Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

Planlægning af en jagt på krondyr

Jagtens succes afhænger af en lang række forhold. En god planlægning af de arealer der skal afdrives,

en hensigtsmæssig postering af samtlige skytter, gode hunde og folk i drevet, velskydende og

velforberedte skytter samt en rutineret schweisshund og en rutineret hundefører til kontrol af alle afgivne

skud, er vigtige elementer i en forsvarlig afvikling af en drivjagt på krondyr.

Såterne og skytternes placering kan ikke laves optimalt, hvis det ikke planlægges i lang tid inden jagten.

Ved en lille indsats vil skytternes skudmuligheder kunne forbedres væsentlig og i tilgift vil det

ofte kunne reducere risikoen for skud i en farlig vinkel i forhold til naboskytterne.

De hunde, der anvendes til at drive dyrene ud, skal være tilpasset terrænet. Store langtgående hunde

passer ikke til et mindre terræn. Her kan det overvejes helt at undvære hunde i drevet eller der kan

bruges langsomme og kortgående hunde.

Det kan overvejes at tilsende kommende og potentielle gæster en invitation til træningsskydning på

en hjortebane i løbet af sommeren, hvilket særligt kan være påkrævet, hvis sidste sæsons resultat ikke

helt har levet op til berettigede forventninger. Det er ingen skam ikke at kunne skyde et krondyr, der

kommer i fuld fart. Det er de færreste forundt at kunne det fra naturens side. Det er derimod skammeligt

at forsøge sig med et sådan skud, uden forudgående at have gjort noget for at lære det.

Det er en generel vurdering, at formidlingen af viden om, hvorledes en jagt på krondyr planlægges

bedst mulig med henblik på at undgå anskydninger, kan forbedres væsentligt.

Eftersøgningsarbejdet med påskudte krondyr

I Bekendtgørelse nummer 40 af 21. januar 1994 om pleje af tilskadekommet vildt m.v., senest ændret

ved bekendtgørelse nummer 38 af 25. januar 1996, er der krav om, at der ved alt synlig ramt klovbærende

vildt skal ske henvendelse til en legitimeret hundefører, hvis dyret ikke er fundet inden 6 dagtimer

efter anskydningen. Undtaget er dog vildt, der er forsøgt opsporet med en hund og fører, der

har fået 1. præmie på en 20 timers schweissprøve.

Af følgende årsager er dette ikke tilstrækkelig effektivt til praktisk jagt på krondyr:

1. I ovennævnte bekendtgørelse er anført, at ”Såfremt der under jagt på klovbærende vildt konstateres

sikre tegn på anskydning, skal den…”. Langt det meste kronvildt, der skydes i waiden, falder

uden for denne kategori, og skal derfor ikke nødvendigvis eftersøges, som beskrevet i bekendtgørelsen.

Tilsvarende findes der ved mange løbskud, og en del af skuddene på bladet, intet sikkert

tegn på at dyret er ramt. De praktiske konsekvenser heraf kan i værste fald derfor blive, at den

urutinerede jæger ikke iværksætter en eftersøgning, der vil kunne finde dyret og forkorte dets lidelser.

At en effektiv eftersøgning også kan sikre at godt skudte dyr bliver fundet, burde være et

yderligere incitament hertil. For at komme disse uheldig situationer til livs, burde bekendtgørelsen

suppleres med, at alt kronvildt, der er beskudt, skal eftersøges som beskrevet i bekendtgørelsen,

såfremt de ikke er fundet inden 6 dagtimer efter påskydningen.

2. Som beskrevet kan en eftersøgning med en urutineret; men præmieret hund sikre, at bekendtgørelsens

ord er efterlevet. Hvis hund eller fører imidlertid ikke har rutine i eftersøgning af krondyr,

vil en del anskudte dyr ikke blive fundet, og bekendtgørelsens ånd kan derfor ikke siges at være

efterlevet i praksis. Bekendtgørelsen bør derfor formuleres således, at denne problematik elimineres,

og der fremover sikres en mere effektiv og sikker eftersøgning af anskudte krondyr. Eftersøgning

af det stigende antal påkørte krondyr bør ligeledes effektiviseres; men dette hører ikke

hjemme i den aktuelle bekendtgørelse. Et særligt problem i ovennævnte sammenhæng kan være

58

More magazines by this user
Similar magazines