Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

14. MODNE HJORTE

Diskussioner om modne hjorte er jævnlig dukket op gennem årene; men er hyppig endt i en ukonstruktiv

diskussion om septemberjagtens muligheder og problemer samt gevirernes antal, størrelse og

ikke mindst deres fordeling blandt jægerne.

På denne baggrund skal emnet reintroduceres, således at det indledningsvis beskrives, hvad der objektivt

forstås ved begrebet en moden hjort. Dernæst beskrives hvorfor disse modne hjorte rent forvaltningsmæssigt

kan have interesse for nogle befolkningsgrupper.

Hvad er en moden hjort ?

Hvor hinderne opnår deres fulde kropsvægt i det 3.- 4. leveår, stagnerer hjortenes vækst først i 6-7års

alderen for at nå maksimumvægten i det 12. – 14. leveår. Når hjortene når en alder på 15-16 år, begynder

vægten at falde.

Det sidste er hvad man kan læse sig til i tysk faglitteratur, mens det første kan ses af nedenstående figur,

der viser vægtudviklingen i Oksbøl Kronvildtreservat. Der er siden jagtsæsonen 1986/87 kun

nedlagt og registreret 5 hjorte i Reservatet, der vurderes til at være ældre end 7 år. I samme periode

er der nedlagt og registreret 147 hinder, der er ældre end 7 år. Det kan derfor ikke dokumenteres om

vægtudviklingen under danske forhold svarer til den, man har konstateret i Tyskland.

Kg

140

120

100

80

60

40

20

0

Gennemsnitsvægte 3.571 krondyr

1986/87-1999/2000

0_5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 18 22

Alder

Det kan dog med sikkerhed siges, at en hjort ikke er udvokset før den er 7 år gammel. Endvidere

fremgår det klart af materialet, at der kun er forsvindende få hjorte, der når denne alder i Oksbøl

Kronvildtreservat til trods for, at Reservatet omfatter ca. 16.000 hektar, der blandt andet forvaltes

med en meget restriktiv beskydning af hjortene.

48

Hind

Hjort

More magazines by this user
Similar magazines