Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

Hjortene er generelt udsat for et langt større jagttryk end hinderne. Dels fordi geviret er et eftertragtet

trofæ, men også fordi jagttiden på hjort begynder den 1. september, og dermed formelt er en måned

længere end jagttiden på hind og kalv.

Et eksempel på hvor intensivt hjortene jages blev oplevet en 1. september i et område, hvor ca. 30

mindre parceller støder op til Oksbøl Kronvildtreservat. Der taltes 41 riffelskud, som resulterede i

ca. 15 nedlagte hjorte.

I september og januar færdes hjortene ofte i rudeler og kan derfor komme ud for en voldsom beskydning.

Fra Oksbøl-området kendes et eksempel, hvor en rudel på 27 hjorte blev skudt bort i løbet af

den første halvdel af september, mens en anden rudel på 15 hjorte blev reduceret til 2 i løbet af januar.

Som et eksempel på valg af et middel til at nå det ønskede mål, kan nævnes en ændring af jagttiden

på hjortene. Ændringen kunne se således ud:

Hjort 1. okt.-31. dec.

Spidshjort 1. sep.-31. jan.

Afkortning af den nuværende jagttid på hjortene med to måneder, vil sænke jagttrykket væsentligt

og vil kræve et minimum af administration.

Massive nedskydninger af hjorte vil blive sjældnere og drivjagt i september, hvor krondyrenes brunst

er i gang, vil bortfalde. Ligeledes vil rudelerne af ældre hjorte få fred i januar.

Det mindskede jagttryk på hjorte, der er nået ud over spidshjortstadiet, vil medføre en forøgelse af

antallet af udvoksede hjorte i bestanden.

Jagttiden på spidshjort i september vil betyde, at der fortsat vil kunne nedlægges krondyr i de områder,

hvor denne måned stort set er eneste mulighed. Det vil typisk sige på landbrugsarealer op til

større skovområder med fast krondyrbestand.

På ejendomme med en planlagt, selektiv afskydning af hjorte, vil bortfald af jagttiden i september betyde

en forringelse af mulighederne for at gennemføre denne.

Størst mulige antal dyr

Formålet med denne målsætning kunne være at opnå flest mulige jagtoplevelser til jægerne, og give

de øvrige naturbrugere gode muligheder for at se dyrene i naturen. I opfyldelsen af dette mål er det

en forudsætning, at alle egnede biotoper er besat, og beskydningen afpasses efter målet.

Et middel til at opnå det fastsatte mål kan være, at alle egnede krondyrbiotoper lokaliseres. Særlig

biotoper, der enten er tomme eller tyndt besatte med krondyr. Hertil kan vildtudbyttestatistiken give

et bidrag, men bedre er det om jægere, lodsejere, og andre med interesse i krondyr kan blive enige

om at udpege de pågældende områder.

I disse områder indføres sær-eller totalfredning af krondyrene indtil bestanden har nået områdets bæreevne.

En liberal administration af reguleringstilladelser vil være nødvendig, idet skader på mark og skov

vil opstå på og omkring de lokaliteter, der først bliver fyldt op.

Helt eller delvist jagtfred vil i løbet af relativt kort tid medføre en mærkbar forøgelse af krondyrbestanden,

hvis levevilkårene i området ellers opfylder dyrenes krav. Ulempen er tilsvarende, at jagt-

25

More magazines by this user
Similar magazines