Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

langt fra området, der drives af med folk og hunde. Her vil det ofte være muligt at beskyde dyrene

på samme sikre måde, som på anstandsjagt.

4. Når der trods alle anstrengelser alligevel sker anskydninger er det vigtigt, at der anvendes gode

schweisshunde og førere. Eftersøgning af krondyr kan kun foregå tilfredsstillende, hvis der benyttes

en schweisshund, der er meget sikker i sit arbejdet, da krondyrene ofte bevæger sig flere

kilometer med f.eks. et overskudt løb. Ofte er der ydermere store problemer med klart at identificere

det anskudte dyr, i forhold til resten af rudelen. Hertil kræves rutinerede hunde og hundeførere,

hvilket forudsætter løbende efteruddannelse og masser af praktisk eftersøgningserfaring,

da krondyr er klart den vanskeligste af vore hjortearter at eftersøge. Dette skyldes dyrenes anselige

størrelse og styrke, deres yderst veludviklede sanseapparat samt deres helt særlige psyke.

5. Sikring af, at der kun skydes på afstande, som den enkelte jæger med sikkerhed magter, jf. nedenstående

afsnit.

Træningsskydning

Der hvor den mest relevante træningsskydning foregår er på vore løbende vildtmålsbaner, i det daglige

kaldet hjortebaner. Der er dog ingen grund til at bruge tid og penge på en hjortebane inden den

enkelte jæger kan følge en lige linie, f.eks. kanten af et tag, med sigtet på sin riffel og så trykke riflen

af uden at piben bevæger sig på grund af aftrækket. Dette skal naturligvis foregå uden patroner i riflen.

Ved den normale træning på banen skydes oftest på en afstand af 100 meter. Det er i forbindelse med

praktisk jagt en urealistisk lang afstand at skyde på et krondyr i bevægelse. Derfor sker den mest realistiske

træning på 40-60 meters afstand, der er den maksimale afstand, hvorpå de fleste jægere kan

afgive et nogenlunde sikkert riffelskud, til et stort dyr i bevægelse.

Hidtil er træningen sket på en hjorteskive, der blev udviklet til Olympiaden i Berlin 1936. Denne

skive viser en urealistisk stor hjort og et træfområde, som selv på en stor hjort er 50% i hjerte-og

lungeregionen, hvilket er fint, og 50% i maveregionen, hvilket er skidt. Det vil sige, at halvdelen af

træfområdet på denne skive i praksis vil resultere i en anskydning.

Ved træningsskydningen i forbindelse med de offentlig udbudte kronvildtdrivjagter på Ulborg og

Oxbøl Statsskovdistrikter anvendes skiver med et jagtligt optimalt træfområde, som kun dækker den

forreste halvdel af ringskiven på den traditionelle hjorteskive fra 1936.

Fra jagtsæsonen 2000 / 2001 vil hjorteskiven på disse offentlige drivjagter blive erstattet med en

endnu mere relevant skive, der viser et ungt hundyr på 55 kg og et deraf følgende væsentligt mindre

træfområde.

Den afstand skydningen vil foregå på, er de realistiske og forsvarlige 40 - 60 meter. Det mindre dyr

vil give jægerne et mere realistisk billede af egen formåen, og kan måske afholde nogen fra at tage

urealistiske chancer, med forøget mulighed for anskydning.

Statsskovdistrikterne forlanger i dag, at jagtlejere har bestået riffelprøven, beskrevet i Bekendtgørelse

nr. 800 af 22. september 1999 om jagttegn. Dette er som udgangspunkt et hensigtsmæssigt tiltag for

at imødegå anskydninger under riffeljagt. Imidlertid har skydningen under prøveaflæggelsen ikke

meget at gøre med det der sker på en drivjagt på krondyr.

57

More magazines by this user
Similar magazines