Omslag Nytt - Fondet for Dansk-Norsk Samarbeid

dansk.norsk.no

Omslag Nytt - Fondet for Dansk-Norsk Samarbeid

man var opmærksom på situationen for de sukkersyge. Et direktiv fra marts

1944 fortæller, at der til undervægtige diabetikere kan tildeles 1 kg flæsk om

måneden, sådan som datidens medicinske viden foreskrev. Også patienter

med mavesår og kroniske tarmforstyrrelser kunne regne med hjælp. Begge

grupper var berettiget til særlige rationer af brød og mel. Antallet af mavetarmsygdomme

var steget temmelig voldsomt i løbet af krigen, bl.a. som

følge af de ændrede madforhold, og den skånsomme kost, som det danske

mel kunne levere, var nødvendig for behandlingen af patienterne.

Funktionærhjælp

I 1945 forsøgte Damekomiteen sig med et nyt initiativ. For de arbejdere i

Norge, der havde hårdt fysisk arbejde, var det svært at spise sig til tilstrækkelig

megen energi. Det havde man forsøgt at tage højde for i rationeringsordningerne,

ved at fx fiskere og skovarbejdere fik ekstra madtildelinger. I

Damekomiteen mente man, at det var nogle af disse udsatte grupper, som

der ville være særlig brug for, når Norge skulle genrejses efter krigen. De erhverv,

man ville støtte med madvarer, var nogle af dem, man anså for at

være særlig vigtige for samfundets opretholdelse, men fra norsk side arbejdede

man med planer om at udvide hjælpen til alle nordmænd inden for en

række erhverv, der havde en årsindkomst på under 7000 kr. Den første

såkaldte ‘funktionærhjælp’ begyndte den 6. april 1945 med uddelingen af

fødevarepakker til ansatte fra bl.a. postvæsenet og jernbanen. At man netop

havde valgt disse grupper, var sandsynligvis under indtryk af, at netop de

erhverv havde hjulpet Danskehjelpen med at fragte breve og pakker, og således

fandt man i Damekomiteen en måde, hvorpå man kunne vise taknemmelighed.

Ved Norges befrielse, kun godt en måned senere, overgik Danskehjelpens

gavepakker og fødevarelagre til de norske myndigheder, og funktionærhjælpen

blev således det mest ambitiøse engagement, men også det,

der fik kortest varighed.

❧ 37

More magazines by this user
Similar magazines