Jungiansk Type Index - JTI

ucf.dk

Jungiansk Type Index - JTI

Velkommen til

grunduddannelse i ledelse

Onsdag den 26. august 2009


Jungiansk Type Index - JTI

Bygger på psykoanalytikeren Carl Jungs teorier om, hvordan mennesker er

forskelligt disponeret fra naturens side.

Med Jungs teori som grundlag er der udviklet en række forskellige spørgeskemaer,

som forsøger at "fange"/indikere vores naturlige præferencer – f.eks.:

Jungiansk Type Index - JTI - der er udviklet af 2 norske psykologer:

Hallvard E. Ringstad og Thor Ødegård

eller

Myers-Briggs Type Indicator - MBTI - der er udviklet af 2 amerikanere:

Katharine Briggs og Isabel Myers

Typologien beskæftiger sig ikke med intelligens, psykisk tilstand, kompetence eller

tekniske færdigheder, men med præferencer inden for 4 nøgleområder.


Hvad skal der til, hvis min motivation skal være i top?

Ekstrovert - Introvert E - I Hvor henter du din energi?

Sansning - iNtuition S - N Hvordan opfatter du?

Hvilken form for information

foretrækker du at give,

modtage og arbejde med?

Tænkning - Følen T - F Hvordan foretrækker du at

træffe og kommunikere en

beslutning?

Judging - Perceiving J - P Hvilket ansigt viser du den

ydre verden? Hvordan er din

livsstil?


Lav en præsentation


“Betjent, han kørte i en lysegrå

1989 Corvette med nummerplade

N124H3 på vej mod syd på rute 77

kl. 13.15 med 65 km i timen i en

30 km zone...”


Sanse-type kontra intuitive

Sanse-typer kan lide:

• En praktisk og "nede på jorden”

tilgang til tingene

• Virkeligheden: “Hvad ER”

• Det specifikke & målbare

• I dag og i går

• Data; facts

Intuitive kan lide:

• En teoretisk og "oppe i skyerne" tilgang

• Mulighederne: “Hvad nu HVIS?”

• Det generelle & det, man kan forestille sig

• I morgen

• Meningen med/betydningen af data og facts

• Sanse-typer kan betragte intuitive som: "Sjuskede" i omgangen med facts

• Intuitive kan betragte sanse-typer som: Prosaiske og fantasiløse

6


P-plads øvelse


Tænke-typer og føle-typer kommunikerer ikke en

beslutning på samme måde ...

Tænke-typer:

• Holder en upersonlig, kølig stil

• Fokuserer på opgaven

• Kan være brutalt ærlig, endda studs

• Tilbyder beredvilligt kritik og forslag til

forbedring

• Har ikke noget imod konflikt/uenighed

Føle-typer:

• Har brug for en varm og personlig

tilgang

• Fokuserer på relationen

• Overvejer personens følelser, før de

taler

• Undgår og kan ikke lide at

give/modtage en ubehagelig feedback

• Har brug for harmoni for at kunne

arbejde effektivt


Hvor henter du din energi: Ekstrovert eller introvert?

Ekstroverte:

• Det summer af energi, de taler alle på én

gang om forskellige ting, og alligevel

følger de hinanden

• Har tendens til at tage sig af flere ting på

samme tid - deler frit deres tanker

• Du stiller ét spørgsmål - du får 7 svar

• Sociale

• Foretrækker handling frem for refleksion

- handler og svarer hurtigt

• Kan lide at arbejde i grupper

Introverte:

• "Samtaler" i deres hoved:

"Det har jeg sagt!"

• Holder deres tanker tilbage, indtil de er

næsten perfekte

• Fortæller kun det, de vælger at fortælle

• Svære at lære at kende: Private, reserverede

• Foretrækker refleksion frem for handling -

reflekterer og tænker dybt

• Kan lide at arbejde alene eller med en eller

to - forsvarer sig selv imod krav fra

omverdenen


Judging- og Perceiving-livsstilene

Judging

• Taler i beslutninger

• Laver lister og bruger dem

• Ønsker du det – eller det?

• Føler skyld, hvis der ikke er en plan for

hvert minut - arbejdet skal fra hånden,

før leg eller afslapning tager over - hvis

du skal sætte dig i sofaen, skal det være

planlagt: Det skal stå på din "to-do"-liste

Perceiving

• Taler i spørgsmål

• Laver lister og glemmer dem

• Hvad ønsker du?

J/P Det er lettere for P'ere at handle som J'ere end omvendt.


En balanceret tilgang til problemløsning og beslutningstagning

Sansning

Facts, data

Hvad ved vi?

Hvad siger vores erfaring?

Tænkning

Den logiske analyse

Fordele og ulemper

ved hvert alternativ

Langsigtede konsekvenser

ZIG-ZAG modellen

Intuition

Hvad betyder det?

Hvilke alternativer er der?

Muligheder?

Følen

Virkningen på mennesker

Vores værdier – hvordan

har vi det med hvert

alternativ?


Typologi og kernebehov samt kerneværdier

Når vores kernebehov og kerneværdier imødekommes og

respekteres:

• Får vi energi og øget selvværd

• Bliver vi i stand til at udvikle vores talenter fuldt ud og udvise en naturlig

adfærd

Når vores kernebehov og kerneværdier ikke imødekommes og

respekteres:

• Føler vi os drænet for energi

• Bliver det ofte en kilde til utilfredshed, stress og lavt selvværd

• Risikerer vi at udvikle et uhensigtsmæssigt adfærdsmønster, der

hindrer os i at nå vores mål


Typologi og kernebehov samt kerneværdier

Kernebehov

• Ofte er vores grundlæggende psykologiske behov usynlige for os

selv og for andre. De er i den grad en del af den, vi er, at det ikke

falder os ind at sætte ord på dem. Vi antager, at alle mennesker

har de samme behov, og at vi derfor ikke behøver diskutere dem.

Kerneværdier

• Ofte er vores værdier kendte for os selv, men ukendte for

andre, fordi vi sjældent sætter ord på dem, men antyder dem

ved vores valg og vores reaktioner. Andre bliver ofte

overraskede over vores stærke reaktion, når de uforvarende

går på tværs af vores værdier.

• Indsigt i vores værdier hjælper os med at forstå, hvorfor nogle ting

er af stor vigtighed for os.


De 4 temperamenter

De 4 temperamenter har fokus på:

• Kernebehov (de basale psykologiske behov, den drivende kraft)

• Kerneværdier

• Naturlige talenter

• Foretrukne adfærdsmønstre

Strategen - NT

Garanten - SJ

Problemløseren - SP

Idealisten - NF

Kilder:

"Please understand me II"

David Keirsey, Prometheus Nemesis Book

Compagny, 1998

"Understanding Yourself and Others, an

Introduction to Temperament"

Linda V. Berens, Telos Publications, 2000


NT temperamentet - Strategen

Dyr: Hingsten

Vild, stolt, magtfuld, uafhængig,

anerkender kun en kompetent rytter og vil

tage magten fra en rytter, som ikke er

kompetent

Sange:

"I Did It My Way"

"Anything You Can Do I Can Do Better"


Strategen

ENTJ

ENTP

INTJ

INTP

Køligt

logisk

Distræt

Teoretisk

Kritiserer

Danner

hypoteser

Visionær

Strategi

Perfektionistisk

Organisator

eller

leder

ADFÆRD

Videnscentreret

TALENTERroller

VÆRDIER

Mestring og

selvkontrol

Viden & kompetence

Tidsorientering stillet på uendelig

Præcist sprog

Designer

&

opfinder

Ekspert relationer Koncepter

& ideer

BEHOV

Logisk

konsistens

Fremskridt

&

udvikling

Tænker

i betingetheder

Evigt

lærende

Kategoriserer

Analyse

Videnskabelig

undersøgelse

Ultimative

sandheder

og teorier

Design

Intelligens

Tænker i

forskelle

Fører an

TALENTER-færdigheder

Problemløser

Analytisk

Skeptisk

Opfinder


Hvad skal der til, hvis min motivation skal være i top?

Strategen

Giv mig ikke ”tygget mad”:

Involvér mig – giv mig lov til at ”knække nøden”

Brug min viden

Brug min forstand

Spørg mig

Lad mig udfordre

Lad mig være kritisk

Nedvurdér ikke min intelligens

Forstå, at det er et udtryk for engagement og involvering, når jeg

udfordrer og forholder mig kritisk

Lad mig tænke nyt

Lad mig arbejde med noget komplekst

Lad mig arbejde fremadrettet med fokus på udvikling og strategi

Anerkend mig for min viden og min evne til at gennemskue

komplekse problemstillinger

Sæt tid og ressourcer af til kompetenceudvikling

Giv mig nogle kompetente kolleger, som jeg kan lære noget af


SJ temperamentet - Garanten

Dyr: Bien

Samarbejder med veldefinerede roller

og er flittig

Sang:

"Hi Ho, Hi Ho, It's Off To Work We

Go"


Garanten

ESTJ

ESFJ

ISTJ

ISFJ

Troværdig

Økono-misk

Struktureret

Checker

Omhyggelig

Stabilisererorganisationer

Stabilisator/traditionalist

Logistik

Måling

Fører tilsyn

eller følger op

ADFÆRD

Bemyndigelsescentreret

TALENTERroller

VÆRDIER

BEHOV

At være medlem

og at være en del

af

Ansvar og

pligt

Orientering mod fortiden

“Holder hus

med”

Gruppe-relationer Regler &

forskrifter

Stabilitet

Hierarkiske

procedurer

Sikkerhed

Tænker i

rækkefølger/s

ekvenser

TALENTER-færdigheder

Gruppens

sprog

Handling

efter givne

regler

Vedligeholdelse

af

sociale

grupper

Overvåger

Udarbejder

&

efter-

lever

regler

Beredt/

påpasselig

Sammenligner

med

det kendte

Sørger

for

Beskytter

Villig til at

acceptere

tingenes

tilstand

Ansvarlig

Standardiserer


Hvad skal der til, hvis min motivation skal være i top?

Garanten

Giv mig ”en butik at bestyre”: Et klart defineretansvarsområde

Bland dig ikke i min butik: Du kan have tillid til, at hvis du

ikke hører andet, er det, fordi jeg har styr på butikken

Forstå, at når jeg følger op på dig, er det dybest set ikke for at kontrollere dig, men

fordi jeg er afhængig af din leverance for at kunne leve op til mit eget ansvar

Anerkend, at organisationsdiagrammet er nødvendigt, for at vi kan vide, hvem der er

ansvarlig for hvad

Forstå, at når jeg informerer dig og beder dig nikke til en beslutning, er det ikke et

udtryk for usikkerhed og uselvstændighed, men fordi jeg går ud fra, at du har brug for

informationen for at have styr på din butik, og fordi jeg gerne vil være sikker på, at du -

som er højere bemyndiget end mig - vil bakke mig op om nødvendigt

Hold altid, hvad du lover – hvis det ikke er muligt, så informér mig på forhånd

Forstå, at hvis du ikke holder ord, føles det for mig, som om du siger: Jeg respekterer

dig ikke

Vær ansvarlig: Yd dit retmæssige bidrag, lav det sure med det søde, spild ikke tiden

Sig tak, hvis jeg gør mere, end jeg har forpligtet mig til, ud fra devisen: ”Nogle må jo

gøre det”


SP temperamentet - Problemløseren

Dyr: Ørnen

Har overblik over, hvad der sker og

har frihed til at flyve, hvorhen den

ønsker; masser af bevægelse; har

frihed til at handle og beslutte

Sang:

"Den glade vandringsmand"


Problemløseren

ESTP

ESFP

ISTP

ISFP

Spontan

Rastløs

Nyder

Underholder

Griber

mulighederne

Problemløser/

forhandler

Impulsiv

Opererer eller

manøvrerer

ADFÆRD

Indvirkningscentreret

TALENTERroller

VÆRDIER

BEHOV

Frihed til at handle

på impulser

At have en indvirkning

Her og nu orientering

Tidens sprog

Spiller

eller

optræder

Krisestyrer

Taktik

Afveks-

Sanselig

Udfører

ling

skønhed

Dygtige udførelser Øjeblikkeligt

Variation eventyr Tilpasser

Tænker i nukontekster

Broderlige

relationer

Handling/

action

Spænding

&

stimulering

TALENTER-færdigheder

Fremmer

Reagerer

hurtigt

Fortæller

anekdoter

Kyniker

Risikovillig

Improviserer


Hvad skal der til, hvis min motivation skal være i top?

Problemløseren

Giv mig et frit rum at agere i – sæt mig ikke i bur med for

mange regler og procedurer

Afhold dig fra løftede pegefingre

Giv mig frihed til at handle frit og løse mine opgaver i den rækkefølge, jeg

har lyst til eller finder praktisk

Anerkend mig for min evne til at holde hovedet koldt i pressede situationer

Anerkend mig for min evne til at finde på noget smart

Forstå, at når jeg siger: ”Hvor svært kan det være?”

er det ikke for at nedgøre dig, men fordi jeg motiveres af at ”slukke brande”

- hurtigt, effektivt, lige med den rette timing og på en smart og elegant

måde

Vær ikke selvhøjtidelig – tillad masser af humor og drilleri

Brug ikke din titel som skjold

Vær åben, direkte og ærlig – vær ikke nogen tøsedreng – pak ikke tingene

ind

Anerkend mig for mit dygtige håndværk

Respektér mit behov for variation og action

Vid, at jeg ikke kan tåle at kede mig – jeg har brug for nogle adrenalinkick

Først og fremmest: Giv mig lov til at være smart og kreative i den praktiske

problemløsning


NF temperamentet – Idealisten

Dyr: Delfinen

Hjælper, holder af personlig

kontakt, ofrer sig, villig til at

angribe hajer, venlig og intelligent

Sange:

"We Are The World"

"Will You Still Love Me Tomorrow"


Idealisten

ENFJ

ENFP

INFJ

INFP

Engageret

&

intens

Fokus på

et større

bedste

Varmhjertet

Roser

og

priser

Skaber

harmoni

Katalysator

Mentor

eller coach

Stoler

på indtryk og

fornemmelser

ADFÆRD

Relationscentreret

TALENTERroller

VÆRDIER

BEHOV

Mening &

betydning

Unik identitet

Orienteret mod fremtiden

Generelt

sprog

Forkæmper

eller fortaler

Romantisk

idealist

Diplomati

Enighed

og

harmoni

Ægthed Faciliterer

Udlægger

mening og

hensigt

Empatiske

relationer

Velvilligt

samarbejde

Tænker i at

bygge bro og

forene

Etik &

moral

Idealiseret &

meningsfuld

verden

Selvrealisering

TALENTER-færdigheder

Rådgiver

Opfanger

& forklarer

Inspirerer

Udvikler let

metaforer

Godtroende

Empatisk

Drømmer


Hvad skal der til, hvis min motivation skal være i top?

Idealisten

Forstå, at når jeg beder om at få noget meningsfyldt at lave,

mener jeg noget, der gør en forskel på det menneskelige plan

Anerkend mig for den, jeg er – mine menneskelige egenskaber

Tillad mig at tale ”menneskehedens sag”

Giv mig følelsen af, at det ikke ville være det samme, hvis ikke jeg var der

Mød mig med velvilje – vær venlig, høflig og imødekommende

Forstå, at når den venlige diplomat, som du oftest ser, bliver kritisk og

”besværlig”, er det tegn på, at jeg føler mig virkelig krænket på mine

værdier

Undlad at krænke min personlige værdier:

Acceptér, at jeg har meget svært ved at leve med en beslutning, som går

imod mine værdier – uanset hvor rationel og logisk argumentationen måtte

være

Anerkend min evne til at skabe nære relationer

Giv mig lov til at følge min intuition, og hav tillid til min evne til at forstå og

forklare mennesker

Du skal vide, at jeg har det bedst, når alle er enige og har givet deres

accept

Vid, at jeg fungerer bedst i et miljø, hvor der er harmoni og gensidig

sympati


Stress relateret til kernebehov

Kernebehov Stressorer Stressreaktion Modgift mod stress

Strategen Mestring og selvkontrol

Viden og kompetence

Garanten At være medlem og at

høre til

Ansvar eller pligt

Problemløseren

Frihed til at handle på

impulser

At have en indvirkning

Idealisten Mening og betydning

Unik identitet

Magtesløshed

Inkompetence

Mangel på viden

Forladthed

Ulydighed

Ikke at høre til

Besættes

Ænser ikke

Klager

Bliver "syg, træt, ked af

det, bekymret"

Tvang

Gør gengæld

Kedsomhed

Mangel på indvirkning

Bliver ligeglad

Uoprigtighed

Forræderi

Mangel på integritet

Kapper bånd

Foregiver

27

Genbekræftelse af

kompetence og viden

Nyt projekt

Inkludering i nyheder og

aktiviteter, værdsættelse

Nyt medlemskab

At finde muligheder og nye

måder at indvirke på

Nye aktiviteter

Egen og andres bekræftelse

og omsorg

Nye "ridderfærd"

More magazines by this user
Similar magazines