Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

Hochsitze Menneskeskabt indretning, typisk en slags trætårn, der benyttes i forbindelse

med jagt på hjortevildt. En hochstand dækker i praksis det samme

begreb.

Kalv Fællesbetegnelse for krondyrenes unger på under 1 år, uanset køn.

Krone Del af hjortenes gevir, der findes i toppen af hver gevirstang, når 3 eller

flere sprosser sidder i en roset, som en slags krone.

Kulisseforyngelse Skovdyrkningssystem, hvorefter man forynger den ældre bevoksning ved

med flere års mellemrum at fælde et bælte af de ældre træer, og umiddelbart

herefter tilplanter den skovede stribe.

Løb Betegnelse for krondyrenes ben.

Løbe om Begrebet benyttes om situationen, hvor en hind ikke er blevet parret da

hun var i brunst, og derfor må i brunst en ekstra gang. Normalt vil der gå

en periode på ca. 3 uger, før hun atter kommer i brunst.

Regulering Med hjemmel i Bekendtgørelse nr. 801 om vildtskader af 22. september

1999 må der i særlige tilfælde skydes krondyr, der gør skade. Regulering

må ikke forveksles med jagt.

Rudel En flok af krondyr.

Selvforyngelse Skovdyrkningsudtryk, der beskriver situationen, hvor skovdyrkeren ved

brug af forskellige driftsmæssige tiltag forsøger at få en ældre bevoksning

erstattet / forynget ved brug af planter, der af sig selv indfinder sig på

arealet.

6-ender En hjort, hvis gevir har tre sprosser på hver gevirstang.

Skrælle Betegner situationen hvor krondyr med tænderne river bark af nåletræer.

Skærmstilling Skovdyrkningsudtryk, der beskriver situationen, hvor en ældre skovbevoksning

tyndes relativt hårdt, med det formål at skabe lys til f.eks. at indplante

nye træer under de ældre, der således udgør en beskyttende skærm

over de unge træer.

Smalhind Ung hind, der endnu ikke har sat sin første kalv. Typisk er hinder 2 år når

de sætter deres første kalv.

Spidshjort Normalt en hjort med sit første gevir, hvis stænger er helt uden sprosser.

Sprosser Betegner de spidse takker, der sidder på hjortes gevirstænger.

Søle Krondyrene tager mudderbad.

Sårleje Det sted hvor et såret dyr sætter sig.

Såt En mindre del af et større jagtområde, der under en fællesjagt drives af

som en enhed.

63

More magazines by this user
Similar magazines