Omslag Nytt - Fondet for Dansk-Norsk Samarbeid

dansk.norsk.no

Omslag Nytt - Fondet for Dansk-Norsk Samarbeid

Med Norgesfonden lykkedes det at skabe et effektivt indsamlingsapparat,

og frem for alt blev det muligt at udvide arbejdet til hele Danmark.

Rundt omkring i landet opstod der lokalkomiteer af Norgesfonden, der

stod for indsamlinger og foredrag om de herskende forhold i Norge. De

mere end 60 lokale afdelinger havde forskellige af samfundets spidser som

formænd. Det var især direktører, konsuler og forretningsfolk, der påtog sig

at hverve interesse for den norske sag. Der var stor forskel på, hvor ivrigt

komiteerne gik til værks, og der var også forskel på, hvor lydhør publikum

var i de forskellige byer. At Damekomiteen var så snævert orienteret om

København, havde bl.a. skabt det problem, at der skød mange forskellige

initiativer op, der alle på den ene eller anden måde handlede om at hjælpe

Norge. Folkene bag Norgesfonden og Damekomiteen frygtede, at for

mange indsamlinger med diffust sigte ville gøre hjælpen mindre effektiv og

muligvis henlede for meget opmærksomhed på mængden af varer, der blev

transporteret til Norge. Efterhånden som de andre initiativer enten ophørte

eller indgik i Norgesfondens arbejde, blev al Norgeshjælp synonym med

Norgesfonden og Damekomiteen.

På trods af at der var geografisk og social uligevægt med hensyn til,

hvor bidragene til Norgeshjælpen kom fra, sørgede Damekomiteen for at

understrege, at den danske indsats havde et meget bredt grundlag. I 1943

var julepakkerne med madvarer til Norge fulgt af et kort med teksten: “Med

denne lille julepakke følger de hjerteligste hilsener fra alle dele af det danske

land og fra alle dele af det danske samfund. I håbet om at freden snart

må komme, går vi med mod og fortrøstning ind i det nye år og sender

Norge vore varmeste ønsker om et glædeligt nytår”.

❧ 29

More magazines by this user
Similar magazines