Tidlig hjemløs. Den Sociale Højskole, Hans, Iris ... - Gaderummet

gaderummet.dk

Tidlig hjemløs. Den Sociale Højskole, Hans, Iris ... - Gaderummet

Resume:

Vi har i dette projekt taget udgangspunkt i de unge hjemløse i København.

Vores formål med projektet er at få belyst, hvorfor de hjemløse bliver yngre og yngre.

Er det de traditionelle årsager, såsom misbrug, psykosociale problemer og/dier social arv, der ligger

til grund herfor?

Eller er det nye faktorer, såsom samfundets udvikling, herunder individualiseringsprocessen, der er

skyld i, at de hjemløse i dag er yngre end tidligere?

Gelmem interviews med forskellige hjemløseinstitutioner og professionelle på området, samt

dokumentarisk vidensindsamling om emnet, vil vi undersøge, hvordan det i virkeligheden forholder

sig.

Vi takker i den forbindelse "De hjemløses Hus", "Projekt Udenfor" ved Preben Brandt samt

"Tjekpunkt" for at gøre det muligt for os, at lave nærværende projekt. Vi vil samtidig takke for den

åbenhed og varme modtagelse, vi har fået.

Denne opgave er udarbejdet af studerende ved Den sociale højskole i Odense, som et led i et

uddannelsesforløb. Delme foreligger urettet og ukommenteret fra skolens. side og er således et

udtryk for de studerendes egne synspunkter.

Denne opgave - eller dele heraf - må kun offentliggøres med tilladelse, jf. bek. m. 395 af l4.juni

1995 om ophavsret til litterære og kunstneriske værker.

More magazines by this user
Similar magazines