apr-88 apr-90 apr-92 apr-94 apr-96 apr-98 apr-00 apr-02 apr-04

Kilde: CRB, Bloomberg

Især de dollarfinansierede spekulative investorer blev som følge af

den styrkede dollar og udsigten til større end hidtil ventede rentestigninger

mere eller mindre tvunget til at reducere Emerging Markets

eksponeringen.

På de lokale rente- og valutamarkeder var det især de mest populære

placeringsvalutaer der kom i skudlinjen. Her tænkes især på brasilianske

real, tyrkiske lira og sydafrikanske rand. Polske zloty og

ungarske forint måtte også tage deres del af øretæverne, hvorimod

de mere vanskeligt salgbare valutaer som rumænske lei og kroatiske

koruna har holdt sig mere stabilt.

At den store amerikanske bilkoncern, GM, midt i det hele nedjusterede

resultatet for 4. kvartal fra plus til minus, og samtidig varslede

at 1. kvartal 2005 vil udløse det største kvartalsunderskud siden

1992, bidrog ikke til at bedre situationen på Emerging Markets.

GM’s bedrøvelige regnskabsprognose udløste øjeblikkeligt markante

kursfald på koncernens USD 116 mia. store obligationsgæld, hvilket

påvirkede den generelle risikovillighed i negativ retning.

På det amerikanske arbejdsmarked blev jobskabelsen jf. Non-farm

Payrolls statistikken opgjort til 262.000 i februar, mens marts måned

skuffede med en mere beskeden jobskabelse på 110.000. Den lavere

end ventede jobskabelse i marts og en uændret underliggende

PCE-deflator i marts på 1,6 % YoY tog sidst på måneden brodden af

de mest pessimistiske forventninger til Fed funds.

Som følge af de amerikanske rentestigninger og en udvidelse af

rentespændet fra 355 bp. den 1. marts til 392 den 1. april. har afkastet

på EMBI Global Diversified i den forløbne måned vist et negativt

Tiltagende prispres i USA

Høje råvarepriser bidrog

til inflationsfrygt

Dollarfinansierede EMinvestorer

blev klemt

Populære placeringsvalutaer

hårdest ramt

GM varslede katastroferegnskab

Skuffende amerikansk

jobskabelse og en uændret

PCE-deflator tog brodden

af de mest pessimistiske

forventningern til Fed

funds

EMBIGD afkast på minus

0,87 % år til dato

Side 2 af 16

More magazines by this user
Similar magazines