Omslag Nytt - Fondet for Dansk-Norsk Samarbeid

dansk.norsk.no

Omslag Nytt - Fondet for Dansk-Norsk Samarbeid

Det stod klart ved komiteens sidste møde, og den 29. november 1949

kunne en delegation fra Norge afsløre monumentet opsat ved Grønningen

i København. Skulpturen symboliserer forholdet mellem Danmark og

Norge, og på monumentets sokkel er der to relieffer, som gengiver situationen

henholdsvis i Norge under krigen og ved indsamlingen i Danmark.

Fondet

Det er usikkert, om tanken om et samarbejdsfond opstod i Danmark først

eller i Norge. I Danmark var tankerne om en fortsættelse af samarbejdet,

som krigen havde affødt, opstået på grund af kontakterne mellem departementscheferne

og Borghild Hammerich. Som repræsentant for de danske

politikere havde Vilhelm Buhl i april 1945 godkendt og billiget, at de penge,

der kom ind ved salget af varerne fra staten, blev benyttet til en form for

fond. Bestræbelserne for et dansk-norsk fond havde et vældigt potentiale,

for der var indkommet mere end 16 millioner norske kroner fra salget af fødevarerne

fra den danske stat. I Norge var der ligeledes stærke kræfter, som

arbejdede for fondsideen. Det føltes oplagt, at pengene skulle bruges på en

form for uegennyttig virksomhed, der kunne sikre fortsættelsen af fællesskabsfølelsen

mellem de to lande. Der var ingen, der var i tvivl om, at pengene

skulle bruges til et fælles formål, og at de indefrosne midler altså

kunne frigøres. Det var mere et spørgsmål om at skabe fælles fodslag mellem

Norgeshjælpens deltagere og de danske og norske myndigheder.

Hvis der skulle oprettes et fond, måtte det nødvendigvis blive med

både en dansk og en norsk styrelse. Statutterne for Fondet for Dansk-Norsk

Samarbejde blev vedtaget i Norge i september 1945 og godkendt af den

danske konge den 1. marts 1946. I bestemmelserne står der, at fondets

hjemsted er Lysebu, og at fondet består af en dansk og en norsk afdeling

samt et fællesstyre med danske og norske repræsentanter. Halvdelen af pengene

fra salget af fødevarerne i Norge blev overført til det danske styre, i alt

❧ 47

More magazines by this user
Similar magazines