Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

mulighederne på krondyr i de pågældende områder, i en overgangsperiode vil blive begrænsede eller

helt bortfalde.

Effekten, eller manglen på samme, vil ret hurtigt kunne registreres, hvorefter jagtfredningen kan justeres

i overensstemmelse hermed.

Bestanden skal beskydes, så hinderne er stærkt overrepræsenterede og der skal blot være det antal

hjorte, der er nødvendigt for at få hinderne beslået. Det største udtag af bestanden skal ske blandt de

yngste årgange, der har den højeste naturlige dødelighed, og dermed også tåler den hårdeste beskydning.

Jagttiden på krondyr kunne f.eks. fastsættes til:

Hjort: 1. sep. – 31. jan.

Spidshjort 1. juli – 31. jan.

Smalhind 1. juli – 31. jan.

Hind 1. dec. – 31. dec.

Kalv 1. sep. – 31. jan.

Et stort antal nedlagte dyr vil give mange jagtoplevelser og meget vildtkød. De uundgåelige skader

på markafgrøder vil blive mødt med større accept, fordi der er langt bedre muligheder for at nedlægge

krondyr på markerne med jagtstart allerede 1. juli.

Afkortning af jagttiden på hinder vil desuden medføre, at færre hinder skydes bort fra kalvene.

En ulempe ved det valgte mål er, at krondyrbestanden vil få en skæv og unaturlig aldersfordeling, og

chancen for at opleve en udvokset hjort på den fri vildtbane vil være uendelig lille.

Den således temmelig differentierede jagttid på krondyr, stiller store krav til jægernes disciplin samt

evne til at skelne mellem dyrene. Der vil i givet fald være tale om krav, som ikke alle jægere i dag

umiddelbart vil kunne leve op til. Systemet kendes dog fra Tyskland, hvor de meget nuancerede jagttider

er indarbejdede.

Størst mulig antal trofæer til jægerne

Formålet med denne målsætning er at give flest mulig jægere mulighed for at nedlægge et trofæbærende

stykke storvildt.

Ved trofæ forstås i denne forbindelse gevirer fra hjorte, der er 2½ år eller ældre, det vil sige typisk

fra 6-ender og større. Selvfølgelig er spidshjortens ”gevir” også et trofæ, og jægere med meget få

muligheder for jagt på krondyr vil være lykkelige for at erhverve et sådant trofæ. Men kun de færreste

antages at ville være interesserede i at fylde en hel væg med spidshjortegevirer.

I princippet er midlerne de samme, som beskrevet under målsætningen om det størst mulige antal

nedlagte dyr, bortset fra beskydning af spidshjort og kalv.

Hjortene bør afskydes mindst mulig indtil de når 2½ års alderen, hvor de som 6-endere og større begynder

at blive interessante rent trofæmæssigt.

Det er ikke muligt at foretage en selektiv beskydning af kalvene hvad angår køn, for i praksis kan

man ikke skelne hind- og hjortekalv. Havde det været muligt, skulle man have skånet hjortekalvene

mest mulig. I stedet kan jagttrykket på kalvene sænkes ved en reduceret jagttid.

26

More magazines by this user
Similar magazines