Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

Den regionale betydning af den afskydning, der finder sted på styrelsens arealer, afhænger derfor af,

hvor stor en andel styrelsens dyr udgør af den samlede mængde nedlagte krondyr i regionen.

På ovennævnte baggrund kan Skov-og Naturstyrelsens afskydningstal ikke umiddelbart nyttiggøres

til analyser på landsbasis. På regionalt niveau, er mulighederne ofte bedre; men i sagens natur, er de

meget forskellige.

Størrelsen af Skov-og Naturstyrelsens andel af totalafskydningen er af stor betydning for, om styrelsens

afskydningspolitik kan slå igennem på hele bestanden i et område.

18