Tidlig hjemløs. Den Sociale Højskole, Hans, Iris ... - Gaderummet

gaderummet.dk

Tidlig hjemløs. Den Sociale Højskole, Hans, Iris ... - Gaderummet

I

",' .".

,

I

l

!

I

I

I

l I I

I

I

l

'---I

i

l

,I

Antallet afhjemløse i KBH antages at være mellem 6.000-6.500. Tallene kommer fra

Kommunernes Landsorganisation, Socialministeriet og Socialforskningsinstituttet.

Der er en stigning af yngre hjemløse, som udgør 5 % afhusets brugere.

21

Brugerne afhuset er overvejende mænd, men man har relativt mange kvinder, set i forhold til

andre steder.

Der er flest danskere, men der er en stigning i antallet afdanskere med anden etnisk

baggrund.

De overordnede perspektiver, der ligger til grund for hjernløshed;

Social arv; dårlig opvækst - kan give et dårligt ungdoms. og voksenliv

Individualiseringsproeessen; modsat tidligere, er det mere overladt til den enkelte at

skabe sin tilværelse og sin identitet.

Psykologiske vilkår; jo mindre psykisk overskud, jo mere udsat.

Udstødningsmekanismerne arbejder hurtigere nu; kan man ikke leve op til de krav,

som samfundet, gruppen og omgivelserne stiller til den enkelte - omkring arbejde,

bolig osv. - sker udstødningen hurtigt.

6.2 Gaderummet - Nørrebrogade 56 4 - KBH

Er et værested for hjemløse, hvor bofunktionen er overnatning som kommunen finansierer.

Organisationen i huset er "flad" og driften klares afflTe ansatte og frivillige, som også laver

opsøgende arbejde.

Der har tidligere været tilknyttet en socialrådgiver - i dag er der socialpædagoger.

Brugerne består mest af mænd - omkring 70 % og der er få med anden etnisk baggrund, men

blandt disse er der mange unge fra andre nordiske lande. Der kommer ca. 50 nye til hvert år.

Registrering af brugerne forekommer ikke.

Forskellige problemer peger på grunden til at brugerne er hjemløse;

Arbejdsløshed

Social arv

Økonomiske problemer

Huset fungerer som en slags "mellemstation" og der er stadig kontakt til de unge, der har

været i huset. Der laves varm mad to gange om ugen og der er fællesmøder en gang imellem.

,-I_------------­

More magazines by this user
Similar magazines