Tidlig hjemløs. Den Sociale Højskole, Hans, Iris ... - Gaderummet

gaderummet.dk

Tidlig hjemløs. Den Sociale Højskole, Hans, Iris ... - Gaderummet

40

nytte afsamarbejde med andre mennesker, men som også lider af alt for stærk disciplinering,

udstødning og ensomhed. På den måde antyder den påstået mangel på sociaJ kompetence

alvorlige problemer for selve det menneskelige samvær. 36

"Social kompetence handler om samliv mellem individer og om at gøre samlivet så godt som

muligt. Det indebærer, at vi som mennesker har et ansvar for os selv, for de mennesker vi har

omkring os og møder iforskellige sammenhænge, jor miljøet, der hvor vi bor, for det samfund

vi er medlemmer ajog til sidst vores fælles verden". 37

Social frygt og angst beskriver et samfundsklima, som forekommer stadig mere uforsonligt på

forskellige måder. Med social frygt menes en frygt, som kan realiseres til en uklar trussel, der

har med samfundsforandringen at gøre. Frygten for samfundsforandring udsætter vores

sociale kompetencer for en forandringsproces, som bevidstgør os om vores sociale

kompetencer. Denne sociale kompetence handler om individuelle evner til at mestre ens eget

samfund med tilpasning og forandring. Dette aspekt af sociale kompetencer kan illustreres

med den franske sociolog Bourdieus habitus. Habitus betegner individets sociale

vanemønstrer, som har rødder i barndommen og afspejler ens placering i samfundet, men

styrer også hvordan samfundet opfattes og vurderes og giver mening til oplevelser.

Social frygt og angst opstår i en situation, hvor det er svært for individet at bekræfte sin

habitus. Når individet får sværere ved at bekræfte det vanemønster afrelationer til de andre og

til samfundet, kan social angst og frygt opstå. 38

Frygt er angst, der er forløst gennem handling, mens angst er uforløst frygt. Social frygt

bearbejdes gennem flugt fra eller undgåelse afsociale miljøer, hvor risikoen for uønskede

sociale interaktioner bedømmes som værende stor. I risikosamfund er det de såkaldte

moderniseringsrisici, der fremkalder angst. Disse risici er forurening og miljøkatastrofer, som

formidles af eksperter gennem medier.

l , I ens eget private liv og netværk har man ikke brug for sociale kompetencer, fordi der

indenfor en tæt relation findes en gensidig moral- man er, som man er. Men det offentlige

rum består af dem, som man ikke har nære relationer til - de andre, som alle i en eller anden

l " Anders Persson, "Social kompetence", s. 48

37 Anders Persson, "Social kompetencen, s. 49

38 Anders Persson, "Social kompetence", s. 69

..J

More magazines by this user
Similar magazines