Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

UDPLUK AF DANSK LITTERATUR OM KRONDYR

Alex-Hansen, B. 1939 – 1986. Jyllands Kronvildt. Dansk Jagttidende.

Bræstrup, F.W., 1952. Hjortebogen: 110 sider.

Danske Vildtundersøgelser, 1967. Undersøgelser over kronvildtet (Cervus elaphus L.) i Danmark.

Meddelelse nr. 56 – 59 fra Vildtbiologisk Station, Kalø: 184 sider.

Danmarks Jægerforbund, 1998. Forvaltning af kronvildt. Fagrapport 1998/1. Vildtforvaltningsskolen,

Kalø: 46 sider.

Danmarks Miljøundersøgelser, 1996. Status og jagttider for danske vildtarter. TEMA-rapport fra

DMU, 1996/6: side 24-25.

Danmarks pattedyr, bind 2, 1992. Gyldendal: side 136 – 148.

Elmegaard, J., 2000. Kronvildt og kultur – forvaltning af en kontroversiel vildtart. Speciale i Landskabsforvaltning.

Institut for Økonomi, Skov og Landskab, Sektion for Landskab, Den Kgl. Veterinær-og

Landbohøjskole: 143 sider.

Hansen, P., 1941. Storvildtet i Jylland. Gyldendals Boghandel. Nordisk Forlag: 137 sider.

Hansen, P., 1942. Fra Ødemark til Storskove. Kronvildtomraadet i Ringkøbing Amt. Gyldendals

Boghandel. Nordisk Forlag: 70 sider.

Hansen, P., 1943. Den store vildtvandring mod vest. Hvornaar og ad hvilke Veje Raavildtet er indvandret

til de jydske Plantager. Gyldendals Boghandel. Nordisk Forlag: 221 sider, særlig side 96 –

111.

Holten, N.E., 1970. Hjortevildt i alverdens lande set med en jægers øjne. Spektrum: side 156 - 185

Kristoffersen, F., 1971. Jagt på Nordens hjortevildt og andre klovbærende arter. Nyt Nordisk Forlag.

Arnold Busck: side 10 – 65.

Jeppesen, J.L., 1987a. Umiddelbare reaktioner hos krondyr (Cervus elaphus) i Oksbøl området, når

de udsættes for orienteringsløb og drivjagt. Danske Vildtundersøgelser, hæfte 43, Vildtbiologisk Station:

26 sider.

Jeppesen, J.L., 1987b. Seasonal Variation in Group Size, and Sex and Age Composition in a Danish

Red Deer (Cervus elaphus) Population under Heavy Hunting Pressure. Danish Review of game biology

Vol. 13 No. 1:19 sider.

Jeppesen, J.L., 1987c. Impact of Human Disturbance on Home Range, Movements and Activity of

Red Deer (Cervus elaphus) in a Danish Enviroment. Danish Review of game biology Vol. 13 No. 2:

38 sider.

Jeppesen, J.L., 1987d. Friluftsaktiviteters indvirkning på krondyr og rådyr i skovene. En sammenfatning

af 5 publikationer . Vildtbiologisk Station, Landbrugsministeriets Vildtforvaltning: 44 sider.

65

More magazines by this user
Similar magazines