Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

INDLEDNING

På bestilling af Skov-og Naturstyrelsens regionale chefmøde for Vestjylland blev der i efteråret 1999

nedsat en intern arbejdsgruppe, der skal tilvejebringe et konstruktivt udgangspunkt for diskussion af

forvaltningen af krondyrene i Danmark.

Gruppens arbejde har været omtalt i Danmarks Jægerforbunds blad Jæger, og Vildtforvaltningsrådet

har ladet sin behandling af emnet afvente gruppens arbejde. Samtlige statsskovdistrikter har haft mulighed

for at komme med kommentarer til gruppens arbejde under processen.

Arbejdsgruppen bestod af:

Vildtkonsulent Peter Have, Nordjyllands Statsskovdistrikt

Vildtkonsulent Anton Linnet, Thy Statsskovdistrikt

Klitplantør Henrik Schjødt Kristensen, Thy Statsskovdistrikt

Vildtkonsulent Mogens Sonne Hansen, Hanherred Statsskovdistrikt

Naturskoleleder Henning Givskov, Klosterhedens Statsskovdistrikt

Vildtkonsulent Steen Fjederholt, Feldborg Statsskovdistrikt

Skovfoged Poul Schmidt-Sørensen, Ulborg Statsskovdistrikt

Vildtkonsulent Erik Meyer Pedersen, Palsgård Statsskovdistrikt

Vildtkonsulent Ole Daugaard-Petersen, Oxbøl Statsskovdistrikt

Skovrider Ulrik Lorenzen, Oxbøl Statsskovdistrikt, ( formand for arbejdsgruppen )

Skovfoged Henrik Lykke Sørensen, Reservatsektionen

Vildtkonsulent Jeppe Ebdrup, Lindet Statsskovdistrikt.

Endvidere har Danmarks Miljøundersøgelser, Kalø, og skovfoged Ole Knudsen, Oxbøl Statsskovdistrikt,

bidraget på forskellig vis til rapporten.

4

More magazines by this user
Similar magazines