Omslag Nytt - Fondet for Dansk-Norsk Samarbeid

dansk.norsk.no

Omslag Nytt - Fondet for Dansk-Norsk Samarbeid

Schæffergårdens hovedbygning sett fra havesiden.

Det er altså ingen gebrekkelig femtiåring som feirer seg selv i jubileumsåret.

Fondets økonomi er sterkere enn på mange år. Aktivitetsnivået har nådd

nye og ukjente høyder. Målt ut fra interessen for og etterspørselen etter

Fondets arrangementer, virker ikke det dansk-norske fellesskap mindre aktuelt

i dag enn for femti år siden. Men det trenger kanskje mer aktiv støtte

enn tidligere. I våre dager knyttes ikke landene sammen i front mot en felles

fiende. De vender vel snarere ansiktet i ulike retninger - Danmark mot

syd, Norge vestover. I en slik situasjon er Fondet for dansk-norsk samarbeid

viktigere enn noen gang.

I et slikt perspektiv er det mer interessant å se fremover enn bakover.

Det er i årene som kommer at Fondet for dansk-norsk samarbeid vil

bli stilt overfor sine største utfordringer. Og da er vi i jubileumsåret glade

over at såvel økonomien som vår dyktige medabeiderstab tillater oss en innsats

som vi tror lover godt for fremtiden.

❧ 11

More magazines by this user
Similar magazines