Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

16. ANSKYDNINGER

I forvaltningen af en krondyrbestand indgår jagt som et væsentligt element. Når der er tale om jagt på

et så stort dyr som krondyret vil en del af jagten bestå i eftersøgning af de beskudte dyr.

Til disse eftersøgninger benyttes specielt uddannede hunde af forskellige racer, der med en fællesbetegnelse

kaldes schweisshunde.

Det at bruge schweisshund til eftersøgning er i Danmark ret nyt. Det er først gennem de sidste ca. 20

år det er blevet normalt at der på drivjagter efter krondyr er en erfaren schweisshund med til at kontrollere

alle skud, der er afgivet til krondyr. Formålet med denne kontrol er at søge det afklaret, om

det aktuelle skud har truffet dyret eller er gået forbi dyret. Det falder mange gange skytten meget

svært selv at foretage denne vurdering, med den af hensyn til dyret nødvendige grad af sikkerhed.

Tidligere blev den enkelte jægers udsagn om, at han havde skudt forbi, ofte taget for gode varer uden

yderligere kontrol. Det betød, at der ikke sjældent blev fundet døde dyr med velsiddende kugler, som

blot ikke var blevet eftersøgt, lige som anskudte dyr ikke blev yderligere eftersøgt.

Fælles for al jagtlig forvaltning af krondyr er, at alle beskudte dyr bør anses for ramt indtil en omhyggelig

eftersøgning med en rutineret hund har sandsynliggjort, at dyret ikke er ramt. I forbindelse

med disse kontrolsøg stilles meget store krav til hund og hundefører. Eftersøgninger af krondyr stiller

andre krav til hunden end eftersøgninger af rådyr.

Anskudte dyr bevæger sig ofte flere kilometer inden de går i sårleje. Ofte beskydes et enkelt dyr ud

af en større rudel og hunden skal finde sporet af det anskudte dyr blandt mange andre dyr. Kun en

hund, som føreren med rimelighed ved, kan stoppe og fastholde et anskudt krondyr, bør anvendes til

fri hetz efter dyret. Hvis hunden ikke magter denne opgave, skal der sættes skytter omkring den aktuelle

bevoksning, når der er risiko for, at dyret ikke er dødt. En anden hund kan selvfølgelig søges

rekvireret.

Drivjagt på krondyr bør ikke afholdes uden en aftale med en schweisshundefører, som enten deltager

i jagten eller er på tilkaldevagt, så det er muligt at lave en kontroleftersøgning ved alle skud til kronvildt.

Af de årlige rapporter fra Schweissregisteret fremgår det registrerede antal eftersøgninger af krondyr.

Sammenholdt med det årlige antal nedlagte krondyr i Danmark fås følgende:

Jagtsæson Antal eftersøgte krondyr Antal nedlagte krondyr

1995/1996 274 2.800

1996/1997 305 3.500

1997/1998 302 3.300

1998/1999 377 3.300

1999/2000 391 3.400

Som det ses, er der ikke umiddelbar sammenhæng mellem udbytte og antal eftersøgninger.

55

More magazines by this user
Similar magazines