2. klasse - Peder Lykke Skolen

pederlykkeskolen.kk.dk

2. klasse - Peder Lykke Skolen

Dansk

Vi arbejder videre med det talte, læste og skrevne sprog. Eleverne

fortsætter med den daglige læsning individuelt og i makkerpar,

og eleverne opfordres til at læse 15 minutter hjemme hver

dag. I forbindelse med de fiktive tekster arbejder eleverne med

boganmeldelser, meddigtningsopgaver, personkarakteristik samt

oplæsning af udvalgte tekststykker. Gennem skoleåret vil vi arbejde

med forskellige læringsstrategier samt lægge vægt på elevernes

sammenbundne skrift og forskellige grammatiske færdigheder

som ordklasser og staveregler.

Matematik

I matematikundervisningen lægges vægt på at videreudvikle

elevernes matematiske kompetencer. Vi arbejder med fire områder:

tal og algebra, geometri, matematik i anvendelse og kommunikation

og problemløsning..

Eleverne skal opnå forståelse for faget matematik og en fortrolighed

med faget, så de kan anvende matematik i sammenhænge

der vedrører deres hverdag. Endvidere skal undervisningen

fremme elevernes fantasi og nysgerrighed for matematik.

Billedkunst

Eleverne skal have kendskab til materialer, værktøjer, teknikker

og udtryksformer samt bearbejdelse af indtryk. Det centrale er,

at eleverne udvikler et billedsprog, de kan anvende som et personligt

meddelelsesmiddel. Billedkunst integreres i de øvrige fag

og emner, når vi finder det hensigtsmæssigt.

Natur og teknik

Udgangspunktet for undervisningen er at skabe rammer, hvor

eleverne kan eksperimentere og undersøge hverdagsfænomener.

Vi arbejder med 4 områder: kredsløb, bevægelse, konstruktion

og kommunikation.

Idræt

Eleverne skal opleve lysten, glæden og fascinationen ved fysisk

aktivitet samt opnå færdigheder og kundskaber, der giver mulighed

for kropslig og almen udvikling. Vi arbejder med: Motorik,

koordination og sansning, musik og bevægelse, boldspil, leg ,

konkurrence og fairplay, samarbejde, tillid og ansvar samt det

sundhedsmæssige aspekt.

Musik

Gennem skoleåret vil vi lægge vægt på, at eleverne opbygger et

repertoire af fællessange - herunder børnesange, årstids- og højtidssange.

Eleverne skal endvidere lytte til musik indenfor forskellige

genrer og omsætte deres oplevelser heraf. Vi arbejder

desuden med musikalske elementer som dur/mol, rytme, tempo,

notation og dynamik. Eleverne skal deltage i sammenspil og

spille på diverse instrumenter

Kristendom

Vi vil både arbejde med tekster og fortællinger fra det gamle og

nye testamente og fra andre store religioner. Vi vil arbejde med

grundbegreber og symboler i kristendommen og livsfilosofi og

etik.

Efterår 2008

9. september kl.19-21: Forældremøder

Uge 41: Kost, motion, sundhed og natur

(sammentænkning)

8. oktober: Motionsløb på Fælleden

11. november og 16. november: 2.u og 2.x Skole-/

hjemsamtaler

November: 2. v hjemmebesøg

November: Emneforløb om engle, tværfagligt

projekt for kristendom, dansk og billedkunst.

Vinter 2008/09

Uge 5: Fordybelsesuge

22. februar: Fastelavn

Uge 8 + 9: Eventyremne

6. marts: Forårsfest - skolelørdag

Forår 2009

Uge 15 og 16: Skole-/hjemsamtaler

28. april kl.19-21: Forældremøder

10.-12. maj: 2.u på lejrskole

31. maj-2. juni: 2.x og 2.v på lejrskole

Sommer 2009

24. juni: Motionsløb

Se i øvrigt klasseforsiderne, hvor vi løbende opdaterer

kalenderen og fortæller om de enkelte

emner.

(http:\\www.pederlykkeskolen.kk.dk)

Telefonnumre

Peder Lykke Skolen 32 59 69 50

Lærerværelset - blok A 32 86 03 82

Lærerne i 2. klasse

Birte Henriksen 32 97 01 87

Isni Memedi 38 60 46 20

Mads Friberg Christensen (kl.16-18) 51 94 66 10

Marianne Friis Eriksen 32 14 87 79

På de følgende sider kan I se vore planer for dette skoleår.

Der kan opstå behov for ændringer af planerne i løbet af skoleåret

og I vil i givet fald få besked.


Emner i 2. klasserne

Uge 41

Kost, motion, sundhed og natur

(samtænkning):

I samarbejde med fritidshjemmene har vi forskellige

aktiviteter på skolen og fritidshjemmene.

Torsdag afholdes motionsløb for indskolingen.

November

Tværfagligt forløb om engle

December

I månedens løb jules der i klasserne

Uge 5

Fordybelsesuge

To dage arbejder vi med børnekonventionen.

Optakt til eventyremne.

Uge 8 og 9

Vi arbejder med eventyr.

Ugen afsluttes lørdag den 6. marts med forårsfest,

hvor der er mødepligt.

Skoleåret 2009—2010

I lærerteamet har vi valgt, at eleverne i perioder har

mulighed for at arbejde på tværs af klasserne i forskellige

værksteder.

Vi har opstillet en række pædagogiske og sociale mål

for det 2. skoleår, som vi mener, er vigtige for børnenes

videre trivsel på Peder Lykke Skolen.

Sociale og pædagogiske mål for klasserne

Det er vigtigt, at eleverne har en hverdag, der gør,

at de er glade for at gå i skole.

Motivationen for at gå i skole er et fælles ansvar

for både forældre og lærere.

Vi arbejder frem mod en fællesskabsfølelse, men

samtidig opretholder vi muligheden for elevernes

individuelle kompetencer.

Spilleregler for klasse- og elevadfærd

Det er vigtigt, at eleverne respekterer hinanden.

Det er et fælles ansvar at eleverne taler til hinanden

uden at være nedladende.

I hverdagen samarbejder klasserne om at skabe et

trygt og

rummeligt miljø for den enkelte elev.

Der arbejdes i klasserne med konfliktløsning.

Vi håndhæver skolens ordensregler.

Der bruges forskellige metoder til at hjælpe eleverne

frem mod de sociale og faglige mål.

Holddannelse

I undervisningen vil eleverne af og til være inddelt i

hold eller grupper.

Holddannelsen kan bl.a. ske på baggrund af køn eller

niveau, men også i form af grupper, hvor de fagligt gode

tager ansvaret for de svage.

De forskellige holddannelser bruges, når indhold og

form er

oplagt.

Desuden vil eleverne arbejde i værksteder.

Mål for den enkelte elev

Inden skole-/hjem samtalerne i april er eleverne

blevet testet i dansk og matematik. Disse tests

danner grundlag for skole-hjem samtalerne og

elevplaner.

Evaluering

Vi afholder elevsamtaler.

I dansk og matematik testes elevernes færdigheder.

Kost, motion og sundhed

Vi vil forsøge at integrere kost, motion og sundhed som

en naturlig del af børnenes hverdag. Derudover vil

kost, motion og sundhed indgå som en del af undervisningen,

hvor vi vil lave et tværfagligt forløb sammen

med fritidshjemmene.

Vi opfordrer til sunde madpakker uden slik og snack,

og til at

eleverne har en flaske vand med.

Mobbe-/handleplan

Se skolens mobbehandleplan på

www.pederlykkeskolen.kk.dk

More magazines by this user
Similar magazines