Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

Mange private skovdistrikter og jagtkonsortier fører uden tvivl deres egne udbyttestatistikker, men

der sker ikke nogen koordineret indsamling på landsplan. Flere distrikter samarbejder med private

naborevirer om statistik og afskydning. Enkelte private revirer har et tilsvarende lokalt samarbejde.

Der hersker nogen usikkerhed om, hvorvidt krondyr skudt i dyrehaver og dyrefarme indgår i udbyttetallene

fra Danmarks Miljøundersøgelser; men der arbejdes på af skaffe klarhed på det punkt. Dette

usikkerhedsmoment har spøgt i årevis i statistikken, men må være af aftagende betydning, da mange

farme er nedlagt og hegnsdyrene tæller stadig mindre i forhold til den stigende frie bestand.

Som et supplement til de rene afskydningstal, hører også en status over, hvor mange dyr der årligt

kommer af dage på anden vis. Størrelsen af denne kategori er formentlig af underordnet betydning;

men omfanget kendes ikke i dag, lige som udviklingen og sammensætningen i denne brogede kategori

aldrig har været gjort til genstand for nærmere analyse. Konkret må den stigende bestand af

krondyr antages at medføre, at flere dyr end tidligere bliver påkørt af biler, toge m.v.

Siden der nord for Limfjorden blev jagttid på krondyr i 1986, har man forsøgt at indsamle oplysninger

om alle døde dyr, på såvel statens som på private arealer. Denne registrering omfatter også faldvildt.

Faldvildt forekommer til alle tider. Hyppigt er der i denne kategori tale om dyr, der er afgået ved en

naturlig død, er døde af sygdom eller dyr, der er skudt på lovlig eller ulovlig jagt, og enten ikke eftersøgt

eller eftersøgt; men ikke umiddelbart fundet.

Nogle dyr findes tilfældigt, men registreres ikke noget sted. En del findes aldrig. Det skønnes, at meget

få dyr dør af alderdom. Dødsårsagen hos langt de fleste fundne stykker faldvildt kan forklares

med årsager som f.eks. påkørsler, anskydninger og skader forårsaget ved, at dyrene er løbet ind i

hegnstråd.

Falck har de senere år ført statistik over de påkørsler, som de kender til; men det er kun en brøkdel af

de reelle påkørsler. Det er aftalt med Falck at begynde en forsøgsindsamling af data fra Viborg Amt

fra år 2000.

Som et resultat af finanslovsaftalen 2001 er det aftalt, at der skal gøres en yderligere indsats for generelt

at kortlægge antallet af trafikdræbte dyr. Der skal endvidere tilvejebringes et overblik over, hvor

behovet for afværgeforanstaltninger er størst.

Fremover vil det også være muligt se omfanget af de påkørsler, hvor schweisshundeførerne har været

involveret.

Er der en sammenhæng mellem udbyttetallene fra Danmarks Miljøundersøgelser og Skov-og

Naturstyrelsen ?

Af den tidligere viste figur fremgår de seneste års udbyttetal fra Danmarks Miljøundersøgelser og

Skov-og Naturstyrelsen.

Af denne figur ses det, at 14 – 18 % af landsudbyttet af krondyr er faldet på Skov-og Naturstyrelsens

arealer. Der er tilsyneladende ingen klar sammenhæng mellem de to sæt udbyttetal, ud over de samme

generelle tendenser. Der er store distriktsvise variationer, forårsaget af, at bestandene af krondyr

har meget forskellig størrelse på de forskellige statsskovdistrikter.

Eksempelvis udgør styrelsens afskydning i Thy ca. 45 % af den samlede afskydning i regionen, hvilket

ligger væsentligt over gennemsnittet på de ovennævnte 14 – 18%.

17

More magazines by this user
Similar magazines