Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

Den indhegnede motorvejsstrækning Kolding – Esbjerg er endvidere et eksempel på en effektiv

spærring for udvekslingen af krondyr mellem Syd-og Sønderjylland og den øvrige del af Jylland.

Sammenfatning.

Krondyrenes adfærd reguleres blandt andet af de forstyrrelser brugerne af det danske landskab påfører

dem. Det har medført, at krondyrene i Danmark har en særlig adfærd, hvor dyrene er nataktive,

og meget ujævnt fordelt over landet, med størst tyngde i store nåletræsområder.

Imidlertid mangler der objektiv viden på dette område. I forvaltningen af bestandene er det således af

stor betydning at vide mere om, hvilke typer forstyrrelser, der påvirker dyrene negativt, og hvorledes

de reagerer herpå. Dyrenes følsomhed over året har også betydning i denne forbindelse.

En større basisviden herom, bør ledsages af operationelle anvisninger på, hvorledes den menneskelige

adfærd kan bringes i harmoni med de basale hensyn, der bør tages til en dyreart, som man traditionelt

omtaler som meget følsom. Herved kan der måske opnås en mere naturlig adfærd hos dyrene,

hvilket vil komme en bredere kreds af naturbrugere til gavn.

47

More magazines by this user
Similar magazines